ประเทศดูไบ

ข้อมูลความเป็นมา ประเทศดูไบ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร และด้วยประชากรประมาณ 2 ล้านคนดูไบถือเป็นท่าเรือที่สำคัญในโลก และมีอัตราการเติบโตของเมืองที่สูงมาก

ในปีพ. ศ. 2376 ประมาณ 800 Baniyas เผ่านำโดยครอบครัว Magtum ซึ่งยังคงเป็นผู้ว่าการรัฐในปัจจุบันได้อพยพไปตั้งรกรากในบริเวณปากแม่น้ำซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นท่าเรือที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ดูไบกลายเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลรวมถึง การประมงและการเลี้ยงไข่มุกหลังจากนั้นในศตวรรษที่ 20 ดูไบได้กลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญศูนย์กลางการค้าและการส่งออกที่สำคัญโดยมี Sook ที่ใหญ่ที่สุด (ชื่อตลาดตะวันออกกลาง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่รู้จักกันในชื่อ Deira )

การค้าในดูไบประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถดึงดูดพ่อค้าอิหร่านและอินเดียสามารถชำระให้กับการค้าในรัฐ แต่เมื่อการค้าดำเนินไปตำแหน่งผู้ปกครองของดูไบยังคงเป็นรัฐเดียวที่ได้รับการปกป้องจากอาณานิคมของอังกฤษ ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งในพื้นที่ทางตอนเหนือของชายฝั่งของคาบสมุทรอาหรับดังนั้นหลังจากอังกฤษถอนตัวออกจากการปกครองในปี 1971, ดูไบพร้อมกับรัฐอื่น ๆ อีกมากมายที่จัดตั้งขึ้นร่วมกันสหรัฐอาหรับเอมิเรต

และหลังจากนั้นในช่วงปี 1980-1990 ดูไบได้ลงทุนในโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อให้ดูไบเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ในปี 2543 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปดูไบมี 300,000 คน

ดูไบเป็นเมืองที่มีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ในฤดูร้อนอุณหภูมิจะสูงมาก ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 42 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิกลางคืนต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียสในฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียสและในเวลากลางคืนจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 14 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุดที่เคยวัดในดูไบคือ 47.3 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้คือ 7 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างเล็กประมาณ 150 มม. (6 นิ้ว) ต่อปีซึ่งมีมากในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตามปริมาณฝนที่ตกหนักที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2531 โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง 150.2 มิลลิเมตรใน 24 ชั่วโมง ความชื้นในดูไบประมาณ 60% และแต่ละแห่งจะสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาว

ประเทศดูไบ

Background Information Dubai is the largest city in the United Arab Emirates. Covers an area of ​​approximately 4,000 square kilometers. And with a population of about 2 million people, Dubai is considered an important port in the world. And has a very high rate of urban growth

In the year 1833, about 800 Baniyas tribes led by the Magtum family, who are still current governors, migrated to settle in the estuary, where the area was a fertile harbor, making Dubai a hub for Trade by sea, including Pearl fisheries and pearls. After that, in the 20th century, Dubai became an important port, a major trading and exporting center, with the largest sook. (Middle East market name) located in an area known as Deira)

The trade in Dubai was very successful. Can attract Iranian and Indian merchants, able to pay for trade in the state But as the trade progressed, the ruling position of Dubai was still the only state protected from British colonies. Which is in a part in the northern area of ​​the coast of the Arabian Peninsula. Therefore, after England withdrew from rule in 1971, Dubai along with many other states jointly established the United Arab Emirates

And after that, in the years 1980-1990, Dubai invested in a number of tourism-related structures to make Dubai a quality tourist destination. In 2000, the number of tourists traveling to Dubai was 300,000.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

สปป.ลาว

สปป.ลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนประชาธิปไตยเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยจีนทางทิศเหนือ, พม่าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เชื่อมต่อกับเวียดนามในภาคตะวันออก เชื่อมต่อกับกัมพูชาไปทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตกโดยแยกออกเป็นบางส่วนโดยแม่น้ำโขง

ประวัติศาสตร์สมัยแรกของลาวเชื่อว่าอยู่ในความครอบครองของอาณาจักรน่าน มีตำนานโดยขุนบรมและขุนหล่อโดยมีทายาทสืบต่อไปจนถึงรัชสมัยของกษัตริย์ฟ้างึมที่รวบรวมอาณาจักรล้านช้างได้สำเร็จในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 และพระมหากษัตริย์ที่สำคัญหลายคนได้สืบทอดเช่นนี้

หลังจากที่พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชเสด็จสวรรคต เชื้อพระวงศ์ลาวต่างก็แก่งแย่งราชสมบัติกันจนกระทั่งอาณาจักรลานลานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคืออาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์และราชอาณาจักรล้านช้างจำปาสักเป็นอิสระและเป็นอิสระและเพื่อที่จะชิงอำนาจสูงสุดพวกเขาจะขอความจงรักภักดีต่ออาณาจักรใกล้เคียงเช่น ประเทศไทยและพม่าเพื่อพิชิตอาณาจักรลาวด้วยกันในลักษณะนี้ ในที่สุดราชอาณาจักรลาวทั้งสามนี้จะกลายเป็นราชอาณาจักรสยามในปี พ.ศ. 2321

สยามปกครองทั้งสามส่วนของลาวในฐานะราชวงศ์รวม 114 ปี ในช่วงเวลานั้นราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์พังทลายลงในปี 1828 เพราะในปี 1826 เจ้าอนุวงศ์วงศ์ราชาแห่งช้างล้านช้าง

เวียงจันทน์พยายามทำสงครามเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากสยาม แต่หลังจากการปราบปรามอย่างหนักของทหารไทยเขาเห็นว่ามันไม่สำเร็จและตัดสินใจหนีไปยังจักรวรรดิเวียดนามจนกระทั่งปี 1828 จากนั้นเขาก็กลับไปเวียงจันทน์พร้อมกับเอกอัครราชทูตเวียดนาม

เพื่อถามอีกครั้ง แต่เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นเขาก็นำทหารของเขาไปฆ่าทหารไทยที่เกือบจะได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์จากเมืองและยึดเวียงจันทน์กลับคืน กองทัพสยามรวบรวมทหารและระดมกำลังเพื่อปราบเจ้าอนุวงศ์อีกครั้งจนกว่าจะแบนอย่างสมบูรณ์ จนกระทั่งเจ้าอนุวงศ์ต้องหนีไปเวียดนามและคราวนี้เขาถูกจับกุมและส่งไปยังกรุงเทพโดยผู้ว่าราชการพวน

สมเด็จพระนางเจ้าเกล้าเจ้าอยู่ในหลวงทรงพระพิโรธอย่างยิ่งดังนั้นอนุวงศ์จึงถูกจำคุกโดยอนุวงศ์ประจันที่กลางเมืองจนเสียชีวิต สำหรับเวียงจันทน์มีคำสั่งให้เผาและทำลายโดยไม่ต้องออกจากเมือง และจัดตั้งศูนย์บริหารของไทยเพื่อดูแลอาณาเขตของราชอาณาจักรเวียงจันทน์ที่หนองคายแทน

สปป.ลาว

สปป.ลาว

Laos, officially known as the Democratic People’s Democratic Republic, is a landlocked country in Southeast Asia with an area of ​​236,800 square kilometers. Bordered by China to the north, Myanmar to the north-west Connect with Vietnam in the east. Connected with Cambodia to the south And connect with Thailand in the west, partially separated by the Mekong River

The earliest history of Laos is believed to be in the possession of the Nan kingdom. There is a legend by Khun Borom and Khun Lo, who have descendants passed on to the reign of King Fah Ngum, who successfully compiled the Lan Chang Kingdom during the 13th century and many important kings have inherited this.

After King Suriyawongsa Thammarik died. The royal family of Laos was rivaled until the Lan Lan Kingdom was divided into 3 parts: Lan Xang Kingdom, Luang Prabang Kingdom, Lan Xang Kingdom of Vientiane, and Lan Xang Kingdom of Champasak. They will ask for allegiance to neighboring kingdoms such as Thailand and Myanmar to conquer the Kingdom of Laos together in this way In the end, these three Kingdoms of Laos will become the Kingdom of Siam in 1778.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเยอรมนี

เยอรมนี หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นสาธารณรัฐรัฐสภาในยุโรปกลางมี 16 รัฐที่มีพื้นที่ 357,021 ตารางกิโลเมตร และมีภูมิอากาศตามฤดูกาลส่วนใหญ่ ประเทศเยอรมนี

มีประชากรประมาณ 82 ล้านคนซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในสหภาพยุโรป เยอรมนีเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองในโลกรองจากสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือเบอร์ลินในขณะที่เขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือ Aotearoa โดยมีศูนย์กลางหลักของ Dortmund และ Essen เมืองใหญ่อื่น ๆ ของประเทศ ได้แก่ ฮัมบูร์กมิวนิคโคโลญจ์แฟรงค์เฟิร์ตอัมเมนสตุตการ์ตดุสเซลดอร์ฟไลพ์ซิกไบไบท์ Ramesen, Dresden, Hannover และ Nuremberg

ประเทศนี้มีระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมและรัฐสวัสดิการ ชายแดนทางเหนือติดกับทะเลเหนือเดนมาร์กและทะเลบอลติก พรมแดนด้านตะวันออกโปแลนด์และสาธารณรัฐเช็ก ใต้สู่ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสตะวันตกลักเซมเบิร์กเบลเยียม

และประเทศเนเธอร์แลนด์มีเมืองหลวงและเมืองสำคัญของประเทศคือกรุงเบอร์ลิน เยอรมนีมีประชากรประมาณ 80 ล้านคนและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่มีผู้อพยพมากเป็นอันดับสามของโลก หลังจากสหรัฐอเมริกาเยอรมนีเป็นปลายทางการอพยพครั้งที่สองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

ประเทศเยอรมนี

ประเทศเยอรมนี

Germany, officially the Federal Republic of Germany, is a parliamentary republic in Central Europe. There are 16 states with an area of ​​357,021 square kilometers. And having the most seasonal climate in Germany

It has an estimated population of 82 million people, which is the most populous country in the European Union. Germany is the second most popular country in the world after the United States. The country’s capital and largest city is Berlin, while the largest urban area is Aotearoa, with the main centers of Dortmund and Essen. Other country’s major cities include Hamburg, Munich, Cologne, Frankfurt. Tammen, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Bight, Ramesen, Dresden, Hannover and Nuremberg

This country has a liberal democracy and a welfare state. The northern border borders the North Sea, Denmark and the Baltic Sea. Eastern borders Poland and Czech Republic South to austria And Switzerland, Western France, Luxembourg, Belgium

And the Netherlands has the capital city and important city of the country is Berlin Germany has a population of about 80 million people and is one of the most densely populated countries. It is also the third most immigrant country in the world. After the United States, Germany was the second most popular migration destination in the world.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศออสเตรีย

ประเทศออสเตรีย หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐออสเตเรียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในยุโรปกลางมีอาณาเขตทางตอนเหนือไปยังประเทศเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็กตะวันออกไปยังสโลวะเกียและฮังการีจากใต้สู่สโลวีเนียและอิตาลี มีรัฐบาลประชาธิปไตยกับผู้แทนภายใต้หลักการของรัฐสภา

ออสเตรียในปัจจุบันตามแผนที่ออสเตรียมีความกว้างมากกว่า 575 กิโลเมตรจากตะวันออกไปตะวันตกมากกว่า 294 กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้ประมาณ 60% ของภูมิประเทศของประเทศออสเตรียเป็นภูเขาและภูเขา ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนแห่งขุนเขา” ออสเตรียพร้อมเส้นทางข้าม “แม่น้ำดานูบ” (Donau)

ผ่านรัฐโลว์เออร์ออสเตรียหรือโลว์เออร์ออสเตรีย; Niederösterreichและอัปเปอร์ออสเตรียหรืออัปเปอร์ออสเตรีย (Oberösterreich) ก่อนที่จะไหลไปยังประเทศสาธารณรัฐเช็กภูมิทัศน์ของออสเตรียแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ

ประเทศออสเตรีย

ภูเขา
ภูเขาที่สูงที่สุดในออสเตรียสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุดในออสเตรียตั้งอยู่ในเทือกเขาทางตะวันออก (Ostalpen) ด้วยความสูง 3,798 เมตร (Großglockner) ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองคือ Wildspitze ที่มีความสูง 3,774 เมตรและยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสามของออสเตรเลียคือ Weisskogel (Weißkugel) ที่ระดับความสูง 3,738 เมตรกับธรรมชาติของภูเขาเป็นจุดสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชอบฤดูหนาว กีฬา (Wintersport) เช่นเล่นสกีสโนว์บอร์ดและอื่น ๆ ในฤดูร้อนก็สามารถที่จะเดินทางไปชื่นชมป่าและปีนเขาได้เช่นกัน

ทะเลสาบ 
ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรียชื่อ Neusiedler See มีพื้นที่ประมาณ 77% หรือประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในรัฐบูร์เกนลันด์ (บูร์เกนลันด์) พื้นที่อื่น ๆ ประมาณ 33% ในฮังการี และมีทะเลสาบอื่น ๆ สิ่งที่สำคัญคือ Attersee มีพื้นที่ประมาณ 46 ตารางกิโลเมตรและ Traunsee ในภูมิภาคอัปเปอร์ออสเตรีย และทะเลสาบอื่น ๆ ที่มีความสำคัญมากในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนเช่น Bodensee, Salz Cummers Guts (Salzkammerguts), Wörthersee, Millstätter See, Ossiacher See, Weißensee, Mondsee, Wolfgangsee เป็นต้น

ประเทศออสเตรีย

Austria, officially the Republic of Australia, is a landlocked country in Central Europe, having territory in the north to Germany and the Eastern Czech Republic to Slovakia and Hungary from the south to Slovakia. Veneer and Italian There is a democratic government with representatives under the principles of Parliament.

Austria today, according to the map, Austria has a width of more than 575 kilometers from east to west, more than 294 kilometers from north to south, about 60% of the landscape of Austria is mountains and mountains. Which has been called “Land of mountains” Austria with a crossing “Danube” (Donau)

Passing the state of Lower Austria or Lower Austria; Niederösterreich and Upper Austria or Upper Austria (Oberösterreich) before flowing to the Czech Republic. The landscape of Austria is divided into 3 characteristics.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

อินเดีย

อินเดีย หรือชื่ออย่างเป็นทางการสาธารณรัฐอินเดียตั้งอยู่ในเอเชียใต้เป็นส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดียมันมีประชากรที่ใหญ่เป็นอันดับสองในโลก และเป็นประเทศที่ประชาธิปไตยที่สุดในโลกด้วยจำนวนประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคนมีภาษาพูดประมาณสิบแปดร้อยภาษา เศรษฐกิจของอินเดียมีกำลังซื้อมากเป็นอันดับสี่ของโลก

ดินแดนที่มีพรมแดนติดกับจีนเนปาลและภูฏานทางตอนเหนือติดกับปากีสถาน ตะวันออกสู่พม่าทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศศรีลังกาล้อมรอบบังคลาเทศทางทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศตะวันตก นอกจากนั้นยังมีเขตแดนทางทะเลกับน่านน้ำไทยพม่าและอินโดนีเซีย และมีพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตรอินเดียจึงเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก

อินเดีย มีต้นกำเนิดมาจากอนุทวีปอินเดียซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกอินเดียซึ่งในอดีตเคยเชื่อมโยงกับออสเตรเลีย การรวมตัวทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญของอินเดียเกิดขึ้นประมาณ 75 ล้านปีก่อนเมื่ออนุทวีปอินเดียซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของทวีปทางใต้สุดคือ Gondwana

เริ่มที่จะเลื่อนขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียซึ่งในเวลานั้นยังไม่เกิดขึ้นโดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 55 ล้านปีหลังจากนั้นอนุทวีปอินเดียชนกับทวีปเอเชีย นี่คือต้นกำเนิดของเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกคือเทือกเขาหิมาลัย

ซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียทางตอนใต้ของเทือกเขาซึ่งเคยเป็นทะเลที่กว้างใหญ่ได้ค่อยๆกลายเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่ ส่งผลให้ที่ราบลุ่มคงคาทางตอนเหนือของอินเดีย (ที่ราบอินโด – Gangetic) ทางตะวันตกถูกล้อมรอบด้วยทะเลทรายธาร์ ซึ่งถูกคั่นด้วยเทือกเขา Arrawal

อินเดีย

India, officially the Republic of India, is located in South Asia, a large part of the Indian subcontinent. It has the second largest population in the world. It is the most democratic country in the world with a population of more than one billion people. Approximately eighteen hundred languages ​​are spoken. The Indian economy has the world’s fourth largest purchasing power.

Land bordering China, Nepal and Bhutan in the north bordering Pakistan. East to Myanmar, southwest to Indian Ocean South East borders Sri Lanka with Bangladesh on the north, east and west. In addition, it has maritime boundaries with Thai, Burmese and Indonesian waters and has an area of ​​3,287,590 square kilometers. India is therefore the 7th largest country in the world.

India originated in the Indian subcontinent, located on the Indian plate, which in the past had been linked to Australia. India’s major geographic gathering occurred about 75 million years ago when the Indian subcontinent, which had previously been part of the southernmost continent, Gondwana.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศสเปน

ประเทศสเปน ชื่อทางการคือราชอาณาจักรสเปนเป็นประเทศทางตะวันตกเฉียงใต้ของยุโรป ตั้งอยู่บนคาบสมุทรไอบีเรียพร้อมกับโปรตุเกสและอันดอร์รา สเปนมีพรมแดนติดกับฝรั่งเศสทางตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเทือกเขาพิเรนีส

ผู้คนมากมายมีอิทธิพลต่อดินแดนของสเปนมาตั้งแต่สมัยโบราณเช่น Celt, Iberian, Roman, Visigot และ Moorish ในยุคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การปกครองของชาวมุสลิมเป็นระยะเวลาหนึ่ง อย่างน้อยห้าร้อยปีคนมัวร์ยังคงอยู่ในคาบสมุทรไอบีเรียจนถึงปี 1492

ปีนี้เป็นปีที่ราชอาณาจักรคาสตีลและอารากอนประสบความสำเร็จในการขับไล่ชาวมัวร์หลังจากกระบวนการพิชิตดินแดนเป็นเวลา 770 ปี ในปีเดียวกันนั้นคริสโตเฟอร์โคลัมบัสค้นพบโลก ใหม่นำไปสู่การเกิด

จักรวรรดิสเปนที่แพร่กระจายไปทั่วโลก สเปนกลายเป็นประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในยุโรปในเวลานั้น แต่สงครามต่อเนื่องและปัญหาอื่น ๆ ได้ลดความยิ่งใหญ่ของประเทศ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 สเปนมีการปกครองแบบเผด็จการ แต่ตอนนี้ปกครองโดยพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญและรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่รัฐธรรมนูญสเปนผ่านในปี 1978 (1978)

ประเทศสเปน

ประเทศสเปน

Spanish or official name is The Kingdom of Spain is a country in the south-west of Europe. Located on the Iberian Peninsula, together with Portugal and Andorra. Spain borders France northeast along the Pyrenees.

Many peoples have influenced the territory of Spain since ancient times, such as Celt, Iberian, Roman, Visigot and Moorish. In the Middle Ages, most of the area was under Muslim rule for a period of time. At least five hundred years The Moorish people remained in the Iberian Peninsula until 1492.

This was the year that the Kingdom of Castilla and Aragon had successfully expelled the Moorish people after the process of conquering the land for 770 years. In the same year, Christopher Columbus discovered the world. new Lead to birth

The Spanish Empire that spread throughout the world. Spain became the most powerful country in Europe at that time. But the ongoing war and other problems have reduced the greatness of the country. In the early 20th century, Spain had a dictatorship. But now ruled by a monarch under the constitution and parliament That comes from democratic elections Since the Spanish Constitution was passed in 1978 (1978)

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศจีน

ประเทศจีน มีชื่ออย่างเป็นทางการจีนเป็นรัฐอิสระในเอเชียตะวันออกเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกมากกว่า 1,400 ล้านคน เป็นพรรคการเมืองเดียวที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ด้วยเมืองหลวงในกรุงปักกิ่งประเทศจีนแบ่งออกเป็น 22 จังหวัด (ไม่รวมข้อพิพาทไต้หวัน), 5 เขตปกครองตนเอง, 4 เขตเทศบาล (ปักกิ่ง, เทียนจิน, เซี่ยงไฮ้และฉงชิ่ง) และ 2 เขตการบริหารพิเศษรวมถึงฮ่องกงและมาเก๊า

ประเทศจีน มีพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร ถือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่ 3 หรือ 4 ขึ้นอยู่กับวิธีการวัด ภูมิทัศน์ของจีนมีความหลากหลาย

จากป่าที่ราบกว้างใหญ่และทะเลทรายในพื้นที่แห้งแล้งทางตอนเหนือของประเทศที่มีพรมแดนติดกับมองโกเลียและไซบีเรียของรัสเซีย และป่าฝนกึ่งเขตร้อนในพื้นที่ชื้นทางตอนใต้ซึ่งติดกับเวียดนามลาวและพม่า

ภูมิทัศน์ตะวันตกมีความแข็งแรงและสูง ในขณะที่เทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาเทียนซานปิดกั้นเขตแดนทางธรรมชาติกับอินเดียเนปาลและเอเชียกลางในทางกลับกันชายฝั่งตะวันออกของจีนแผ่นดินใหญ่มีที่ราบต่ำ

และมีแนวชายฝั่ง 14,500 กิโลเมตร (ยาวที่สุดในโลกที่ 11) ซึ่งเชื่อมต่อทะเลจีนใต้ไปทางทิศใต้และทะเลจีนตะวันออกไปทางทิศตะวันออกนอกจากนี้ยังมีประเทศเกาะใกล้เคียงเช่นเกาหลีและญี่ปุ่น

ประเทศจีน

China, officially known as China, an independent state in East Asia, is the world’s most populous country. More than 1,400 million people are the only political party ruled by the Communist Party of China.

With capital city in Beijing, China divided into 22 provinces (excluding Taiwan disputes), 5 autonomous regions, 4 municipalities (Beijing, Tianjin, Shanghai and Chongqing) and 2 special administrative districts including Hong Kong and Macau

China has an area of ​​9.6 million square kilometers. Considered as the country with the 3rd largest area in the world, depending on the method of measurement The Chinese landscape is diverse.

From vast forests, plains and deserts in arid areas in the northern part of the country bordering Mongolia and Siberia of Russia And sub-tropical rainforests in the humid areas in the south which are adjacent to Vietnam, Laos and Myanmar.

The western landscape is strong and tall. While the Himalayas and the Tianshan Mountains block natural boundaries with India, Nepal and Central Asia. On the other hand, the eastern coast of mainland China has low plains.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นเมืองรัฐทันสมัยและเป็นประเทศที่เป็นเกาะที่เล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมลายูและอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตร 137 กิโลเมตรอาณาเขตของประเทศประกอบด้วยเกาะหลักที่มีรูปร่างเหมือนเพชร ซึ่งมักเรียกว่าเกาะสิงคโปร์เป็นภาษาอังกฤษ

และหมู่เกาะมลายู (Pulau Ujong) และอีกกว่า 60 เกาะเล็ก ๆ สิงคโปร์ถูกแยกออกจากคาบสมุทรมลายูโดยช่องแคบยะโฮร์ทางทิศเหนือ และจากหมู่เกาะเรียวของอินโดนีเซียผ่านช่องแคบสิงคโปร์ไปทางทิศใต้ประเทศนี้มีสไตล์ที่เป็นเมืองสูง และพืชผักดั้งเดิมจำนวนน้อยอาณาเขตของประเทศถูกขยายอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ดิน

หมู่เกาะตั้งอยู่ในศตวรรษที่ 2 และต่อมาเป็นของจักรวรรดิท้องถิ่นต่างๆ โมเดิร์นสิงคโปร์ก่อตั้งขึ้นในปี 1819 โดย Stamford Raffles เป็นสถานี การค้าของ บริษัท อินเดียตะวันออกที่ได้รับอนุญาตจากรัฐสุลต่านยะโฮร์

อังกฤษได้รับอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะในปี 1824 และสิงคโปร์กลายเป็นหนึ่งในการชำระหนี้ของช่องแคบอังกฤษในปี 1826 หลังจากที่ญี่ปุ่นถูกยึดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง สิงคโปร์ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปีพ. ศ. 2506 และเข้าร่วมดินแดนอังกฤษในอดีตเพื่อจัดตั้งมาเลเซีย แต่ถูกผลักดันสองปีต่อมาโดยกฎหมายฉันทามติตั้งแต่นั้นมา สิงคโปร์พัฒนาอย่างรวดเร็วจนกระทั่งได้รับการรับรองว่าเป็นหนึ่งในสี่เสือของเอเชีย

ประเทศสิงคโปร์

Singapore
Singapore Officially known as the Republic of Singapore, a modern state city and the smallest island nation in Southeast Asia. Located at the southern tip of the Malay Peninsula and 137 kilometers from the equator, the country’s territory consists of the main island shaped like a diamond. Which is often referred to as Singapore Island in English

And the Malay Islands (Pulau Ujong) and more than 60 small islands. Singapore is separated from the Malay Peninsula by the Johor Strait in the north. And from Indonesia’s Riau Islands through the Singapore Strait to the south. This country has a high-urban style And a small number of native plants. The territory of the country is continuously expanding due to land changes.

The islands were founded in the 2nd century BC and later belong to various local empires. Modern Singapore, founded in 1819 by Stamford Raffles, is a trading station of an East India Company licensed by the Sultan of Johor.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศลาว

ประเทศลาว

ประเทศลาว – ลาว  หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วงน
ในภาษาอังกฤษ คำว่าลาว ที่หมายถึงประเทศสะกดว่า “Laos” และ ลาวที่หมายถึงคนลาว และภาษาลาวใช้ “Lao” ในบางครั้งจะเห็นมีการใช้คำว่า “Laotian” แทนเนื่องจากป้องกันการสับสนกับเชื้อชาติลาว ที่สะกดว่า Ethnic Lao ในชื่อเต็มจะใช้ว่า (The Lao People’s Democratic Republic) หรือในภาษาไทย (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

ภูมิประเทศของลาวอาจแบ่งได้เป็น 3 เขต คือ

เขตภูเขาสูง เป็นพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 1,500 เมตรขึ้นไป พื้นที่นี้อยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ
เขตที่ราบสูง คือพื้นที่ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1,000 เมตร ปรากฏตั้งแต่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวนไปจนถึงชายแดนกัมพูชา เขตที่ราบสูงนี้มีที่ราบสูงขนาดใหญ่อยู่ 3 แห่ง ได้แก่ ที่ราบสูงเมืองพวน (แขวงเชียงขวาง), ที่ราบสูงนากาย (แขวงคำม่วน) และที่ราบสูงบริเวณ (ภาคใต้)

เขตที่ราบลุ่ม เป็นเขตที่ราบตามแนวฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำต่างๆ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในเขตพื้นที่ทั้ง 3 เขต นับเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของประเทศ แนวที่ราบลุ่มเหล่านี้เริ่มปรากฏตั้งแต่บริเวณตอนใต้ของแม่น้ำงึม เรียกว่า ที่ราบลุ่มเวียงจันทน์ ผ่านที่ราบลุ่มสะหวันนะเขด ซึ่งอยู่ตอนใต้เซบั้งไฟและเซบั้งเหียง และที่ราบจำปาสักทางภาคใต้ของลาว ซึ่งปรากฏตามแนวแม่น้ำโขงเรื่อยไปจนจดชายแดนประเทศกัมพูชา
ทั้งนี้ เมื่อนำเอาพื้นที่ของเขตภูเขาสูงและเขตที่ราบสูงมารวมกันแล้ว จะมากถึง 3 ใน 4 ของพื้นที่ประเทศลาวทั้งหมด โดยจุดที่สูงที่สุดของประเทศลาวอยู่ที่ภูเบี้ย ในแขวงเชียงขวาง วัดความสูงได้ 2,817 เมตร (9,242 ฟุต)ประเทศลาว

Laos
Laos – Laos, officially the name of Laos Is a landlocked country in Southeast Asia with an area of ​​236,800 square kilometers. Bordered with China to the north, Burma to the northwest. Connect with Vietnam in the east. Connect with Cambodia to the south. And contacted with Thailand in the west Partially separated by the Mekong River
In English, the word Laos refers to the country, spelled “Laos” and Laos means the people of Laos. And Laos uses “Lao”. Sometimes, the word “Laotian” is sometimes used instead, because it prevents confusion with ethnic Lao spelled Ethnic Lao in the full name. It is used as (The Lao People’s Democratic Republic) or in Thai. (Lao People’s Democratic Republic)

The geography of Laos can be divided into 3 zones which are

The mountainous region is 1,500 meters above sea level. This area is in the northern part of the country.
The plateau is an area of ​​more than 1,000 meters above sea level. It appears from the southeast of the Phuan Phun plateau to the Cambodian border. This plateau area has 3 large plains which are Muang Phuan plateau. (Chiang Khwang sub-district), Naga plateau (Kham Muan sub-district) and plateau (southern region)

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศมาเลเซีย

มาเลเซีย หรือ ประเทศมาเลเซีย  เป็นสหพันธ์ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย 13 รัฐ

และดินแดนสหพันธรัฐ 3 แห่งมีพื้นที่ทั้งหมด 330,803 ตารางกิโลเมตร (127,720 ตารางไมล์) ทะเลจีนใต้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนมีขนาดใกล้เคียงกันคือมาเลเซียตะวันตกและมาเลเซียตะวันออก มาเลเซียตะวันตกมีพรมแดนทางบกและทางทะเลติดกับไทย

และมีพรมแดนทางทะเลร่วมกับสิงคโปร์เวียดนามและอินโดนีเซียมาเลเซียตะวันออกมีพรมแดนทางบกและทางทะเลกับบรูไนและอินโดนีเซีย และมีพรมแดนทางทะเลกับฟิลิปปินส์และเวียดนาม

เมืองหลวงของประเทศคือกัวลาลัมเปอร์ ในขณะที่ปุตราจายาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลางด้วยประชากรกว่า 30 ล้านคนมาเลเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 42 ของโลก

Tanjung Piai จุดใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียอยู่ในมาเลเซีย มาเลเซียเป็นประเทศเขตร้อน และเป็นหนึ่งใน 17 ประเทศทั่วโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่ดี (ประเทศ megadiverse) ที่มีสายพันธุ์เฉพาะถิ่น

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย

Malaysia or Malaysia (Malaysia) is a monarchy federation under the constitution. Located in Southeast Asia Consisting of 13 states

And 3 federal territories with a total area of ​​330,803 square kilometers (127,720 square miles). The South China Sea is divided into 2 parts with similar sizes, which are West Malaysia and East Malaysia. Western Malaysia has land and sea borders with Thailand.

And has a joint maritime border with Singapore, Vietnam and Indonesia East Malaysia has land and sea borders with Brunei and Indonesia. And having sea borders with the Philippines and Vietnam

The country’s capital city is Kuala Lumpur. While Putrajaya is the site of the federal government With a population of over 30 million, Malaysia is the 42nd most populous country in the world.

Tanjung Piai, the southernmost point of the mainland of the Eurasian continent, is in Malaysia. Malaysia is a tropical country. And is one of the 17 countries of the world with great biodiversity (megadiverse country), with many endemic species

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle