ประเทศยูกันดา

ข้อมูลของ ประเทศยูกันดา เป็นประเทศในแอฟริกาตะวันออก มีอาณาเขตทางตะวันออกไปถึงเคนยาทางเหนือมีการลงทะเบียนในซูดานใต้ ทิศตะวันตก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (เดิมชื่อซาอีร์) ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ทางใต้ของประเทศรวมถึงบางส่วนของทะเลสาบวิกตอเรีย เคนยาและแทนซาเนียที่มีพรมแดนติดกับประเทศยูกันดาล้วนมีชื่อมาจากอาณาจักรบูคาดา

ซึ่งครอบคลุมทางตอนใต้ของประเทศ รวมถึงเมืองหลวงกัมปาลา นอกจากนี้ยังมีอาณาจักรอื่น ๆ อาณาจักร Toro อาณาจักร Bunoro-Kitara อาณาจักร Buzoka ราชอาณาจักร Angol Raven Suru ราชอาณาจักร Suru Suru เมืองหลวงเก่าของประเทศนี้คือ Enteby ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินแห่งชาติยูกันดา

ยูกันดาเป็นอารักขาของอังกฤษมาตั้งแต่ปี 2436 เนื่องจากข้อตกลงระหว่างกษัตริย์แห่ง Buganda เผ่าที่ทรงอิทธิพลที่สุดและรัฐบาลอังกฤษ หลังจากเป็นผู้อารักขาของอังกฤษอิทธิพลทางเศรษฐกิจของคนผิวขาวจากเคนยาซึ่งตั้งรกรากในยูกันดาได้เริ่มขยายตัว ทำให้ผู้นำของ Buganda ไม่มีความสุขและน่าสงสัยว่าคนเหล่านี้จะครองทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์

เมื่อเสนอแนวคิดของสหพันธ์แอฟริกาตะวันออก (EAF) รัฐเอกราชใหม่ที่จะรวมอาณานิคมของอังกฤษในแอฟริกาตะวันออกผู้นำ Buganda คัดค้านข้อเสนอนี้ และต้องการแยกตนเองเป็นประเทศอิสระเพราะเขากลัวว่าคนผิวขาวในเคนยาจะครอบครองยูกันดา

ความต้องการดังกล่าวทำให้เกิดความขัดแย้งกับนักการเมืองจากชนเผ่าอื่น ๆ ซึ่งต้องการให้ยูกันดาได้รับเอกราชและรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวผู้นำที่สำคัญคือ Milton Obote ซึ่งเป็นผู้นำที่สำคัญของสภาคองเกรสของประเทศยูกันดาซึ่งมีบทบาทสำคัญในความเป็นอิสระของยูกันดาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2505 และนายโอโบเต้กลายเป็นนายกรัฐมนตรี

ประเทศยูกันดา

ประเทศยูกันดา

Information on Uganda Is a country in East Africa Bordered in the east to Kenya in the north, is registered in South Sudan in the west: Democratic Republic of the Congo (Formerly Zaire) Southwest South of the country includes parts of Lake Victoria. Kenya and Tanzania bordering Uganda all have names from the Kingdom of Bukada.

Uganda has been a British protector since 1893, due to an agreement between the King of Buganda, the most powerful tribe and the British government. After becoming a British protector, the economic influence of white men from Kenya, who settled in Uganda, began to expand. This makes Buganda’s leaders unhappy and suspicious that they will dominate both political and economic integrity.

When proposing the idea of ​​the East African Federation (EAF), a new independent state to unite British colonies in East Africa, Buganda leaders opposed this proposal. And want to separate himself as an independent country because he is afraid that white people in Kenya will occupy Uganda

Such a demand caused conflicts with politicians from other tribes who wanted Uganda to gain independence and become one. The important leader was Milton Obote, an important leader of the Congress of Uganda, which played an important role in Independence of Uganda on October 9, 1962 and Mr Obte became Prime Minister.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศบลูไนท์

ข้อมูลต่างประเทศ ประเทศบลูไนท์ หรือ เนการาบรูไนเป็นรัฐเอกราชในเกาะบอร์เนียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝั่งทางเหนือพบทะเลจีนใต้ ชายแดนที่เหลือนั้นถูกล้อมรอบด้วยรัฐซาราวักของมาเลเซียตะวันออก บรูไนเป็นประเทศเดียวที่มีพื้นที่ทั้งหมดบนเกาะบอร์เนียวส่วนที่เหลือของเกาะแบ่งออกเป็นมาเลเซียและอินโดนีเซีย บรูไนมีประชากรประมาณ 423,196 คนในปี 2560

บรูไนมาถึงจุดสูงสุดในช่วงยุคสุลต่านโบลคียาห์ซึ่งปกครองอาณาจักรบรูไนตั้งแต่ปีพ. ศ. 2571 ถึง 2514 ซึ่งมีการกล่าวกันว่ามีอำนาจควบคุมส่วนใหญ่ของเกาะบอร์เนียว เช่นพื้นที่ปัจจุบันของซาราวักซาบาห์กลุ่มเกาะทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียวมะนิลาและหมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว ต่อมาในปี ค.ศ. 1521 เฟอร์ดินานด์มาเจลลันพบกับบรูไนและในปี ค.ศ. 1578 บรูไนได้ต่อสู้กับสเปนในสงครามคาสตีล

ในช่วงศตวรรษที่ 19 อาณาจักรบรูไนเริ่มเสื่อมสภาพ สุลต่านยอมจำนนซาราวัก (กูชิง) กับเจมส์บรูคและแทนที่รายาแห่งซาราวัก จากนั้นซาราวักก็กลายเป็น บริษัท NBCC ของอังกฤษ ในปี 1888 ประเทศบรูไนได้กลายเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษและได้รับมอบหมายให้เป็นพลเมืองอังกฤษในฐานะผู้ดูแลอาณานิคมในปี 1906 หลังจากนั้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้รุกรานประเทศบรูไนในปี 1959 ด้วยกฎหมายสูงสุด ในปีพ. ศ. 2505 การประท้วงเล็ก ๆ น้อย ๆ กับสถาบันกษัตริย์สิ้นสุดลงด้วยความช่วยเหลือของอังกฤษ

บรูไนเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ (ปริมาณการผลิตน้ำมันประมาณ 180,000 บาร์เรลต่อวัน)

บรูไนประกอบด้วยสองส่วนที่ไม่ติดกัน: ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกโดย 97% ของประชากรอาศัยอยู่ทางตะวันตก และมีประชากรเพียง 10,000 คนเท่านั้นที่อาศัยอยู่ทางด้านตะวันออกซึ่งมีภูเขาเป็นจำนวนมากและเป็นที่ตั้งของเขตเดมิง เมืองหลักของบรูไนคือเมืองหลวงบันดาร์เสรีเบกาวัน พอร์ตโมราและเซเรีย ภูมิอากาศในบรูไนเป็นภูมิอากาศแบบเขตร้อน ด้วยอุณหภูมิสูงความชื้นสูงและฝนตกมาก

ประเทศบลูไนท์

ประเทศบลูไนท์

Brunei or Nekara, Brunei is an independent state on the island of Borneo in Southeast Asia. The north coast meets the South China Sea. The remaining border is surrounded by the Sarawak state of East Malaysia. Brunei is the only country with a total area on the island of Borneo, the rest of the island is divided into Malaysia and Indonesia. Brunei has a population of approximately 423,196 people in 2017.

Brunei reached its peak during the Sultan Bolkiah period, which had ruled the Kingdom of Brunei since 1990. Fri 2571 to 1971, which is said to have control over the majority of Borneo. Such as the current area of ​​Sarawak Sabah, the island group northeast of Borneo, Manila and the northwestern islands of Borneo. Later in 1521 Ferdinand Magellan met with Brunei and in In 1578, Brunei fought Spain in the Castile War.

During the 19th century, the Brunei kingdom began to deteriorate. Sultan surrendered to Sarawak (Kuching) with James Brooke and replaced Raya of Sarawak. Sarawak then became a British NBCC company. In 1888, Brunei became a British protectorate and was assigned as a British citizen as a trustee of the colony in 1906. After that, during the Second World War, Japan invaded. Brunei in 1959 with the highest law. In 1962, a small protest against the monarchy ended with British help.

Brunei is a major oil exporter. (Oil production volume of approximately 180,000 barrels per day)

Brunei consists of two unbroken parts: the west and the east, with 97% of the population living in the west. And only 10,000 people live on the east side, which has a lot of mountains and is home to Deming. The main city of Brunei is the capital city Bandar Seri Begawan. Port Mora and Serie The climate in Brunei is a tropical climate. With high temperatures, high humidity, and very rainy

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศกาตาร์

ต่างประเทศและข้อมูลของ ประเทศกาตาร์ ในตะวันออกกลางตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดเล็กที่แยกจากคาบสมุทรอาหรับ ติดกับชายแดนทางใต้กับซาอุดิอาระเบียและมีชายฝั่งตามแนวอ่าวเปอร์เซีย

กาตาร์อยู่ภายใต้การปกครองของตุรกีจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 1 ต่อมาอังกฤษได้รับอิทธิพลจากสนธิสัญญา 2459 (2459) กับกาตาร์ส่งผลให้กาตาร์ ภายใต้การคุ้มครองของอังกฤษ ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของอังกฤษกาตาร์และต้องปกป้องกาตาร์จากการรุกรานจากภายนอก และต่อมาสนธิสัญญา 2477 (2477) ขยายการคุ้มครองของอังกฤษในทุกด้าน

ในปี 1968 รัฐบาลอังกฤษประกาศถอนตัวจากภูมิภาคนี้ อ่าวเปอร์เซียในปี 1971 กาตาร์พยายามจัดตั้งสหพันธ์กับบาห์เรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่ไม่ประสบความสำเร็จกาตาร์กลายเป็นอิสระใน 3 กันยายน 2514 เมื่ออังกฤษยกเลิกสนธิสัญญา 2459 และเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพระหว่าง

เริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 1972 Shaikh Khalifa Bin Hamad Al – Thani เสร็จสิ้นการทำรัฐประหารโดยไม่มีการนองเลือดและต่อมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 Shaikh Hamad Bin Khalifa Al – Thani ลูกชายของกาตาร์ได้ยึดอำนาจและสถาปนาตนเองเป็นผู้ปกครองคนใหม่

ระบบการเมืองของกาตาร์เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่มีหัวของกาตาร์ในฐานะประมุขและประมุขของรัฐบาลภายใต้การลงประชามติรัฐธรรมนูญ, 2003 กลายเป็นระบอบรัฐธรรมนูญ และในเดือนพฤศจิกายน 2011, Emir Hamad bin Khalifa Al Thani ประกาศกฎหมายการเลือกตั้งครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในปี 2013

ประเทศกาตาร์

ประเทศกาตาร์

Overseas and information of Qatar in the Middle East is located on a small peninsula separated from the Arabian Peninsula. Bordering the southern border with Saudi Arabia and with the coast along the Persian Gulf

Qatar remained under Turkish rule until World War I. Later, England was influenced by the Treaty of 1916 (1916) with Qatar resulting in Qatar. Under the protection of England British international affairs Qatar and must protect Qatar from external aggression And the Treaty of 1934 (1934) extended the protection of England in all areas.

In 1968, the British government announced their withdrawal from the region. Persian Gulf in 1971. Qatar tried to establish a federation with Bahrain and the United Arab Emirates. But without success, Qatar became independent on 3 September 1971, when the British abolished the treaty in 1916 and signed the Friendship Treaty between

Beginning in February 1972, Shaikh Khalifa Bin Hamad Al-Thani completed a coup without bloodshed, and on June 27, 1995, Qatar’s son Shaikh Hamad Al-Thani seized power and established himself. Is a new guardian

Qatar’s political system is an absolute monarchy. With the head of Qatar as head of government and head of government under a constitutional referendum, 2003 became a constitutional monarchy. And in November 2011, the Emir Hamad bin Khalifa Al Thani announced the first election law that will take place in 2013.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศนอร์เวย์

ประวัติและข้อมูล ประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ในยุโรปเหนือส่วนตะวันตกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียมีอาณาเขตติดกับสวีเดนฟินแลนด์และรัสเซียและติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ใกล้กับเดนมาร์กและสหราชอาณาจักร นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีชายฝั่งยาวและเป็นที่ตั้งของฟยอร์ดที่มีชื่อเสียง

เกาะใกล้เคียง ได้แก่ สฟาลบาร์และยานไมเอน ทั้งสองอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของนอร์เวย์และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร ในขณะที่เกาะบูเวตในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และเกาะปีเตอร์ 1 ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้เป็นเพียงอาณานิคมของนอร์เวย์มันไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร นอกจากนี้นอร์เวย์ยังอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนดรอนนิงมอดแลนด์ในทวีปแอนตาร์กติกา

ครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของสแกนดิเนเวียในยุโรปเหนือ มีพรมแดนติดกับประเทศสวีเดนและฟินแลนด์เป็นระยะทาง 2,542 กิโลเมตรและเป็นพรมแดนสั้น ๆ ที่มีรัสเซียตะวันออก ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดต่อกับทะเลนอร์เวย์, ทะเลเหนือและ Skagerak ทิศเหนือเชื่อมต่อกับทะเลเรนท์ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ภูมิประเทศ: ภูเขาน้ำแข็งครอบคลุมมากกว่าครึ่งประเทศ โดยเฉพาะที่สูงและภูเขาที่สูงปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งตลอดทั้งปี หลายพื้นที่เป็นภูเขามีช่องแคบแคบ ๆ สลับกับที่ราบ ชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นฟยอร์ดที่มีน้ำลึก แต่ก็ยังมีน้ำอยู่ เหมาะสำหรับสร้างท่าเรือ

สภาพภูมิอากาศ: ปกคลุมด้วยน้ำแข็งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงคั่นด้วยหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีที่ราบขนาดเล็ก กระจายไปทุกหนทุกแห่งตามแนวชายฝั่งมีธารน้ำแข็งจำนวนมาก  ทุ่งทุนดราที่ไม่มีต้นไม้อยู่ทางเหนือ พื้นที่ชายฝั่งทะเลมีความเย็นสบายด้วยอิทธิพลของกระแสแอตแลนติกเหนือพื้นที่ภายในของทวีปนั้นเย็นกว่าและปริมาณน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้า (ในรูปแบบของฝนหรือหิมะ ฯลฯ ) กว่าฤดูร้อนจะเย็นกว่า ฝนตกตลอดทั้งปีในชายฝั่งตะวันตก

ประเทศนอร์เวย์

History Norway It is located in Northern Europe, the western part of the Scandinavian Peninsula, bordering Sweden, Finland and Russia, and the Atlantic Ocean. Close to Denmark and the United Kingdom Norway is a country with a long coastline and is home to the famous fjord.

Nearby islands include Svalbard and Jan Mayen. Both are under Norwegian sovereignty and are considered part of the Kingdom. While Bouvet Island in the South Atlantic and Peter 1 in the South Pacific are just Norwegian colonies, it is not considered part of the kingdom. In addition, Norway has claimed rights to the Dronding Mildland region in Antarctica.

Covering the western regions of Scandinavia in Northern Europe Bordered by Sweden and Finland for a distance of 2,542 kilometers and a short border with Eastern Russia West and south connect with the Norwegian Sea, the North Sea and Skagerak. The north is connected to the Barents Sea, climate and environment.

Terrain: The iceberg spans more than half the country. Especially highland and high mountains covered with ice all year round Many mountainous areas have narrow gorges interspersed with plains. The coast is mostly a deep fjord. But still have water Suitable for building docks

Climate: covered with ice, the area is mostly plateau and high mountains separated by rich valleys and small plains Scattered everywhere along the coast, with many glaciers Tundra, without trees in the north Coastal areas are cool due to the influence of the North Atlantic currents, the interior of the continent being cooler and the amount of water falling from the sky. (In the form of rain or snow, etc.) than the cooler summer Rain all year round on the west coast

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศดูไบ

ข้อมูลความเป็นมา ประเทศดูไบ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร และด้วยประชากรประมาณ 2 ล้านคนดูไบถือเป็นท่าเรือที่สำคัญในโลก และมีอัตราการเติบโตของเมืองที่สูงมาก

ในปีพ. ศ. 2376 ประมาณ 800 Baniyas เผ่านำโดยครอบครัว Magtum ซึ่งยังคงเป็นผู้ว่าการรัฐในปัจจุบันได้อพยพไปตั้งรกรากในบริเวณปากแม่น้ำซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นท่าเรือที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ดูไบกลายเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลรวมถึง การประมงและการเลี้ยงไข่มุกหลังจากนั้นในศตวรรษที่ 20 ดูไบได้กลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญศูนย์กลางการค้าและการส่งออกที่สำคัญโดยมี Sook ที่ใหญ่ที่สุด (ชื่อตลาดตะวันออกกลาง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่รู้จักกันในชื่อ Deira )

การค้าในดูไบประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถดึงดูดพ่อค้าอิหร่านและอินเดียสามารถชำระให้กับการค้าในรัฐ แต่เมื่อการค้าดำเนินไปตำแหน่งผู้ปกครองของดูไบยังคงเป็นรัฐเดียวที่ได้รับการปกป้องจากอาณานิคมของอังกฤษ ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งในพื้นที่ทางตอนเหนือของชายฝั่งของคาบสมุทรอาหรับดังนั้นหลังจากอังกฤษถอนตัวออกจากการปกครองในปี 1971, ดูไบพร้อมกับรัฐอื่น ๆ อีกมากมายที่จัดตั้งขึ้นร่วมกันสหรัฐอาหรับเอมิเรต

และหลังจากนั้นในช่วงปี 1980-1990 ดูไบได้ลงทุนในโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อให้ดูไบเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ในปี 2543 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปดูไบมี 300,000 คน

ดูไบเป็นเมืองที่มีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ในฤดูร้อนอุณหภูมิจะสูงมาก ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 42 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิกลางคืนต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียสในฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียสและในเวลากลางคืนจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 14 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุดที่เคยวัดในดูไบคือ 47.3 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้คือ 7 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างเล็กประมาณ 150 มม. (6 นิ้ว) ต่อปีซึ่งมีมากในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตามปริมาณฝนที่ตกหนักที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2531 โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง 150.2 มิลลิเมตรใน 24 ชั่วโมง ความชื้นในดูไบประมาณ 60% และแต่ละแห่งจะสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาว

ประเทศดูไบ

Background Information Dubai is the largest city in the United Arab Emirates. Covers an area of ​​approximately 4,000 square kilometers. And with a population of about 2 million people, Dubai is considered an important port in the world. And has a very high rate of urban growth

In the year 1833, about 800 Baniyas tribes led by the Magtum family, who are still current governors, migrated to settle in the estuary, where the area was a fertile harbor, making Dubai a hub for Trade by sea, including Pearl fisheries and pearls. After that, in the 20th century, Dubai became an important port, a major trading and exporting center, with the largest sook. (Middle East market name) located in an area known as Deira)

The trade in Dubai was very successful. Can attract Iranian and Indian merchants, able to pay for trade in the state But as the trade progressed, the ruling position of Dubai was still the only state protected from British colonies. Which is in a part in the northern area of ​​the coast of the Arabian Peninsula. Therefore, after England withdrew from rule in 1971, Dubai along with many other states jointly established the United Arab Emirates

And after that, in the years 1980-1990, Dubai invested in a number of tourism-related structures to make Dubai a quality tourist destination. In 2000, the number of tourists traveling to Dubai was 300,000.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

สปป.ลาว

สปป.ลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนประชาธิปไตยเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยจีนทางทิศเหนือ, พม่าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เชื่อมต่อกับเวียดนามในภาคตะวันออก เชื่อมต่อกับกัมพูชาไปทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตกโดยแยกออกเป็นบางส่วนโดยแม่น้ำโขง

ประวัติศาสตร์สมัยแรกของลาวเชื่อว่าอยู่ในความครอบครองของอาณาจักรน่าน มีตำนานโดยขุนบรมและขุนหล่อโดยมีทายาทสืบต่อไปจนถึงรัชสมัยของกษัตริย์ฟ้างึมที่รวบรวมอาณาจักรล้านช้างได้สำเร็จในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 และพระมหากษัตริย์ที่สำคัญหลายคนได้สืบทอดเช่นนี้

หลังจากที่พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชเสด็จสวรรคต เชื้อพระวงศ์ลาวต่างก็แก่งแย่งราชสมบัติกันจนกระทั่งอาณาจักรลานลานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคืออาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์และราชอาณาจักรล้านช้างจำปาสักเป็นอิสระและเป็นอิสระและเพื่อที่จะชิงอำนาจสูงสุดพวกเขาจะขอความจงรักภักดีต่ออาณาจักรใกล้เคียงเช่น ประเทศไทยและพม่าเพื่อพิชิตอาณาจักรลาวด้วยกันในลักษณะนี้ ในที่สุดราชอาณาจักรลาวทั้งสามนี้จะกลายเป็นราชอาณาจักรสยามในปี พ.ศ. 2321

สยามปกครองทั้งสามส่วนของลาวในฐานะราชวงศ์รวม 114 ปี ในช่วงเวลานั้นราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์พังทลายลงในปี 1828 เพราะในปี 1826 เจ้าอนุวงศ์วงศ์ราชาแห่งช้างล้านช้าง

เวียงจันทน์พยายามทำสงครามเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากสยาม แต่หลังจากการปราบปรามอย่างหนักของทหารไทยเขาเห็นว่ามันไม่สำเร็จและตัดสินใจหนีไปยังจักรวรรดิเวียดนามจนกระทั่งปี 1828 จากนั้นเขาก็กลับไปเวียงจันทน์พร้อมกับเอกอัครราชทูตเวียดนาม

เพื่อถามอีกครั้ง แต่เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นเขาก็นำทหารของเขาไปฆ่าทหารไทยที่เกือบจะได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์จากเมืองและยึดเวียงจันทน์กลับคืน กองทัพสยามรวบรวมทหารและระดมกำลังเพื่อปราบเจ้าอนุวงศ์อีกครั้งจนกว่าจะแบนอย่างสมบูรณ์ จนกระทั่งเจ้าอนุวงศ์ต้องหนีไปเวียดนามและคราวนี้เขาถูกจับกุมและส่งไปยังกรุงเทพโดยผู้ว่าราชการพวน

สมเด็จพระนางเจ้าเกล้าเจ้าอยู่ในหลวงทรงพระพิโรธอย่างยิ่งดังนั้นอนุวงศ์จึงถูกจำคุกโดยอนุวงศ์ประจันที่กลางเมืองจนเสียชีวิต สำหรับเวียงจันทน์มีคำสั่งให้เผาและทำลายโดยไม่ต้องออกจากเมือง และจัดตั้งศูนย์บริหารของไทยเพื่อดูแลอาณาเขตของราชอาณาจักรเวียงจันทน์ที่หนองคายแทน

สปป.ลาว

สปป.ลาว

Laos, officially known as the Democratic People’s Democratic Republic, is a landlocked country in Southeast Asia with an area of ​​236,800 square kilometers. Bordered by China to the north, Myanmar to the north-west Connect with Vietnam in the east. Connected with Cambodia to the south And connect with Thailand in the west, partially separated by the Mekong River

The earliest history of Laos is believed to be in the possession of the Nan kingdom. There is a legend by Khun Borom and Khun Lo, who have descendants passed on to the reign of King Fah Ngum, who successfully compiled the Lan Chang Kingdom during the 13th century and many important kings have inherited this.

After King Suriyawongsa Thammarik died. The royal family of Laos was rivaled until the Lan Lan Kingdom was divided into 3 parts: Lan Xang Kingdom, Luang Prabang Kingdom, Lan Xang Kingdom of Vientiane, and Lan Xang Kingdom of Champasak. They will ask for allegiance to neighboring kingdoms such as Thailand and Myanmar to conquer the Kingdom of Laos together in this way In the end, these three Kingdoms of Laos will become the Kingdom of Siam in 1778.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเยอรมนี

เยอรมนี หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นสาธารณรัฐรัฐสภาในยุโรปกลางมี 16 รัฐที่มีพื้นที่ 357,021 ตารางกิโลเมตร และมีภูมิอากาศตามฤดูกาลส่วนใหญ่ ประเทศเยอรมนี

มีประชากรประมาณ 82 ล้านคนซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในสหภาพยุโรป เยอรมนีเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองในโลกรองจากสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือเบอร์ลินในขณะที่เขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือ Aotearoa โดยมีศูนย์กลางหลักของ Dortmund และ Essen เมืองใหญ่อื่น ๆ ของประเทศ ได้แก่ ฮัมบูร์กมิวนิคโคโลญจ์แฟรงค์เฟิร์ตอัมเมนสตุตการ์ตดุสเซลดอร์ฟไลพ์ซิกไบไบท์ Ramesen, Dresden, Hannover และ Nuremberg

ประเทศนี้มีระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมและรัฐสวัสดิการ ชายแดนทางเหนือติดกับทะเลเหนือเดนมาร์กและทะเลบอลติก พรมแดนด้านตะวันออกโปแลนด์และสาธารณรัฐเช็ก ใต้สู่ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสตะวันตกลักเซมเบิร์กเบลเยียม

และประเทศเนเธอร์แลนด์มีเมืองหลวงและเมืองสำคัญของประเทศคือกรุงเบอร์ลิน เยอรมนีมีประชากรประมาณ 80 ล้านคนและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่มีผู้อพยพมากเป็นอันดับสามของโลก หลังจากสหรัฐอเมริกาเยอรมนีเป็นปลายทางการอพยพครั้งที่สองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

ประเทศเยอรมนี

ประเทศเยอรมนี

Germany, officially the Federal Republic of Germany, is a parliamentary republic in Central Europe. There are 16 states with an area of ​​357,021 square kilometers. And having the most seasonal climate in Germany

It has an estimated population of 82 million people, which is the most populous country in the European Union. Germany is the second most popular country in the world after the United States. The country’s capital and largest city is Berlin, while the largest urban area is Aotearoa, with the main centers of Dortmund and Essen. Other country’s major cities include Hamburg, Munich, Cologne, Frankfurt. Tammen, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Bight, Ramesen, Dresden, Hannover and Nuremberg

This country has a liberal democracy and a welfare state. The northern border borders the North Sea, Denmark and the Baltic Sea. Eastern borders Poland and Czech Republic South to austria And Switzerland, Western France, Luxembourg, Belgium

And the Netherlands has the capital city and important city of the country is Berlin Germany has a population of about 80 million people and is one of the most densely populated countries. It is also the third most immigrant country in the world. After the United States, Germany was the second most popular migration destination in the world.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศออสเตรีย

ประเทศออสเตรีย หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐออสเตเรียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในยุโรปกลางมีอาณาเขตทางตอนเหนือไปยังประเทศเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็กตะวันออกไปยังสโลวะเกียและฮังการีจากใต้สู่สโลวีเนียและอิตาลี มีรัฐบาลประชาธิปไตยกับผู้แทนภายใต้หลักการของรัฐสภา

ออสเตรียในปัจจุบันตามแผนที่ออสเตรียมีความกว้างมากกว่า 575 กิโลเมตรจากตะวันออกไปตะวันตกมากกว่า 294 กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้ประมาณ 60% ของภูมิประเทศของประเทศออสเตรียเป็นภูเขาและภูเขา ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนแห่งขุนเขา” ออสเตรียพร้อมเส้นทางข้าม “แม่น้ำดานูบ” (Donau)

ผ่านรัฐโลว์เออร์ออสเตรียหรือโลว์เออร์ออสเตรีย; Niederösterreichและอัปเปอร์ออสเตรียหรืออัปเปอร์ออสเตรีย (Oberösterreich) ก่อนที่จะไหลไปยังประเทศสาธารณรัฐเช็กภูมิทัศน์ของออสเตรียแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ

ประเทศออสเตรีย

ภูเขา
ภูเขาที่สูงที่สุดในออสเตรียสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุดในออสเตรียตั้งอยู่ในเทือกเขาทางตะวันออก (Ostalpen) ด้วยความสูง 3,798 เมตร (Großglockner) ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองคือ Wildspitze ที่มีความสูง 3,774 เมตรและยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสามของออสเตรเลียคือ Weisskogel (Weißkugel) ที่ระดับความสูง 3,738 เมตรกับธรรมชาติของภูเขาเป็นจุดสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชอบฤดูหนาว กีฬา (Wintersport) เช่นเล่นสกีสโนว์บอร์ดและอื่น ๆ ในฤดูร้อนก็สามารถที่จะเดินทางไปชื่นชมป่าและปีนเขาได้เช่นกัน

ทะเลสาบ 
ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรียชื่อ Neusiedler See มีพื้นที่ประมาณ 77% หรือประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในรัฐบูร์เกนลันด์ (บูร์เกนลันด์) พื้นที่อื่น ๆ ประมาณ 33% ในฮังการี และมีทะเลสาบอื่น ๆ สิ่งที่สำคัญคือ Attersee มีพื้นที่ประมาณ 46 ตารางกิโลเมตรและ Traunsee ในภูมิภาคอัปเปอร์ออสเตรีย และทะเลสาบอื่น ๆ ที่มีความสำคัญมากในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนเช่น Bodensee, Salz Cummers Guts (Salzkammerguts), Wörthersee, Millstätter See, Ossiacher See, Weißensee, Mondsee, Wolfgangsee เป็นต้น

ประเทศออสเตรีย

Austria, officially the Republic of Australia, is a landlocked country in Central Europe, having territory in the north to Germany and the Eastern Czech Republic to Slovakia and Hungary from the south to Slovakia. Veneer and Italian There is a democratic government with representatives under the principles of Parliament.

Austria today, according to the map, Austria has a width of more than 575 kilometers from east to west, more than 294 kilometers from north to south, about 60% of the landscape of Austria is mountains and mountains. Which has been called “Land of mountains” Austria with a crossing “Danube” (Donau)

Passing the state of Lower Austria or Lower Austria; Niederösterreich and Upper Austria or Upper Austria (Oberösterreich) before flowing to the Czech Republic. The landscape of Austria is divided into 3 characteristics.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

อินเดีย

อินเดีย หรือชื่ออย่างเป็นทางการสาธารณรัฐอินเดียตั้งอยู่ในเอเชียใต้เป็นส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดียมันมีประชากรที่ใหญ่เป็นอันดับสองในโลก และเป็นประเทศที่ประชาธิปไตยที่สุดในโลกด้วยจำนวนประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคนมีภาษาพูดประมาณสิบแปดร้อยภาษา เศรษฐกิจของอินเดียมีกำลังซื้อมากเป็นอันดับสี่ของโลก

ดินแดนที่มีพรมแดนติดกับจีนเนปาลและภูฏานทางตอนเหนือติดกับปากีสถาน ตะวันออกสู่พม่าทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศศรีลังกาล้อมรอบบังคลาเทศทางทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศตะวันตก นอกจากนั้นยังมีเขตแดนทางทะเลกับน่านน้ำไทยพม่าและอินโดนีเซีย และมีพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตรอินเดียจึงเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก

อินเดีย มีต้นกำเนิดมาจากอนุทวีปอินเดียซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกอินเดียซึ่งในอดีตเคยเชื่อมโยงกับออสเตรเลีย การรวมตัวทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญของอินเดียเกิดขึ้นประมาณ 75 ล้านปีก่อนเมื่ออนุทวีปอินเดียซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของทวีปทางใต้สุดคือ Gondwana

เริ่มที่จะเลื่อนขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียซึ่งในเวลานั้นยังไม่เกิดขึ้นโดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 55 ล้านปีหลังจากนั้นอนุทวีปอินเดียชนกับทวีปเอเชีย นี่คือต้นกำเนิดของเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกคือเทือกเขาหิมาลัย

ซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียทางตอนใต้ของเทือกเขาซึ่งเคยเป็นทะเลที่กว้างใหญ่ได้ค่อยๆกลายเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่ ส่งผลให้ที่ราบลุ่มคงคาทางตอนเหนือของอินเดีย (ที่ราบอินโด – Gangetic) ทางตะวันตกถูกล้อมรอบด้วยทะเลทรายธาร์ ซึ่งถูกคั่นด้วยเทือกเขา Arrawal

อินเดีย

India, officially the Republic of India, is located in South Asia, a large part of the Indian subcontinent. It has the second largest population in the world. It is the most democratic country in the world with a population of more than one billion people. Approximately eighteen hundred languages ​​are spoken. The Indian economy has the world’s fourth largest purchasing power.

Land bordering China, Nepal and Bhutan in the north bordering Pakistan. East to Myanmar, southwest to Indian Ocean South East borders Sri Lanka with Bangladesh on the north, east and west. In addition, it has maritime boundaries with Thai, Burmese and Indonesian waters and has an area of ​​3,287,590 square kilometers. India is therefore the 7th largest country in the world.

India originated in the Indian subcontinent, located on the Indian plate, which in the past had been linked to Australia. India’s major geographic gathering occurred about 75 million years ago when the Indian subcontinent, which had previously been part of the southernmost continent, Gondwana.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศสเปน

ประเทศสเปน ชื่อทางการคือราชอาณาจักรสเปนเป็นประเทศทางตะวันตกเฉียงใต้ของยุโรป ตั้งอยู่บนคาบสมุทรไอบีเรียพร้อมกับโปรตุเกสและอันดอร์รา สเปนมีพรมแดนติดกับฝรั่งเศสทางตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเทือกเขาพิเรนีส

ผู้คนมากมายมีอิทธิพลต่อดินแดนของสเปนมาตั้งแต่สมัยโบราณเช่น Celt, Iberian, Roman, Visigot และ Moorish ในยุคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การปกครองของชาวมุสลิมเป็นระยะเวลาหนึ่ง อย่างน้อยห้าร้อยปีคนมัวร์ยังคงอยู่ในคาบสมุทรไอบีเรียจนถึงปี 1492

ปีนี้เป็นปีที่ราชอาณาจักรคาสตีลและอารากอนประสบความสำเร็จในการขับไล่ชาวมัวร์หลังจากกระบวนการพิชิตดินแดนเป็นเวลา 770 ปี ในปีเดียวกันนั้นคริสโตเฟอร์โคลัมบัสค้นพบโลก ใหม่นำไปสู่การเกิด

จักรวรรดิสเปนที่แพร่กระจายไปทั่วโลก สเปนกลายเป็นประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในยุโรปในเวลานั้น แต่สงครามต่อเนื่องและปัญหาอื่น ๆ ได้ลดความยิ่งใหญ่ของประเทศ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 สเปนมีการปกครองแบบเผด็จการ แต่ตอนนี้ปกครองโดยพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญและรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่รัฐธรรมนูญสเปนผ่านในปี 1978 (1978)

ประเทศสเปน

ประเทศสเปน

Spanish or official name is The Kingdom of Spain is a country in the south-west of Europe. Located on the Iberian Peninsula, together with Portugal and Andorra. Spain borders France northeast along the Pyrenees.

Many peoples have influenced the territory of Spain since ancient times, such as Celt, Iberian, Roman, Visigot and Moorish. In the Middle Ages, most of the area was under Muslim rule for a period of time. At least five hundred years The Moorish people remained in the Iberian Peninsula until 1492.

This was the year that the Kingdom of Castilla and Aragon had successfully expelled the Moorish people after the process of conquering the land for 770 years. In the same year, Christopher Columbus discovered the world. new Lead to birth

The Spanish Empire that spread throughout the world. Spain became the most powerful country in Europe at that time. But the ongoing war and other problems have reduced the greatness of the country. In the early 20th century, Spain had a dictatorship. But now ruled by a monarch under the constitution and parliament That comes from democratic elections Since the Spanish Constitution was passed in 1978 (1978)

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle