ประเทศเลโซโท

ประเทศเลโซโท เป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรเลโซโทเป็นประเทศเล็ก ๆ ในแอฟริกามีพื้นที่ทั้งหมด 30,355 ตารางกิโลเมตร (11,720 ตารางไมล์) ชายแดนล้อมรอบด้วยแอฟริกาใต้ในทุกทิศทางทำให้ไม่มีทางออกสู่ทะเล ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง

มีเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือมาเซรูเลโซโทมีระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และเป็นหนึ่งในสามประเทศในแอฟริกาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเช่นเดียวกับโมร็อกโกและสวาซิแลนด์

เลโซโทเป็นประเทศที่ล้อมรอบด้วยแอฟริกาใต้ทุกด้าน มีพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณสองเท่าของอุบลราชธานีในประเทศไทย แต่เลโซโทมีพื้นที่ประมาณ 1,400-1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้หิมะปกคลุมเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในแอฟริกาที่มี หิมะ แต่ใช้ประโยชน์จากหิมะละลายเป็นน้ำในประเทศเพื่อการบริโภค

เลโซโทเป็นประเทศที่ไม่มีปัญหาด้านเชื้อชาติเช่นประเทศในแอฟริกาหลายประเทศ เนื่องจากประชากรประมาณ 2,000,000 คน 99.7 เปอร์เซ็นต์เป็นเผ่า Sotho

ประเทศเลโซโท

ประเทศเลโซโท

Lesotho It is officially known as the Kingdom of Lesotho, a small country in Africa with a total area of ​​30,355 square kilometers (11,720 square miles). The border is surrounded by South Africa in all directions, resulting in no landings. The terrain is mostly mountainous and plateau.

It has the capital and the largest city, Maseru Lesotho. It has a monarchy under the constitution. And one of the three African countries with monarchy as Morocco and Swaziland.

Lesotho is a country surrounded by South Africa on all sides. With an area of ​​approximately 30,000 square kilometers, or about twice as much as Ubon Ratchathani in Thailand. But Lesotho covers an area of ​​1,400-1,800 meters above sea level making it snow-covered as few countries in Africa have snow but make use of the melting snow to water the country for consumption.

Lesotho is a country that does not have racial problems, such as many African countries. Since the population is about 2,000,000 people, 99.7 percent are Sotho tribes.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเซนต์ลูเชีย

ประเทศเซนต์ลูเชีย เป็นหนึ่งในหมู่เกาะวินด์เวิร์ด ซึ่งตั้งชื่อตาม นักบุญลูซีแห่งไซราคิวส์ ใครเป็นนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกชาวยุโรปไปเยือนเซนต์ลูเซียเป็นครั้งแรกประมาณปี 2043 มีสนธิสัญญาระหว่างชนพื้นเมืองที่นี่กับฝรั่งเศส ทำให้เซนต์ลูเซียเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปี 2203

ในช่วงปี 1663-2267 ชาวอังกฤษได้ครอบครองเซนต์ลูเซียและมีการสู้รบทั้งหมด 14 ครั้งระหว่างเซนต์ลูเซียกับอังกฤษ ค.ศ. 1814 เซนต์ลูเซียเริ่มใช้ตัวแทนประชาธิปไตยในปี 2467 (เปิดให้ประชาชนออกเสียงในปี 2496)

และในช่วงปี 2501-2505 เซนต์ลูเซียก็กลายเป็นสมาชิกของหมู่เกาะอินเดียตะวันตก ในที่สุดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 1979 นักบุญลูเซียได้รับเอกราช และเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพอังกฤษดังนั้นทุกวันนี้ทุก ๆ ปีถือว่าเป็นวันหยุดประจำชาติ นอกจากนี้วันที่ 22 กุมภาพันธ์ตรงกับวันเกิดของนักการทูตอังกฤษชื่อดัง ลูเซีย ลาดี

ประเทศเซนต์ลูเชีย

ประเทศเซนต์ลูเชีย

Saint Lucia Is one of the Windward Islands Named after Saint Lucy of Syracuse Who is the European Roman Catholic priest visiting St. Lucia for the first time around 1500. There is a treaty between the indigenous people here and France. Made Saint Lucia a French colony in 1660.

During the period 1663-2224 the British occupied St. Lucia and there were 14 battles between Saint Lucia and England. 1814 St. Lucia began using democratic representatives in 1924 (open to the public in 1953) Son Lucia is a volcanic island. The landscape is more mountainous than other islands in the Caribbean. The highest point in the country is at Mount Gimie, 950 meters above sea level. The distinctive feature of the landscape is due to the position of two mountains called the Pitons, stretching between the Suefieres and the Chausel region. On the west side of the island

And in the years 1958-1962, St. Lucia became a member of the West Indies. Finally, on 22 February 1979, Saint Lucia gained independence. And is part of the Commonwealth. Therefore, every year is considered a national holiday today In addition, February 22 is the birthday of the famous English diplomat Lucia Ladi.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศซิมบับเว

ประเทศซิมบับเว มีชื่ออย่างเป็นทางการสาธารณรัฐซิมบับเวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลตั้งอยู่ในภาคใต้ของแอฟริการะหว่างแม่น้ำซิมบับเว และแม่น้ำลิมโปโป กับชายแดนทางเหนือกับแซมเบียตะวันออกโมซัมบิก ทิศตะวันตกติดกับบอตสวานา และทางใต้ติดกับแอฟริกาใต้ด้วยพื้นที่ 390,580 ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือฮาราเร

ซิมบับเวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ล้อมรอบด้วยแอฟริกาใต้ทางตอนใต้โดย แม่น้ำลิมโปโป บอตสวานาทางตะวันตก บอตสวานาแซมเบียและโมซัมบิกทางตะวันตกเฉียงเหนือในตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ซิมบับเวยังมีจุดติดต่อกับนามิเบียอยู่ทางทิศตะวันตก จุดที่สูงที่สุดของประเทศคือ ภูเขาเนียนกานี  ซึ่งมีความสูง 2,592 เมตร

นักสำรวจชาวอังกฤษเดินทางมาถึงซิมบับเวในปลายศตวรรษที่ 19 และเริ่มตั้งอาณานิคม แซมเบียต่อมากลายเป็นที่รู้จักในฐานะโรดีเซีย ต่อมามันถูกแบ่งออกเป็นภาคเหนือของโรดีเซียและในที่สุดก็กลายเป็นประเทศแซมเบียในปี 1898 ส่วนทางใต้ของภูมิภาคแซมเบียเรียกว่าเซาท์โรดีเซีย ต่อมากลายเป็นซิมบับเวหลายปีต่อมา

ประเทศซิมบับเว

ประเทศซิมบับเว

Zimbabwe , officially the Republic of Zimbabwe, is a landlocked country located in southern Africa between the Zimbabwe River. And the Limpopo River With the northern border with Zambia in eastern Mozambique West bordered by Botswana. And to the south, bordered by South Africa with an area of ​​390,580 square kilometers. The capital city is Harare.

Zimbabwe is a landlocked country. Bordered by South Africa in the south by Limpopo River Western Botswana Botswana, Zambia and Mozambique, north-west, east and northeast Zimbabwe still has contact points with Namibia in the west. The highest point of the country is Nganani Mountain Which is 2,592 meters high Exports of minerals, agriculture and tourism Is a business that brings foreign currencies into Zimbabwe. Mining is still a very profitable business. Zimbabwe has the world’s second largest platinum resource. Zimbabwe is the largest trading partner on the continent of South Africa.

British explorers arrived in Zimbabwe at the end of the 19th century and started to colonize. Zambia later became known as Rhodesia. Later it was divided into northern Rhodesia and eventually became Zambia in 1898. The southern region of Zambia is called South Rhodesia. Later became Zimbabwe several years later.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

เขตปกครองตนเองทิเบต

เขตปกครองตนเองทิเบต เป็นเมืองหลวงของลาซา มันเป็นเขตปกครองตนเองของจีน ชาวทิเบตมีพระในฐานะผู้นำของเขตปกครองพิเศษนี้ คนเหล่านี้คือพุทธศาสนาวัชรยาน คล้ายกับภูฏานทิเบตตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลกจนกระทั่งได้รับฉายาว่าหลังคาของโลกทิเบตมีอากาศหนาวเย็นมากและมีความดันและออกซิเจนต่ำดังนั้นผู้ที่มาทิเบตจะต้องปรับสภาพร่างกายก่อน และด้วยเหตุนี้ประชากรที่อาศัยอยู่ในทิเบตจึงมีขนาดเล็ก

มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรชายของทิเบตได้รับการแต่งตั้งก่อนที่จีนจะยึดครองทิเบตในฐานะเขตปกครองตนเองทิเบตมีอัตราสูงสุดสามอันดับแรกของโลก มีพระคัมภีร์มากมายในทิเบต ประชาชนปฏิบัติตามศาสนาอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะได้รับฉายา ดินแดนแห่งธรรม ( แดนแห่งพระธรรม )

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตปกครองตนเองชินเจียงอุยกูร์และมณฑลชิงไห่ (ประเทศจีน)
  • ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศเนปาล ประเทศภูฏาน มณฑลยูนนาน (ประเทศจีน) รัฐอัสสัม รัฐนาคาแลนด์ (ประเทศอินเดีย) ในปัจจุบัน บริเวณที่มีเขตติดต่อกับประเทศอินเดียนี้ ยังเป็นบริเวณพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับอินเดีย ซึ่งอินเดียได้อ้างกรรมสิทธิ์เข้ามาปกครอง และเรียกดินแดนบริเวณนี้ว่า อรุณาจัลประเทศ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับมณฑลเสฉวน (ประเทศจีน)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐชัมมูและแคชเมียร์ (ประเทศอินเดีย) และประเทศปากีสถาน

เขตปกครองตนเองทิเบต

เขตปกครองตนเองทิเบต

Tibet Autonomous Region, Tibet is the capital city of Lhasa. It is the autonomous region of China. Tibetans have monks as leaders of this special region. These people are Vajrayana Buddhism. Similar to Bhutan, Tibet, located on the Himalayas It is the highest plateau in the world until it has been nicknamed the roof of the world. Tibet is very cold and has low pressure and oxygen. Therefore, people who come to Tibet have to condition their body first. And because of this, the population that lives in Tibet is so small.

More than half of Tibet’s male population was appointed before China occupied Tibet as the autonomous region. Tibet has the top three rates in the world. There are many scriptures in Tibet. The people strictly adhere to religion until receiving the nickname. Land of Dharma (Land of Dharma)

  • North Connect with Shin Jiang Uygur Autonomous Region and Qinghai Province. (China)
  • South is in contact with Nepal, Bhutan, Yunnan Province (China), Assam, Nakaland (India). Currently, this area of ​​the border with India Is also the area of ​​dispute between China and India In which India claimed ownership And called this land area Arunachal Pradesh
  • Eastern contact with Sichuan (China)
  • West connects with Jammu and Kashmir. (India) and Pakistan

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศคิวบา

ประเทศคิวบา มีชื่ออย่างเป็นทางการสาธารณรัฐคิวบาประกอบด้วยเกาะคิวบาเกาะ เกาะคูเบนตุด และเกาะเล็ก ๆ ใกล้เคียงที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแคริบเบียนทางเหนือ ที่จุดบรรจบของทะเลแคริบเบียนอ่าวเม็กซิโกและมหาสมุทรแอตแลนติกคิวบาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาตะวันออก และบาฮามาสทางตะวันตกของหมู่เกาะเติร์ิกส์และหมู่เกาะเคคอสและเฮติทางตะวันออกของเม็กซิโกและทางตอนเหนือของหมู่เกาะเคย์แมนและจาเมกาสาธารณรัฐคิวบาเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่ยังคงปกครองคอมมิวนิสต์

ชาวสเปนเดินทางมาถึงเกาะคิวบาเป็นครั้งแรกในปี 1948 ในปี 2035 แต่ไม่ได้ให้ความสนใจกับเกาะมากนักในตอนแรกเพราะขาดทรัพยากรธรรมชาติและมีชาวอินเดียน้อย จนกระทั่งการปฏิวัติในเฮติในปี 1790 คิวบากลายเป็นอุตสาหกรรมน้ำตาลของสเปนแทนเฮติ

คิวบาเป็นดินแดนสุดท้ายในทวีปอเมริกาที่สเปนตกเป็นอาณานิค ก่อตั้งคณะปฏิวัติคิวบาขึ้นในปี 2435 เพื่อเรียกร้องเอกราชจนกระทั่งถูกสังหารในปี 2478 ในปี 2438 ความต้องการอิสรภาพของคิวบาได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งเรือรบของกองทัพเรือระเบิดในอ่าวฮาวานาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1897 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสาเหตุของสงครามสเปน – อเมริกา ผลที่ตามมาของสงครามคิวบาได้รับเอกราชและอาณานิคมของสเปนกลายเป็นสหรัฐอเมริกา

หลังจากได้รับอิสรภาพคิวบาอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาอย่างมาก ในบางครั้งเช่น 2460-2466 คิวบาถูกครอบครองโดยสหรัฐอเมริกาและจัดการโดยตรง เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีความสนใจในอุตสาหกรรมน้ำตาลของคิวบา อิทธิพลของสหรัฐอเมริกามาถึงจุดจบเมื่อฟิเดลเดลกัสโตรยึดอำนาจจากประธานาธิบดีฟุลเคนเซียวบาติสตาและบริหารประเทศด้วยระบอบสังคมนิยมในปี 2502 เมื่อสหรัฐฯถูกตัดขาดและกีดกันทางการค้า

ประเทศคิวบา

ประเทศคิวบา

Cuba, officially the Republic of Cuba, consists of Cuba, the island of Cubenut and neighboring islands located in the northern Caribbean region. At the confluence of the Caribbean Sea, the Gulf of Mexico and the Atlantic Ocean, Cuba is located in the southern United States east. And the Bahamas to the west of the Turks and Caicos Islands and Haiti to the east of Mexico and to the north of the Cayman Islands and Jamaica.The Republic of Cuba is the only country in this region that still ruled Communism. >

Cuba is the last territory in the American continent where Spain is dominated by Nick. The Cuban Revolutionary Committee was founded in 1892 to demand independence until being killed in 1935. In 1895, the demand for independence of Cuba was supported by the United States. Until the warship of the Navy exploded in Havana Bay on February 15, 1897, which became the cause of the Spanish-American War. As a result of the Cuban War, independence and Spanish colonies became the United States.

After independence, Cuba was heavily influenced by the United States. At times, such as 1917-1923, Cuba was occupied by the United States and managed directly. Because the United States is interested in the sugar industry of Cuba The influence of the United States came to an end when Fidel Del Gastro seized power from Fulkenxiao Batista and administered the country with a socialist regime in 1959 when the United States was cut and trade barred.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศปาเลา

ประเทศปาเลา เป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการในชื่อสาธารณรัฐปาเลาเป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งอยู่ห่างจากฟิลิปปินส์ไปทางตะวันออกประมาณ 500 กิโลเมตรได้รับอิสรภาพในปี 1994 เป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลก

สันนิษฐานว่าชาวพื้นเมืองปาเลาได้อพยพจากเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางมาถึงปาเลาเป็นชาวสเปน แต่ไม่มีการตั้งถิ่นฐานอย่างจริงจังจนกระทั่งเรืออังกฤษจมลงนอกชายฝั่งปาเลา จึงทำให้ชาวอังกฤษเริ่มรู้จักเกาะนี้และกลายเป็นหุ้นส่วนหลักในเวลาเดียวกันโรคติดต่อจากยุโรปได้คร่าชีวิตชาวเกาะเป็นจำนวนมาก

ต่อมาชาวสเปนได้รับอำนาจเหนือปาเลา แต่ต่อมาขายเกาะให้กับเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ญี่ปุ่นประกาศสงครามกับเยอรมนีและบุกปาเลาภายใต้อาณาจักรของจักรวรรดิญี่ปุ่นและย้ายประชากรไปยังเกาะปาเลา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปาเลากลายเป็นสนามรบระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา หลังสงครามสหรัฐอเมริกาเริ่มมีอำนาจแทนญี่ปุ่น

ปาเลาต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาในเกือบทุกด้าน หลังจากได้รับอิสรภาพยังได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและการคุ้มครองจากสหรัฐอเมริกา

ประเทศปาเลา

Palau, officially known as the Republic of Palau, is an archipelago country in the Pacific Ocean, located about 500 kilometers east of the Philippines. It gained independence in 1994, being one of the least populated countries. In the world

It is assumed that the Palau natives have migrated from an island in Southeast Asia for over 3,000 years. The first European to arrive in Palau was Spanish. But there were no serious settlements until the British ships sank off the coast of Palau Therefore, the British became aware of the island and became a major partner at the same time. Contagious diseases from Europe killed a lot of islanders.

Later, the Spaniards gained power over Palau. But later sold the island to Germany during World War I, Japan declared war on Germany and invaded Palau under the Empire of the Japanese Empire and moved the population to the island of Palau. During World War 2, Palau became a battlefield between Japan and the United States. After the war, the United States began to have power instead of Japan.

Palau has to rely on help from the United States in almost every area. After independence, he received financial aid and protection from the United States.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศโคลอมเบีย

ประเทศโคลอมเบีย หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือโคลัมเบียเป็นประเทศในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาใต้ที่มีชายแดนตะวันออกที่มีเวเนซุเอลาและบราซิลไปทางทิศใต้เชื่อมต่อกับเอกวาดอร์และเปรูเหนือกับทะเลแคริบเบียนทางตะวันตกเชื่อมต่อปานามาและมหาสมุทรแปซิฟิก

เนื่องจากที่ตั้งปัจจุบันของดินแดนโคลัมเบียเป็นเส้นทางการอพยพของมนุษย์จากต้นเมโซและแคริบเบียนไปจนถึงเทือกเขาแอนดีสและลุ่มน้ำอเมซอน แหล่งโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุด ค้นหาร่องรอยจากสมัยโบราณประมาณ 8,000-2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ร่องรอยยังระบุด้วยว่ามีอาชีพในภูมิภาคเอลอับราและเตกีเอ็นดาในเมืองคุนดินมาร์กา เครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในอเมริกาถูกค้นพบในซานจาซินโต 5,000-4,000 ปีก่อนคริสตกาล

ประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาล นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนนิยม ระยะเวลา 4 ปี (ไม่เกิน 2 เทอม) การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2557

ประเทศโคลอมเบีย

ประเทศโคลอมเบีย

Colombia Or officially known as Colombia, is a country in the north-western region of South America with an eastern border with Venezuela and Brazil to the south, connecting Ecuador and Peru, north to the Caribbean Sea, in the west connecting Panama and the Pacific Ocean.
Hot and humid weather in the coastal region and the eastern plains The mountains are cool.

Because the current location of the territory of Colombia is a human migration route from the Meso and the Caribbean to the Andes and the Amazon Basin. The oldest archaeological site. Search for traces from ancient times, about 8,000-2,000 years BC. The clue also states that there are careers in the El Abram and Tequienda region in Kun Dinarca. The oldest pottery discovered in America was discovered in San Jacinto 5,000-4,000 BC.

The president is the head of government and head of government. There is also a cabinet appointment. The president and vice president are elected with 4-year popular vote (up to 2 terms). The next election will be in May 2014.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลขนาดเล็กและตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตกซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีออสเตรียและลิกเตนสไตน์นอกเหนือจากการเป็นกลางทางการเมืองสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศมากมาย เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งนอกจากนี้ประเทศยังคล้ายกับประเทศเบลเยียม

มากกว่า 70% ของพื้นที่เป็นภูเขา มันคือเทือกเขาแอลป์ มีแม่น้ำสายสำคัญเช่นแม่น้ำไรน์แม่น้ำโรนแม่น้ำทีชีโนและแม่น้ำอิน ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมีเพียงหินแกรนิตหินปูนและหินที่ใช้ในการก่อสร้าง

10,000 ปีที่แล้วนักล่าและร่อนเร่ย้ายไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่Graubündenแห่งแรกในใจกลางสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมาอาณาเขตก็ค่อย ๆ ขยายไปสู่บริเวณทะเลสาบต่าง ๆ จนกระทั่งประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาลชาวเคลต์ (ชาวเคลต์ที่พูดภาษาเซลติก) เริ่มย้ายจากเยอรมนีเมื่ออยู่ภายใต้มากขึ้นเรื่อย ๆ ในพื้นที่ต่ำของสวิตเซอร์แลนด์ตอนกลาง

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Switzerland Is a small landlocked country and located in Western Europe bordering Germany, France, Italy, Austria and Liechtenstein. Aside from political neutrality, Switzerland is considered an international cooperation. many Since it is home to many international organizations. The country is also similar to Belgium.

More than 70% of the area is mountainous. It is the alps There are major rivers such as the Rhine River, Rhone River, Ticino River and the River In. Important natural resources are only granite, limestone, and stone used for construction. international cooperation. many Since it is home to many international organizations. The country is also similar to BelgiuI mportant natural resources are only granite,

10,000 years ago, hunters and nomads moved north of the Alps, which is now the first Graubünden area in the heart of Switzerland. Later, the territory gradually expanded to various lake areas until about 400 BC, the Celts. (Celtic-speaking Celtic people) began to move from Germany as they grew increasingly under low ground in central Switzerland. Ticino River and the River In. Important natural resources are only granite,

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศไต้หวัน

คุณเคยสงสัยไหมว่า ประเทศไต้หวัน และ จีนคืออะไร ทำไมในกีฬาระดับโลกอย่าง FIFA World Cup 2018 ไต้หวันจึงถูก Chinese Taipei แทนที่จะเป็น ไต้หวัน

ผู้คนในยุค 70 มักรู้จักชื่อ จากเพลง ไต้หวัน ของเติ้งลี่จุน ผู้คนในยุค 90 เป็นต้นไปหากพูดถึง Tai Wan คงจะนึกถึง จากซีรี่ส์ ‘รักใสใจใสหัวใจสี่ดวง’ จนถึงปัจจุบันไต้หวันได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวไทยจำนวนมหาศาล ได้รับการยืนยันจากสถิติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวไต้หวันในปี 2560 ถึง 292,534 คน

ราชวงศ์หมิงของจีนเป็นคนแรกที่ค้นพบการดำรงอยู่ของเกาะไต้หวัน ประมาณศตวรรษที่ 16 ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิง จีนต่อสู้สงครามกับจักรวรรดิญี่ปุ่นและพ่ายแพ้ จากนั้นญี่ปุ่นนำเกาะไต้หวันไปยังอาณานิคมในปี 2438 จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 2488 หวันส์หวันกลับสู่ประเทศจีนภายใต้การปกครองของรัฐบาลกัวหมินถัง หรือคนไทยคุ้นเคยในชื่อ ก๊กมินตั๋ง ของ สาธารณรัฐจีน

ในปี 1949 รัฐบาลก๊กมินตั๋งสูญเสียการจลาจลคอมมิวนิสต์ในสงครามกลางเมือง นายพลเจียงไคเชกต้องหลบภัย และจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในเกาะไต้หวันโดยยังคงใช้ชื่อประเทศเดิม สาธารณรัฐประชาชนจีน’ ยังอ้างความชอบธรรมบนแผ่นดินใหญ่ที่ตกอยู่ในมือของพรรคคอมมิวนิสต์ สำหรับพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อชนะสงครามได้มีการก่อตั้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ขึ้นมาและอ้างความชอบธรรมเหนือเกาะไต้หวันซึ่งพรรคก๊กมินตั๋งยังได้ลี้ภัยด้วย

ความเชื่อมั่นนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของ นโยบายจีนเดียว ซึ่งหมายความว่ามีเพียงรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีน ไม่สามารถแบ่งออกเป็นสองประเทศจีนได้

ประเทศไต้หวัน

ประเทศไต้หวัน

Have you ever wondered What is Taiwan and China? Why in the world sports such as the FIFA World Cup 2018, Taiwan is cheaper by Chinese Taipei instead of Taiwan.

People in the 70s often know the name from Teng Li Joon’s Taiwanese music. People in the 90s onwards, if talking about Tai Wan, would think of the series ‘Four Clear Hearts Transparent Heart’. To date, Taiwan has become A huge destination for Thai tourists. Confirmed by the statistics of Thai tourists visiting Taiwan in 2017 to 292,534 people.

The Ming dynasty of China was the first to discover the existence of the island of Taiwan. Around the 16th century, later in the Qing dynasty. China fought a war on the Empire of Japan and was defeated. From there, Japan brought the island of Taiwan to the colony in 1895 until the end of World War 2. In 1945, Taiwan returned to China under the rule of the Guam Bin government. Or Thai people are familiar with the Kuomintang name of the Republic of China.

In 1949, the Kuomintang government lost its communist uprising in the civil war. General Chiang Kai-shek must take refuge. And established a government in exile in the island of Taiwan, still using the same country The People’s Republic of China ‘also cited righteousness on the mainland that fell into the hands of the Communist Party. For the Communist Party, once the war was established, People’s Republic of China Came up and claimed righteousness over the island of Taiwan, which the Kuomintang also sought asylum.

Confidence is the beginning of Single china policy Which means that there is only one legitimate government in China Cannot be divided into two China.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศปารากวัย

ประเทศปารากวัย เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่มีเศรษฐกิจเสรี ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยการเกษตรและการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะถั่วเหลืองและเนื้อวัวซึ่งส่งออกเกือบ 40% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดในปี 2556

อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นภาคส่วนหลักของเศรษฐกิจในปารากวัย แต่ความไม่เสมอภาคในการจัดสรรที่ดินทำให้ประเทศมีคนงานทำการเกษตรจำนวนมากประชากรส่วนใหญ่ไม่มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจหลัก แต่สามารถมีชีวิตอยู่ในฐานะเกษตรกรในระดับการยังชีพในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจกำลังเติบโตเนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะถั่วเหลือง

และได้เห็นความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมหภาคที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำมาซึ่งสภาพทางการเงินและการคลังที่แข็งแกร่งซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผ่านการปฏิรูปทางสังคมครั้งใหญ่ส่วนที่น่าสนใจที่สุดของโปรแกรมคือการเข้าถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานและการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี รวมถึงการขยายโครงการโอนเงินสดตามเงื่อนไขซึ่งมีผลกระทบต่อประชากรที่เปราะบางที่สุดของประเทศ

อัตราเงินเฟ้อของปารากวัยลดลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและสกุลเงินเริ่มแข็งค่าขึ้นอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตามการว่างงานในเมืองและอัตราการจ้างงานที่ต่ำยังคงเป็นประเด็นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในประวัติศาสตร์ของประเทศ ปารากวัยมีข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีประชากรน้อยและมีแหล่งพลังงานมหาศาล แต่มีทรัพยากรแร่อยู่ไม่กี่แห่งรวมถึงการขาดเสถียรภาพทางการเมืองทำให้ข้อได้เปรียบเหล่านี้แย่ลง รัฐบาลของประเทศจึงเปิดให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ

ปารากวัยเผชิญกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ลดลงในปี 2555 เกือบ 1.2% เนื่องจากภัยแล้งที่รุนแรงในไตรมาสแรกของปี รวมถึงการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในช่วงปลายปี เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในปี 2556 โดยจีดีพีเติบโต 13.5% ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในละตินอเมริกา และคาดว่าจะเติบโต 4.5% ในปี 2558 นอกจากนี้ทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2014 และอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศยังไม่ผันผวนในอดีต

ประเทศปารากวัย

Paraguay Is a small country with a free economy Which mainly relies on agriculture and international trade, especially soybeans and beef, which exports nearly 40% of the total export volume in 2013.

Agriculture is the main sector of the economy in Paraguay. But inequality in land allocation makes the country have a large number of agricultural workers, most of the population has no role in the main economy. But can live as a farmer at subsistence levels in recent years. The economy is growing due to increased agricultural exports, especially soybeans.

and have seen great macroeconomic progress that brought strong financial and fiscal conditions that have changed through major social reforms. The most interesting part of the program is access to care. Basic health and basic education for free Including the expansion of cash transfer programs under conditions which have an impact on the country’s most vulnerable populations.

Paraguay’s inflation has declined over the past decade and currencies have started to slowly strengthen. However, urban unemployment and low employment rates are still unresolved issues in the country’s history. Paraguay has an economic advantage because of its small population and enormous energy source. But there are few mineral resources, including political instability, which make these advantages worse The government of the country is therefore open to foreign investment.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle