ประเทศไนจีเรีย

ประเทศไนจีเรีย มีเศรษฐกิจที่หลากหลาย และเพิ่งขึ้นสู่ประเทศที่มีรายได้ต่ำจากธนาคารโลก ไนเรียเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตของประชากรนั้นน่ากลัวมาก มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นช้าในประเทศ คาดว่าภายในปี 2030 ไนจีเรียอาจมีประชากร 263 ล้านคนจาก 174 ล้านคนในปัจจุบัน

ไนจีเรียเป็นประเทศในแอฟริกาที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีระบบการเงินกฎหมายสังคมการสื่อสารและตลาดหุ้นที่พัฒนามาอย่างดี นอกจากนี้ไนจีเรียในฐานะประเทศที่มีสองภูมิภาคในแอฟริกายังมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (กำลังซื้อ) ที่ 30 ในโลกและไนจีเรียเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคซาฮาร่าของสหรัฐอเมริกา

ไนจีเรียเป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือสมาชิกของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกซึ่งในช่วงทศวรรษ 1970 พลังงานตื่นตัว ไนจีเรียมีหนี้สาธารณะจำนวนมากเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ จนกระทั่งเกิดภาวะอุปทานล้นเกินในช่วงทศวรรษ 1980 ที่ทำให้ราคาน้ำมันตกต่ำทั่วโลก แม้ว่าไนจีเรียจะพยายามคืนเงินกู้ให้ตรงเวลา แต่ในที่สุดค่าเริ่มต้นก็เกิดขึ้นทั้งในแง่ของเงินต้นและดอกเบี้ย

ประเทศไนจีเรีย

ประเทศไนจีเรีย

Nigeria There are many economies. And just rising to a low-income country from the World Bank Nyria is a country with a very high economic growth rate. However, the population growth rate is very scary. With per capita income increasing slowly in the country It is estimated that by 2030 Nigeria may have a population of 263 million from 174 million today.

Nigeria is a country in Africa with rich natural resources. There is a well-developed financial, legal, social, communications and stock market system. In addition, Nigeria, as a country with two regions in Africa, has 30 gross domestic product (purchasing power) in the world and Nigeria is the largest trading partner in the Sahara region of the United States.

Nigeria is a member of many international trade cooperation organizations. One of them is a member of the OPEC oil exporting country in the 1970s. Nigeria has a large amount of public debt to invest in important infrastructure. Until an over supply in the 1980s caused oil prices to fall around the world Although Nigeria tries to return the loan on time But in the end, the initial value arises in terms of both principal and interest.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศศรีลังกา

ประเทศศรีลังกา หรือชื่ออย่างเป็นทางการสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสาธารณรัฐศรีลังกาเป็นประเทศเกาะทางตอนเหนือของมหาสมุทรอินเดียนอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดียชื่อที่ผ่านมา ได้แก่ ศรีลังกาศรีลังกาศรีลังกาและศรีลังกาซึ่งใช้ในยุคอาณานิคมจนกระทั่ง พ.ศ. 2517 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือ และมัลดีฟส์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

สภาพอากาศในที่ลุ่มสภาพภูมิอากาศของโคลอมโบอยู่ที่ประมาณ 27 องศาเซลเซียส ในที่ราบสูงนั้นเย็นสบาย อุณหภูมิสามารถลดลงถึง 16 องศาเซลเซียสจากภูเขาที่สูง 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซันนี่ทุกวันฤดูมรสุมในศรีลังกามรสุมตะวันออกเฉียงใต้นำฝนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมและยังคงเคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคกลาง แต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม

อิทธิพลตะวันตกเริ่มมีบทบาทในศรีลังกา เริ่มต้นด้วยโปรตุเกสดัตช์และอังกฤษตามลำดับโดยการค้าขายในท่าเรือทางตะวันตกของประเทศและในปี 2048 (1505) ชาวโปรตุเกสยึดพื้นที่ชายฝั่งและปกครองประเทศก่อนที่ชาวดัตช์จะเข้ามา ครอบครองศรีลังกาในปี 2201 (2201) และต่อมาอังกฤษสามารถครอบครองศรีลังกาเป็นอาณานิคมในปี 2358 (2358) ภายใต้สนธิสัญญา Kandyan รวมทั้งที่ศรีลังกากลายเป็นอาณานิคมชาวต่างชาติมาเกือบ 500 ปีและอังกฤษใช้ศรี ศรีลังกาเป็นหนึ่งในปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญในมหาสมุทรอินเดียในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ศรีลังกาได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 (พ.ศ. 2491)

ประเทศศรีลังกา

ประเทศศรีลังกา

Sri Lanka , or the official name of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, is an island country in the north of the Indian Ocean off the southeast coast of the Indian subcontinent. Its past names are Sri Lanka. Sri Lanka, Sri Lanka and Sri Lanka, which were used in the colonial period until 1974, with the territory connecting to northwest India. And Maldives to the southwest.

Weather in the colombo lowland. The climate of Colombo is around 27 degrees celsius. The temperature can drop to 16 degrees Celsius from the mountains that are 2,000 meters above sea level. Sunny every day, the monsoon season in Sri Lanka, the southeast monsoon brings rain from May to July and continues to move north-west. Southern and Central But the northern and eastern regions will be influenced by the northeast monsoon from December to January.

Western influence began to play a role in Sri Lanka Beginning with Portugal, Dutch and England, respectively, by trading in the western ports of the country, and in the year 2048 (1505) the Portuguese seized the coastal area and ruled the country before the Dutch entered. Occupy Sri Lanka in the year 1658 (1658) and later England was able to occupy Sri Lanka as a colony in the year 1815 (1815) under the Treaty of Kandyan, including that Sri Lanka became a foreign colony for almost 500 years and England used Sri. Sri Lanka was one of the important military operations in the Indian Ocean during World War 2. Sri Lanka gained independence from England on 4 February 1948.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศมัลดีฟส์

ประเทศมัลดีฟส์ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐมัลดีฟส์เป็นประเทศที่มีพื้นที่ประกอบด้วยหมู่เกาะปะการังจำนวนมากในมหาสมุทรอินเดียและตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียและศรีลังกา

ภูมิประเทศมีความยาว 821 กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้ 120 กิโลเมตรจากตะวันออกไปตะวันตก แต่เพียง 300 ตารางกิโลเมตรในพื้นที่ทั้งหมดและสูงสุดเพียง 2.3 เมตร ประกอบด้วยปะการัง 26 เกาะรวม 1,190 เกาะ ประชากรมีเพียงประมาณ 200 เกาะและได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยว 74 เกาะ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2511 มัลดีฟส์ยกเลิกระบบสุลต่านและเปลี่ยนระบอบประชาธิปไตยกับอิบราฮิมนาซิร์ในฐานะประธานาธิบดีคนแรกของมัลดีฟส์ และบริหารประเทศจนถึงปี 1978 (1978) หลังจากนั้นนายเหมามูนอับดุล – คายัมได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีจนกว่าจะได้รับตำแหน่งต่อเนื่องโดยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อเนื่องกัน 5 สมัย (5 ปีต่อครั้ง) หัวหน้าผู้บริหารที่ดำเนินงานยาวนานที่สุดในเอเชียใต้

ระบอบประชาธิปไตยของสาธารณรัฐรีพับลิกันประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดีได้รับการเลือกตั้งโดยตรง อยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปีในแต่ละครั้ง ประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจในการสั่งการและแต่งตั้งหัวหน้าคณะรัฐมนตรีผู้พิพากษาและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ

ประเทศมัลดีฟส์

ประเทศมัลดีฟส์

Maldives The official name of the Republic of Maldives is a country with many coral islands in the Indian Ocean and located in the southwest of India and Sri Lanka.

The landscape is 821 kilometers in length from north to south, 120 kilometers from east to west, but only 300 square kilometers in the total area and a maximum of only 2.3 meters, consisting of 26 coral islands, a total of 1,190 islands. The population is only about 200 islands and has been developed. To be a hotel for 74 island tourists.

On 11 November 1968, the Maldives abolished the Sultanate system and changed democracy with Ibrahim Nasir as the first president of the Maldives. And administrated the country until 1978 (1978). After that, Mr. Mao Moon Abdul-Kayam was elected president until he was appointed for 5 consecutive terms (5 years at a time). Which operates the longest in South Asia.

The democratic system of the Republican Republic, the president is the head of government and head of government. President is directly elected In position for 5 years each time Heads of state and government leaders have the power to direct and appoint chief ministers, judges, and supreme commanders of the National Security Agency.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศแอลเบเนีย

ประเทศแอลเบเนีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐแอลเบเนีย เป็นประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ พรมแดนทางเหนือติดต่อกับมอนเตเนโกร ตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับเซอร์เบีย (คอซอวอ) ทางตะวันออกติดต่อกับมาซิโดเนีย และทางใต้ติดต่อกับกรีซ ชายฝั่งตะวันตกจรดทะเลเอเดรียติก ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้จรดทะเลไอโอเนียน ปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

สภาพภูมิศาสตร์เป็นสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติอย่างหนึ่งทำให้แอลเบเนียมีความแตกต่างทางภาษา ความแปลกแยกทางการเมืองกับประเทศอื่นๆในยุโรป เนื่องจากมีแนวภูเขาสูงเป็นปราการฝั่งตะวันออก ความสูงประมาณ 2,000 เมตร ซึ่งทอดยาวต่อเนื่องจากเทือกเขา Dinaric Alps วางตัวเป็นแนวตะวันตกเฉียงเหนือ ไปยังตะวันออกเฉียงใต้ สูงชันไปตามแนวที่ราบชายฝั่ง โดยทั่วไป หินส่วนใหญ่ เป็นหินปูน ส่วนในภาคกลางมีสินแร่เชิ้อเพลิงเป็นจำนวนมาก เช่น ทองแดง เหล็ก นิกเกิล และโครเมียม

ในยุครุ่งเรืองของการก่อตั้งจักรวรรดิออตโตมันนั้น ทางออตโตมันได้จัดตั้งกองทหารรักษาการณ์ทั่วทั้งแอลเบเนียทางตอนใต้ช่วงปี พ.ศ. 1958 และสามารถเข้ายึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอลเบเนียในช่วงปี พ.ศ. 1974 อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 1986 การปฏิวัติครั้งใหญ่ได้ประทุขึ้นภายใต้การนำของวีรบุรุษชาวแอลเบเนียนาม Skanderbeg ซึ่งดำเนินไปจนถึงปี พ.ศ. 2022 ซึ่งหลายครั้งก็สามารถเอาชนะกองทัพของจักรวรรดิออตโตมันที่นำโดยสุลต่าน Murad และ เมห์เหม็ดที่ 2 Skanderbeg ได้สร้างความเป็นปึกแผ่นเบื้องต้นกับเจ้านายต่างๆในแอลเบเนีย

ประเทศแอลเบเนีย

Albania Or official name is Albanian republic Is a Mediterranean country in Southeast Europe The northern border connects with Montenegro. Northeast is in contact with Serbia (Kosovo). In the east, contact with Macedonia. And the south contact with Greece West Coast to the Adriatic Sea Southwest coast meets Ionian Sea Governing under democracy.

Geography is one of the natural obstacles to Albanian language differences. Political alienation with other European countries Due to the high mountains in the eastern fortifications Approximately 2,000 meters high, which stretches from the Dinaric Alps to the northwest. To the southeast Steep along the coastline. In general, most of the rocks are limestone, but in the central region there are a lot of flammable minerals such as copper, iron, nickel and chromium.

In the heyday of the founding of the Ottoman Empire The Ottoman army established garrisons throughout southern Albania in 1958 and occupied most of Albania during 1974. However, in 1986 the revolution The Great War broke out under the leadership of Albanian hero Skanderbeg, which lasted until 2022, which many times were able to defeat the armies of the Ottoman Empire led by Sultan Murad and Mehmet. The 2nd Skanderbeg builds basic solidarity with the bosses in Albania.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเอกวาดอร์

ประเทศเอกวาดอร์ หรือ สาธารณรัฐเอกวาดอร์เป็นประเทศในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของชายแดนอเมริกาใต้กับโคลัมเบียไปทางทิศเหนือเชื่อมต่อกับเปรูไปทางทิศตะวันออกและทางทิศใต้ และมาถึงมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกประเทศนี้มีอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะกาลาปากอส (หมู่เกาะ Gonas) ในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งอยู่ 965 กิโลเมตร (600 ไมล์) ไปทางทิศตะวันตก

เนื่องจากพื้นที่นี้ตั้งอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรผ่านมันถูกตั้งชื่อตามคำภาษาเอกวาดอร์สเปนซึ่งสอดคล้องกับ “เส้นศูนย์สูตร” ในภาษาอังกฤษ เอกวาดอร์มีพื้นที่ 272,045 ตารางกิโลเมตร (105,037 ตารางไมล์) เมืองหลวงคือกีโต

เอกวาดอร์หรือเอกวาดอร์เป็นประเทศในอเมริกาใต้ตั้งอยู่ในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปชายแดนภาคเหนือชายแดนโคลอมเบีย ไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้เชื่อมต่อกับเปรูและไปทางทิศตะวันตกเป็นชายฝั่งถัดจากมหาสมุทรแปซิฟิก

เอกวาดอร์ เป็นคำภาษาสเปนที่มีเส้นศูนย์สูตรเป็นภาษาอังกฤษหมายถึงเส้นศูนย์สูตร
ซึ่งได้รับชื่อนี้เนื่องจากเอกวาดอร์ตั้งอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรตัดผ่านและเนื่องจากที่ตั้งของมันอยู่บนเส้นศูนย์สูตรทำให้ทั้งประเทศได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งปี แต่สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือพื้นที่ภูเขาป่าฝนและชายฝั่งแปซิฟิก

ประเทศเอกวาดอร์

ประเทศเอกวาดอร์

Ecuador Ecuador is a country in the northwest region of the South American border with Colombia to the north

connecting with Peru to the east and to the south. And arrived in the Western Pacific.

This country has sovereignty over the Galapagos Islands (the Gonas Islands) in the Pacific Ocean. It is located 965 kilometers (600 miles) to the west.

Since this area is located at the equator through, it is named after the Spanish word Ecuador which corresponds to “Equator” in English, Ecuador has an area of ​​272,045 square kilometers (105,037 square miles). The capital city is Quito.

Ecuador or Ecuador is a country in South America located in the northwestern part of the continent, the northern border, the Colombian border. To the east and south is connected to Peru and to the west is the coast next to the Pacific Ocean.

Ecuador is a Spanish term with an equator in English, meaning the equator, which received this name because Ecuador is located at the equator, cuts through, and because its location is on the equator

the whole country receives full sunshine throughout. All year But the weather in each area will vary according to the topography, which is divided into 3 types: mountain areas, rainforest and the Pacific coast.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศปานามา

ประเทศปานามา มาตั้งอยู่ในอเมริกากลางล้อมรอบด้วยทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกล้อมรอบด้วยโคลัมเบียไปทางทิศตะวันออกและคอสตาริกาทางทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในละติจูด 7 องศาถึง 10 องศาเหนือและจากลองจิจูด 77 องศาถึง 83 องศาตะวันตกและพื้นที่ทั้งหมดคือ 74,177.3 ตารางกิโลเมตร

ปานามาตั้งอยู่ในคอคอดปานามาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สำคัญที่สุด ในปี 2000 รัฐบาลปานามาได้รับสิทธิ์ในการจัดการคลองปานามาซึ่งเชื่อมต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิก

ปานามาถูกปกครองโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประธานาธิบดีและหัวหน้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนถือวาระที่ 5 กฎหมายนิติบัญญัติเป็นระบบเดียวคือสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิก 72 คนที่ได้รับเลือกตั้งมีวาระ 5 ปี

มีประชากร 3,308,157 ล้านคน ร้อยละ 70 เป็นพวกเมสติโซ เป็นพวกผิวดำ (เป็นประชากรที่อพยพมาจากหมู่เกาะอินดีสตะวันตก) ร้อยละ 14 ร้อยละ 10 เป็นชาวสเปน ส่วนที่เหลือเป็นชนพื้นเมืองอินเดียน ร้อยละ 6 ปัจจุบันชนพื้นเมืองอินเดียน แบ่งออกได้ 3 เผ่าใหญ่ ได้แก่ เผ่าคูนา อาศัยอยู่ในหมู่เกาะมูลาตาสในทะเลแคริบเบียน ชนเผ่ามีอำนาจในการปกครองตัวเอง แต่ยังคงอยู่ในอำนาจของรัฐบาลกลาง เผ่ากายมี อาศัยอยู่ในจังหวัดชีรีกี จังหวัดโบกัสเดลโตโร และ จังหวัดเบรากวัส เผ่าโชโก อาศัยอยู่ในป่าภายในจังหวัดดาเวียง

ประเทศปานามา

ประเทศปานามา


Panama is located in Central America, surrounded by the Caribbean Sea and the Pacific Ocean, surrounded by Colombia to the east and Costa Rica to the west. Most of the country is in the latitude 7 degrees to 10 degrees north and from 77 degrees to 83 degrees west and the total area is 74,177.3 square kilometers.

Panama is located in the Isthmus of Panama, one of the most important areas in the year 2000. The Panama government has the right to manage the Panama Canal, which connects the Atlantic and the Pacific.

Panama is governed by the Democratic Republic. The President and the head of government who are directly elected by the people are holding Agenda 5. The only legislative system is the National Legislative Assembly, consisting of 72 elected members with a term of 5 years.

With a population of 3,308,157 million people, 70 percent are Mesto, a black (a population that migrated from the West Indies), 14 percent, 10 percent are Hispanic, the rest are Indians. Currently, Indians are divided into 3 large tribes: the Kuna tribe living in the Mu Matas Islands in the Caribbean. The tribe has the power to govern themselves. But still within the power of the central government. Bogus del Toro and Beragavat provinces. Shogo tribe lives in forests in Dawang Province.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศพม่า

ประเทศพม่า อยู่ภายใต้การต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเข้มข้น กลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากในประเทศพม่ามีส่วนร่วมในหนึ่งในสงครามกลางเมืองที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลก ในช่วงเวลานี้สหประชาชาติและองค์กรอื่น ๆ อีกมากมายยังคงรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ในปี 2554 รัฐบาลทหารยึดอำนาจอย่างเป็นทางการหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปปี 2553 และรัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเป็นพลเรือน แต่อดีตผู้นำทหารยังคงมีอำนาจภายในประเทศกองทหารพม่าละทิ้งการควบคุมของรัฐบาลรวมถึงการปล่อยตัวอองซานซูจีและนักโทษการเมือง

สิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นจนถึงจุดผ่อนปรนการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการค้าอื่น ๆ ที่ยังคงมีการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติของรัฐบาลต่อชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงยาและการตอบโต้การปะทะทางศาสนา

นอกจากการเป็นสมาชิกของอาเซียนแล้ว ประเทศพม่ายังเป็นสมาชิกของ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก, ขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ เครือจักรภพแห่งประชาชาติ ถึงแม้ว่าจะเคยเป็นประเทศอาณานิคมของ สหราชอาณาจักร มาก่อนก็ตาม

ประเทศพม่า

ประเทศพม่า

Myanmar is under intense ethnic struggle. Many ethnic groups in Burma are involved in one of the longest ongoing civil wars in the world. During this period The United Nations and many other organizations continue to report domestic human rights abuses.

In 2011, the military regime officially seized power after the 2010 general election and the government was established as a civilian. But former military leaders still have power within the country Burma Army abandons control of the government Including the release of Aung San Suu Kyi and political prisoners

Human rights and international relations have improved To the point of easing other trade and economic sanctions that there is still criticism of the government’s treatment of Rohingya minorities and the response to religious clashes

In addition to being a member of ASEAN Myanmar is also a member of The East Asia Summit, the Maverick Movement and the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation But not a member of Commonwealth of nations Although it used to be a colony country of United Kingdom first

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเซาท์ซูดาน

ประเทศเซาท์ซูดาน ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐซูดานใต้เป็นประเทศในแอฟริกาตะวันออกเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือ ซูดาน ตั้งอยู่ในรัฐเส้นศูนย์สูตรตอนกลางทางตอนใต้ของประเทศ ซูดานใต้เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ทางตะวันออกมีพรมแดนติดกับประเทศเอธิโอเปีย ทิศใต้ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทิศตะวันตกติดต่อกับสาธารณรัฐอัฟริกากลางและทิศเหนือเชื่อมต่อกับซูดานพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุซึ่งประกอบด้วยแม่น้ำไนล์สีขาว

หลังจากซูดานได้รับเอกราชในปี 2499 เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นหลายครั้ง มีเวลาเมื่อซูดานใต้ได้รับเอกราช เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 มีการลงประชามติเพื่อแยกเอกราชจากซูดาน เป็นผลให้ซูดานใต้ส่วนใหญ่มีเกือบ 99% เห็นด้วยที่จะแยกตัวเองและในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 9 กรกฎาคมซูดานใต้กลายเป็นประเทศเอกราชแยกออกจากซูดาน

ซูดานใต้ได้สมัครเป็นสมาชิกเครือจักรภพแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้รับการประกาศว่ามีคุณสมบัติที่จะสมัครเป็นสมาชิกในสันนิบาตอาหรับได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมกับชุมชนแอฟริกาตะวันออก ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนในหลักการโดยประเทศสมาชิกเคนยา

และวันดาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีแผนที่จะประชุมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เพื่อหารือเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกและการรับรองสาธารณรัฐซูดานใต้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโหวตให้ประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่เป็นรัฐสมาชิกที่ 193 แห่งสหประชาชาติ

ประเทศเซาท์ซูดาน

ประเทศเซาท์ซูดาน

South Sudan The official name of the Republic of South Sudan is the country in East Africa, the capital and the largest city is Sudan, located in the central equator state in the south of the country. South Sudan is a landlocked country. To the east is bordered by Ethiopia South is connected to the Democratic Republic of the Congo, west is connected with Central Africa, and north is connected to Sudan. The area is mostly swamp, consisting of the White Nile.

After Sudan gained independence in 1956, several civil wars took place. There was a time when South Sudan gained independence on January 9, 2011. There was a referendum to separate independence from Sudan. As a result, most South Sudanese have almost 99% agreed to separate themselves, and at midnight on July 9, South Sudan became an independent country separated from Sudan.

South Sudan has applied to be a member of the Commonwealth of Nations It has also been announced that it is eligible to apply for membership in the Arab League as well. He also expressed interest in joining the East African community. Which is a proposal supported in principle by the Member States of Kenya.

And Wanda, the United Nations Security Council, plans to hold a meeting on 13 July 2011 to discuss membership and certification of the Republic of South Sudan on 14 July 2011 at the UN General Assembly. Vote for the emerging country to be 193 member states of the United Nations.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศจาเมกา

ชื่อ “จาเมกา” มาจากภาษาพูดของชนพื้นเมือง ตาอีโน ภาษาอาราวากันที่เรียกเกาะนี้ว่า ประเทศจาเมกา ซึ่งสามารถแปลความหมายได้สองความหมาย “ดินแดนแห่งฤดูใบไม้ผลิ” หรือ “ดินแดนแห่งป่าและน้ำ” จาเมกาเคยอยู่ภายใต้อำนาจของสเปนในช่วงราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ซึ่งเรียกว่าเกาะซานติอาโก

จากนั้นก็ถูกครอบครองโดยบริติชคราวน์โคโลนีของเวสต์อินดีสซึ่งเปลี่ยนคำพูดของชาวพื้นเมืองจากเกาะจาเมกาเป็นจาเมกาซึ่งต่อมาได้กลายเป็นชื่อของเกาะและประเทศ ที่เคยอยู่บนเกาะแห่งนี้มาจนถึงทุกวันนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจาเมกาประกอบด้วยลูกหลานจากทาสชาวแอฟริกัน

จาเมกายังคงเป็นประชากรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดและเขียนมากเป็นอันดับสามในอเมริกาเหนืออเมริกาเหนือและใต้ รองจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยทั่วไปคนไทยมักอ่านออกเสียง “จาเมกา” มากกว่าจาไมก้า

จาเมกาเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะในภูมิภาคแอนทิลลิสขนาดใหญ่ จาเมกาเป็นเกาะที่มีความยาว 240 กม. และกว้าง 85 กม. และตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียน มีระยะทาง 635 กม.

ไปทางทิศตะวันออกของแผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคอเมริกากลางคือ 150 กม. ทางทิศใต้ของคิวบาและ 180 กม. ไปทางทิศตะวันตกของเกาะ Hispaniola ซึ่งเป็นที่ตั้งของเฮติและสาธารณรัฐโดมินิกัน

ประเทศจาเมกา

ประเทศจาเมกา

The name “Jamaica” is derived from the colloquial island of the native Taíno, the Arawakan language that calls this island “Xaymaca”, which can be translated into two meanings: “Land of spring” or “Land of forests and water”. Jamaica used to be under the mandate of Spain during the Habsburg dynasty. Which is called this island Santiago

Then it was taken over by the British Crown Colony of West Indies, which converted the indigenous word from the island of Jamaica to Jamaica, which became the name of the island and country. That has been on that island to this day Most of Jamaica’s population consists of descendants from African slaves.

 Jamaica is still the third most spoken and written English language population in North, Central and South America. Second to the United States and Canada In general Thais often read aloud “Jamaica” rather than Jamaica.

Jamaica is a country located on an island in a large Antilles region. Jamaica is an island that is 240 km long and 85 km wide and is located in the Caribbean Sea with a distance of 635 km.

To the east of the mainland region of Central America is 150 km to the south of Cuba and 180 km to the west of Hispaniola Island, which is home to Haiti and the Dominican Republic.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศโรมาเนีย

ประเทศโรมาเนีย เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้มีเทือกเขาแอลป์ทรานส์แอลป์อยู่กลางประเทศ และเทือกเขาคาร์เพเทียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีที่ราบอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาแอลป์ทรานส์แอลป์ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เรียกว่าวอลลาเชีย

โรมาเนียถือเป็นประเทศที่ยังคงความหลากหลายทางธรรมชาติ ภูมิภาคทรานส์ – แอลป์ยังมีสัตว์ป่าเช่นหมีสีน้ำตาลหมาป่าสีเทาและแมวป่าบางตัว และละมั่งในปริมาณที่มากกว่าประเทศยุโรปอื่น ๆ ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนธันวาคมปี 1989 ผู้คนปฏิวัติและล้มล้างระบอบคอมมิวนิสต์เพื่อประชาธิปไตย และประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งปี พ.ศ. 2534 ในฐานะกฎหมายสูงสุดที่ควบคุมประเทศนโยบายรัฐใหม่นี้ได้กำหนดให้เป็นรัฐประชาธิปไตยและสังคม (ประชาธิปไตยและรัฐสังคม) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขที่ได้รับการเลือกตั้งจากประมุขแห่งรัฐ หลังจากที่ระบบคอมมิวนิสต์โรมาเนียถูกโค่นโดยการปฏิวัติ

ประเทศโรมาเนีย

ประเทศโรมาเนีย

Romania It is the largest country in Southeast Europe, with the Alps in the middle of the country. And the Carpathians in the northeastern part of the country, with plains in the south of the Alps, which is a farming area called Wallachia. The Romanian government was originally a coalition between the National Liberal Party (NLP), the Democratic Party (DP) and the Hungarian Democratic Union of Romania (HDUR). However, in the latter two major parties were the NLP

Romania is considered a country with a still natural diversity. The Trans-Alps region also has wild animals such as brown bears, gray wolves and some wild cats. And gazelle in greater quantities than any other European country, which is continuously decreasing.

In December 1989, people revolutionized and overthrew the communist regime for democracy. And promulgating the Constitutional Law of the Year 2534 as the supreme law governing the country, this new state policy has been designated as a democratic and social state (Democratic and Social State), with the president as the elected head of state. After the Romanian communist system was overthrown by the revolution.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle