ประเทศสวีเดน

ประเทศสวีเดน หรือชื่อทางการคือราชอาณาจักรสวีเดน เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิกที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียทางตอนเหนือของยุโรปชายแดนตะวันตกติดกับนอร์เวย์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือไปฟินแลนด์

และช่องแคบ Skagerrak แรกทางตะวันตกเฉียงใต้ถึงช่องแคบ Kattegat และทางตะวันออกไปยังทะเลบอลติก และอ่าวบอตเนียมีสตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวง สวีเดนมีประชากรเบาบาง ยกเว้นในเมืองใหญ่ส่วนใหญ่ของประเทศประกอบด้วยป่าไม้และภูเขาสูง

หลังจากสิ้นสุดยุคไวกิ้งสวีเดนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพคาลมาร์ ร่วมกับเดนมาร์กและนอร์เวย์ (ในช่วงเวลานี้ฟินแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสวีเดน) สวีเดนออกจากสหภาพในต้นศตวรรษที่ 16 และต่อสู้กับเพื่อนบ้านเป็นเวลาหลายปี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียและเดนมาร์กและนอร์เวย์ที่ยังคงเป็นสหภาพแรงงานซึ่งไม่ยอมรับการออกจากสหภาพของสวีเดนในศตวรรษที่ 17 สวีเดนได้ขยายอาณาเขตด้วยสงครามและกลายเป็นมหาอำนาจที่มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าในปัจจุบัน จนถึงปีพ. ศ. 2457 สวีเดนสูญเสียพื้นที่ของราชอาณาจักรรวมทั้งฟินแลนด์

ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสวีเดนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในปีพ. ศ. 2457 สวีเดนอยู่ในความสงบ ในกรณีที่มีนโยบายต่างประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดระหว่างสันติภาพและความเป็นกลางระหว่างสงคราม

ประเทศสวีเดน

ประเทศสวีเดน

Sweden, or its official name, the Kingdom of Sweden (English: Kingdom of Sweden; Sweden: Konungariket Sverige) is a Nordic country located on the Scandinavian Peninsula in northern Europe on the western border with Norway. Northeast to Finland

And the first Skagerrak Strait, southwest to the Kattegat Strait, and east to the Baltic Sea. And the Gulf of Botnia, there is Stockholm as the capital. Sweden is sparsely populated Except in most cities, most of the country consists of forests and high mountains.

After the end of the Viking period, Sweden became part of the Kalmar Union. Together with Denmark and Norway (During this time Finland was part of the Kingdom of Sweden) Sweden left the Union in the early 16th century and fought with its neighbors for many years.

In particular, Russia and Denmark and Norway, in particular, remained a trade union that did not accept Sweden’s exit from the union in the 17th century.Sweden expanded its territory through war and became a superpower that is twice as large as it is today. In 1914 Sweden lost the territory of the kingdom, including Finland.

It has been a part of the Kingdom of Sweden since then in 1914 Sweden has been at peace. Where there is a non-loner foreign policy between peace and neutrality during war

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศชาติ

ประเทศชาติ คือรัฐที่ปกครองตนเองโดยมีเอกราชของตนเอง รัฐที่ได้รับการยอมรับในสังคมระหว่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลบางประการก่อน เป็นการสร้างสัญลักษณ์ประจำชาติเช่นธงชาติสิทธิทางการเมืองเช่นสิทธิพลเมือง ในปัจจุบันมี 193 ประเทศ (รัฐ) ที่ได้รับการยอมรับในสหประชาชาติ

คำว่า “รัฐ” มีความหมายเหมือนกันกับ “ประเทศ” และอาจทำให้เกิดความสับสนกับพื้นที่ในประเทศที่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ

มีหลายประเทศที่มีรัฐชาติ (เชื้อชาติหลักของประชากรในสัญชาตินั้น ๆ ) เช่นฝรั่งเศสหรืออิสราเอล ในประเทศเหล่านี้มีเพียงประเทศเดียวที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามในฝรั่งเศสมีชาวเบรอตง ซึ่งยังคงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความภาคภูมิใจ

และความสามัคคีมีประชากรเฉพาะและที่อยู่อาศัยของประชากรของตนเองในรัฐอื่น ๆ เช่นแคนาดาจีนสเปนหรือสหราชอาณาจักร ประกอบด้วยชนชาติต่างๆมากมาย

ประเทศชาติ ในบางกรณีบางส่วนของรัฐที่มีประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมของตนเองอาจเรียกได้ว่าเป็น “ดินแดน” หรือ “ประเทศ” เช่นอังกฤษสกอตแลนด์และเวลส์ซึ่งถือได้ว่าเป็นสามชนชาติของบริเตนใหญ่ นับเป็นประเทศทั้งสามอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรเพียงแห่งเดียว (ซึ่งแบ่งออกเป็นสี่รัฐบาลย่อยด้วยกัน) ทิเบตเขตปกครองตนเองในจีน

ปัจจุบันถูกนับเป็นประเทศโดยสากลโลกเช่นกัน บางครั้งไอร์แลนด์ถือเป็นประเทศเดียว แม้ว่าจะประกอบด้วยประเทศหนึ่งรัฐชาติ (สาธารณรัฐไอร์แลนด์) และรัฐบาลย่อยของอีกรัฐหนึ่ง (ไอร์แลนด์เหนือ)

ประเทศชาติ

ประเทศชาติ

A country is a self-governing state with its own autonomy. States recognized in an international society must first adhere to certain international standards. It is the creation of national symbols, such as national flags, political rights, such as civil rights. At present there are 193 countries (states) recognized in the United Nations.

The word “state” is synonymous with “country” and can cause confusion with areas in a country that is divided into sections.

There are many countries with nation states. (The main race of the population of that nationality), such as France or Israel. In these countries there is only one nation that makes up the majority of the population. However, in France there is a Breton people.

In some cases, parts of states with their own history or culture can also be referred to as “territories” or “countries” – the case of England, Scotland and Wales, which can be considered as the three peoples of Great Britain. Counted as a country All three of them are governed by the United Kingdom alone. (Which is divided into four sub-governments together)

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศแทนซาเนีย

ประเทศแทนซาเนีย หรือชื่อทางการแทนซาเนียเป็นประเทศบนชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกา มีอาณาเขตติดกับเคนยาและยูกันดาทางเหนือ ทางตะวันตกติดกับรวันดา

บุรุนดีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและทางทิศใต้ลงนามแซมเบียมาลาวีและโมซัมบิกและทางตะวันออกสุดไปยังมหาสมุทรอินเดียประเทศนี้ได้รับการตั้งชื่อตามแผ่นดินใหญ่แทนกันยิกาและเกาะแซนซิบาร์นอกชายฝั่งตะวันออก แทนซาเนียเป็นสมาชิกของเครือจักรภพแห่งชาติ นับตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี 2504 ในปี 2507

Tanganyika ได้รวมเข้ากับ Sanzibar มาเป็นสหสาธารณรัฐแทนกันยิกาและแซนซิบาร์เปลี่ยนชื่อเป็นสหสาธารณรัฐแทนซาเนียในปี พ.ศ. 2539 เมืองหลวงของแทนซาเนียย้ายจากดาร์เอสซาลามไปยังโดโดมาอย่างไรก็ตามสำนักงานรัฐบาลหลายแห่งยังคงอยู่ในเมืองหลวงเดิม

ประกอบด้วยเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันกว่า 120 เผ่าพันธุ์ที่มาจากเผ่า Bantu แต่ละเผ่ามีภาษาและสำเนียงของตัวเองและไม่เกินหนึ่งในสิบของประชากร ชนเผ่าที่ใหญ่กว่าคือ Sukuma และ Nyamwezi เกาะเพมบามีเชื้อสายแอฟริกันอาหรับ

ประเทศแทนซาเนีย

Tanzania or official name Tanzania It is a country on the east coast of Africa. Its territory is bordered north to Kenya and Uganda. West to Rwanda

Burundi and Democratic Republic of the Congo And to the south sign Zambia, Malawi and Mozambique, and to the east end to the Indian Ocean The country is named for the mainland Tanganyika and the island of Zanzibar outside the east coast. Tanzania is a member of the Commonwealth of Nations. Since the independence in 1961, in 1964

Tanganyika has merged with Sanzibar. Become United Republic of Tanganyika and Zanzibar It was renamed the United Republic of Tanzania in 1996. Tanzania’s capital moved from Dar es Salaam to Dodoma, however many government offices remain in the original capital.

It consists of over 120 different races originating from the Bantu tribe, each with its own language and accent, and no more than one-tenth of the population. The larger tribes are Sukuma and Nyamwezi. Pemba Island has a mix of African Arabian descent.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศบังกลาเทศ

ประเทศบังกลาเทศ เป็นประเทศในเอเชียใต้ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของภูมิภาคเบงกอล คำว่า “บังกลาเทศ” หมายถึง “ประเทศเบงกอล” มีพรมแดนติดกับอินเดียสามด้านยกเว้นชายแดนด้านใต้ติดกับอ่าวเบงกอล และชายแดนตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า

ดินแดนบังกลาเทศในปัจจุบันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีเดิมเป็นส่วนหนึ่งของชมพูทวีป (อินเดีย) เป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนา ต่อมาพ่อค้าชาวอาหรับได้นำศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแผ่ จนชาวบังกลาเทศส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามจนถึงทุกวันนี้.

ในปี พ.ศ. 2300 อังกฤษได้เข้ายึดครองชมพูทวีป และดินแดนแห่งนี้ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษเกือบ 200 ปีต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ดินแดนแห่งนี้ได้รับเอกราช แต่บังกลาเทศยังคงเป็นส่วนหนึ่งของปากีสถาน เรียกว่าปากีสถานตะวันออก

ต่อมาชาวเบงกอลในปากีสถานตะวันออกไม่พอใจกับการบริหารของรัฐบาลกลาง ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของปากีสถานเนื่องจากถูกเอารัดเอาเปรียบและปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างปากีสถานตะวันตกและปากีสถานตะวันออก

ชาวปากีสถานทั้งสองยังแตกต่างกันในด้านภาษาวัฒนธรรมและเชื้อชาติ จากนั้นพวก Bengals ได้ก่อตั้งกลุ่ม Awami League (AL) ขึ้นในปีพ. ศ. 2492 เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาวเบงกอลโดยชีคมูจิบูร์ราห์มาน

ประเทศบังกลาเทศ

ประเทศบังกลาเทศ

Bangladesh is a country in South Asia. It occupies the western part of the Bengal region. The word “Bangladesh” means “the country of Bengal” is bordered by India on three sides, except for the southern border, bordering the Bay of Bengal. And the southeastern border of Burma

The present-day land of Bangladesh has more than 1,000 years of history, originally part of the Indian subcontinent (India), it was a thriving land of Brahmanism and Buddhism. Later, Arab traders brought Islam to spread. Until most of Bangladeshi people adhere to Islam to this day.

In the year 2300 the British occupied the Indian subcontinent. And this land was colonized by the British nearly 200 years later, in the year 2490, this land has been independent. But Bangladesh is still part of Pakistan. Called East Pakistan

Later, the Bengal people in East Pakistan Not satisfied with the federal administration. Which is in western Pakistan Due to being exploited and treated unequally Which creates economic disparities between western Pakistan and east Pakistan.

The two Pakistani also differ in language, culture and ethnicity. The Bengals then formed the Awami League (AL) in 1949 to protect the interests of the Bengal people, headed by Sheikh Mujibur Rahman.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศบาร์เบโดส

ประเทศบาร์เบโดส เป็นประเทศหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันตก ทางตะวันออกเล็กน้อยของทะเลแคริบเบียนที่ 13 องศาเหนือและ 59 องศาตะวันตกค่อนข้างใกล้กับทวีปอเมริกาใต้ห่างจากเวเนซุเอลาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 434.5 กิโลเมตร (270 ไมล์)

เกาะที่ใกล้กับบาร์เบโดสมากที่สุดคือเซนต์ลูเซีย และเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ซึ่งทั้งสองแห่งตั้งอยู่ทางตะวันตกและเมื่อรวมกับบาร์เบโดสพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะ Lesser Antilles ในภูมิภาคแคริบเบียน

บาร์เบโดสเป็นหนึ่งในประเทศที่มีมาตรฐานชีวิตและการรู้หนังสือสูงที่สุดในประเทศกำลังพัฒนา [ต้องการอ้างอิง] และโดย UNDP (โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ) บาร์เบโดสเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอันดับ 4 ในโลกกำลังพัฒนา พัฒนาแล้วบาร์เบโดสยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

บาร์เบโดสมีพื้นที่ประมาณ 430 ตารางกิโลเมตร (166 ตารางไมล์) และส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำ มีที่สูงบางแห่งในเกาะ คาดว่าพื้นที่ของบาร์เบโดสเป็นภูเขาไฟและประกอบด้วยหินปูนและปะการัง บรรยากาศของบาร์เบโดสอยู่กึ่งเขตร้อน

มีลมพัดจากมหาสมุทรแอตแลนติกตลอดเวลาและพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาบางแห่งมีที่ลุ่มและหนองน้ำโกงกาง ส่วนอื่น ๆ ของเกาะเป็นส่วนเกษตรกรรมของบาร์เบโดส มีไร่อ้อยขนาดใหญ่ประปรายและทุ่งหญ้ากว้างและลาดชันมองเห็นทะเล

ประเทศบาร์เบโดส

ประเทศบาร์เบโดส

Barbados is an island country located in the western Atlantic Ocean. Slightly east of the Caribbean Sea, at 13 degrees north and 59 degrees west, is relatively close to South America, about 434.5 kilometers (270 miles) northeast of Venezuela.

The island closest to Barbados is St. Lucia. And St. Vincent and the Grenadines, both of which are located in the west And when combined with Barbados They are part of the Lesser Antilles archipelago in the Caribbean region.

Barbados is one of the countries with the highest standards of life and literacy in the developing world [citation needed], and by the UNDP (United Nations Development Program), Barbados is the 4th most developed country in the developing world. Developed.Barbados is also a tourist destination

Barbados has an area of ​​approximately 430 square kilometers (166 square miles) and most of them are low. There are some high places in the island. The area of ​​Barbados is expected to be volcanic and consists of limestone and coral. Barbados’ atmosphere is subtropical.

With the wind blowing from the Atlantic Ocean all the time And some undeveloped areas have marshlands and mangrove swamps. Other parts of the island are the agricultural parts of Barbados. With large sugarcane fields sporadically And a wide and sloping pasture overlooking the sea

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

สโลวีเนีย

ประเทศ สโลวีเนีย ประวัติศาสตร์สโลวีเนียได้รับทั้งวัฒนธรรมและภาษาจากสลาฟตะวันตกสลาฟใต้โรแมนติกดั้งเดิมและฮังการี แม้ว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่เป็นชาวสโลวัก

ภาษาสโลเวเนียซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาของภาษาสลาฟใต้เป็นภาษาราชการของประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศนับถือศาสนาอย่างแท้จริง

ประเทศ สโลวีเนีย วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศได้รับอิทธิพลจากโรมันคาทอลิกและลูเธอรัน เศรษฐกิจของสโลวีเนียเปิดกว้างขนาดเล็กและเน้นการส่งออก ที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ

ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตหนี้ยุโรปที่เริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษ 2000 เศรษฐกิจหลักคืออุตสาหกรรมบริการรองลงมาคืออุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประเทศ สโลวีเนีย

สโลวีเนีย

Slovenian history has gained both culture and language from Western Slavic, South Slavic, Germanic Romance and Hungarian. Although the inhabitants of the country are not homogeneous, most of them are Slovak.

Slovenian, one of the languages ​​of South Slavic languages, is the country’s official language. Most of the population in the country is truly religious. There are approximately 2.5 million speakers around the world. Official language of Slovenia. And it is also one of the official languages of the European Union.

But the country’s culture and identity are influenced by Roman Catholics and Lutheran. Slovenia’s Germanic Romance and Hungarian. Although the inhabitants of the country are not homogeneous, most of them are Slovak. economy is open, small and export-oriented. That has been influenced by foreign countries

It was severely affected by the European debt crisis that began in the late 2000s. The main economy is the service industry, followed by industry It was severely affected by the European debt crisis that began in the late 2000s. The main economy is the service industry, followed and the construction industry. Slovenian, or Slovenian, is one of the languages of South Slavic languages.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศลักเซมเบิร์ก

ประเทศลักเซมเบิร์ก ราชรัฐลักเซมเบิร์กเป็นนครรัฐ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีย้อนหลังไปถึงปี 1506 เขตทุ่งของลักเซมเบิร์ก Count of Ardennes และผู้ก่อตั้งราชวงศ์ลักเซมเบิร์กได้สร้างปราสาทในเมืองหลวงของลักเซมเบิร์กในปัจจุบัน

ซึ่งกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในสมัยนั้นเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาหลายชั้นหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ยิบรอลตาร์แห่งทิศเหนือ” ในช่วงปลายยุคกลางถึงศตวรรษที่ 15 ราชวงศ์ลักเซมเบิร์กมีความเจริญรุ่งเรืองมาก

กษัตริย์หลายพระองค์ของยุโรปสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์นี้เช่นจักรพรรดิเยอรมัน 4 พระองค์กษัตริย์โบฮีเมีย 4 พระองค์และกษัตริย์ฮังการีพระองค์หนึ่ง ที่ 7 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์กษัตริย์จอห์นแห่งโบฮีเมียและดยุคแวนเซโลสที่ 1

ลักเซมเบิร์กจากนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของเบอร์กันดีในปี 1971 เป็นปี 2010 เมื่อดัชเชสเอลิซาเบ ธ ที่ 2 คนสุดท้ายอ้างสิทธิ์ในบัลลังก์แห่งลักเซมเบิร์ก ยอมสละสิทธิอันชอบธรรมของเธอในการครองบัลลังก์ Son of Phillip the Good ดยุคแห่งเบอร์กันดีคือ Charles the Bold Duke of Burgundy

ประเทศลักเซมเบิร์ก

ประเทศลักเซมเบิร์ก

The Grand Duchy of Luxembourg is a city-state. It has more than 1,000 years of history dating back to the year 1506, Counties Fields of Luxembourg. Count of Ardennes And the founder of the Luxembourg dynasty built a castle in the present-day capital of Luxembourg.

Which became an important strategic point in those days Since it is an area surrounded by many layers of mountains Commonly known as “The Gibraltar of the North” In the late Middle Ages to the 15th century the Luxembourg dynasty was very prosperous.

Many of the kings of Europe are descended from this dynasty, such as four German emperors, four Bohemia kings, and one Hungarian king. 7th of the Holy Roman, King John of Bohemia and Duke Van Selos I.

Luxembourg Then it fell under Burgundy power in 1971. It was 2010 when the last Duchess Elizabeth II claimed the throne of Luxembourg. Gave up her rightful rights to the throne Son of Phillip the Good The Duke of Burgundy is Charles the Bold Duke of Burgundy

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศไอร์แลนด์

ประเทศไอร์แลนด์ เป็นสมาชิกที่อยู่ไกลที่สุดในภาคตะวันตกของสหภาพยุโรปโดยมีประชากรมากกว่า 4 ล้านคนบนเกาะไอร์แลนด์ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรป ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5 ใน 6 ของเกาะดังกล่าว (ส่วนที่เหลือ 1 ใน 6 ของไอร์แลนด์เรียกว่าไอร์แลนด์เหนือเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ) นอกจากนี้ไอร์แลนด์ก็เป็นอีกประเทศที่ใช้เงินยูโร

ประเทศไอร์แลนด์ ปัจจุบันชุมชนคนไทยในไอร์แลนด์มีประชากรประมาณ 1,000 – 1200 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไอริชแต่งงานและทำงานด้านการต้อนรับเช่นพนักงานโรงแรม พ่อครัวร้านอาหารไทยและคนงานในร้านอาหารและคนงานในฟาร์มชาวไอริชสำหรับร้านอาหารและร้านอาหารไทยมีประมาณ 40-50 ร้านในประเทศ

แบ่งออกเป็น 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว เดือนที่หนาวที่สุดคือเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์โดยมีอุณหภูมิประมาณ 4-7 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม มีอากาศอบอุ่นที่สุดของปีอุณหภูมิประมาณ 14 -16 องศาเซลเซียสในขณะที่ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

เป็นเดือนที่มีแสงแดดมากที่สุดของปี มีฝนตกประปรายตลอดทั้งปีเนื่องจากไอร์แลนด์ได้รับอิทธิพลจาก Glum Stream ที่อบอุ่น อากาศในไอร์แลนด์ไม่รุนแรง ฤดูหนาวไม่หนาวจัดฤดูร้อนเย็นอุณหภูมิในฤดูหนาวประมาณ 1-6 องศาส่วนอุณหภูมิในฤดูร้อน 15-25 องศา

ประเทศไอร์แลนด์

ประเทศไอร์แลนด์

It is the furthest member in the western part of the European Union, with a population of more than 4 million people on the island of Ireland, farther northwest of Europe. It covers an area of ​​about 5 in 6 of the said island. (The remaining 1 in 6 of Ireland is called Northern Ireland. It is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). In addition, Ireland is another country that uses the euro.

Today the Thai community in Ireland is about 1000 – 1200 people, many of whom are Irish marriages and work in hospitality, such as hotel staff. Thai restaurant chef and restaurant worker and Irish farm worker For restaurants and Thai restaurants both There are about 40-50 stores in the country.

It is divided into 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. The coldest months are from January to February with temperatures around 4-7 degrees Celsius. During July – August. It has the warmest weather of the year Temperatures around 14 -16 degrees Celsius, while in May – June.

It’s the sunniest month of the year. Rain falls sporadically throughout the year due to Ireland being influenced by the warm, Glum Stream. The weather in Ireland is not harsh. Winter is not very cold Cool summer Winter temperature is about 1-6 degrees, while the temperature in the hot season is 15-25 degrees.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

อิตาลี

ประเทศ อิตาลี ในยุโรป ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอิตาลีและคั่นด้วยเทือกเขาแอลป์ทางตอนเหนือ จำแนกตามภูมิศาสตร์ในยุโรปตะวันตกอิตาลีเป็นรัฐเดียวที่ปกครองโดยสาธารณรัฐระบบรัฐสภา เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือโรม แต่เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจคือมิลาน

อิตาลีมีพื้นที่ทั้งหมด 301,340 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดกับฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียสโลวีเนีย และมีประเทศอิสระเล็ก ๆ ตั้งอยู่ภายในนครรัฐวาติกันและซานมาริโน อิตาลีมีประชากรทั้งหมดประมาณ 60 ล้านคน

ประเทศ อิตาลี เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสี่ในยุโรป รองจากเยอรมนีฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร

เนื่องจากอิตาลีตั้งอยู่ในทวีปตอนใต้ตอนกลางและติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงมีอากาศอบอุ่นกว่าที่ตั้งของยุโรปอิตาลีนอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการค้าขายทางทะเลมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมโลกนับไม่ถ้วน

ชนเผ่าอิตาลีที่รู้จักกันในชื่อ Latinos ได้ก่อตั้งอาณาจักรโรมันในศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาลและต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐโรมันซึ่งปกครองในระบบวุฒิสภาและระบบประชาชน สาธารณรัฐโรมันได้พิชิตและครอบงำเพื่อนบ้านบนคาบสมุทรอิตาลี อิทธิพลของโรมแผ่ขยายไปทั่วยุโรปแอฟริกาเหนือและเอเชียในศตวรรษแรก

อาณาจักรโรมันกลายเป็นมหาอำนาจในพื้นที่เมดิเตอร์เรเนียน มีอำนาจนำในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและศาสนา เป็นยุคสันติภาพของโรมันที่เรียกว่าซึ่งกินเวลานานกว่าสองร้อยปี ในยุคแห่งสันติภาพนี้ได้พัฒนาระบบกฎหมายความรู้ศิลปะเทคโนโลยีและวรรณกรรม

ประเทศ อิตาลี

อิตาลี

Italy is a European country It is located on the Italian peninsula and separated by the Alps in the north. Classified by geography in Western Europe, Italy is the only state governed by a parliamentary republic The capital and largest city is Rome. But the economic center city is Milan.

Italy has a total area of ​​301,340 square kilometers. It borders France, Switzerland, Austria, Slovenia. And there are small independent countries located within the Vatican and San Marino cities. Italy has a total population of approximately 60 million.

It is the fourth most populous country in Europe. After Germany, France and the United Kingdom

Because Italy is located in the southern central continent and adjacent to the Mediterranean Sea. It has a warmer climate than that of Europe, Italy, and also facilitates the maritime trade since ancient times. And is the birthplace of countless world civilizations

The Italian tribe known as Latinos established the Roman Empire in the 8th century BC and later transformed into the Roman Republic, which ruled in the Senate and People’s System. The Roman Republic has conquered and dominated its neighbors on the Italian peninsula. Rome’s influence spread throughout Europe, North Africa and Asia in the first century.

The Roman Empire became a great power in the Mediterranean area. Has leadership in economic, cultural and religious areas. It is the so-called Roman peace era that lasted more than two hundred years. In this age of peace, law, knowledge, art, technology and literature systems have been developed.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศภูฏาน

ประเทศภูฏาน ในปี 1630 Drukpalama ได้หลบหนีจากทิเบตไปยังภูฏาน ต่อมาได้สถาปนาตัวเองเป็นฝ่ายธรรมะปกครองแผ่นดินด้วยระบบศาสนามีคณะรัฐมนตรีสี่ตำแหน่งที่จะช่วยได้แม้ว่าภูฏานจะพยายามอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่ต่อมาถูกรุกรานโดยประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะทิเบตหลายครั้งในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 ถึง 23 ต่อมาถูกรุกรานโดยอังกฤษซึ่งมีอำนาจในอินเดียก่อนที่จะมีการเจรจาสงบศึกในปี พ.ศ. 2517 ปี พ.ศ. 2453

ในศตวรรษที่ 17 Lama Subdung Na Wang Namgyal Rama (Zhabdrung Ngawang Namgyal Rama) ได้รวมประเทศภูฏานและจัดตั้งเป็นประเทศและในปี 2194 Lama Subdung ได้ริเริ่มการปกครองแบบสองระบบ: Laity และนักบวชภูฏานได้ใช้มันมานานกว่า สองศตวรรษ. จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2450

ประเทศภูฏาน ผู้ปกครองคณะที่ปรึกษาแห่งรัฐจากจังหวัดต่าง ๆ และตัวแทนประชาชนมารวมตัวกันที่พูนาคา และตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์สำหรับกษัตริย์ Ugyen Wangchuck จากนั้นเป็นผู้ปกครองของ Trongsa

ประเทศภูฏาน

ประเทศภูฏาน
ประเทศภูฏาน

In 1630, Drukpalama escaped from Tibet to Bhutan. It later established itself as the Dharma, ruled the country through a religious system, with four cabinet positions to help, although Bhutan tried to stay in isolation. It was later invaded by neighboring countries, especially Tibet, several times during the 22nd to 23th century, later invaded by the powerful British in India prior to the 1974 armistice negotiations. Fri 2453.

In the 17th century, Lama Subdung Na Wang Namgyal Rama (Zhabdrung Ngawang Namgyal Rama) merged Bhutan and formed it as a country, and in 2194 Lama Subdung initiated a two-system government: Laity and Bhutanese priests had long used it. Over two centuries.until 17 December 1907. Bhutan tried to stay in isolation. It was later invaded

Parents, state advisors from different provinces and people’s representatives gather in Punakha. And made a unanimous decision for King Ugyen Wangchuck, then ruler of Trongsa.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle