ประเทศมาเลเซีย

มาเลเซีย หรือ ประเทศมาเลเซีย  เป็นสหพันธ์ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย 13 รัฐ

และดินแดนสหพันธรัฐ 3 แห่งมีพื้นที่ทั้งหมด 330,803 ตารางกิโลเมตร (127,720 ตารางไมล์) ทะเลจีนใต้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนมีขนาดใกล้เคียงกันคือมาเลเซียตะวันตกและมาเลเซียตะวันออก มาเลเซียตะวันตกมีพรมแดนทางบกและทางทะเลติดกับไทย

และมีพรมแดนทางทะเลร่วมกับสิงคโปร์เวียดนามและอินโดนีเซียมาเลเซียตะวันออกมีพรมแดนทางบกและทางทะเลกับบรูไนและอินโดนีเซีย และมีพรมแดนทางทะเลกับฟิลิปปินส์และเวียดนาม

เมืองหลวงของประเทศคือกัวลาลัมเปอร์ ในขณะที่ปุตราจายาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลางด้วยประชากรกว่า 30 ล้านคนมาเลเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 42 ของโลก

Tanjung Piai จุดใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียอยู่ในมาเลเซีย มาเลเซียเป็นประเทศเขตร้อน และเป็นหนึ่งใน 17 ประเทศทั่วโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่ดี (ประเทศ megadiverse) ที่มีสายพันธุ์เฉพาะถิ่น

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย

Malaysia or Malaysia (Malaysia) is a monarchy federation under the constitution. Located in Southeast Asia Consisting of 13 states

And 3 federal territories with a total area of ​​330,803 square kilometers (127,720 square miles). The South China Sea is divided into 2 parts with similar sizes, which are West Malaysia and East Malaysia. Western Malaysia has land and sea borders with Thailand.

And has a joint maritime border with Singapore, Vietnam and Indonesia East Malaysia has land and sea borders with Brunei and Indonesia. And having sea borders with the Philippines and Vietnam

The country’s capital city is Kuala Lumpur. While Putrajaya is the site of the federal government With a population of over 30 million, Malaysia is the 42nd most populous country in the world.

Tanjung Piai, the southernmost point of the mainland of the Eurasian continent, is in Malaysia. Malaysia is a tropical country. And is one of the 17 countries of the world with great biodiversity (megadiverse country), with many endemic species

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา   ชื่ออย่างเป็นทางการคือราชอาณาจักรกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชา  เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบไปด้วยทิศตะวันตกติดกับไทยทางตอนเหนือติดชายแดนไทยและลาว ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับเวียดนาม และทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงอ่าวไทย

กัมพูชามีประชากรมากกว่า 14.8 ล้านคนกัมพูชาเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดลำดับที่ 66 ของโลก พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติ ประชากรกัมพูชาเคารพนับถือประมาณ 95% ชนกลุ่มน้อยในประเทศเป็นชนเผ่าชาวเวียดนาม, จีน, จามและชาวเขามากกว่า 30 คน เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือพนมเปญซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกัมพูชา

ราชอาณาจักรกัมพูชาปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีพระนโรดมสีหมุนีได้รับการเลือกตั้งจากรัฐสภาสู่บัลลังก์เป็นประมุข ประมุขของรัฐคือ Grand Chancellor Dej Hun Sen ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำที่ยาวนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปกครองกัมพูชามานานกว่า 25 ปี

ประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา

Cambodia or Kom Chia The official name is the Kingdom of Cambodia or Kingdom of Cambodia. Is a country located in the southern part of the Indochina Peninsula in Southeast Asia, with an area of ​​181,035 square kilometers. Surrounded by western borders with Thailand, in the north bordering Thailand and Laos East and south bordering Vietnam. And northwest to the Gulf of Thailand

Cambodia has a population of over 14.8 million people. Cambodia is the 66th most populous country in the world. Theravada Buddhism is a national religion. The Cambodian population respects about 95% of the country’s ethnic minorities, as well as more than 30 ethnic Vietnamese, Chinese, Cham and hill tribes. The capital and largest city is Phnom Penh, which is a political center. Economy and culture of Cambodia

The Kingdom of Cambodia ruled the monarchy under the constitution, with Norodom Sihamoni being elected by Parliament to the throne. The head of state is the Grand Chancellor Dej Hun Sen, which is currently the longest leader in Southeast Asia. Which ruled Cambodia for over 25 years

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศไทย

ประเทศไทย ชาวต่างชาติเรียกอาณาจักรแห่งกรุงศรีอยุธยาว่า “สยาม” ราวปี พ.ศ. 2543 นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เขียนว่ามีการพาดพิงถึงความเป็นทาสหรือเชลยศึกในจารึกของอาณาจักรจำปาในศตวรรษที่ 11

คนไทยไม่เคยเรียกตนเองว่า “สยาม” หรือ “คนสยาม” สำหรับคำว่า “คนไทย” เอกสาร La Luber บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าคนอยุธยาได้เรียกตัวเองว่าเป็นเวลานาน

ในอดีตประเทศไทยเคยถูกเรียกว่าสยามมาตั้งแต่สมัยพระมหากษัตริย์ มันเป็นชื่อที่ชัดเจนสำหรับประเทศในปี ค.ศ. 1856 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2482 รัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงครามได้ประกาศให้สำนักงานนายกรัฐมนตรีของรัฐที่เป็นที่นิยมอันดับ 1 เปลี่ยนชื่อประเทศ

พร้อมทั้งเรียกร้องประชาชนและสัญชาติจาก “สยาม” ถึง “ประเทศไทย” ซึ่งจอมพลป. อยากจะบอกว่าดินแดนนี้เป็นของคนไทยไม่ใช่ชาติอื่นตามชาตินิยมในเวลานั้น 57–8 ต่อมาเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสยามอีกครั้ง สั้น ๆ ในปี 1945 และเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอีกครั้งในปี 1948

ระหว่างที่จอมพลป. พิบูลสงครามกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีการเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนจาก “สยาม” เป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็น “ไทยแลนด์” ในภาษาฝรั่งเศสและ “ไทย” เป็นภาษาอังกฤษในวันนี้ อย่างไรก็ตามชื่อสยามยังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ประเทศ

ในความหมายที่เข้มงวดคำว่า “ไทย” หมายถึงประเทศไทยหลังจากการเปลี่ยนชื่อของประเทศหลังปี พ.ศ. 2482 ยกเว้นการเปลี่ยนชื่อจาก “สยาม” สั้น ๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2488-2534 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่ในความหมายที่กว้างที่สุดคำว่า “ไทย” อาจถูกนำมาใช้เพื่ออ้างถึงราชอาณาจักรซึ่งนักประวัติศาสตร์กระแสหลักพิจารณาว่าเป็นเมืองหลวงของคนไทยตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน

ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย – Thailand

Foreigners call the Kingdom of Ayutthaya “Siam” around the year 2000, a French historian. Wrote that there was an allusion to slavery or prisoners of war In the inscription of the Champa Kingdom in the 11th century

That Thai people never call themselves “Siam” or “Siamese people”. As for the word “Thai people”, the La Luber Archives clearly record that Ayutthaya people have called themselves like that for a long time.

In the past, Thailand used to be called Siam since the reign of King Mongkut. It appeared as a clear name for the country in the year 1856. On June 24, 1939, the government of Field Marshal P. Pibulsongkram announced the Prime Minister’s Office for Popular State No. 1, changing the name of the country.

Together with calling the people And nationality from “Siam” to “Thailand”, which Field Marshal P. wanted to say that this land belonged to Thai people, not of other nationalities, according to nationalism at that time. 57–8 Later, the country was renamed to Siam again. Briefly in 1945 and changed to Thai again in 1948

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle