ประเทศซานมารีโน

ประเทศซานมารีโน (San marino) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สาธารรัฐชานมารีโน เป็นประเทศ ประเทศหนึ่งเล็กๆที่อยู่ในทวีป ยุโรปตอนใต้บนแนวเทือกเขาแอพเพนไนน์ ถุกล้อมรอบโดยประเทศอิตาลี เป็นหนึ่งในรัฐยุโรป

ตามที่ตำนานได้กล่าวกันมา ประเทศซานมารีโน มีประวัติย้อนหลังถึง พ.ศ.845 โดยช่างแกะสลักหินชาวคริสต์คนหนึ่งมีชื่อว่ามารีนุส ได้หลบหนีการตามล่าของศาสนา มาหลบภัยและตั้งถิ่นฐาน ในเขตเมือง มอนเตตีตาโน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ ประเทศซานมารีโน ซานมารีโนถือเอาวันที่3 กันยายน พ.ศ.845 เป็นที่ตั้งของประเทศ

ในสงครามโลกครั้งที่หนึงซานมารีโนไดประกาศสงครามกับเมืองฮังการี เมื่อวันที่3 มิถุนายน พ.ศ.2458 หลังจากอิตาลีประกาศเปิดสงครามในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ทำให้มีผู้สูญเสียมากมายซานมารีโนจึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9เขต

ปัจจุบันซานมารีโนมีประชากรมากกว่าเกือบ3แสนคน โดยประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนานิกายโรมัน และมีภาษาอิตาลีเป็น๓าษาทางการหลักของพวกเขา

ประเทศซานมารีโน

ประเทศซานมารีโน (San marino)

San marino , also known as Chan Marino State is a small country on the continent. Southern Europe on the Appenzine Mountains Surrounded by Italy Is one of the European states.

As the legend says San Marino Has a history dating back to 845 BC, by a Christian stone carver named Marinus Fled the hunt of religion Come to take shelter and settle in the town of Monte Teatano, which is now the location of San Marino San Marino equates to the date 3 September 845 as the location of the country.

In the First World War, San Marnodi declared war on Hungary on 3 June 1915 after Italy declared war on 25 May 1995, resulting in many losses. San Marino then divides the administrative area into 9 districts.

San Marino currently has a population of more than 300,000 people. In which the majority of the population are Roman Catholic And have Italian as their main language of study.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศมาลาวี

ก่อนหน้า ประเทศมาลาวี นี้รู้จักกันในชื่อว่า นยาซาแลนด์ และ โปรตุเกส ก่อนหน้านี้ได้แย่งชิงจนถึงปี 1902 ดังนั้นจึงกลายเป็นดินแดนของอังกฤษและในปี 1907 ยาซาแลนด์ ได้รับอนุญาต อย่างเป็นทางการกลายเป็นอารักขาของอังกฤษ ต่อมาในปี 1953 Nassaland เข้าร่วมสหพันธรัฐอัฟริกากลางกับโรดีเซียเหนือและใต้ (ปัจจุบันคือแซมเบียและซิมบับเว)

ในปี 2506 ออกจากสหพันธ์ และกลายเป็นอิสระในวันที่ 6 กรกฎาคม 1964 มิสเตอร์ Hastings Kamuzu Banda เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ

มาลาวีเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในปี 2510 และมีความสัมพันธ์ที่ดีจนถึงปัจจุบัน ประธานาธิบดีได้ปกครองประเทศด้วยวิธีเผด็จการเพื่อความมั่นคงทางการเมือง ฝ่ายตรงข้ามได้จัดตั้งการเคลื่อนไหว

เช่น ลีกสังคมนิยมของมาลาวีและมาลาวี Freedom Movement (Mafremo) รวมถึงสภาคองเกรสสำหรับสาธารณรัฐที่สอง แต่การต่อต้านประธานาธิบดีบันดาตกดึกในปลายปี 2524 เมื่อผู้นำ Mafremo ออร์ตัน Chirwa ถูกจับกุมทำให้บันดาปกครองเผด็จการประเทศมานานกว่า 30 ปี

จากการต่อต้านและกดดันสู่เผด็จการเป็นเวลานานรัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยถือประชามติในระบอบการปกครองในปี 1992

ประเทศมาลาวี

Previously known as Nasa Salaland and Portugal, it was previously usurped until 1902 and therefore became British territory and in 1907 Yazalland was officially licensed to become a British protectorate. Coming in 1953, Nassaland joined the Central African Republic with North and South Rhodesia. (Currently Zambia and Zimbabwe)

In the year 1963, left the federation And became independent on July 6, 1964. Mr. Hastings Kamuzu Banda is the country’s first president.

Malawi opened diplomatic relations with the Republic of South Africa in 1967 and has good relations to date. The president ruled the country with dictatorship for political stability. Opponents have established a movement

Such as the Malawi Socialist League and the Malawi Freedom Movement (Mafremo) as well as the Congress for the Second Republic But the resistance against President Banda fell late in late 1981, when leader Mafremo Orton Chirwa was arrested, causing Banda to rule the dictatorship for over 30 years.

After a long period of resistance and oppression to dictatorship, the government decided to solve problems by referendum in the regime in 1992.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศกาบอง

ประเทศกาบอง ถูกปกครองโดยประธานาธิบดีที่จัดตั้งขึ้นเองเนื่องจากอำนาจได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2503 กาบองได้แนะนำระบบของพรรคการเมืองและรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในช่วงต้น 90s ที่สร้างกระบวนการเลือกตั้ง โปร่งใสมากขึ้น

รวมถึงการปฏิรูปสถาบันต่าง ๆ ของรัฐกาบองที่มีประชากรน้อย แต่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายดังนั้นจึงเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติทำให้กาบองกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในภูมิภาค

กาบองในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเคยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแถบเส้นศูนย์สูตรของสหพันธรัฐแอฟริกาตะวันตก ในปี 1958 กาบองได้รับเอกราชและประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2504 โดยนายลียง Emba เป็นประธานาธิบดีคนแรก ในปี พ.ศ. 2507 มีการรัฐประหารเกิดขึ้น

แต่ด้วยความช่วยเหลือของฝรั่งเศสโดยสันนิษฐานว่าเป็นประธานาธิบดีจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี 2510

ประเทศกาบอง

ประเทศกาบอง

Gabon is ruled by a self-established president since power gained independence from France on 17 August 1960. Gabon introduced a system of political parties and a new constitution in the early 90s that created an electoral process. More transparentpart of the African Equatorial Territory of the West African Federation. In 1958, Gabon was granted autonomy and declared independence on 17 August 1961 by Mr Lee. Yong Emba was the first president. In the year 1964 a coup took place.

Including the reform of various institutions of the state of Gabon with a small population. But there are many natural resources Therefore is of interest to foreign private investors Making Gabon become one of the richest countries in the region

Formerly Gabon in the French colonial period It is part of the African Equatorial Territory of the West African Federation. In 1958, Gabon was granted autonomy and declared independence on 17 August 1961 by Mr Lee. Yong Emba was the first president. In the year 1964 a coup took place.

But with the help of France By assuming the presidency until his death in 1967

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเช็กเกีย

ประเทศเช็คเกีย สาธารณรัฐเช็กหรือที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐเช็กเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคยุโรปกลางชายแดนด้านเหนือไปยังโปแลนด์ตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือไปยังเยอรมนีทางใต้ถึงออสเตรียและทางตะวันออกไปยังสโลวะเกีย

สาธารณรัฐเช็กประกอบด้วยสองภูมิภาคโบราณคือโบฮีเมียและโมราเวีย และส่วนหนึ่งของภูมิภาคที่สามเรียกว่า Silesia ประเทศนี้กลายเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2004 เมืองหลวงของปรากเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วยเมืองสำคัญอื่น ๆ ของประเทศ ได้แก่ เบอร์โน, ออสตราวา, เปิลเซน, ฮราเดตส์กราลอเว, เชสเกบุดเยยอวีตเซ และอูสตีนัดลาเบม

นับตั้งแต่สิ้นสุดเชโกสโลวะเกียเมื่อปลายปี 2535 กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐเช็กได้สนับสนุนการใช้ชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า “เชโกเนีย” แต่ยังไม่แพร่หลายจนถึง 2 พฤษภาคม 2559 สาธารณรัฐเช็ก คณะรัฐมนตรีของสาธารณรัฐอนุมัติให้ใช้ชื่อ “สาธารณรัฐเช็ก” เป็นรูปแบบย่ออย่างเป็นทางการ

ประเทศเช็คเกีย

ประเทศเช็กเกีย
ประเทศเช็กเกีย

Czechia or officially known as Czech republic Is a landlocked country In the Central European region The northern border to Poland West and northwest to Germany South to Austria And east to Slovakia

Czech Republic consists of two ancient regions, Bohemia and Moravia. And part of the third region is called Silesia. This country became a member of the European Union from 1 May 2004. The capital city of Prague is a city with a long history. Is an important tourist attraction And is the largest city in the country as well Other important cities of the country are Brno, Ostrava, Pilsen, Hradec Králové, Cheske Budjów Soviet. And Usti Nad Labem

Since the cessation of Czechoslovakia in late 1992, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Education of the Czech Republic have supported the use of the short name in English as “Czechia” but Is not yet widespread Until May 2, 2016, the Czech Republic’s Cabinet approved the use of the name “Czech Republic” as the official short form.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศคอสตาริกา

ประเทศคอสตาริกา หรือชื่ออย่างเป็นทางการสาธารณรัฐคอสตาริก้า เป็นประเทศในภูมิภาคอเมริกากลาง มีอาณาเขตทางตอนเหนือของนิคารากัวถึงปานามาไปทางตะวันออกเฉียงใต้ยืดไปทางตะวันตกและมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และถึงทะเลแคริบเบียนตะวันออก ประเทศนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาค และบางครั้งเรียกว่า “สวิตเซอร์แลนด์ของอเมริกากลาง”

ด้วยพื้นที่ประมาณ 50,000 ตารางกิโลเมตรเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งมีขนาดเล็กกว่าประชากรเพียง 5 ล้านคนถึง 10 เท่าเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์มีพืชพรรณมากมายที่ไม่สามารถหาได้ในประเทศอื่น พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนสูงถึงร้อยละ 25 ของประเทศ

และถือเป็นประเทศแรกในอเมริกาที่ผ่านกฎหมายห้ามการล่าสัตว์ทุกชนิดและก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศโดยมูลนิธิเศรษฐกิจใหม่ (NEF) ว่าเป็นประเทศสีเขียวหรือมีป่าที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกเช่นกัน

คอสตาริกาจัดลำดับความสำคัญความร่วมมือในกรอบขององค์กรของรัฐอเมริกัน (OAS) และความใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันซึ่งคอสตาริกาได้ยกเลิกกองกำลังทหารตั้งแต่ปีพ. ศ. 2492

นอกจากนี้คอสตาริกายังให้ความสำคัญกับการค้ายาเสพติดอย่างใกล้ชิด มันเป็นประเทศแรกในอเมริกากลางที่ลงนามในข้อตกลงการต่อต้านยาเสพติดทางทะเลกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหุ้นส่วนในการต่อสู้กับการค้ายาเสพติดในน่านน้ำคอสตาริก้า

ประเทศคอสตาริกา

ประเทศคอสตาริกา

Costa Rica or the official name of the Republic of Costa Rica Is a country in the Central American region It borders the north of Nicaragua to Panama to the southeast, extends to the west and the South Pacific Ocean, and to the Eastern Caribbean Sea. This country is a good example of the political stability of the region. And sometimes called “Switzerland of Central America” ​​

With an area of ​​approximately 50,000 square kilometers compared to Thailand, which is 10 times smaller than the population of 5 million people due to geography, there are many plants that cannot be found in other countries. The area is a forest reserve of up to 25 percent of the country.

It is also the first country in America to pass a law prohibiting hunting of all kinds, and was previously announced by the New Economic Foundation (NEF) as a green country or the most complete forest in the world. < / p>

Costa Rica prioritizes cooperation in the framework of the American State Organization (OAS) and its proximity to the United States. Especially in defense matters, which Costa Rica has canceled military forces since 2017 Fri 2492

In addition, Costa Rica pays close attention to drug trafficking It was the first country in Central America to sign a maritime anti-drug agreement with the United States, a partner in the fight against drug trafficking in the Costa Rica waters.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศลิทัวเนีย

ระบบ ประเทศลิทัวเนีย การเมืองมีระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีในฐานะประมุขของประเทศซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงมีระยะเวลา 5 ปีภายใต้งานของรัฐในปัจจุบัน ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2535

รัฐสภาตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบรัฐสภาเดียว Seimas มีสมาชิก 141 คน (71 คนจากการเลือกตั้งโดยตรง 70 คนมาจากการเลือกตั้งตามสัดส่วน) แต่ละเทอมมี 4 ปี พรรคการเมืองจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 4% การลงคะแนนเสียงทั่วประเทศเพื่อให้มีสิทธิเข้าร่วมในรัฐสภายกเว้นพรรคพวกจากชนกลุ่มน้อยรัฐบาลอยู่ในตำแหน่งเดียวกับสมาชิกรัฐสภาเว้นแต่สมาชิกสภารัฐบาลลาออก หรือรัฐสภาไม่มีความเชื่อมั่นอย่างแน่นอนในรัฐบาลด้วยเสียงส่วนใหญ่ประธานสภาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

ในปัจจุบันสถานะทางการเมืองของลิทัวเนียในสายตาของโลกสากลมีความมั่นคงและเอื้ออำนวยต่อการค้าและการลงทุน หลังจากการถอนทหารรัสเซียออกจากลิธัวเนียตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2539 นอกเหนือไปจากชนกลุ่มน้อยชาวรัสเซียในลิทัวเนียไม่มีบทบาททางการเมือง

เป็นผลให้การปกครองของรัฐบาลลิทัวเนียในชนกลุ่มน้อยค่อนข้างราบรื่น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศบอลติกอื่น ๆ ที่มีลัตเวียและเอสโตเนีย

ประเทศลิทัวเนีย

ประเทศลิทัวเนีย

Parliamentary democracy has a political system. There is a President as the head of state which is directly elected for a period of 5 years under the current state job. This was announced on 25 October 1992.

Parliament is based on a single parliamentary system. Seimas has 141 members (71 in direct elections, 70 in proportionally elected). Each term has 4 years. Political parties must receive more than 4% of the vote. Across the country to have the right to participate in the parliament, except for the adherents from the minority government is in the same position as the members of the parliament, unless the members of the government council resign Or the parliament does not have confidence in the government with a majority, the president appoints the prime minister.

At present, the political status of Lithuania in the eyes of the international world is stable and favorable for trade and investment. After the withdrawal of Russian troops from Lithuania since 31 August 1996, in addition to the Russian minority in Lithuania, there is no political role.

As a result, the governing of the Lithuanian government in the minority is relatively smooth. When compared to other Baltic countries that have Latvia and Estonia.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศลักเซมเบิร์ก

ภาวะเศรษฐกิจ ประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มั่นคง อัตราเงินเฟ้อและการว่างงานต่ำภาคอุตสาหกรรมในอดีตเหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุด แต่ปัจจุบันมีอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ เช่นเคมีภัณฑ์ยางพาราและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

การเติบโตทางการเงินซึ่งอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 22 ส่วนใหญ่เพื่อชดเชยอุตสาหกรรมเหล็กธนาคารส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ภาคเกษตรมีลักษณะเป็นฟาร์มขนาดเล็ก แรงงานต่างชาติหรือแรงงานข้ามชาติมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

แม้ว่าลักเซมเบิร์กได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ แต่ก็ยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

สหภาพเศรษฐกิจเบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์กเบลเยียมและลักเซมเบิร์กจัดตั้งสหภาพเศรษฐกิจ Belgo-Luxembourg เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 1921 ซึ่งทำให้สถิติการค้าและการลงทุนมีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่กับจำนวนของทั้งสองประเทศรวมกัน นอกจากนี้อัตราแลกเปลี่ยนของทั้งสองประเทศในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง

ประเทศลักเซมเบิร์ก

ประเทศลักเซมเบิร์ก

Economic conditions Luxembourg is a country with a stable economy. Inflation and low unemployment. Industrial sectors In the past, steel was the most important industry. But now there are other types of industries such as chemicals, rubber and other products.the number of both countries combined. In addition, the exchange rates of both countries are in a one-to-one ratio.

Financial growth, in which the ratio of public debt to GDP is at 22 percent, mainly to compensate for the steel industry. Most banks are foreigners. The agricultural sector looks like a small farm. Foreign or migrant workers are important to the national economy, which accounts for 30 percent of the total workforce.Luxembourg, Belgium and

Although Luxembourg is affected by the sluggish global economy like other countries, it is still able to maintain strong growth.the number of both countries

Belgium Economic Union , Luxembourg, Belgium and Luxembourg establish an economic union. Belgo-Luxembourg on July 25, 1921, which makes trade and investment statistics likely to depend on the number of both countries combined. In addition, the exchange rates of both countries are in a one-to-one ratio.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศติมอร์เลสเต

ประเทศติมอร์เลสเต เป็นประเทศหมู่เกาะ จัดเป็นเกาะในกลุ่มเกาะอินโดนีเซียที่เรียกว่าเกาะติมอร์มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะเล็ก ๆ เกาะติมอร์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย และห่างจากกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียไปทางตะวันออกประมาณ 2,100 กิโลเมตร

ติมอร์ตะวันออกประกอบด้วยส่วนปลายสุดของเกาะติมอร์ตะวันออก และมีอาณาเขตแยกจาก Oacusi Municipality ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของติมอร์ตะวันตกซึ่งปกครองโดยประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศติมอร์เลสเต มีเพียงสองฤดูกาลเช่นเดียวกับในภาคใต้ของประเทศไทย หมายความว่ามีฤดูฝนและฤดูร้อนภูมิอากาศบางแห่งมีสภาพอากาศแบบสะวันนา เนื่องจากความแห้งแล้งจากทะเลทรายทางตอนเหนือของออสเตรเลียทรัพยากรธรรมชาติของติมอร์ตะวันออกเป็นน้ำมัน

และก๊าซธรรมชาติซึ่งอาจจะมากเท่ากับบรูไนในทะเลน้ำลึกที่ชื่อว่าติมอร์แกปซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างติมร์เลสเตและออสเตรเลีย พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ กาแฟมะพร้าวโกโก้ข้าวโพดและปศุสัตว์ที่สำคัญเช่น วัวควาย แกะ ม้า และทรัพยากรทางน้ำมากมาย

ประเทศติมอร์เลสเต

ประเทศติมอร์เลสเต

Timor-Leste Is an archipelago country Considered an island in the Indonesian island group called Timor Island, the geography is a small island. The island of Timor is located in the north of Australia. And approximately 2,100 kilometers east of Jakarta.

East Timor consists of the tip of East Timor. And is bounded by the Oacusi Municipality, which is located on the northern coast of West Timor, ruled by Indonesia and important livestock such as cows, sheep, horses and many water resources.

Timor-Leste There are only two seasons, as in southern Thailand. Means that there is a rainy season and a hot summer. Some climates have a savanna climate. Due to the drought from the desert in northern Australia, the natural resources of East Timor are oil.

and natural gas, which may be as much as Brunei in the deep sea called Timor Gap, which is halfway between Timothy Leste and Australia Important economic crops include coffee, coconut, cocoa, corn, and important livestock such as cows, sheep, horses and many water resources.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเซาตูเม

ประเทศเซาตูเม ชื่ออย่างเป็นทางการคือราชอาณาจักรตองกา เป็นหมู่เกาะในภูมิภาคโพลินีเซียน ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกระหว่างนิวซีแลนด์และรัฐฮาวายของสหรัฐอเมริกากับทะเลดินแดนทางตะวันตกติดกับฟิจิไปทางทิศตะวันออกติดกับ New Haven และ American Samoa Islands ในขณะที่อยู่ทางเหนือของหมู่เกาะวาลลิสและฟุตูนาซามัวและอเมริกันซามัวชื่อประเทศในภาษาตองกาแปลว่าทิศใต้ นอกจากนี้ประเทศนี้ยังได้รับสมญานามหมู่เกาะมิตรภาพจากกัปตันเจมส์คุก

ตองกาเป็นประเทศเล็ก ๆ มีพื้นที่เพียง 747 ตารางกิโลเมตร อันดับที่ 189 ของโลก หมู่เกาะตองกาประกอบด้วยหมู่เกาะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 169 แห่งโดยมีเพียง 36 เกาะเท่านั้น เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะโตกาตาปู ซึ่งเป็นศูนย์บริหารคือนูกูอะโลฟาเกาะส่วนใหญ่ของตองกาเป็นเกาะที่เกิดจากการสะสมของปะการัง ประชากรของตองกาเป็น 103,036 คนอันดับที่ 192 ในโลก

สันนิษฐานว่ามนุษย์อาศัยอยู่ครั้งแรกของตองกาใน 826+8 ปีก่อนคริสตกาล ตองกาเริ่มก่อตั้งอาณาจักรของตัวเองในปี 950 คืออาณาจักร จักรวรรดิตูอีโตงา ซึ่งปกครองโดยราชวงศ์ตูอีโตงา ตูอิฮาอะตากาเลาอา และตูอิกาโนกูโปลู ต่อมาเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น ในท้ายที่สุด เตาฟาอาเฮา ได้รับชัยชนะดังนั้นจึงรวบรวมดินแดนทั้งหมดเพื่อสร้างอาณาจักรโพลินีเซียนตองกาเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่

สามารถป้องกันตัวเองจากการกลายเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก ในปี 2010 ตองกาจัดการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน

ประเทศเซาตูเม

ประเทศเซาตูเม

São Tomé The official name is the Kingdom of Tonga. Is an archipelago in the Polynesian region Located in the Pacific Ocean between New Zealand and the US state of Hawaii and the sea, to the west adjacent to Fiji, to the east to New Haven and the American Samoa Islands, while to the north of Wallis and Futuna Samoa. And American Samoa. The country name in Tonga means south. In addition, this country also received the nickname Friendship Islands from Captain James Cook.

Tonga is a small country with an area of ​​only 747 square kilometers, ranking 189th in the world. The Tonga Islands consist of 169 small and large islands with only 36 islands. The largest island is Tokatapu Island. Which is the administrative center is Nuku’alofa. Most of the islands of Tonga are islands that are caused by coral accumulation The population of Tonga is 103,036 people, ranking 192 in the world.

It is assumed that the first inhabited people of Tonga in 826 + 8 BC Tonga began to establish its own kingdom in the year 950, the Empire of the Toi Tosa Empire. Which is ruled by the Tuito Toga dynasty Toi Ata Atalaoa And Tuikanokuplu Later, a civil war broke out. In the end, Tao Faahau was victorious, therefore gathering all the lands to build the Polynesian kingdom. Tonga is just a few countries in the world that

Can protect themselves from becoming a Western colony. In 2010, Tonga held general elections This is the first time that most parliamentarians have been elected by the people.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศไนจีเรีย

เรื่องราวและประวัติของ ประเทศไนจีเรีย ได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่าสหพันธ์ของสาธารณรัฐไนจีเรียเป็นประเทศที่อยู่ในแอฟริกาตะวันตกยังเป็นประเทศที่มีประชากรที่มากที่สุดในทวีปไนจีเรียถูกปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยในเมื่อปี 2514

หลังจากเผด็จการทหารที่โหดร้ายและทุจริตเป็นเวลา 36 ปีระหว่างปี 2508 ถึง 2542 ไนจีเรียได้ปกครองโดยเผด็จการทหารที่ยึดอำนาจโดยรัฐประหาร (ยกเว้นสาธารณรัฐ 2 ระหว่าง 2522-2526)

ไนจีเรียมีพรมแดนทางทิศตะวันตกติดกับประเทศเบนิน ทิศตะวันออกติดต่อกับชาดและแคเมอรูนทิศเหนือติดต่อกับไนเจอร์ ทางใต้สู่อ่าวกินี มีเมืองใหญ่เช่นเมืองหลวงของอาบูจา เมืองหลวงเดิม เลกอส อีบาดัน แคละบาร์ วาร์รี พอร์ตฮาร์คอร์ต เอนูกู คาโน คาดูนา โอนิตชา เอ็นเนวี จอส อีโลรีน ไมดูกูรี อาบา เบาชี โอเวอร์รี โซโคโต และเบนินซิตี

ชื่อของประเทศได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกใน The Times ในปี 1897 และได้รับการแนะนำโดยบรรณาธิการของอาณานิคมพืช

ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาทางทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐไนเจอร์ ทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก พื้นที่กินีเบย์ทิศตะวันออกติดกับแคเมอรูนและชาดตะวันตกติดกับสาธารณรัฐเบนิน

ประเทศไนจีเรีย

ประเทศไนจีเรีย

Nigeria It is formally known as the Federal Republic of Nigeria, a country in West Africa, the most populous country in Africa. Nigeria was ruled by democracy in 1973. Fri 1971

After 36 years of brutal and corrupt military dictatorship between 1965 and 1999, Nigeria is ruled by a military dictatorship seized by a coup. (Except Republic 2 between 1979-1983)

Nigeria has a western border with Benin. East bordering Chad and Cameroon, north bordering Niger South to Guinea Bay There are large cities such as the capital city of Abuja. The original capital, Lagos Ibadan, Calabarvar, Port Harcourt, Enugu, Kano, Kaduna, Nioja, Eneva, Jeju, Elorene, Meduguri, Ababa Grow and Benin City

The country’s name was first published in The Times in 1897 and was suggested by the editor of the Colonial Plant

Located on the west coast of Africa in the north, bordering the Republic of Niger. South bordering the Atlantic Ocean. Guinea Bay area, bordered by Cameroon and Chad, bordered by the Republic of Benin.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle