ประเทศไนจีเรีย

เรื่องราวและประวัติของ ประเทศไนจีเรีย ได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่าสหพันธ์ของสาธารณรัฐไนจีเรียเป็นประเทศที่อยู่ในแอฟริกาตะวันตกยังเป็นประเทศที่มีประชากรที่มากที่สุดในทวีปไนจีเรียถูกปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยในเมื่อปี 2514

หลังจากเผด็จการทหารที่โหดร้ายและทุจริตเป็นเวลา 36 ปีระหว่างปี 2508 ถึง 2542 ไนจีเรียได้ปกครองโดยเผด็จการทหารที่ยึดอำนาจโดยรัฐประหาร (ยกเว้นสาธารณรัฐ 2 ระหว่าง 2522-2526)

ไนจีเรียมีพรมแดนทางทิศตะวันตกติดกับประเทศเบนิน ทิศตะวันออกติดต่อกับชาดและแคเมอรูนทิศเหนือติดต่อกับไนเจอร์ ทางใต้สู่อ่าวกินี มีเมืองใหญ่เช่นเมืองหลวงของอาบูจา เมืองหลวงเดิม เลกอส อีบาดัน แคละบาร์ วาร์รี พอร์ตฮาร์คอร์ต เอนูกู คาโน คาดูนา โอนิตชา เอ็นเนวี จอส อีโลรีน ไมดูกูรี อาบา เบาชี โอเวอร์รี โซโคโต และเบนินซิตี

ชื่อของประเทศได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกใน The Times ในปี 1897 และได้รับการแนะนำโดยบรรณาธิการของอาณานิคมพืช

ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาทางทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐไนเจอร์ ทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก พื้นที่กินีเบย์ทิศตะวันออกติดกับแคเมอรูนและชาดตะวันตกติดกับสาธารณรัฐเบนิน

ประเทศไนจีเรีย

ประเทศไนจีเรีย

Nigeria It is formally known as the Federal Republic of Nigeria, a country in West Africa, the most populous country in Africa. Nigeria was ruled by democracy in 1973. Fri 1971

After 36 years of brutal and corrupt military dictatorship between 1965 and 1999, Nigeria is ruled by a military dictatorship seized by a coup. (Except Republic 2 between 1979-1983)

Nigeria has a western border with Benin. East bordering Chad and Cameroon, north bordering Niger South to Guinea Bay There are large cities such as the capital city of Abuja. The original capital, Lagos Ibadan, Calabarvar, Port Harcourt, Enugu, Kano, Kaduna, Nioja, Eneva, Jeju, Elorene, Meduguri, Ababa Grow and Benin City

The country’s name was first published in The Times in 1897 and was suggested by the editor of the Colonial Plant

Located on the west coast of Africa in the north, bordering the Republic of Niger. South bordering the Atlantic Ocean. Guinea Bay area, bordered by Cameroon and Chad, bordered by the Republic of Benin.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเฮติ

เฮติหรือ ประเทศเฮติ ชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐเฮติเป็นประเทศในแคริบเบียนในอเมริกาเหนือตั้งอยู่บนเกาะฮิสปันโยลาในทะเลแคริบเบียน มีเกาะเล็ก ๆ ใกล้เคียงเช่น ลากอนาฟว์, ลาตอร์ตูว์, เลแกมิต, อีลาวัช, ลากร็องด์แก และนาวัส (ซึ่งมีข้อพิพาทกับสหรัฐอเมริกา) โดยเฮติติดกับสาธารณรัฐโดมินิกันทางตะวันออกมีพื้นที่ 27,750 ตารางกิโลเมตร (10,714 ตารางไมล์) เมืองหลวงคือปอร์โตแปรงซ์

อดีตอาณานิคมของฝรั่งเศสประกาศอิสรภาพในปี 1804 โดยใช้ชื่อประเทศเฮติ ซึ่งมาจากชื่อของเกาะในคำอารากัวเก่า Achit ถือเป็นประเทศเอกราชที่สองในอเมริกา (หลังจากสหรัฐอเมริกา) และเป็นสาธารณรัฐอิสระคนแรกของคนผิวดำในโลก แต่ถึงแม้จะเก่าและ เฮติเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในซีกโลกตะวันตก

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือเดือนมีนาคม 2544 แต่มีการปฏิวัติและล้มล้างรัฐธรรมนูญหลายครั้ง จนกว่าจะมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2549 สภานิติบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาสองคนประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา 27 คนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 83 คนวาระ 4 ปี

นายกรัฐมนตรีผู้บริหารคือหัวหน้ารัฐบาล (Jacques-Edovard Alexis ได้รับการแต่งตั้งในวันที่ 30 พฤษภาคม 2549) คณะรัฐมนตรีได้รับการคัดเลือกจากนายกรัฐมนตรีในการหารือกับประธานาธิบดี

ประเทศเฮติ

ประเทศเฮติ

Haiti, officially the Republic of Haiti, is a Caribbean country in North America, located on the island of Hispaniola. Law, Legitim, Elawash, Longgang, and Navas (which have disputes with the United States), with Haiti bordering the Dominican Republic to the east with an area of ​​27,750 square kilometers (10,714 square miles). The capital is Porto. Brush

Former French colony declared independence in 1804 using the name of Haiti Which comes from the name of the island in the old Arau word. Achit is considered the second independent country in America. (After the United States) and is the first independent republic of blacks in the world But even if it is old and Haiti is the poorest country in the Western Hemisphere.

The current constitution is in March 2001, but there are many revolutions and overturns of the constitution. Until this constitution was reused in May 2006, the legislature consisted of two senators, consisting of 27 senators and 83 members of the House of Representatives for 4 years.

The executive prime minister is the head of government. (Jacques-Edovard Alexis was appointed on May 30, 2006.) The Cabinet was chosen by the Prime Minister in consultation with the President.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศซานมาริโน

ตามตำนานสาธารณรัฐ ประเทศซานมาริโน มีประวัติย้อนหลังไปถึง 844 ปีก่อนคริสตกาล โดยช่างหินคริสเตียน ชื่อ Marinus การแสวงหาทางศาสนาหลบหนีมาเพื่อหลบภัยและตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ Monte Tano ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันของซานมาริโน Marinus ได้รับการแต่งตั้งต่อมานักบุญ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ (ซานมาริโนหมายถึง St. Maryus ในภาษาอิตาลี) ซานมาริโนพิจารณาวันที่ 3 กันยายน 844 เป็นวันก่อตั้งสาธารณรัฐ

ซานมาริโนได้รักษาความเป็นอิสระเกือบตลอดประวัติศาสตร์ เนื่องจากตั้งอยู่บนภูเขาสูงยากต่อการเข้าถึงและขาดทรัพยากรในระหว่างการรวมตัวกันของอิตาลีซานมารีโนเป็นที่หลบภัยสำหรับนักปฏิวัติที่สนับสนุนการรวมชาติ ทำให้ภายหลังอิตาลีหลังจากรวมกันได้ลงนามในสนธิสัญญาความเป็นอิสระของซานมารีโน

ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซานมาริโนประกาศสงครามกับออสเตรีย – ฮังการีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 1915 หลังจากอิตาลีประกาศสงครามเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ซานมาริโนกลายเป็นสมาชิกของสภายุโรปในปี 2458 2531 และองค์การสหประชาชาติใน 2535

ประเทศซานมาริโน

ประเทศซานมาริโน

According to legend, the Republic of San Marino has a history dating back to 844 BC. By a Christian stoner named Marinus, religious pursuit escaped to shelter and settle in the Monte Tano area, which is the current location of San Marino. Marinus was later appointed saint. Which is the origin of the name (San Marino means St. Maryus in Italian). San Marino considered September 3, 844 as the Republic’s founding day.

San Marino has maintained independence throughout history. Due to its high mountains, difficult to access and lack of resources during the integration of Italy, San Marino is a safe haven for revolutionaries that support national unification. Afterwards, Italy, after the merger, signed the Treaty of San Marino.

In the First World War, San Marino declared war on Austria-Hungary on June 3, 1915. After Italy declared war on May 23, San Marino became a member of the European Council in 1915, 1988, and the United Nations in 1992

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศมอนเตเนโกร

ประวัติ ประเทศมอนเตเนโกร ต้นของเผ่ามอนเตเนโกรเริ่มปรากฏชัดเจนในศตวรรษที่ 10 ในฐานะรัฐกึ่งอิสระที่เรียกว่า ดูเคลีย หลังจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 7 จัดตั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ประกาศการรับรองความเป็นอิสระของ ดูเคลีย

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 15 มอนเตเนโกรครอบครองจักรวรรดิออตโตมัน แต่เนื่องจากการเป็นรัฐชายแดนทางตะวันตกของคาบสมุทรบอลข่านอำนาจและอิทธิพลของจักรวรรดิจึงไม่สามารถขยายออกไปได้มากนัก พระมหากษัตริย์แห่งมอนเตเนโกรจากยุคกลางถึงศตวรรษที่ 19 มีอำนาจในการปกครองประเทศด้วยความเป็นอิสระจำนวนมาก

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 กษัตริย์มอนเตเนโก โดยพระเจ้านิโคลัสที่ 1 แห่งราชวงศ์นีเยกอช เขาพยายามปลดปล่อยประเทศจากการปกครองของจักรวรรดิออตโตมันหลายครั้ง ซึ่งในท้ายที่สุดในปี 1878 เมื่อสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันได้รับชัยชนะและส่งผลให้สนธิสัญญาซานสเตฟาโนซึ่งเป็นโอกาส

สำหรับรัสเซียที่จะมีอิทธิพลมากขึ้นในรัฐบอลข่านประเทศอังกฤษและออสเตรีย – ฮังการีจึงคัดค้านและนำไปสู่เบอร์ลิน การประชุมใหญ่สามัญ เพื่อทบทวนสนธิสัญญาซานสเตฟาโนและสร้างสนธิสัญญาเบอร์ลินแทน สนธิสัญญานี้ส่งผลให้มอนเตเนโกรได้รับที่ดินและอิสรภาพเพิ่มเติมจากประเทศออตโตมัน

ประเทศมอนเตเนโกร

The early history of the Montenegro tribe began to appear clearly in the 10th century as a semi-autonomous state called the Clement. After that, Pope Gregory 7 established the monarchy. Announced the certification of independence of Duklea.

In the middle of the 15th century, Montenegro occupied the Ottoman Empire. But due to being the western border state of the Balkans, the empire’s power and influence cannot be greatly extended. The monarch of Montenegro from the Middle Ages to the 19th century had the power to rule the country with many independence.

In the late 19th century, King Montenegro By King Nicholas I of the Niègie dynasty He tried to liberate the country from the rule of the Ottoman Empire many times. In the end, in 1878, when the war with the Ottoman Empire prevailed and resulted in the Treaty of San Stefano, which was an opportunity.

For Russia to have more influence in the Balkan states, England and Austria-Hungary therefore opposed and led to Berlin. General conference To review the San Stefano Treaty and create the Berlin Treaty instead. This treaty resulted in Montenegro gaining additional land and independence from the Ottoman country.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศตูนิเซีย

ประเทศตูนิเซีย หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐตูนิเซียเป็นประเทศอาหรับของชาวมุสลิมที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาเหนือบนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมันเป็นประเทศตะวันออกและเล็กที่สุดของสามประเทศบนภูเขา Atlas, ชายแดนตะวันตกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย

และทางตะวันตกเฉียงใต้ถึงลิเบียร้อยละ 40 ของประเทศประกอบด้วยทะเลทรายซาฮารา ในขณะที่ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่อุดมสมบูรณ์และชายฝั่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งสองมีบทบาทอย่างมากในสมัยโบราณ เริ่มต้นด้วยการก่อตั้งคาร์เธจ

ด้วยชื่อของฟีนิเซียและต่อมาได้กลายเป็นจังหวัดของแอฟริกาภูมิภาคของชาวโรมันสมมติว่าตูนิสมาจากภาษาเบอร์เบอร์ที่แหลมซึ่งสอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของประเทศซึ่งชี้ให้เห็นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หรือความหมายอื่นหมายถึง พักแรม

ประเทศตูนิเซีย

ประเทศตูนิเซีย

Tunisia Or the official name is Tunisia, a Muslim Arab country located in North Africa on the Mediterranean coast.It is the eastern and smallest of the three countries on the Atlas mountains, the western border to Algeria.

And southwest to Libya, 40 percent of the country consists of the Sahara desert While the rest is mostly composed of fertile areas and easily accessible shores, both played a huge role in ancient times. Beginning with the founding of Carthage. In the past, the Phoenician people regarded it as the Mediterranean. With a commercial fleet And the mighty fleet

The famous Phenicia And became an area in Africa at a later time
Is an area of ​​Roman water. The name Tunis comes from the Berber language Interpret meaning
Which corresponds to the geography of the country that is pointed out into the Mediterranean Sea

With the name of Phenicia and later becoming a province of Africa, the Roman region assumed that Tunis came from the pointed Berber language, which corresponds to the geography of the country pointed out in the Mediterranean Sea. Rayon Or other meanings means staying overnight.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเซเชลส์

สาธารณรัฐเซเชลส์ หรือ ประเทศเซเชลส์ เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียห่างจากชายฝั่งตะวันออกของเคนยาประมาณ 1,800 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของมุมไบ อินเดียประมาณ 3,300 กิโลเมตรและประมาณ 1,100 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาดากัสการ์ เมืองหลวงคือวิกตอเรีย

หมู่เกาะใกล้เคียงเช่นทางใต้คือมอริเชียสทางตะวันตกเฉียงใต้คือคอโมโรสและมายอต และทางตะวันออกเฉียงเหนือคือมัลดีฟส์ซึ่งมีเกาะหลักคือเกาะมาฮีประเทศเซเชลส์มีประชากรประมาณ 92,000 คนซึ่งถือว่าเป็นประเทศเอกราชที่มีประชากรน้อยที่สุดในแอฟริกา

สภาพทั่วไปของเซเชลส์เป็นเกาะเล็กเกาะน้อย มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงมีชีวิตที่เรียบง่าย ในประเทศนี้คนไทยยังคงให้ความสนใจน้อย เพราะมันค่อนข้างไกล แต่ถ้าจะบอกว่าทะเลที่นี่สวยเหมือนมัลดีฟส์ที่สำคัญยังคงไม่ต้องมีวีซ่ายุ่งยาก คุณสามารถอยู่ในเซเชลส์ได้นานถึง 30 วันพักเป็นเวลานาน

ประเทศเซเชลส์

ประเทศเซเชลส์

The Republic of Seychelles is an archipelago in the Indian Ocean, approximately 1,800 kilometers off the east coast of Kenya. India is about 3,300 kilometers and about 1,100 kilometers northeast of Madagascar. The capital city is Victoria.

Nearby islands such as the south is Mauritius, the southwest is Comoros and Mayotte. And to the northeast is the Maldives, which has the main island Mahe, Seychelles with a population of about 92,000, which is considered the least independent nation in Africa. Trading here also accepts dollars as well as the weather is warm throughout the year. The high season period is June to August Most tourists are mostly from America and Europe. Importantly, the island used to be a honeymoon for Prince William and Kate.

The general condition of the Seychelles is an islet. With rich nature, most people still live a simple life In this country, Thai people still pay little attention. Because it’s quite far But to say that the sea here is as beautiful as the Maldives, it still does not require a complicated visa. You can stay in the Seychelles for up to 30 days. Long stay.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเอธิโอเปีย

ประเทศเอธิโอเปีย หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลตั้งอยู่ในแหลมแอฟริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานต่อเนื่องยาวนานที่สุดในทวีปนี้ในฐานะที่เป็นประเทศเอกราช

เอธิโอเปียเป็นประเทศเดียวในแอฟริกาที่ยังคงเป็นอิสระในยุคอาณานิคมในแอฟริกา) และยังคงเป็นอิสระจนถึงปี 1936 เมื่อกองทัพอิตาลีในยุคของเบนิโตมุสโสลินีเข้ายึดครองประเทศ อังกฤษและเอธิโอเปียพิชิตกองทัพอิตาลีในปี 1783 แต่เอธิโอเปียไม่ได้รับเอกราชใหม่จนกว่าจะมีการลงนามในสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษและเอธิโอเปียในเดือนธันวาคม 1944

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เป็นต้นมามีความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องในประเทศ Emperor Celeste สละบัลลังก์ในปี 1974 เปลี่ยนรัฐบาลเป็นสาธารณรัฐในปี 1975

นอกจากนี้ยังมีสงครามภายในระหว่างกลุ่มการเมืองและชนเผ่าต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากซูดานและโซมาเลีย 1978 เอธิโอเปียได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตจนกระทั่งการสู้รบกับกองทัพโซมาเลีย และสนธิสัญญาสันติภาพได้ลงนามในปี 1988

ประเทศเอธิโอเปีย

ประเทศเอธิโอเปีย

Ethiopia Or officially the name, Democratic Republic of Ethiopia, is a landlocked country located in the African headland.It is one of the countries with the longest continuous history on this continent as an independent country between England and Ethiopia

Ethiopia is the only country in Africa that remained independent during the colonial era in Africa) and remained independent until 1936 when the Italian army of Benito Mussolini’s era took over the country. England and Ethiopia conquered the Italian army in 1783, but Ethiopia did not gain new independence until a treaty was signed between England and Ethiopia in December 1944.

Since 1972, there has been a continuous drought in the country. Emperor Celeste renounced the throne in 1974, changing the government into a republic in 1975.

There was also an internal war between political groups and various tribes backed by Sudan and Somalia. between England and Ethiopia Union until fighting w 1978 Ethiopia was assisted by the Soviet Union until fighting with the Somali army. And the peace treaty was signed in 1988.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเลโซโท

ประเทศเลโซโท เป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรเลโซโทเป็นประเทศเล็ก ๆ ในแอฟริกามีพื้นที่ทั้งหมด 30,355 ตารางกิโลเมตร (11,720 ตารางไมล์) ชายแดนล้อมรอบด้วยแอฟริกาใต้ในทุกทิศทางทำให้ไม่มีทางออกสู่ทะเล ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง

มีเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือมาเซรูเลโซโทมีระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และเป็นหนึ่งในสามประเทศในแอฟริกาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเช่นเดียวกับโมร็อกโกและสวาซิแลนด์

เลโซโทเป็นประเทศที่ล้อมรอบด้วยแอฟริกาใต้ทุกด้าน มีพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณสองเท่าของอุบลราชธานีในประเทศไทย แต่เลโซโทมีพื้นที่ประมาณ 1,400-1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้หิมะปกคลุมเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในแอฟริกาที่มี หิมะ แต่ใช้ประโยชน์จากหิมะละลายเป็นน้ำในประเทศเพื่อการบริโภค

เลโซโทเป็นประเทศที่ไม่มีปัญหาด้านเชื้อชาติเช่นประเทศในแอฟริกาหลายประเทศ เนื่องจากประชากรประมาณ 2,000,000 คน 99.7 เปอร์เซ็นต์เป็นเผ่า Sotho

ประเทศเลโซโท

ประเทศเลโซโท

Lesotho It is officially known as the Kingdom of Lesotho, a small country in Africa with a total area of ​​30,355 square kilometers (11,720 square miles). The border is surrounded by South Africa in all directions, resulting in no landings. The terrain is mostly mountainous and plateau.

It has the capital and the largest city, Maseru Lesotho. It has a monarchy under the constitution. And one of the three African countries with monarchy as Morocco and Swaziland.

Lesotho is a country surrounded by South Africa on all sides. With an area of ​​approximately 30,000 square kilometers, or about twice as much as Ubon Ratchathani in Thailand. But Lesotho covers an area of ​​1,400-1,800 meters above sea level making it snow-covered as few countries in Africa have snow but make use of the melting snow to water the country for consumption.

Lesotho is a country that does not have racial problems, such as many African countries. Since the population is about 2,000,000 people, 99.7 percent are Sotho tribes.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเซนต์ลูเชีย

ประเทศเซนต์ลูเชีย เป็นหนึ่งในหมู่เกาะวินด์เวิร์ด ซึ่งตั้งชื่อตาม นักบุญลูซีแห่งไซราคิวส์ ใครเป็นนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกชาวยุโรปไปเยือนเซนต์ลูเซียเป็นครั้งแรกประมาณปี 2043 มีสนธิสัญญาระหว่างชนพื้นเมืองที่นี่กับฝรั่งเศส ทำให้เซนต์ลูเซียเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปี 2203

ในช่วงปี 1663-2267 ชาวอังกฤษได้ครอบครองเซนต์ลูเซียและมีการสู้รบทั้งหมด 14 ครั้งระหว่างเซนต์ลูเซียกับอังกฤษ ค.ศ. 1814 เซนต์ลูเซียเริ่มใช้ตัวแทนประชาธิปไตยในปี 2467 (เปิดให้ประชาชนออกเสียงในปี 2496)

และในช่วงปี 2501-2505 เซนต์ลูเซียก็กลายเป็นสมาชิกของหมู่เกาะอินเดียตะวันตก ในที่สุดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 1979 นักบุญลูเซียได้รับเอกราช และเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพอังกฤษดังนั้นทุกวันนี้ทุก ๆ ปีถือว่าเป็นวันหยุดประจำชาติ นอกจากนี้วันที่ 22 กุมภาพันธ์ตรงกับวันเกิดของนักการทูตอังกฤษชื่อดัง ลูเซีย ลาดี

ประเทศเซนต์ลูเชีย

ประเทศเซนต์ลูเชีย

Saint Lucia Is one of the Windward Islands Named after Saint Lucy of Syracuse Who is the European Roman Catholic priest visiting St. Lucia for the first time around 1500. There is a treaty between the indigenous people here and France. Made Saint Lucia a French colony in 1660.

During the period 1663-2224 the British occupied St. Lucia and there were 14 battles between Saint Lucia and England. 1814 St. Lucia began using democratic representatives in 1924 (open to the public in 1953) Son Lucia is a volcanic island. The landscape is more mountainous than other islands in the Caribbean. The highest point in the country is at Mount Gimie, 950 meters above sea level. The distinctive feature of the landscape is due to the position of two mountains called the Pitons, stretching between the Suefieres and the Chausel region. On the west side of the island

And in the years 1958-1962, St. Lucia became a member of the West Indies. Finally, on 22 February 1979, Saint Lucia gained independence. And is part of the Commonwealth. Therefore, every year is considered a national holiday today In addition, February 22 is the birthday of the famous English diplomat Lucia Ladi.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศซิมบับเว

ประเทศซิมบับเว มีชื่ออย่างเป็นทางการสาธารณรัฐซิมบับเวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลตั้งอยู่ในภาคใต้ของแอฟริการะหว่างแม่น้ำซิมบับเว และแม่น้ำลิมโปโป กับชายแดนทางเหนือกับแซมเบียตะวันออกโมซัมบิก ทิศตะวันตกติดกับบอตสวานา และทางใต้ติดกับแอฟริกาใต้ด้วยพื้นที่ 390,580 ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือฮาราเร

ซิมบับเวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ล้อมรอบด้วยแอฟริกาใต้ทางตอนใต้โดย แม่น้ำลิมโปโป บอตสวานาทางตะวันตก บอตสวานาแซมเบียและโมซัมบิกทางตะวันตกเฉียงเหนือในตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ซิมบับเวยังมีจุดติดต่อกับนามิเบียอยู่ทางทิศตะวันตก จุดที่สูงที่สุดของประเทศคือ ภูเขาเนียนกานี  ซึ่งมีความสูง 2,592 เมตร

นักสำรวจชาวอังกฤษเดินทางมาถึงซิมบับเวในปลายศตวรรษที่ 19 และเริ่มตั้งอาณานิคม แซมเบียต่อมากลายเป็นที่รู้จักในฐานะโรดีเซีย ต่อมามันถูกแบ่งออกเป็นภาคเหนือของโรดีเซียและในที่สุดก็กลายเป็นประเทศแซมเบียในปี 1898 ส่วนทางใต้ของภูมิภาคแซมเบียเรียกว่าเซาท์โรดีเซีย ต่อมากลายเป็นซิมบับเวหลายปีต่อมา

ประเทศซิมบับเว

ประเทศซิมบับเว

Zimbabwe , officially the Republic of Zimbabwe, is a landlocked country located in southern Africa between the Zimbabwe River. And the Limpopo River With the northern border with Zambia in eastern Mozambique West bordered by Botswana. And to the south, bordered by South Africa with an area of ​​390,580 square kilometers. The capital city is Harare.

Zimbabwe is a landlocked country. Bordered by South Africa in the south by Limpopo River Western Botswana Botswana, Zambia and Mozambique, north-west, east and northeast Zimbabwe still has contact points with Namibia in the west. The highest point of the country is Nganani Mountain Which is 2,592 meters high Exports of minerals, agriculture and tourism Is a business that brings foreign currencies into Zimbabwe. Mining is still a very profitable business. Zimbabwe has the world’s second largest platinum resource. Zimbabwe is the largest trading partner on the continent of South Africa.

British explorers arrived in Zimbabwe at the end of the 19th century and started to colonize. Zambia later became known as Rhodesia. Later it was divided into northern Rhodesia and eventually became Zambia in 1898. The southern region of Zambia is called South Rhodesia. Later became Zimbabwe several years later.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle