โมซัมบิก

โมซัมบิก เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา ด้วยมหาสมุทรอินเดียทางตะวันออกของแทนซาเนียอยู่ทางเหนือ

มาลาวีและแซมเบียอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ซิมบับเวอยู่ทางตะวันตก และมีสวาซิแลนด์และแอฟริกาใต้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้

โมซัมบิกเป็นประชากรกลุ่มแรกของชนเผ่าฮุนชาน สืบเชื้อสายมาจากชาว Khoisani ชาว Bantu ที่พูดได้ย้ายไปอยู่ที่แม่น้ำ Zambezi โดยอาหรับชีคในเวลานั้น

ในปี 1498 Vajkudagama นักสำรวจชาวโปรตุเกสเดินทางมาถึงชายฝั่งโมซัมบิกและภูมิภาคนี้ได้กลายเป็นฐานการค้าของพ่อค้าชาวโปรตุเกสอย่างช้าๆ โมซัมบิกตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส

ในปีพ. ศ. 2503 รัฐบาลโปรตุเกสใน Ustadonovu (สาธารณรัฐที่สอง) ใช้กำลังปราบปรามการจลาจลในท้องถิ่น ไม่ยอมอยู่ใต้บังคับนำไปสู่สงครามและการสังหารหมู่มูเอดา (Mueda Massacre) ในปี พ.ศ. 2504 (พ.ศ. 2504)

ต่อมานายเอดูอาร์โดมอนด์เลน (Eduardo Mondlane) ผู้นำท้องถิ่นที่มีอิทธิพลสูง ก่อตั้งแนวร่วมเพื่อการปลดปล่อยโมซัมบิก

โมซัมบิก

Mozambique is a country located in the southeast of Africa.

With the Indian Ocean to the east Tanzania is to the north. Malawi and Zambia are in the northwest. Zimbabwe is in the west. And there are Swaziland and South Africa in the southwest.

Mozambique was the first inhabitant of the Hun Shan tribe. Descended from the Khoisani people, the Bantu-speaking people moved to the Zambezi River. By Arab Sheikh at that time

In 1498, Portuguese explorer Vajkudagama reached the coast of Mozambique and the region slowly became a base for trade for Portuguese traders. Mozambique was colonized by Portugal.

In 1960, the Portuguese government in Ustadonovu (Second Republic) used force to suppress local uprising. Refusing to be in subjection Leading to the war and the massacre Mueda Massacre (Mueda Massacre) in the year 2504 (1961) later, Mr. Eduardo Mondlane (Eduardo Mondlane)

the local leader with high influence. Established the Coalition for the Liberation of Mozambique

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศอัฟกานิสถาน

ประเทศอัฟกานิสถาน เป็นประเทศในเอเชียใต้ พรมแดนทางตะวันตกติดกับอิหร่าน ทางทิศใต้และตะวันออกติดชายแดนปากีสถาน ทางทิศเหนือติดกับเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานและทาจิกิสถาน ทางตะวันออกสุดของจีนอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

ในช่วงการล่มสลายของกลุ่มตอลิบานโดยการรุกรานอัฟกานิสถานของสหรัฐฯ และความสำเร็จของ Loyajirka ในปี 2003 ชาวตะวันตกเรียกอัฟกานิสถานว่า Transitional Islamic State of Afghanistan ประเทศนี้มีชื่อว่าอัฟกานิสถานปัจจุบันเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก

ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 33 องศาเหนือและลองจิจูด 65 องศาตะวันออกมีพื้นที่ 647,500 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงในเทือกเขาฮินดูกูซ จุดต่ำสุดคือแม่น้ำ Amu สูงจากระดับน้ำทะเล 258 เมตรไม่มีทางออกสู่ทะเล

“สแตน” หมายถึงดินแดนอัฟกานิสถานหมายถึงดินแดนอัฟกานิสถาน คำว่า “สแตน” ยังใช้ในชื่อของเคอร์ดิสถานและอุซเบกิสถาน

ประเทศอัฟกานิสถาน

ประเทศอัฟกานิสถาน

Afghanistan is a country in South Asia. The western border is Iran. To the south and east, bordering Pakistan To the north it borders Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan. In the easternmost of China, Afghanistan is a landlocked country.

During the fall of the Taliban by the invasion of Afghanistan the US. And Loyajirka’s success, in 2003, Westerners called Afghanistan the Transitional Islamic State of Afghanistan.

It is located between 33 degrees north latitude and 65 degrees east longitude, has an area of ​​647,500 square kilometers. Most of the area is the plateau in the Hindu Kuz mountain range. TheAfghanistan is a landlocked country. lowest point is the Amu River, 258 meters above sea level, landlocked.

“Stan” means Afghanistan, Most of the area is the plateau in the Hindu Kuz mountain range. The lowest point is the Amu River, 258 meters above sea level, landlocked. means Afghanistan. The word “Stan” is also used in the names of Kurdistan and Uzbekistan

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศอาร์มีเนีย

ประเทศอาร์มีเนีย หรืออาร์เมเนียหรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐอาร์เมเนียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางตอนใต้ของเทือกเขาคอเคซัส พรมแดนติดกับตุรกีทางทิศตะวันตกติดต่อกับจอร์เจียทางทิศเหนือติดต่อกับอาเซอร์ไบจานทางทิศตะวันออก และทางทิศใต้ติดต่อกับอิหร่าน

และรัฐที่ปกครองตนเอง Nakhichevan (เป็นดินแดนแยกต่างหากของอาเซอร์ไบจาน) อาร์เมเนียเป็นรัฐสมาชิกของสภายุโรปและ CIS อาร์เมเนียเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

ราชอาณาจักรอาร์เมเนียเข้ายึดครองซีเรียและจักรวรรดิออตโตมันตะวันออก และเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียจนถึงการประกาศอิสรภาพในปี พ.ศ. 2461 ของกองทัพแดง. โซเวียตยึดครองส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตภายใต้ชื่อสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์เมเนีย และเป็นอิสระเมื่อพ. ศ. 2534

ฝ่ายนิติบัญญัติ
เป็นเขตการเลือกตั้งแบบหนึ่งในอาณัติที่มี 75 ที่นั่งและ 56 ปาร์ตี้ลิสต์

  • ประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐดำรงตำแหน่งคราวละห้าปีประธานาธิบดีคนเดียวกันดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสองวาระมีอำนาจบริหารประเทศและแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 25 คนตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ .
  • นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดีจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภา และนายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อคณะรัฐมนตรีต่อประธานาธิบดี. คณะรัฐมนตรีประกอบด้วย 25 รัฐมนตรี (21 กระทรวง)

ประเทศอาร์มีเนีย

ประเทศอาร์มีเนีย

Armenia or Armenia, officially the Republic of Armenia, is a landlocked country in the south of the Caucasus. Border with Turkey in the west, Georgia in the north, Azerbaijan in the east. And in the south contact with Iran

The Kingdom of Armenia occupies Syria and the Eastern Ottoman Empire. And was part of Russia until the 1918 Declaration of Independence of the Red Army. The Soviets occupied part of the Soviet Union under the name of the Armenian Soviet Socialist Republic. And be free when Wed Fri. 2534.

Legislature
is a mandate constituency with 75 seats and 56 party lists.

  • The president is the head of state, holding office for five years each term.The same president can hold office for no more than two terms, has the power to run the country and appoint 25 prime ministers and cabinet members as proposed by the prime minister.
  • The Prime Minister is the head of the government. The President will nominate the Prime Minister to Parliament. And the Prime Minister will nominate the Cabinet to the President. The Cabinet consists of 25 ministers (21 ministries).

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศกาบอง

ประเทศ กาบอง ปกครองโดยประธานาธิบดีที่ได้รับการแต่งตั้งด้วยตนเองขึ้นสู่อำนาจนับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2503 กาบองได้นำระบบและรัฐธรรมนูญแบบหลายพรรคใหม่มาใช้ในช่วงต้นทศวรรษที่ 90 ซึ่งกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเลือกตั้ง โปร่งใสมากขึ้น

รวมทั้งการปฏิรูปสถาบันของกาบองมีจำนวนประชากรน้อย แต่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายเป็นที่สนใจของนักลงทุนเอกชนต่างชาติ ทำให้กาบองเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในภูมิภาคนี้

สภาพอากาศร้อนชื้นในแถบเส้นศูนย์สูตรอุณหภูมิสูงและฝนตกหนักมีฤดูแล้งยาวนานตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกันยายน หลังจากนั้นเป็นฤดูฝนสั้น ๆ และจะเป็นฤดูแล้งอีกครั้งในช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และเป็นฤดูฝนอีกครั้งมีฝนตกเฉลี่ย 510 มิลลิเมตรต่อปี

ประเทศ กาบอง ดินแดนดั้งเดิมของกาบองในช่วงที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ในฐานะส่วนหนึ่งของดินแดนอิเควทอเรียลแอฟริกาของสหพันธรัฐแอฟริกาตะวันตกในปี 2501 กาบองได้รับเอกราชและประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2504 โดยมีนายลี ยงเอ็มบาขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรก ในปีพ. ศ. 2507 เกิดการรัฐประหาร แต่ด้วยความช่วยเหลือของฝรั่งเศสเขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจนกระทั่งเสียชีวิตในปีพ. ศ. 2510

ประเทศ กาบอง

Gabon is ruled by a self-appointed president to power Since its independence from France on August 17, 1960, Gabon has adopted a new multi-party system and constitution in the early 90s, prompting Cause electoral processes More transparent.

As well as the institutional reform of Gabon, it has a low population. But there are many natural resources of interest to foreign private investors. This makes Gabon one of the richest countries in the region.

The equatorial hot, humid climate, high temperatures and heavy rains have a long dry season from mid-May to mid-September. After that it is a short rainy season and it will be a dry season again from mid-December to mid-February. And it is the rainy season again, with an average of 510 mm of rain per year.

The original territory of Gabon during the French colonial period. As part of the Equatorial Africa Territory of the West African Federation in 1958, Gabon gained independence and declared independence on August 17, 1961 with Lyon Emba as its first president in 1961.

1964 a coup d’état occurred. But with France’s help, he held the presidency until his death in 1974. Fri. 2510.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศทาจิกิสถาน

ประเทศทาจิกิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถานจีนคีร์กีซสถานและอุซเบกิสถาน ทาจิกิสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

ทาจิกิสถานหมายถึง “ดินแดนแห่งทาจิก” (Tajiks) คำว่าทาจิกถูกใช้ในยุคกลาง เพื่ออ้างถึงคนที่พูดภาษาอิหร่านตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 คำนี้เรียกว่าอิหร่านตะวันออก แต่ในศตวรรษที่ 15 ที่จะมาถึงนี้ได้นำไปใช้กับผู้พูดภาษาเปอร์เซีย ในวรรณคดีเปอร์เซียยุคกลางทาจิกิสถานที่ปรากฏในความหมายของ “เปอร์เซีย”

ในขณะที่กำหนดตัวเองเป็นขั้นตอนทาจิกิสถานได้รับการยอมรับเฉพาะในช่วงทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการปกครองของสหภาพโซเวียตในเอเชียกลาง ไม่ได้แสดงกลุ่มชาติพันธุ์นั้นในความหมายแคบ ๆ แต่ยังคงกำหนดความหลากหลายโดยทั่วไปของคนที่พูดภาษาเปอร์เซียในเอเชียกลาง

บ่อยครั้งทาจิกิสถานสะกดว่า Tadjikistan หรือ Tadzhikistan ในภาษาอังกฤษทับศัพท์จากภาษารัสเซีย Tadzhikistan เป็นอีกหนึ่งการสะกดที่พบบ่อยและใช้กันอย่างแพร่หลายในวรรณคดีอังกฤษ มาจากแหล่งที่มาของรัสเซีย “Tadjikistan” เป็นการสะกดแบบฝรั่งเศสและบางครั้งสามารถพบได้ในข้อความภาษาอังกฤษ

ประเทศทาจิกิสถาน

ประเทศทาจิกิสถาน

Tajikistan is a landlocked country in Central Asia. It borders Afghanistan, China, Kyrgyzstan and Uzbekistan. Tajikistan was once part of the Soviet Union.

Tajik means “Land of Tajik” (Tajiks) The word Tajik was used in the Middle Ages. To refer to people who speak Iranian language since the 11th century, the term is called Eastern Iran. But in the coming 15th century this was applied to Persian speakers. In medieval Persian literature, Tajikistan appears in the meaning of “Persian”

While defining itself as a Tajik procedure, it was recognized only during the last decade of the 20th century, especially from the Soviet rule of Central Asia. It does not represent that ethnic group in a narrow sense, but it still defines the general diversity of Persian-speaking people of Central Asia.

Tadzhikistan is often spelled Tadjikistan or Tadzhikistan in English, transliterated from Russian. Tadzhikistan is another common and widely used spelling in English literature. It comes from Russian sources. “Tadjikistan” is a French spelling and can sometimes be found in English text.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ลัตเวีย

ประเทศ ลัตเวีย เป็นประเทศในยุโรปเหนือ มีพรมแดนติดกับรัฐบอลติกอีกสองรัฐ ได้แก่ เอสโตเนียทางเหนือ และลิทัวเนียและเบลารุสทางตอนใต้ ใช้รัสเซียตะวันออก สำหรับลัตเวียทางตะวันตกมีพรมแดนติดกับสวีเดนทางทะเลริกาซึ่งเป็นเมืองหลวงของลัตเวียเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในแถบบอลติก

ลัตเวียอยู่ในยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือ มีพรมแดนติดกับเอสโตเนียซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทางทิศตะวันออกติดกับรัสเซียทางทิศใต้ติดกับประเทศลิทัวเนีย ทางตะวันตกติดทะเลบอลติก ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับอ่าวริกา ดินแดนทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดทะเล

เกือบทั้งประเทศเป็นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์สลับกับเนินสูง ประกอบด้วยแม่น้ำขนาดเล็กหลายสาย แม่น้ำใหญ่ที่ไหลผ่านลัตเวียคือแม่น้ำ Dvina ตะวันตก (ลัตเวียเรียกว่า daugava) เป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่หลายแห่ง มีทะเลสาบมากกว่า 3,000 แห่ง ป่าไม้ครอบครองพื้นที่ 2 ใน 5 ของประเทศ แต่ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการพัฒนาน้อย มียอดเขาที่สูงที่สุดเรียกว่า Gaizins ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 312 เมตร

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำเช่นป่าพรุ และมีลมจากทะเลพัดผ่านตลอดปีทำให้บางปีอากาศเย็นจนต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ประเทศ ลัตเวีย

Latvia is a country in Northern Europe. It borders on two other Baltic states: Northern Estonia. And Lithuania and Belarus in the south. Use east russian As for Western Latvia, it borders Sweden by sea.Riga, the capital of Latvia, is the largest state in the Baltic.

Latvia is in northeastern Europe. It is bordered by Estonia which is in the northeast. On the east to Russia, in the south to Lithuania. In the west by the Baltic Sea Northwest, next to the Gulf of Riga. The lands to the west and the north-west border the sea.

Almost the entire country is a fertile plain, interspersed with high hills. It consists of several small rivers. The great river that runs through Latvia is the western Dvina River (Latvia called daugava) is home to many major cities. There are more than 3,000 lakes and forests occupy two-fifths of the country, but forest resources are less developed. It has the highest peak, called Gaizins, which is 312 meters above sea level.

As most areas are flat, there are areas where water is regularly flooded, such as swamps. And the sea winds blow through all year round, making some years cooler below freezing.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศโอมาน

ประเทศโอมาน เป็นประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับมีพรมแดนติดกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ทางตะวันตกติดกับซาอุดีอาระเบีย

และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีพรมแดนติดกับเยเมนมีชายฝั่งทะเลอาหรับทางตอนใต้และตะวันออก และอ่าวโอมานทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังมีดินแดนแยกต่างหากในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

รัฐสุลต่านโอมานส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายและภูเขา มีชายฝั่งทะเลยาว 2,092 กม. ปรากฏในพื้นที่ภูเขาแคบ ๆ 2 แห่งที่ติดต่อกับเยเมน และชายฝั่งอ่าวโอมานภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และมีที่ราบลุ่มบางแห่งตามชายฝั่งบริเวณแหลม

และอ่าวหลายแห่งที่มีเกาะกลุ่มเกาะอยู่ทางตะวันออกของประเทศ หมู่เกาะและหมู่เกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะ Masirah หมู่เกาะ Curia และหมู่เกาะ Nika Negro เป็นต้น

ประเทศโอมาน

Oman is a country in Southwest Asia. On the southeastern coast of the Arabian Peninsula, it borders most of the landscape is plain. And there are some lowland plains along the coast of the promontory. on the northwest of the United Arab Emirates. West to Saudi Arabia.

And the southwest border with Yemen, it has the Arabian Sea coast in the south and east. And the Gulf of Oman to the northeast.It also has a separate territory in the United Arab Emirates.

The Sultanate of Oman is predominantly deserts and mountains. A 2,092 km long coastline appears in two narrow mountainous regions bordering Yemen. And the coast of the Gulf of Omanrchipelago are Masirah Island, Curia Islands and Nika Negro Islands, among others., most of the landscape is plain. And there are some lowland plains along the coast of the promontory.

And many of the bays with islands lie in the eastern part of the country. Major islands and archipelago are Masirah Island, Curia Islands and Nika Negro Islands, among others.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศคอซอวอ

ประเทศคอซอวอ เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมมาตั้งแต่ยุคสำริด เป็นชนเผ่า Illyrian ของเผ่า Dardani ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งบอกถึงอาณาจักร Dardania ใน 400 ปีก่อนคริสตกาล ภูมิภาคโคโซโวถูกเรียกว่าดาร์ดาเนียจนถึงศตวรรษที่ 19 ประมาณ 100 ปีก่อนคริสตกาล ดาร์ดาเนียเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันและไบแซนไทน์

ชาวเซิร์บอพยพไปยังภูมิภาคนี้โดยมีคลื่นอพยพจำนวนหนึ่งซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเทือกเขาอูราลในศตวรรษที่ 7 และ 8 เพื่อมาตั้งถิ่นฐานในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และกระจัดกระจายไปตามชื่อที่แตกต่างกันเช่น Serbcroat, Macedonia และ Slovenia

การอพยพของกลุ่มเหล่านี้ทำให้เกิดการปะทะกับเจ้าของเดิมจนถึงปี ค.ศ. 1749 ชาวเซิร์บได้ยึดครองดินแดนของโคโซโว แต่ต่อมาพวกเขาเผชิญหน้ากับอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือออตโตมันเติร์กและจักรวรรดิมุสลิม ซึ่งได้ยึดและปกครองภูมิภาคนี้ 500 ปีเริ่มตั้งแต่สงครามโคโซโว (พ.ศ. 2475) จนถึง พ.ศ. 2455

ประเทศคอซอวอ หลังสงครามบอลข่านในปี พ.ศ. 2455 เซอร์เบียได้ยึดครองโคโซโว และกลายเป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวียในปี พ.ศ. 2461 หลังจากนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศถูกปกครองด้วยระบบสังคมนิยม (ไม่ขึ้นกับสหภาพโซเวียต) กับประธานาธิบดีติโตและเมื่อระบอบคอมมิวนิสต์ล่มสลายในปี 1989 รัฐต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นยูโกสลาเวียก็แยกออกเป็นประเทศเอกราช: สโลวีเนียโครเอเชียมาซิโดเนียบอสเนียมอนเตเนโกร

ประเทศคอซอวอ

Nandan Kosovo has been a primitive inhabitant since the Bronze Age. Is the Illyrian of the Dardani tribe, where historical evidence indicates the Dardania Kingdom in 400 BC. Kosovo region was called Dardania until the 19th century, about 100 BC. Dardania came to the rule of the Roman and Byzantine Empire.

The Serbs migrated to the region with a series of migratory waves that descended from the Urals in the 7th and 8th centuries to settle in southeastern Europe. And scattered out on different names such as Serbcroat, Macedonia and Slovenia.

The immigration of these groups caused clashes with the original owners until 1749 the Serbs occupied the territory of the Kosovo. But later they faced a greater power: the Ottoman Turks and the Muslim Empire. Which has seized and governed this region 500 years starting from the Kosovo War (1932) until 1912.

After the Balkan War in 1912, Serbia occupied Kosovo. And became part of Yugoslavia in 1918, then after World War II. The country was ruled by a socialist system. (Not up to the Soviet Union) with General Tito Presidency And when the communist regime collapsed in 1989, the states that made up Yugoslavia split into independent nations: Slovenia, Croatia, Macedonia, Bosnia, Montenegro.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาโรมานซ์ซึ่งเป็นภาษาที่มีต้นกำเนิดจากละตินซึ่งพูดกันในอาณาจักรโรมันโบราณ ก่อนหน้านี้ดินแดนที่เป็นฝรั่งเศสในปัจจุบันอยู่ภายใต้การปกครองของโรมัน ก่อนหน้านี้ดินแดนนี้ถูกปกครองโดยพวกกอล

ชาวเคลต์คนหนึ่งในเวลานั้นดินแดนของฝรั่งเศสถูกพูดโดยภาษาถิ่นต่างๆมากมายแม้ว่าชาวฝรั่งเศสจะชอบที่จะติดตามภาษาของพวกเขาไปยัง Gaulois (les Gaulois) แต่มีคำในภาษาฝรั่งเศสเพียง 2,000 คำในเวลานั้น มาจากภาษากอลซึ่งมักจะเป็นคำที่ใช้เป็นชื่อของสถานที่หรือเป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ

หลังจากที่ชาวโรมันเข้ายึดครองดินแดนกอล ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เปลี่ยนมาใช้ภาษาละติน ซึ่งภาษาละตินที่พูดในบริเวณนี้ไม่ใช่ภาษาละตินชั้นสูงที่พูดกันในหมู่ชนชั้นสูงของโรม แต่เป็นภาษาละตินของชาวบ้าน (ละตินหยาบคาย) ที่พูดกันในหมู่ทหาร นอกจากนี้ภาษาละตินที่พูดในฝรั่งเศส ได้รับอิทธิพลจากภาษากอลอยู่บ้างเนื่อง

จากสิ่งของบางอย่างที่ใช้ในภาษากอลชาวโรมันไม่มีชื่อ ตัวอย่างเช่นเลสเบรย์ซึ่งหมายถึงเสื้อผ้าเช่นกางเกงของชาวกอลจะต้องยืมสำหรับสิ่งของดังกล่าว ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ และภาษาที่ใช้ปกครองชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส. รวมถึงองค์กรต่างๆ (เช่นสหภาพยุโรป IOC องค์การสหประชาชาติและสหภาพไปรษณีย์ระหว่างประเทศ)

ในอดีตภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาสากลที่ใช้กันมากที่สุด มีสถานะเดียวกับหนังสือเดินทางภาษาอังกฤษภาษาไทยในปัจจุบันที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสร่วมกับภาษาไทย.

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศส

French is Romance, a Latin-origin language spoken in the Ancient Roman Empire. Previously, the land that was France today was under Roman rule. Previously, this land was ruled by the Gauls.

A Celts at the time, the territory of France was spoken by many dialects, although the French preferred to trace their language to Gaulois (les Gaulois), there were only 2,000 French words. The word at that time came from Gaul, which was often used as a place name or a word with a natural meaning.

After the Romans occupied the land of Gaul. People living in the area switched to Latin. The Latin spoken in this area was not the high Latin spoken among the upper classes of Rome. But in the Latin language of the villagers (Latin vulgar) Spoken among soldiers. Also, the Latin language spoken in France. Has been somewhat influenced by the Gaul language because of that.

From some objects used in the Gaul language, the Romans have no names. For example, Lesbray, which means clothing such as Gaul’s pants, must be borrowed for such items. French is the official language. And the language used to rule the communities, especially the French colony. Including various organizations (Such as the European Union, the IOC, the United Nations, and the International Postal Union)

In the past, French was the most common international language. Possess the same status as the current Thai English-Thai passport that shares the French language with Thai.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศพัฒนาแล้ว

ประเทศพัฒนาแล้ว หมายถึงประเทศที่มีการพัฒนาในระดับสูงเมื่อวัดตามมาตรฐานที่กำหนด แต่การยึดมั่นในมาตรฐานใด ๆ หรือการรวมกลุ่มประเทศใด ๆ ให้เป็นกลุ่มที่พัฒนาแล้วยังคงเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่ โดยทั่วไปแล้วมาตรวัดทางเศรษฐกิจเป็นที่ยอมรับได้ เช่นการใช้รายได้ต่อหัวเป็นหลักและประเทศที่มี GDP ต่อหัวสูงอยู่ในกลุ่มที่พัฒนาแล้วในช่วงหลังใช้ดัชนีการพัฒนามนุษย์

ซึ่งรวมเมตริกทางเศรษฐกิจกับเมตริกอื่น ๆ เช่นดัชนีอายุขัยและการศึกษาเพื่อวัดการพัฒนาของประเทศต่อไป พัฒนาแล้ว

ดัชนีการพัฒนามนุษย์เป็นดัชนีสำหรับวัดและเปรียบเทียบความยากจนการรู้หนังสือการศึกษาอายุขัยการคลอดบุตรและปัจจัยอื่น ๆ ของประเทศต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะในเด็กและคนหนุ่มสาว

หลายคนใช้ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาติเพื่อระบุว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดดัชนีได้รับการพัฒนาในปี 1990 โดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวปากีสถาน Mahbab Ulhak และองค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2536

ประเทศพัฒนาแล้ว

ประเทศพัฒนาแล้ว

Developed country Refers to a country with a high level of development when measured to certain standards. But adhering to any standard Or grouping any country into a developed group is still a controversial issue. In general, an economic gauge is acceptable.

Such as the main use of per capita income And that countries with high GDP per capita belong to developed groups In the latter period, the Human Development Index was used.

This combines economic metrics with other metrics such as life expectancy index and education to further measure the development of countries. Developed

Human development index It is an index for measuring and comparing poverty, literacy, education, life expectancy, ntry. Developing co childbirth, and other factors of countries around the world. Especially in children and young people

Many people use the United Nations Human Development Index to identify a country as a developed country. Developing countries Or least developed countries The index was developed in 1990 by Pakistani economist Mahbab Ulhak and the United Nations. 1993

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle