ประเทศคิริบาส

ประเทศคิริบาส ติดอันดับหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก คิริบาสมีรายได้ประชาชาติต่อหัวต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐเคยมีรายได้จากการส่งออกฟอสเฟตจำนวนมากจากเกาะบานาบา ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด. และร้อยละ 50 ของงบประมาณรัฐบาลอย่างไรก็ตามฟอสเฟตหมดลงในปี 2522 และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ ทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัวลดลงกว่าครึ่งในช่วงปี 2522-2524 ปัจจุบันเศรษฐกิจของคิริบาสอาศัยดอกเบี้ยจากกองทุนสำรองเพื่อความเท่าเทียมกันของรายได้

ซึ่งเป็นเงินที่ ประเทศคิริบาส สะสมจากการส่งออกฟอสเฟตมีมูลค่าประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และรัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ. นอกจากนี้คิริบาสยังหารายได้จากการประชุมประมง และจากแรงงานคิริบาสนอกประเทศรวมถึงความช่วยเหลือจากต่างประเทศและการท่องเที่ยวด้วยภูมิประเทศและข้อ จำกัด ในการเพาะปลูกส่งผลให้คิริบาสต้องนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเกือบทุกชนิดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

สนามบินนานาชาติ Bonrikhi ใน Tarawa เป็นท่าเรืออากาศหลักของประเทศคิริบาส สายการบิน Kiribati, Air Kiribati และ Coral Sun Airways สามารถเดินทางไปยังเกาะต่างๆในหมู่เกาะกิลเบิร์ต แต่ไม่มีสายการบินในประเทศที่สามารถบินไปยังหมู่เกาะไลน์และหมู่เกาะฟีนิกซ์ได้ เฉพาะหมู่เกาะไลน์เท่านั้นที่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินผ่านสายการบิน Fiji Airways จากสนามบินนานาชาตินาดีในฟิจิไปยังสนามบินแคสซิดีบนเกาะคิริติมาติ

ประเทศคิริบาส

Kiribati ranks among the poorest countries in the world. Kiribati, with a per capita national income of less than US $ 1,000, used to earn substantial phosphate exports from Banaba Island. Which accounts for 80 percent of the total export value. And 50 percent of the government budget. However, phosphate was depleted in 1979 and had a serious impact on the economy. This caused the national income per capita to be reduced by more than half between 1979-1981. Today, Kiribati’s economy relies on interest from the reserve fund for income equality.

This is the amount Kiribati accumulates from phosphate exports, valued at approximately A $ 600 million. And the government can manage it effectively. Kiribati also earns money from fishing conventions. And from Kiribati workers outside the country, as well as foreign aid and tourism, with terrain and farming restrictions, Kiribati has to import almost any consumer goods necessary to sustain life.

Bonrikhi International Airport in Tarawa is Kiribati’s main air port.Kiribati, Air Kiribati and Coral Sun Airways can travel to many islands in the Gilbert Islands. But there are no domestic airlines that can fly to the Line Islands and the Phoenix Islands. Only the Line Islands can fly via Fiji Airways from Nadi International Airport in Fiji to Cassidy Airport on Kiritimati Island.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<< สาระเพิ่มเติมได้ที่ ufabet  GOogle

มองโกลอยด์

กลุ่มชาติพันธุ์ มองโกลอยด์ จัดแสดงฟีโนไทป์ที่ทำงานร่วมกันเช่น Epicanthic folds (เปลือกตาบนพับที่มุมตา) และทันตกรรมไซโนดอนต์

คุณสมบัติบางอย่างก็เหมือนเด็กแม้จะอยู่ในวัยผู้ใหญ่ (Neoteny) รอยแยกเฉียงใต้ (ช่องว่างเฉียงระหว่างเปลือกตาบนและล่าง) จุดมองโกเลียยังพบได้บ่อยในเด็กแรกเกิดถึง 4 ขวบสีผม ไอริสสีดำและตรงสีน้ำตาลเข้มดวงตารูปอัลมอนด์และขนาดของใบหน้าค่อนข้างแบนเมื่อเทียบกับคอโพรงเป็นต้น

ในอดีตแนวคิดของมองโกลอยด์ถูกมองว่าใช้ลักษณะทางอนุกรมวิธานหรือทำให้ชาติพันธุ์ในกลุ่มมองโกลอยด์พัฒนาไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน คำจำกัดความของคำว่า “มองโกลอยด์” เป็นที่ถกเถียงกันและไม่นิยมใช้โดยนักมานุษยวิทยาส่วนใหญ่ในปัจจุบัน

DNA ที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออก
การศึกษาทางพันธุศาสตร์และมานุษยวิทยาต่างๆสรุปได้ว่ามีสามเผ่าพันธุ์การศึกษาของ Yuan ในปี 2019 พบว่ามองโกลอยด์ (เอเชียตะวันออก) มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

การศึกษาทางพันธุกรรมของ Chen (2020) พบหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นกำเนิดที่เป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์มองโกลอยด์ พวกเขาสรุปว่าหลักฐานทางพันธุกรรมใหม่ขัดแย้งกับพวกเขาเชื่อว่าเผ่าพันธุ์มองโกลอยด์มีต้นกำเนิดทางตอนใต้ของจีน

มองโกลอยด์

Ethnic group Mongoloid exhibits synergistic phenotypes such as Epicanthic folds (upper eyelid folds at the corner of the eye) and Xinodontic dentistry.

Some features are child-like, even in adulthood (Neoteny). (The oblique space between the upper and lower eyelids) Mongolian spots are also more common in newborns up to 4 years old, iris hair color, black and straight, dark brown, almond-shaped eyes and relatively flat face size compared to Cavity neck, etc.

In the past, the Mongoloid concept was viewed as using taxonomic features or causing ethnicity in the Mongoloid group to evolve into different organisms. The definition of the word “Mongoloid” is controversial and is not commonly used by most anthropologists today.

DNA related to East Asia
Various genetics and anthropological studies concluded that there are three races. Yuan’s 2019 study found that the Mongol (East Asia) has a unique genetic trait.

Chen’s genetic study (2020) found further evidence of the unique origins of the Mongoloid race. They concluded that the new genetic evidence contradicted them, believing that the Mongoloid race originated in southern China.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศมาลี

ประเทศมาลี เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการว่ามาลีเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในแอฟริกาตะวันตก มาลีมีพรมแดนทางตอนเหนือของแอลจีเรีย ทางตะวันออกคือไนเจอร์ ทางใต้คือบูร์กินาฟาโซและโกตดิวัวร์ ทางตะวันตกเฉียงใต้คือกินี และทางตะวันตกของเซเนกัลและมอริเตเนียมีพื้นที่ 1,240,000 กม.
และมีประชากร 18.5 ล้านคนเมืองหลวงคือบามาโก

มาลีแบ่งออกเป็นแปดฝ่าย และมีพรมแดนตรงไปทางเหนือลึกเข้าไปใจกลางทะเลทรายซาฮารา ทางตอนใต้ของประเทศเป็นที่ซึ่งประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ แม่น้ำไนเจอร์และเซเนกัลไหล โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศมีศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมและการประมง ทรัพยากรธรรมชาติบางส่วนของมาลี ได้แก่ ทองคำยูเรเนียมปศุสัตว์และเกลือ ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรมีชีวิตอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนระหว่างประเทศที่ 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

ปัจจุบันมาลีเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรแอฟริกาตะวันตกสามแห่งที่ปกครองการค้าข้ามซาฮาราคือจักรวรรดิกานา Mali Empire (ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ Mali) และ Song Hai Empire ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ฝรั่งเศสเข้าควบคุมมาลีและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของซูดานฝรั่งเศส

ซูดานฝรั่งเศส (ซึ่งตอนนั้นรู้จักกันในชื่อสาธารณรัฐซูดาน) เข้าร่วมเซเนกัลในปี 2502 และได้รับเอกราชในปี 2503 ในฐานะสหพันธรัฐมาลี ไม่นานหลังจากที่เซเนกัลถอนตัวจากสหพันธรัฐสาธารณรัฐซูดานได้ประกาศตัวเป็นสาธารณรัฐมาลีที่เป็นอิสระ หลังจากการปกครองแบบพรรคเดียวอันยาวนานการรัฐประหารในปี 2534 ได้นำไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการจัดตั้งมาลีเป็นรัฐประชาธิปไตยหลายพรรค

ประเทศมาลี

ประเทศมาลี
ประเทศมาลี

Mali, officially known as Mali It is a landlocked country in West Africa. Mali has a border on the north of Algeria. The east is Niger. The south is Burkina Faso and Côte d’Ivoire. Southwest is Guinea. And west of Senegal and Mauritania with an area of ​​1,240,000 km.
And a population of 18.5 million people, the capital is Bamako.

Mali is divided into eight divisions. And has a straight border north, deep into the heart of the Sahara desert. The southern part of the country is where the majority of the population lives. The Niger and Senegal rivers flow. The country’s economic structure centers around agriculture and fisheries. Some of Mali’s natural resources are gold, uranium, livestock and salt. About half of the population lives below the international poverty line at US $ 1.25 per day.

Mali was now part of three West African empires that governed cross-Saharan trade, the Ghana Empire. Mali Empire (Which is the origin of the name Mali) and Song Hai Empire. In the late 19th century, France took control of Mali and made it part of the French Sudan.

French Sudan (which was then known as Sudanese Republic) joined Senegal in 1959 and gained independence in 1960 as a Mali federation. Soon after After Senegal withdraws from the federation The Sudanese Republic has declared itself an independent Mali Republic. After the long one-party rule, the 1991 coup led to the writing of a new constitution and the establishment of Mali as a multi-party democratic state.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศลิกเตนสไตน์

ประเทศลิกเตนสไตน์ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของยุโรป ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียที่ 47 .16 องศาเหนือ 9 .32 องศาตะวันออกมีพื้นที่ทั้งหมด 160 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับ Washington, D.C. (0.9 เท่าของขนาด)

มีความยาวจากเหนือจรดใต้ 25 กิโลเมตรและกว้างเพียง 6 กิโลเมตรมีพรมแดนติดกับออสเตรียยาว 34.9 กิโลเมตรมีพรมแดนติดกับสวิตเซอร์แลนด์ 41.1 กิโลเมตรและมีพรมแดนรวม 76 กิโลเมตร สำรวจแล้วพบอาณาเขตจริงเพิ่มขึ้น 1.9 กิโลเมตรคือ 77.9 กิโลเมตรลีคเตนสไตน์เป็นหนึ่งในสองประเทศในโลกที่ล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ซึ่งอีกประเทศคืออุซเบกิสถาน

สองในสามของประเทศเป็นภูเขา ภูเขาส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ แม่น้ำไรน์ไหลผ่านทางตะวันตกของประเทศ จุดที่สูงที่สุดคือยอด Grauspitz ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,599 เมตรและตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศ จุดต่ำสุดอยู่ที่ 430 เมตรจากระดับน้ำทะเล

สภาพภูมิอากาศคล้ายกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในฤดูหนาวมีเมฆมากและมีหิมะตกและฝนตกบ่อย ในฤดูร้อนอากาศชื้น อากาศเย็นถึงอบอุ่นมีเมฆมาก

ประเทศลิกเตนสไตน์

ประเทศลิกเตนสไตน์

Liechtenstein is located in the central part of Europe. Between Switzerland and Austria at 47 .16 degrees north 9 .32 degrees east with a total area of ​​160 square kilometers. Which is similar in size to Washington, D.C. (0.9 times the size)

It has a length of 25 kilometers from north to south and a width of just 6 kilometers, bordering Austria, 34.9 kilometers long, bordering Switzerland 41.1 kilometers, and a total border of 76 kilometers. Surveyed and found 1.9 kilometers more real territory is 77.9 kilometers.Liechtenstein is one of only two countries in the world surrounded by landlocked countries. In which another country is Uzbekistan

Two thirds of the country is mountainous. Most of the mountains are part of the Alps. The Rhine flows through the western part of the country. The highest point is the summit of Grauspitz, which is 2,599 meters above sea level and is located at the southern end of the country. The lowest point is 430 meters above sea level.

The climate is similar to that of Switzerland. In winter, it is very cloudy with snow and frequent rain. In summer it is humid. Cool to warm, cloudy

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม ชื่อทางการของเวียดนามคือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีประชากรประมาณ 94.6 ล้านคนในปี 2559 ถือเป็นอันดับที่ 15 ของโลกและอันดับ 9 ในเอเชีย

มีพรมแดนติดกับจีนทางตอนเหนือลาวและกัมพูชา ทิศตะวันตกและอ่าวตังเกี๋ยทะเลจีนใต้และอ่าวไทยทางทิศตะวันออกและทิศใต้เมืองหลวงของฮานอยจากเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้รวมกันในปี พ.ศ. 2519 เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคือโฮจิมินห์ซิตี้

เวียดนามตอนเหนือเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิจีนมานานกว่าพันปีตั้งแต่ 111 ปีก่อนคริสตกาลถึง 939 รัฐดั้งเดิมของเวียดนามก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 939 หลังจากเวียดนามเอาชนะจีน (มองโกล) ในการสู้รบที่แม่น้ำบั๊กดัง เวียดนามและจักรพรรดิเวียดนามรุ่งเรืองและเริ่มแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงอินโดจีนของฝรั่งเศสในกลางศตวรรษที่ 19.

หลังจากการยึดครองของญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2483 เวียดนามได้ต่อสู้กับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนครั้งที่ 1 2 กันยายนโฮจิมินห์ประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ในปีพ. ศ. 2497 เวียดนามชนะฝรั่งเศส อย่างเด็ดขาดในศึกเดียนเบียนฟู

และทำให้เวียดนามแตกออกเป็นสองประเทศคือเวียดนามเหนือ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม) และเวียดนามใต้ (สาธารณรัฐเวียดนาม) ต่อมาความขัดแย้งระหว่างสองประเทศรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นสงครามเวียดนามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498-2518

ประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนาม

Vietnam’s official name is the Socialist Republic of Vietnam, a country in Southeast Asia, located at the eastern end of the Indochina Peninsula. With an estimated population of 94.6 million in 2016, it is the 15th in the world and the 9th in Asia.

It borders northern China, Laos and Cambodia. To the west and the Gulf of Tonkin, the South China Sea and the Gulf of Thailand to the east and south, the capital of Hanoi from North and South Vietnam merged in 1976.The largest city in the country is Ho Chi Minh City.


Northern Vietnam was part of the Chinese Empire for over a thousand years, from 111 BC to 939.The original state of Vietnam was founded around 939 after Vietnam defeated China (Mongols) in a battle at the Bac Dang River. Vietnam and the Vietnamese emperor prospered and began to spread their influence in Southeast Asia. Until the French Indochina of the mid-19th century.

After the Japanese occupation in 1940, Vietnam fought with France in the 1st Indochina War, September 2 Ho Chi Minh announced the establishment of the Democratic Republic of Vietnam in 1954. Vietnam defeated France. Absolutely in the Battle of Dien Bien Phu.

And it breaks Vietnam into two countries: North Vietnam. (Democratic Republic of Vietnam) and South Vietnam (Republic of Vietnam), later the conflict between the two countries escalated into the Vietnam War from 1955-1975

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

เลโซโท

เลโซโท มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรเลโซโท เป็นประเทศเล็ก ๆ ในทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ทั้งหมด 30,355 ตารางกิโลเมตร (11,720 ตารางไมล์)

พรมแดนติดกับแอฟริกาใต้ในทุกทิศทางทำให้ไม่มีทางออกสู่ทะเล ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง มีเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือมาเซรู เลโซโทมีรูปแบบระบอบรัฐธรรมนูญ เป็นหนึ่งในสามประเทศในแอฟริกาที่มีสถาบันกษัตริย์ เช่นเดียวกับโมร็อกโกและสวาซิแลนด์

เลโซโทเป็นหนึ่งในสามประเทศในแอฟริกาที่มีการปกครองแบบราชาธิปไตย (อีกสองประเทศคือโมร็อกโกและเอสวาตินี) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2361 โดยกษัตริย์โมโชที่ 1 เป็นผู้ปกครองเผ่าซูลู

และคนผิวขาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศและถูกรุกรานโดยแอฟริกาใต้ บาซูโตะต้องขอความคุ้มครองจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร และเป็นรัฐที่มีอำนาจเหนือสหราชอาณาจักร (รัฐในอารักขาของอังกฤษ Basutoland) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2411 ต่อมาในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2509 ได้ประกาศเอกราชและเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเลโซโท

เลโซโท

เลโซโท

Lesotho is officially known as the Kingdom of Lesotho. It’s a small country in Africa. It has a total area of ​​30,355 square kilometers (11,720 square miles)

It borders South Africa in all directions, making it landlocked. Most of the terrain is mountain and plateau. It has the capital and largest city is Maseru. Lesotho has a constitutional monarchy. It is one of only three African countries with a monarchy. The same is true for Morocco and Swaziland renamed the country to Lesotho.

Lesotho is one of three African countries with monarchy. (Two other countries, Morocco and Eswatini) were founded in 1818 by King Mocho I, the Zulu ruler.

And whites settled in the country and were invaded by South Africa. Basuto must seek protection from the UK government. And is the state that has power over the United Kingdom (British protectorate, Basutoland) since 1868, later on October 4, 1966, independence and renamed the country to Lesotho.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ ufabet  GOogle

ประเทศสโลวีเนีย

ประเทศสโลวีเนีย หรือชื่อทางการคือสโลวีเนียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในยุโรปตอนกลาง ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าหลักและศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของยุโรปโดยมีอาณาเขตทางตะวันตกจรดอิตาลีตะวันตกเฉียงใต้จรดทะเลเอเดรียติกทางใต้และทางตะวันออกติดกับโครเอเชีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฮังการีและทางเหนือติดกับออสเตรีย

มีพื้นที่ประมาณ 20,273 ตร.กม. และประชากร 2.06 ล้านคนสโลวีเนียเป็นสาธารณรัฐแบบรัฐสภา และเป็นสมาชิกของ United Nations EU และ Neto เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือลูบลิยานา

สโลวีเนียส่วนใหญ่เป็นภูเขา และมีลักษณะภูมิอากาศแบบทวีปเป็นหลักยกเว้นบริเวณชายฝั่งมีอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนและภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีสภาพอากาศแบบอัลไพน์ นอกจากนี้ยังมี Dinarik Alps และที่ราบ Pannonia ในสโลวีเนีย

สโลวีเนียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป และแม่น้ำหลายสาย Aquifers และลำธารใต้ดินสโลวีเนียมีป่าไม้ครอบคลุมมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ ส่วนการตั้งถิ่นฐานของประชากรจะแยกย้ายกันไป

ประเทศสโลวีเนีย

Slovenia, officially known as Slovenia, is a country located in Central Europe. It is Europe’s main trade route and cultural center, stretching west to Italy, southwest to the Adriatic, in the south and to Croatia on the east. In the northeast of Hungary and in the north to Austria

With an area of ​​approximately 20,273 sq.km. and a population of 2.06 million people, Slovenia is a parliamentary republic. And is a member of the United Nations EU and Neto, the capital and largest city is Ljubljana.

Slovenia is mostly mountainous. The climate is mainly continental, with the exception of the coastal regions, the Mediterranean and the Northwest, the Alpine climate. There are also Dinarik Alps and the Pannonia plains in Slovenia.

Slovenia is one of the most biodiverse countries. It is one of the most fertile areas in Europe. And many rivers, Aquifers, and Slovenian underground streams have forests covering more than half of the country. The settlement of the population will be dispersed.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศอียิปต์

ประเทศอียิปต์ มีพื้นที่ประมาณ 1,020,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งรวมถึงคาบสมุทรไซนาย (เป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้) ในขณะที่ส่วนใหญ่ของประเทศตั้งอยู่ในแอฟริกาเหนือ มีพรมแดนทางตะวันตกติดกับลิเบีย ทางใต้มีพรมแดนติดกับซูดาน ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือติดกับอิสราเอลชายฝั่งทางเหนือติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทางตะวันออกติดทะเลแดง

ประชากรชาวอียิปต์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำไนล์ (ประมาณ 40,000 ตารางกิโลเมตร) และคลองสุเอซ ส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในทะเลทรายซาฮารา อาศัยอยู่เบาบาง

ประเทศนี้มีชื่อเสียงในด้านอารยธรรมเก่าแก่ ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างโบราณที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลก ได้แก่ ปิรามิดอารามคาร์นัคและหุบเขากษัตริย์ ปัจจุบันอียิปต์ถือเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรมของโลกอาหรับ

ชื่อ “อียิปต์” มาจากชื่อละติน “Aegyptus” และชื่อกรีก “Ikiptos” (Αιγυπτος) [นิยมใช้ในภาษาไทย “Egypt” ทั้งสองรูปมีต้นกำเนิดที่แตกต่างกันไปจากภาษาอียิปต์ ซึ่งเป็นชื่ออารามในเมืองธีบส์

ประเทศอียิปต์

ประเทศอียิปต์

Egypt has an area of ​​approximately 1,020,000 square kilometers. Which includes the Sinai Peninsula (Part of Southwest Asia), while most of the country is located in North Africa. It has a western border with Libya. In the south it borders Sudan. On the northeastern side by Israel, on the north coast, the Mediterranean Sea. And to the east by the Red Sea.


The majority of the Egyptian population lives on both banks of the Nile (approximately 40,000 sq km) and the Suez Canal. Most of the country is in the Sahara desert. Lives lightly.

This country is famous for its ancient civilization. It contains the world’s most amazing ancient structures: the pyramids, the Karnak monastery and the valley of the kings. Egypt is now considered the political and cultural center of the Arab world.

The name “Egypt” comes from the Latin name “Aegyptus” and the Greek name “Ikiptos” (Αιγυπτος) [commonly used in Thai “Egypt”. Which is the name of a monastery in Thebes.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศไลบีเรีย

ประเทศไลบีเรีย หรือชื่อทางการคือไลบีเรีย (Republic of Liberia) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก พรมแดนติดกับเซียร์ราลีโอนทางตะวันตกของกินีทางด้านเหนือและไอวอรีโคสต์ทางตะวันออกมีเมืองหลวงชื่อมอนโรเวียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

จากการสำรวจประชากรในปี 2008 มีประชากร 3,476,608 คนและครอบคลุมพื้นที่ 111,369 ตารางกิโลเมตร (43,000 ตารางไมล์)

ไทยและไลบีเรียสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 ความสัมพันธ์ระหว่างกันราบรื่นมาโดยตลอด ประเทศไทยมอบหมายให้สถานทูตในดาการ์มีหน้าที่รับผิดชอบของไลบีเรีย

ไลบีเรียมอบให้กับสถานทูตไลบีเรียในญี่ปุ่น ครอบคลุมประเทศไทย ไลบีเรียได้แต่งตั้งนายอภิชาติชโยภาสเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไลบีเรียประจำประเทศไทย จึงมีการถอดถอนกงสุลกิตติมศักดิ์ไลบีเรียประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550

ประเทศไลบีเรีย

ประเทศไลบีเรีย

Liberia or the official name is Liberia (Republic of Liberia) is a country located in the West African region. Border with Sierra Leone to the west Guinea on the north side And Ivory Coast in the east There is a capital called Monrovia ruled by democracy.

According to the 2008 population survey, there were 3,476,608 people and covered 111,369 sq km (43,000 sq mi) Liberia The official name is Liberia (Republic of Liberia) is a country located in the West African region. Border with Sierra Leone in the in the east There is a west .

Thailand and Liberia established diplomatic relations on 2 February 1967. Relations between them have always been smooth. Thailand assigns the embassy in Dakar to have the responsibility of Liberia.

Liberia is given to the Embassy of Liberia in Japan. It covers Thailand. Liberia had appointed Mr. Apichat Chayopas as the honorary consul of Liberia in Thailand. Hence the removal of the honorary consul of Liberia in Thailand on 30 October 2007.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศตองงา

ประเทศตองงา ชื่ออย่างเป็นทางการของตองกาคือราชอาณาจักรตองกาเป็นประเทศที่เป็นเกาะในภูมิภาคโพลีนีเซีย ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกระหว่างนิวซีแลนด์และรัฐฮาวายของสหรัฐอเมริการิมทะเลอาณาเขตทางทิศตะวันตกติดกับประเทศฟิจิทางทิศตะวันออกคือหมู่เกาะคุกนีอูเอและอเมริกันซามัว ในขณะที่ทางตอนเหนือมีพรมแดนติดกับหมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนาซามัวและอเมริกันซามัว ชื่อของประเทศในตองกาหมายถึงภาคใต้ นอกจากนี้ประเทศนี้ยังได้รับฉายาหมู่เกาะมิตรภาพจากกัปตันเจมส์คุก

ตองกาเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่มีพื้นที่เพียง 747 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอันดับที่ 189 ของโลก หมู่เกาะตองกาประกอบด้วยเกาะประมาณ 169 เกาะซึ่งมีเพียง 36 เกาะเท่านั้นที่อาศัยอยู่ เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะตองกาตาปู ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการปกครองคือนูกูอาโลฟาเกาะส่วนใหญ่ของตองกาเกิดจากการทับถมของปะการัง ตองกามีประชากร 103,036 คนทำให้อยู่ในอันดับที่ 192 ของโลก

สันนิษฐานว่ามนุษย์เข้ามาในตองกาครั้งแรกใน 826 ± 8 ปีก่อนคริสตกาล ตองกาเริ่มก่อตั้งอาณาจักรของตนเองในปี ค.ศ. 950 เรียกว่าจักรวรรดิทูโทกา ซึ่งปกครองโดยราชวงศ์ Tuitoga Tuha Atacalaoua และ Tuikanokupolu ต่อมาเกิดสงครามกลางเมือง ท้ายที่สุด Tuicano Kupolutofa’ahau ได้รับชัยชนะและรวบรวมดินแดนทั้งหมด

ราชอาณาจักรโพลีนีเซียตองกาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถปกป้องตนเองจากการล่าอาณานิคมของตะวันตกได้ ในปี 2010 ตองกาจัดการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภาคองเกรส

ประเทศตองงา

ประเทศตองงา

Tonga’s official name is The Kingdom of Tonga is an island country in the Polynesian region. Located in the Pacific Ocean Between New Zealand and the US state of Hawaii By the territorial sea in the west bordering the country of Fiji The eastern part is the Cook Islands

Tonga is a small country with an area of ​​only 747 square kilometers. It is ranked 189th in the world. The Tonga Archipelago consists of approximately 169 islands, of which only 36 are inhabited. The largest island is Koh Tongatapu. Which is the location of the administrative center is Nuku’alofa Most of the islands of Tonga are formed by coral deposits. Tonga’s population is 103,036, making it ranked 192th in the world.

It is assumed that mankind first arrived in Tonga in 826 ± 8 BC. Tonga started his own empire in 950 called the Tuitoga Empire. Which was ruled by the Tuitoga dynasty Tuha Atacalaoua And Tuikanokupolu Later, the civil war broke out. In the end, Tuicano Kupolutofa’ahau was victorious and all the lands were gathered.

Polynesian Kingdom Tonga is one of the few countries in the world that can defend itself from western colonialism. In 2010, Tonga held a general election. This election was the first time the majority of members of Congress were elected by the people.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle