ประเทศ

คำจำกัดความของ ” ประเทศ ” สามารถเปรียบเทียบได้กับคำ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อต่อไปนี้

ประเทศเป็นรัฐอิสระที่มีความเป็นอิสระ รัฐที่เป็นที่ยอมรับในสังคมระหว่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลบางประการก่อน คือการสร้างสัญลักษณ์ประจำชาติเช่นธงสิทธิทางการเมืองเช่นสิทธิพลเมือง ในขณะนี้มี 193 ประเทศ (รัฐ) ที่ได้รับการยอมรับในสหประชาชาติ

คำว่า “รัฐ” มีความหมายคล้ายกับคำว่า “ประเทศ” และอาจทำให้เกิดความสับสนกับพื้นที่ในประเทศที่แบ่งออก

มีหลายประเทศที่มีรัฐในระดับชาติ (เชื้อชาติหลักของประชากรของสัญชาตินั้น) เช่นฝรั่งเศสหรืออิสราเอล ในประเทศเหล่านี้ประเทศนั้นมีเพียงชาติเดียวที่เป็นส่วนใหญ่ของประชากรอย่างไรก็ตามในประเทศฝรั่งเศสมีชนชาติเบรอตงซึ่งยังคงแสดงความภาคภูมิใจและความสามัคคีอย่างชัดเจน

มีประชากรเฉพาะและถิ่นที่อยู่ของประชากรของพวกเขาในรัฐอื่น ๆ เช่นแคนาดา, จีน, สเปน, หรือสหราชอาณาจักรที่ประกอบด้วยผู้คนมากมาย

ในบางกรณีส่วนต่าง ๆ ของรัฐที่มีประวัติหรือวัฒนธรรมของตัวเองอาจถูกเรียกว่า “ดินแดน” หรือ “ประเทศ” เช่นกรณีของอังกฤษสกอตแลนด์และเวลส์ พวกเขาถือว่าเป็นสามเผ่าพันธุ์ในบริเตนใหญ่ ที่ถือได้ว่าเป็นประเทศถึงแม้ว่าทั้งสามประเทศนี้จะได้รับการบริหารจัดการโดยรัฐบาลใหญ่ของสหราชอาณาจักร

(ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสี่รัฐบาลย่อยด้วยกัน) ทิเบตซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองในประเทศจีนทุกวันนี้ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นสากลด้วยเช่นกัน บางครั้งเกาะไอร์แลนด์ยังถือว่าเป็นประเทศเดียวเท่านั้น แม้ว่าจะประกอบด้วยประเทศหนึ่งรัฐแห่งชาติ (สาธารณรัฐไอร์แลนด์) และรัฐบาลของรัฐอื่น (ไอร์แลนด์เหนือ)

ประเทศ

ประเทศ

The definition of “country” can be compared with the word As specified in the following topics

The country is an independent state that is independent. States that are acceptable in an international society must first comply with certain international standards. Is the creation of national symbols such as flags, political rights such as civil rights. At the moment, 193 countries (states) have been accepted in the United Nations

The term “state” has a meaning similar to the word “country” and may cause confusion with areas in the divided country.

There are many countries with states at the national level. (The main nationality of the population of that nationality) such as France or Israel In these countries, there is only one country that is a large part of the population. However, in France there is a Breton nation, which still shows pride and unity clearly.

There are specific populations and residences of their population in other states such as Canada, China, Spain, or the United Kingdom that are composed of many people.

In some cases, parts of the state that have their own history or culture may be called “territories” or “countries”, such as in the case of England, Scotland, and Wales. They are considered three races in Great Britain. Which can be considered as a country even though these three countries are managed by the UK’s major government

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *