ประเทศมอริเตเนีย

ประเทศมอริเตเนีย

ประเทศมอริเตเนีย พรรคการเมืองที่สำคัญมอริเตเนียมีพรรคการเมืองมากกว่า 15 พรรคโดยพรรคหลักคือพรรคสาธารณรัฐประชาธิปไตยและสังคม – DSRP มอริเตเนียได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 โดยมีม็อกตาร์อูลด์อัดดาห์หัวหน้ากลุ่มพรรคพาร์ติดู (PRM) เป็นประธานาธิบดีและปกครองประเทศ

โดยระบบการเมืองแบบพรรคเดียวในช่วงต้นทศวรรษ 1970 รัฐบาลของ Ould Daddah พยายามเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองของประเทศทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงระบบการเงินและจัดตั้งสกุลเงิน Ouguiya เป็นของตนเองและในปี พ.ศ. 2517 ได้โอนกิจการเหมืองแร่ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกถึง 80 เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นรัฐวิสาหกิจ

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2521 Ould Daddah ได้ทำการรัฐประหารและคณะรัฐบาลที่นำโดยพันเอก Moustapha Ould Mohamed Salak เข้ายึดประเทศและยกเลิกรัฐธรรมนูญและยุบสภานิติบัญญัติ มอริเตเนียปกครองผ่านระบอบเผด็จการทหารจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2527

พันเอกทายาเสนาธิการทหารจึงทำการรัฐประหารและปกครองประเทศและดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจจนกว่าจะได้รับการยอมรับจากประชาชนและประเทศตะวันตกและในเดือนเมษายน พ.ศ. 2534 ประธานาธิบดีทายาได้เสนอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำหนดให้มีหลายพรรค

ให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปีโดยมีสภา 2 สภาคือสภานิติบัญญัติโดยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทุก ๆ 5 ปีและวุฒิสภาโดยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมทุกๆ 6 ปี

ประเทศมอริเตเนีย

Important political parties Mauritania has more than 15 political parties, the main ones being the Democratic and Social Republic Party-DSRP. Mauritania gained independence from France on 28 November 1960, with the head of the Parti du regroupment mauritanien (PRM), Moktar Ould Daddah, as president and ruling the country.

By a one-party political system In the early 1970s, Ould Daddah’s government sought to strengthen the country’s self-reliance, both politically and economically. By improving the financial system And set up Ouguiya currency of their own and in 1974 transferred the mining business. Which has an export value of 80 percent to be a state enterprise

In July 1978, Ould Daddah underwent a coup and the junta led by Colonel Moustapha Ould Mohamed Salak took over the country and abolished the constitution and dissolved the legislature. Mauritania ruled through a military dictatorship until December 1984.

Colonel Taya, Chief of Military Staff Therefore made a coup and governed the country and proceeded to reform the economy Until it has been recognized by people and western countries And in April 1991, President Taya proposed a new constitution requiring multiple parties.

To have a direct election of the president To hold office for a term of 6 years, having two Houses, namely the Legislative Assembly by members directly elected every five years and the Senate by members indirectly elected every 6 years.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *