ประเทศกานาร์

เรื่องราวของ ประเทศกานาร์ และวามเป็นมาที่มีชื่ออย่างเป็นทางการสาธารณรัฐกานา เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ด้วยแนวชายฝั่งทางใต้ติดกับอ่าวกินี แต่ก่อนเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรที่รู้จักกันในชื่อโกลด์โคสต์

กานาตั้งอยู่ในอ่าวกินี เหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยส่งผลให้ภูมิอากาศอบอุ่น ชายฝั่งมีความยาว 560 กิโลเมตร (348 ไมล์) ระหว่างละติจูด 4 – 12 องศาเหนือและลองจิจูดที่ 4 องศาตะวันตก – 2 องศาตะวันออก และอยู่บนเส้นเมอริเดียนแรกโดยตรง

กานาตั้งอยู่ในภูมิอากาศแบบเขตร้อนประกอบด้วยสองฤดูคือฤดูแล้งและฤดูฝน ซึ่งฤดูกาลในภาคเหนือจะเริ่มจากเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายนในขณะที่ภาคใต้จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน

ในกานามีพายุทะเลทรายพัดทางตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงมีนาคมทิศเหนือเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 21-28 องศาเซลเซียส (70-82 องศาฟาเรนไฮต์) มีชื่อประมาณ 77-85 เปอร์เซ็นต์ ในภาคเหนือฤดูฝนแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือเมษายน – มิถุนายน และกันยายน – พฤศจิกายน

ประเทศกานาร์

ประเทศกานาร์

Ghana has an official name Republic of Ghana (English: Republic of Ghana) is a country located in the West African region. Western Frontier, Côte d’Ivoire East to Burkina Faso East to Togo With the southern coastline adjacent to the Gulf of Guinea Formerly a United Kingdom colony known as the Gold Coast.

Ghana is located in the Gulf of Guinea. Slightly above the equator Resulting in warm climates. [2] With an area of ​​238,535 km² (92,099 miles²), the coastline is 560 kilometers (348 miles) long, between the latitude of 4 – 12 degrees north and longitude at 4 degrees west – 2 degrees east. And is directly on the first meridian

Ghana is located in a tropical climate consisting of two seasons, namely the dry season and the rainy season. Which the season in the north will start from March Until November While the south will start from April to mid November.

 In Ghana, there is a desert storm Blow northeast From December to March The north is cool. The average temperature is around 21-28 degrees Celsius (70-82 degrees Fahrenheit) with a name of about 77-85 percent. In the north, the rainy season is divided into 2 periods which are April – June. And September – November

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศโปแลนด์

รัฐโปแลนด์ หรือ ประเทศโปแลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อนภายใต้ราชวงศ์พิสต์และมาถึงปลายยุคทองของศตวรรษที่ 16 ภายใต้ราชวงศ์ยาเกียลลอน เป็นยุคที่โปแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลที่สุดในยุโรป ในวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1791 สภาล่าง แห่งเครือจักรภพโปแลนด์ – ลิทัวเนีย ได้รับเลือกให้เป็นรัฐธรรมนูญของโปแลนด์ในเดือนพฤษภาคมร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของยุโรปและฉบับที่สองของโลกตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

หลังจากนั้นไม่นานโปแลนด์ก็ถูกแบ่งออกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียออสเตรียและราชอาณาจักรปรัสเซีย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโปแลนด์กลายเป็นอาณาจักร และได้รับอิสรภาพในปี พ.ศ. 2461 หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองภายใต้สาธารณรัฐโปแลนด์

หลังสงครามโลกครั้งที่สองโปแลนด์กลายเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตภายใต้สาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ในปี 2532 การเลือกตั้งกึ่งเสรีนิยมครั้งแรกในโปแลนด์ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของขบวนการสมานฉันท์ และเป็นความพ่ายแพ้ของผู้นำคอมมิวนิสต์โปแลนด์

(ก่อนหน้านี้ผู้นำคอมมิวนิสต์โปแลนด์ได้ใช้กฎอัยการศึกเพื่อปราบปรามการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของขบวนการสมานฉันท์ในปีพ. ศ. 2524) สาธารณรัฐโปแลนด์ครั้งที่ 3 ก่อตั้งขึ้นในวันนี้ตามด้วยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในปี 1997 ในปี 1999 โปแลนด์เข้าร่วมกับองค์การนาโต้ ในปี 2004 กลายเป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งในสหภาพยุโรป

ประเทศโปแลนด์

ประเทศโปแลนด์

The Polish state was founded more than 1,000 years ago under the Pist dynasty and reached the late Golden Age of the 16th century under the Yagellon dynasty. (Jagiellonian dynasty) was an era in which Poland was one of the richest and most powerful

countries in Europe. On May 3, 1791, the Lower Council (Sejm) of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Elected to the May Constitution of Poland, the first draft constitution of Europe and the second edition of the world following the US Constitution

Shortly thereafter Poland was divided into parts of the Russian Empire, Austria and the Kingdom of Prussia. During World War I Poland became a kingdom. And gained independence in the year 1918 after the end of the world war Under the Second Polish Republic

After World War II, Poland became a Communist state of the Soviet Union under the People’s Republic of Poland in 1989, the first semi-liberal election in Poland. After World War 2 ended the struggle for freedom of the Solidarity movement. And was the defeat of the Polish communist leaders

(Previously, the Polish Communist leaders adopted martial law to suppress the struggle for freedom of the Solidarity movement in 2016. 1981) The 3rd Polish Republic was established today, followed by the drafting of a new constitution in 1997. In 1999 Poland joined NATO and in 2004 became a part of One of the eu

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศชิลี

สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศชิลี มีชื่ออย่างเป็นทางการสาธารณรัฐชิลีเป็นประเทศในอเมริกาใต้พื้นที่อยู่ตามแนวชายฝั่งยาวระหว่างเทือกเขาแอนดีสและแปซิฟิก มีอาณาเขตทางตะวันออกของอาร์เจนตินาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโบลิเวียและจนถึงเปรูไปทางทิศเหนือชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกของประเทศมีความยาว 6,435 กิโลเมตร

ชิลีมีดินแดนในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยครอบครองเกาะ Kuan Fernandez Island เกาะ Salamanca Des benturatus Island และเกาะ Easter ใน Polynesia Chile ยังอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนในแอนตาร์กติกา

ชิลีเป็นประเทศในอเมริกาใต้ มีพื้นที่ทอดยาวไปทางด้านตะวันตกของทวีปที่อยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกชิลีมีคนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 10,000 ปีที่แล้วโดยมีผู้ตั้งถิ่นฐานเรียกว่ามาปูชซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ของ Monte Verde และ Cueva Del Milodon

ประเทศชิลี

ประเทศชิลี

Chile has the official name Republic of Chile Is a country in South America The area is along the long coast between the Andes and the Pacific.

With territory to the east of Argentina To northeast Bolivia And until Peru to the north The Pacific coast in the west of the country is 6,435 kilometers long Because in other areas, the Spanish army was still unable to overcome the rest of the Mapuchés’ army. Spain tried to suppress it many times but without success. Until finally having to use the Brio River as the boundary divider

 Chile has territories in the Pacific Ocean. By possessing the Kuan Fernandez Islands Salamanca Island Des benturatus island And Easter Island in Polynesia Chile also claims over territories in Antarctica.

Chile is a country in South America. Has an area stretching along the western side of the continent Adjacent to the Pacific Ocean Chile has been inhabited since 10,000 years ago

with settlers called the Mapuche, who settle in coastal and fertile areas. Especially in the area of ​​Monte Verde and Cueva Del Milodon.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศกวม

ประเทศกวม หรือ ดินแดนกวมในสหรัฐ ชื่ออย่างเป็นทางการ Guam Territory ของสหรัฐอเมริกาเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกและเป็นดินแดนที่ไม่มีการควบคุมของสหรัฐอเมริกาประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว Chamorro ซึ่งอพยพครั้งแรกไปที่เกาะ 3,500 ปีก่อน

กวมเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดและใต้สุดของหมู่เกาะมาเรียนา เมืองหลวงคือHagåtñaเดิมชื่อ “Agana” รายได้หลักของเกาะมาจากการท่องเที่ยว (โดยเฉพาะจากญี่ปุ่น) และจากการเป็นฐานทัพเรือสหรัฐฯองค์การสหประชาชาติได้วางกวมไว้ในรายการที่ดินที่ไม่ได้ปกครองและมีประชากรประมาณ 173,000 คน

กวมมีพื้นที่ 549 ตารางกิโลเมตร (212 ตารางไมล์) ทางตอนเหนือของเกาะเป็นที่ราบสูงหินปูนมีปะการัง ในขณะที่ภาคใต้มียอดภูเขาไฟและแนวปะการังรอบเกาะส่วนใหญ่

กวมเป็นเกาะทางใต้สุดของเชนมาเรียนาและเกาะที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคไมโครนีเซีย ตั้งอยู่ใกล้ร่องลึกบาดาลมาเรียนาซึ่งเป็นเขตมุดตัวบนขอบมหาสมุทรแปซิฟิกเพลทชาเลนเจอร์ดีพเป็นจุดที่ลึกที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกวมมีความลึก 10,911 เมตร (35,797 ฟุต) กวมบางครั้งประสบแผ่นดินไหว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีแผ่นดินไหวซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะ ด้วยขนาดตั้งแต่ 7.0 ถึง 8.2

ประเทศกวม

ประเทศกวม

Guam Country or territory of Guam in the United States Officially named the Guam Territory of the United States, an island in the Pacific Ocean and an uncontrolled territory of the United States.The majority of the population are Chamorro people who first migrated to the island 3,500 years ago.

Guam is the largest and southernmost island of the Mariana Islands. The capital city is Hagåtña, formerly known as “Agana”. The island’s main income comes from tourism. (Especially from Japan) and as a US naval base, the United Nations has placed Guam on a list of unregistered land and has a population of approximately 173,000.

Guam has an area of ​​549 square kilometers (212 square miles). The north of the island is a limestone plateau with coral. While the southern region has volcanic peaks and coral reefs around most islands.

Guam is the southernmost island of Jain Mariana and the largest island in the Micronesia region. Located near the Mariana Trench, which is subdued on the edge of the Pacific Ocean, the Peat Challenger Deep is the deepest spot in the world. Located southwest of Guam, with a depth of 10,911 meters (35,797 feet). Guam sometimes experiences an earthquake. In recent years there has been an earthquake near the island. With sizes from 7.0 to 8.2

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศวานูอาตู

ประเทศวานูอาตู ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของออสเตรเลีย 1,750 กม. และตะวันออกเฉียงเหนือของนิวแคลิโดเนียทางตะวันตกของฟิจิและ 500 กิโลเมตรทางใต้ของหมู่เกาะโซโลมอน ชื่อของประเทศนี้ในยุคอาณานิคมคือ New Hebrides

หมู่เกาะวานูอาตูมีจำนวนมากอาศัยอยู่เป็นพัน ๆ ปี หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่พบว่ามีอายุประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลและในปี 1606 นักสำรวจชาวโปรตุเกสเปโดรเฟอร์นานเดซเดกีร์โรก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปคนแรก ไปที่เกาะนี้ชาวยุโรปเริ่มตั้งถิ่นฐานในเกาะในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 หลังจากกัปตันเจมส์คุกนักสำรวจชาวอังกฤษเดินทางไปยังเกาะต่างๆ เมื่อในช่วงที่เขาเดินทางครั้งที่ 2

ในปี 1906 ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรตกลงที่จะปกครองดินแดนนี้ด้วยกัน ด้วยการเรียกเกาะนี้ว่า “New Hebrides” เมื่อทศวรรษ 1960 คนวานูอาตูเริ่มกดดันให้จัดตั้งรัฐบาลของตนเอง และต่อมาเรียกร้องเอกราชและในที่สุดฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรก็กลับคืนสู่อำนาจอธิปไตยของพวกเขาอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2523 (2523)

ในช่วงปี 1990 วานูอาตูประสบกับความผันผวนทางการเมือง และในที่สุดก็นำไปสู่การกระจายอำนาจของรัฐบาลมากขึ้น บางคนคิดว่าวานูอาตูเป็นหนึ่งในเกาะสวรรค์ที่อยู่ในรูปแบบดั้งเดิมอย่างแท้จริง

ประเทศวานูอาตู

ประเทศวานูอาตู

Vanuatu In the South Pacific Ocean is 1,750 km east of Australia and northeast of New Caledonia west of Fiji and 500 kilometers south of the Solomon Islands. The name of this colonial country was New Hebrides.

Vanuatu Islands are inhabited for thousands of years, the oldest evidence found to be around 2,000 BC, and in 1606 Portuguese explorer Pedro Fernandez de Guerrero. Is considered the first European tourist To this island, the Europeans began to settle on the island in the late 18th century, after Captain James Cook, an English explorer, traveled to the islands. When he was traveling for the second time.

In 1906, France and the United Kingdom agreed to govern this land together. By calling the island “New Hebrides” in the 1960s, Vanuatu people began to pressure to form their own government. And subsequently demanding independence, and finally France and the United Kingdom completely returned to their sovereignty on July 30, 1980 (1980).

During the 1990s, Vanuatu experienced political fluctuations. And ultimately lead to more government decentralization Some people think that Vanuatu is truly one of the traditional paradise islands.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศซูดาน

ประเทศซูดาน มีผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอียิปต์มาตั้งแต่สมัยโบราณในศตวรรษที่ 6 ชาวพื้นเมืองของซูดานหันไปหา Copticism และยึดครองอิสลาม ในทศวรรษที่ 2363 อียิปต์ครอบครองซูดานโดยพิชิตอาณาจักรต้น รวมไปถึงอาณาจักรของผึ้งในช่วงทศวรรษที่ 2423

โมฮัมหมัดอาหมัดที่เรียกตัวเองว่ามาห์ (ผู้นำแห่งศรัทธา) กับผู้ติดตามของเขา การปฏิวัติในปีพ. ศ. 2441 เป็นการรวมพลังระหว่างอังกฤษและอียิปต์ ในปีพ. ศ. 2494 รัฐสภาอียิปต์ประกาศยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษในปี พ.ศ. 2442 และ 2479 และแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของอียิปต์เพื่อให้ซูดานมีรัฐธรรมนูญแยกต่างหากจากอียิปต์ ซูดานได้รับเอกราชอย่างเต็มที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2499 โดยระบบรัฐสภา

ในปี พ.ศ. 2512 คณะมนตรีปฏิวัติได้ยึดอำนาจในการแต่งตั้งรัฐบาลพลเรือน รัฐบาลประกาศว่าจะสร้างซูดานเป็นรัฐสังคมนิยมโดยมี 12 จังหวัดทางตอนเหนือของประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหรับมุสลิมและมีอำนาจในรัฐบาลกลางมาเป็นเวลานาน พ.ศ. 2515 รัฐบาลอนุญาตให้จังหวัดทางใต้ปกครองตนเอง และทั้งสองประเทศเริ่มสงครามกลางเมืองในปี 1988

ประเทศซูดาน

ประเทศซูดาน

Sudan There were Egyptian settlers since ancient times in the 6th century. The Sudanese natives turned to Copticism and occupied Islam in the decade 1820. Egypt occupied Sudan by conquering the early kingdoms. Including the kingdom of bees in the 1980s.

Mohammad Ahmad, who calls himself Mahdi (Leader of faith) with his followers Revolution in 2017 1898 was a synergy between England and Egypt. In 1951, the Egyptian Parliament announced the abolition of treaties with England in 1899 and 1936 and amended the Egyptian constitution to allow Sudan to have a separate constitution from Egypt. Sudan has been fully independent since 1 January 1956 by the parliament system.

In 1969, the Revolutionary Council seized power to appoint a civilian government. The government announced that it would create Sudan as a socialist state with 12 provinces in the north of the country, most of which are Arabs, Muslims, and have central authority for a long time. And both countries began the civil war in 1988.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศตุรกี

ประเทศตุรกี มีชื่ออย่างเป็นทางการ สาธารณรัฐตุรกี เป็นสาธารณรัฐในยูเรเซียพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตก มีพื้นที่เล็ก ๆ ใน Eastern Trace ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ตุรกีมีพรมแดนติดต่อกับ 8 ประเทศรวมถึงซีเรียและอิรักในภาคใต้ อิหร่านอาร์เมเนียและภูมิภาคคั่นชีวมณฑล Nakhi ของอาเซอร์ไบจานไปทางทิศตะวันออกจอร์เจียตะวันออกเฉียงเหนือบัลแกเรียตะวันตกเฉียงเหนือและกรีซในทิศตะวันตกทะเลดำอยู่ทางทิศเหนือ

ทะเลเมดิเตอเรเนียนตอนใต้และทะเลอีเจียนทางตะวันตกบอสฟอรัสช่องแคบมาร์มาราและทะเลดาร์ดาแนลส์ (รวมเข้ากับช่องแคบตุรกี) แบ่งพรมแดนระหว่างเทรซและอนาโตเลียและการแยกยุโรปและเอเชียตำแหน่งของตุรกีที่สี่แยกของยุโรปและเอเชีย ภูมิศาสตร์การเมือง

มีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณหลายแห่ง Aiolia Doria และกรีก Ionia, Thrace, Armenia และ Persia หลังจากพิชิตอเล็กซานเดอร์มหาราชดินแดนแห่งนี้กลายเป็นกรีก มันเป็นกระบวนการที่ดำเนินต่อไปภายใต้จักรวรรดิโรมัน

และการเปลี่ยนผ่านสู่จักรวรรดิไบแซนไทน์ ชาวเติร์กเซลจุคเริ่มอพยพไปยังพื้นที่ในศตวรรษที่ 11 เริ่มต้นกระบวนการของการเป็นชาวเติร์ก ซึ่งเร่งตัวขึ้นอย่างมากหลังจากที่จุคได้พ่ายแพ้ไบเซนไทน์ในการต่อสู้ที่ Munzirk ในปีค. ศ. 1614 ห้องของสุลต่านเซลจุคปกครองอนาโตเลียจนกระทั่งการรุกรานของชาวมองโกลในปี 1243 ซึ่งพังทลายลงใน Baylik (beylik)

ประเทศตุรกี

ประเทศตุรกี

Republic of Turkey has an official name The Republic of Turkey is a republic in Eurasia, most of which is located in Western Asia. There is a small area in Eastern Trace in Southeast Europe. Turkey has borders with 8 countries including Syria and Iraq in the south.

Iran, Armenia and the Nakhi Biosphere Separator Region of Azerbaijan to the east, northeast Georgia, northwest Bulgaria and Greece in the west, the Black Sea to the north.

Southern Mediterranean Sea and Western Aegean Sea, Bosphorus, Marmara Strait and Dardanelles (Integrated into the Turkish Channel) divides the border between Thrace and Anatolia and separating Europe and Asia, the position of Turkey at the crossroads of Europe and Asia Political geography

There are many ancient Anatolia civilizations of Aiolia Doria and Greek Ionia, Thrace, Armenia and Persia. After conquering Alexander the Great, this land became Greek. It was a process that continued under the Roman Empire.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศบาห์เรน

ประเทศบาห์เรน อยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษตั้งแต่ปีพ. ศ. 2363 โดยมีอำนาจการปกครองแบ่งระหว่างผู้ว่าการและผู้ว่าการรัฐอังกฤษ อิหร่านอ้างสิทธิ์เหนือบาห์เรนตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 แต่ในปี 1980 อิหร่านยอมรับรายงานของสหประชาชาติที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนในบาห์เรนต้องการความเป็นอิสระมากกว่าที่รวมอยู่ในอิหร่าน

บาห์เรนได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ตามสนธิสัญญามิตรภาพฉบับใหม่กับอังกฤษ หลังจากความพยายามที่จะรวมประเทศกับกาตาร์และศึก (ตอนนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรต) เป็นพันธมิตรที่ไม่ประสบความสำเร็จ

บาห์เรนเป็นประเทศแรกในอ่าวอาหรับที่พบน้ำมันดิบในปี 2475 และสร้างโรงกลั่นน้ำมัน อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำมันดิบที่พบในบาห์เรนนั้นไม่น้อยเมื่อเทียบกับคูเวตและซาอุดิอาระเบีย

พระมหากษัตริย์กึ่งรัฐสภากับพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขแห่งรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งสอดคล้องกับผลการลงประชามติบาห์เรนในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฮามานบินอิซาอัลคาลิฟาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุสาวรีย์ 6, 1999

ประเทศบาห์เรน

ประเทศบาห์เรน

Bahrain Has been under British supervision since 2017. 1820 B.E., with administrative powers divided between the governor and the governor of the British state Iran has claimed over Bahrain since the 19th century, but in 1980 Iran accepted a UN report showing that the people of Bahrain needed more independence than those included in Iran.

Bahrain gained independence on 15 August 1971 following a new friendship treaty with England. After trying to unite the country with Qatar and the battle (Now United Arab Emirates) is an unsuccessful ally.

Bahrain is the first country in the Arabian Gulf to find crude oil in 1932 and build a refinery. However, the amount of crude oil found in Bahrain is not small when compared to Kuwait and Saudi Arabia.

The semi-parliamentary monarch and the monarch as head of state under the constitution, which is consistent with the results of the Bahrain referendum on 14 February 2002. Today, His Majesty King Haman bin Isaz Al Khalifa was awarded the King’s Monument 6, 1999.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศอิตาลี

อิตาลี ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอิตาลี ล้อมรอบด้วยทะเลทุกด้านยกเว้นทางทิศเหนือซึ่งพรมแดนทางเหนือกับฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย ประเทศอิตาลี ซึ่งแบ่งเทือกเขาแอลป์ในเทือกเขานี้มีภูเขาที่สูงที่สุดในยุโรปตะวันตก คือ Monte Monte Ango

ตั้งอยู่ในอิตาลีเทือกเขาที่สำคัญอีกแห่งในอิตาลีเรียกว่า Apennine Mountains เอนจากกลางไปทางใต้ของประเทศแม่น้ำที่ยาวที่สุดในอิตาลีคือแม่น้ำโป และแม่น้ำไทเบอร์ที่ไหลผ่านกรุงโรมอิตาลีมีพื้นที่ลุ่มติดกับแม่น้ำประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของประเทศทั้งหมด

โดยบริเวณโปโปไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ราบที่ใหญ่ที่สุด อิตาลีมีเกาะมากมาย เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือซิซิลี ตามด้วยซาร์ดิเนียทั้งสองแห่งสามารถไปถึงได้โดยทางเรือและเครื่องบิน

ทางตอนเหนือของอิตาลีมีทะเลสาบขนาดใหญ่หลายแห่งเช่นทะเลสาบการ์ดาโคโมแมกกีโอเรและทะเลสาบเอโซ เนื่องจากอิตาลีล้อมรอบด้วยทะเลจึงมีแนวชายฝั่งหลายพันกิโลเมตรดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

และนักท่องเที่ยวก็ชอบที่จะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของอิตาลีเช่นกัน อิตาลีมีทะเลสาบปล่องภูเขาไฟหมายเลขหนึ่งในโลก เมืองหลวงของอิตาลีคือกรุงโรม และเมืองสำคัญอื่น ๆ เช่นมิลานตูรินฟลอเรนซ์เนเปิลส์และเวนิสและในอิตาลีมีสองประเทศรวมถึงซานมาริโนและนครวาติกัน

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ปรอทโปแตช (โปแตสเซียมคาร์บอเนต) หินอ่อนกำมะถันก๊าซธรรมชาติน้ำมันดิบปลาและถ่านหิน

ประเทศอิตาลี

ประเทศอิตาลี

Italy is located on the Italian peninsula. Surrounded by the sea on all sides except the north, which borders the north with France, Switzerland and Austria, Italy, which divides the Alps. In this mountain range, there is the highest mountain in Western Europe, Monte Monte Ango.

Located in Italy, another important mountain range in Italy is called the Apennine Mountains, leaning from the middle to the south of the country. The longest river in Italy is the Pau River. And the Tiber River that flows through Rome, Italy, has an area of ​​about 25 percent of the country’s land adjacent to the river.

The Popo area to the northeast is the largest flat area. Italy has many islands. The largest island is Sicily Followed by Sardinia. Both places can be reached by boat and plane.

And tourists like to visit the historical sites of Italy as well. Italy has the number one crater lake in the world. The capital city of Italy is Rome. And other important cities such as Milan, Turin, Florence, Naples and Venice, and in Italy there are two countries, including San Marino and Vatican City.

The country’s important natural resources include mercury, potash (potassium carbonate), marble, sulfur, natural gas, crude oil, fish and coal.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศอิสราเอล

ประเทศอิสราเอล เป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่าเป็นรัฐของอิสราเอลประเทศในตะวันออกกลางบนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลแดง มีพรมแดนติดกับประเทศเลบานอนทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย

จอร์แดนฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกและฉนวนกาซาแห่งปาเลสไตน์ทางตะวันออกและตะวันตกตามลำดับและอียิปต์ทางตะวันตกเฉียงใต้อิสราเอลมีภูมิประเทศที่หลากหลายแม้จะมีพื้นที่ค่อนข้างเล็ก เทลอาวีฟเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ

มีการประกาศการจัดตั้งรัฐบาลและเมืองหลวงในกรุงเยรูซาเลมแม้ว่าอำนาจอธิปไตยของรัฐเหนือกรุงเยรูซาเล็มจะไม่รับประกันในระดับนานาชาติ ในปีพ. ศ. 2490 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศแผนการแบ่งเขตสำหรับปาเลสไตน์ซึ่งแนะนำการจัดตั้งรัฐอาหรับและยิวและทำให้กรุงเยรูซาเล็มควบคุมประเทศต่าง ๆ ได้

เจ้าหน้าที่ชาวยิวยอมรับและผู้นำอาหรับปฏิเสธแผน ในปีต่อไปเจ้าหน้าที่ทางการชาวยิวประกาศอิสรภาพของรัฐอิสราเอล และสงครามอาหรับ – อิสราเอลปี 1948 ซึ่งต่อมาทำให้อิสราเอลครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ในอาณัติของอดีตอาณัติประเทศอาหรับที่อยู่ใกล้เคียงถือฝั่งตะวันตกและฉนวนกาซา

ประเทศอิสราเอล

ประเทศอิสราเอล

Israel is officially known as the state of Israel, a country in the Middle East on the southeast coast of the Mediterranean Sea and the northern coast of the Red Sea. Bordered by Lebanon, northeast of Syria.

East Jordan, West Coast and Palestinian Gaza East and West respectively, and Egypt to the southwest, Israel has a diverse landscape despite a relatively small area. Tel Aviv is the country’s economic and technological center.

The establishment of the government and capital is announced in Jerusalem, although the sovereignty of the state over Jerusalem is not guaranteed at the international level. In 1947, the United Nations adopted a partition plan for Palestine that introduced the establishment of the Arab and Jewish states and put Jerusalem in control of many nations.

Jewish officials agree and Arab leaders reject the plan. In the following year, Jewish authorities declared independence of the state of Israel. And the 1948 Arab-Israeli War, which later led Israel to occupy most of the territory under the mandate of the neighboring Arab states, carrying the West Bank and the Gaza Strip.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle