ปารีส

ปารีส เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในเขตแซนทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสภายในกรุงปารีสมีประชากรประมาณ 2,167,994 คนซึ่งเป็นเมืองแห่งปารีส ซึ่งมีพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจของเมืองนั้นมีประชากรกว่า 9.93 ล้านคน (2004) ในขณะที่เขต Greater Greater Paris มีประชากรเกือบ 12 ล้านคนและเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีประชากรมากที่สุดในยุโรป

ด้วยการตั้งถิ่นฐานกว่าสองพันปีทำให้ปารีสกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมืองการศึกษาความบันเทิงสื่อแฟชั่นวิทยาศาสตร์และศิลปะทำให้ปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดในโลกในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศสด้วยจำนวนเงินกว่า 500.8 ล้านล้านยูโร (628.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสี่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของฝรั่งเศส (GDP) ในปี 2548 ปารีสยังเป็นที่ตั้งของ บริษัท ยักษ์ใหญ่ 36 แห่งจาก 500 บริษัท ยักษ์ใหญ่จากการสำรวจของ Fortune Global 500 โดยเฉพาะหนึ่งในย่านธุรกิจสำคัญของยุโรป La Defense

นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของนิทรรศการต่าง ๆ เช่นสหประชาชาติ ฯลฯ ปารีสเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 30 ล้านคนต่อปีปารีสเป็นหนึ่งใน 4 เมืองใหญ่ของโลกอีกสามเมืองคือลอนดอนโตเกียวและนิวยอร์ก

ปารีส

ปารีส

Paris is the capital city of France. Located in the Seine region of northern France, within Paris, with a population of approximately 2,167,994 people, the city of Paris. Which is outside the scope of the city, with a population of more than 9.93 million people (2004), while the Greater Greater Paris area has a population of almost 12 million and is one of the most populous areas in Europe.

With over two thousand years of settlement, Paris has become one of the most modern economic and cultural centers in the world. And with the influence of politics, education, entertainment, media

More than a quarter of France’s Gross Domestic Product (GDP) in 2005, Paris is also home to 36 giant companies from 500 giant companies surveyed by Fortune Global 500, especially one in the district. Important European Business La Defense

It is also home to various exhibitions such as the United Nations, etc. Paris is one of the most famous tourist destinations in the world. With more than 30 million foreign tourists per year, Paris is one of the 4 major cities in the world, the other three cities are London, Tokyo and New York.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศมาลี

ประเทศมาลี ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของสามแอฟริกาตะวันตกที่ควบคุมการค้าข้ามซาฮาร่าซึ่งเป็นอาณาจักรกานา จักรวรรดิมาลี (ซึ่งเป็นชื่อของมาลี) และจักรวรรดิซ่งไห่ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ฝรั่งเศสเข้าควบคุมมาลีและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของซูดานฝรั่งเศส

ซึ่งในเวลานั้นเป็นที่รู้จักในนามสาธารณรัฐซูดานเข้าร่วมเซเนกัลในปี 2502 และได้รับอิสรภาพในปี 2503 ในฐานะสหพันธ์มาลี หลังจากไม่นานหลังจากเซเนกัลถอนตัวออกจากสหพันธ์สาธารณรัฐซูดานได้ประกาศตัวว่าเป็นสาธารณรัฐมาลีอิสระ ปฏิบัติตามกฎพรรคเดียวที่ยืนยาวของปี 1991

นำไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่และการจัดตั้งมาลีในฐานะรัฐประชาธิปไตยหลายพรรค เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 เจ้าหน้าที่ทหารกลุ่มหนึ่งเข้ายึดทำเนียบประธานาธิบดีของประเทศและประกาศยุบรัฐบาลและระงับรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2012 กบฏปลดปล่อยแห่งชาติ Asa (MNLA) ประกาศการแยกรัฐ Asa ใหม่จากมาลี

ประเทศมาลี

ประเทศมาลี

Mali is now part of three West Africa controlled trade across the Sahara, Ghana kingdom. Mali empire (Which is the name of Mali) and the Song Hai Empire In the late 19th century, France took control of Mali and made it part of Sudan. France And the Song Hai Empire In the late 19th century, France took control of Mali and made it part of Sudan.

At that time known as the Republic of Sudan, joining Senegal in 1959 and gaining independence in 1960 as the Mali Federation. Shortly after Senegal withdrew from the Republic of Sudan, it declared itself an independent Mali Republic. Follow the single party rule that lasted for 1991.

led to the writing of a new constitution and the establishment of Mali as a multi-party democratic state on March 22, 2012. A group of military personnel took over the country’s

presidential palace and announced the dissolution of the government and suspend the constitution on April 6, 2012. National Liberation Asa (MNLA) announces the separation of the new Asa state from Mali.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเกาหลีเหนือ

ประเทศเกาหลีเหนือ เป็นรัฐเพียงพรรคเดียวภายใต้แนวรบนำโดยพรรคแรงงานเกาหลี รัฐบาลของประเทศเจริญรุ่งเรืองด้วยอุดมการณ์แห่งอิสรภาพของ Juche Kim Il-seong พัฒนาโดยประธานาธิบดีแห่งประเทศ หลังจากที่เขาจากไปคิมอิลซองถูกประกาศให้เป็นประธานาธิบดีนิรันดร์ของประเทศ ดังนั้นมันจึงกลายเป็นอุดมการณ์ของรัฐอย่างเป็นทางการ เมื่อประเทศนำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้ในปี พ.ศ. 2515

แม้ว่า Kim Il-seong ได้ใช้ร่างกายเป็นนโยบายอย่างน้อยก็ตั้งแต่ปี 1955 หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย ความอดอยากเกิดขึ้นในประเทศเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้ผู้นำคิมจองอิลได้ประกาศใช้นโยบายของซุนหลุนหรือ “ทหารคนแรก” เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศและรัฐบาล

องค์กรต่างประเทศหลายแห่งอธิบายว่าเกาหลีเหนือเป็นเผด็จการแห่งสตาลินทั้งหมด มีการนมัสการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยรอบ ๆ ตระกูลคิมและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถิติด้านสิทธิมนุษยชนต่ำที่สุดในโลก รัฐบาลเกาหลีเหนือปฏิเสธการเชื่อมต่อนี้ เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่ติดอาวุธมากที่สุดในโลก ด้วยบุคลากรที่ประจำการมีกองหนุนและกองกำลังเสมือนรวม 9,495,000 คนมีทั้งอาวุธนิวเคลียร์และโครงการอวกาศที่กำลังดำเนินอยู่

ประเทศเกาหลีเหนือ

ประเทศเกาหลีเหนือ

North Korea Is the only state under the front line led by the Korean Labor Party The country’s government flourished with the ideology of the independence of Juche Kim Il-seong, developed by the country’s president. After his departure, Kim Il Sung was declared the eternal president of the country. Therefore it became an official state ideology. When the country adopted the new constitution in 1972.

Although Kim Il-seong has used the body as a policy, at least since 1955, after the collapse of the Soviet Union and many natural disasters. Starvation occurs in the country when faced with these situations. Leader Kim Jong-il has adopted the policy of Sun Lun or “First Army” to strengthen the nation and the government.

Many foreign organizations describe North Korea as a total dictator of Stalin. There is an orderly worship around the Kim family and one of the countries with the lowest human rights statistics in the world. The North Korean government denied this connection. North Korea is the most armed country in the world. With a total of 9,495,000 active personnel and reserve forces, including nuclear weapons and ongoing space programs.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศฮังการี

ประเทศฮังการี เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปกลางที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล พร้อมอาณาเขตทางทิศเหนือสู่สโลวะเกียตะวันออกสู่โรมาเนียและยูเครน ใต้สู่เซอร์เบียและโครเอเชีย ทางตะวันตกเฉียงใต้ถึงสโลวีเนียและทางตะวันตกถึงออสเตรีย

เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเมืองหลวงของประเทศคือบูดาเปสต์ ชื่อฮังการีในฮังการีหมายถึง “Moddor Country” ฮังการีมีพื้นที่ 93,030 ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบครองเพียง 28 เปอร์เซ็นต์ของอาณาจักรฮังการีอดีตก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 พื้นที่ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบในที่ราบ Pannonia และมีประชากร 9,919,128 คนอยู่ในอันดับที่ 90 ของโลก ใช้ภาษาฮังการีเป็นภาษาราชการหนึ่งในไม่กี่ภาษาทางการของสหภาพยุโรป ซึ่งไม่มีต้นกำเนิดในกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนร่วมกับเอสโตเนียฟินแลนด์และมอลตา

ดินแดนของฮังการีในวันนี้ได้อาศัยอยู่มานานหลายศตวรรษ รวมถึง Celtic, Roman, Germanic, Han, West Slav และ Avar รากฐานของรัฐฮังการีถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 9 โดย R. Hung เจ้าชายฮังการี หลังจากการพิชิต Pannonia Ishwan I ปู่ทวดของปู่ทวดของเขาในปี 1000

เขาเปลี่ยนอาณาจักรของเขาเป็นอาณาจักรคริสเตียน โดยศตวรรษที่ 12 ฮังการีได้กลายเป็นพลังระดับภูมิภาค และเข้าสู่ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและการเมืองของศตวรรษที่ 19 หลังจากการต่อสู้ของ Moq ในปี ค.ศ. 1526 ฮังการีบางส่วนถูกครอบครองโดยจักรวรรดิออตโตมัน (ค.ศ. 1541-1699) ต่อมาภายใต้การปกครองของฮับส์บูร์ก ในช่วงศตวรรษที่ 18 และต่อมาร่วมกับออสเตรียได้ก่อตั้งจักรวรรดิออสโตร – ฮังกาเรียนซึ่งเป็นอำนาจของยุโรป

ประเทศฮังการี

ประเทศฮังการี

Hungary is a country in the Central European region that is landlocked. Along the northern border to Eastern Slovakia to Romania and Ukraine South to Serbia and Croatia South-west to Slovenia and west to Austria.

The largest city and capital of the country is Budapest. The Hungarian name in Hungary means “Moddor Country”. Hungary has an area of ​​93,030 square kilometers. Which occupies only 28 percent of the former Hungarian kingdom before World War I, the area currently ranked at 110th in the world.

The terrain is mostly flat in the Pannonia Plain and has a population of 9,919,128. It is ranked 90th in the world. Hungarian is used as one of the few official languages ​​of the European Union. Which has no origins in the Indonesian language group together with Estonia, Finland and Malta.

The land of Hungary today has lived for centuries, including Celtic, Roman, Germanic, Han, West Slav and Avar. The foundations of the Hungarian state were built in the late 9th century by Prince R. Hung. Hungary After the conquest of Pannonia Ishwan I, his great-great-great-great-great-grandfather in the year 1000

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศกานาร์

เรื่องราวของ ประเทศกานาร์ และวามเป็นมาที่มีชื่ออย่างเป็นทางการสาธารณรัฐกานา เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ด้วยแนวชายฝั่งทางใต้ติดกับอ่าวกินี แต่ก่อนเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรที่รู้จักกันในชื่อโกลด์โคสต์

กานาตั้งอยู่ในอ่าวกินี เหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยส่งผลให้ภูมิอากาศอบอุ่น ชายฝั่งมีความยาว 560 กิโลเมตร (348 ไมล์) ระหว่างละติจูด 4 – 12 องศาเหนือและลองจิจูดที่ 4 องศาตะวันตก – 2 องศาตะวันออก และอยู่บนเส้นเมอริเดียนแรกโดยตรง

กานาตั้งอยู่ในภูมิอากาศแบบเขตร้อนประกอบด้วยสองฤดูคือฤดูแล้งและฤดูฝน ซึ่งฤดูกาลในภาคเหนือจะเริ่มจากเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายนในขณะที่ภาคใต้จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน

ในกานามีพายุทะเลทรายพัดทางตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงมีนาคมทิศเหนือเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 21-28 องศาเซลเซียส (70-82 องศาฟาเรนไฮต์) มีชื่อประมาณ 77-85 เปอร์เซ็นต์ ในภาคเหนือฤดูฝนแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือเมษายน – มิถุนายน และกันยายน – พฤศจิกายน

ประเทศกานาร์

ประเทศกานาร์

Ghana has an official name Republic of Ghana (English: Republic of Ghana) is a country located in the West African region. Western Frontier, Côte d’Ivoire East to Burkina Faso East to Togo With the southern coastline adjacent to the Gulf of Guinea Formerly a United Kingdom colony known as the Gold Coast.

Ghana is located in the Gulf of Guinea. Slightly above the equator Resulting in warm climates. [2] With an area of ​​238,535 km² (92,099 miles²), the coastline is 560 kilometers (348 miles) long, between the latitude of 4 – 12 degrees north and longitude at 4 degrees west – 2 degrees east. And is directly on the first meridian

Ghana is located in a tropical climate consisting of two seasons, namely the dry season and the rainy season. Which the season in the north will start from March Until November While the south will start from April to mid November.

 In Ghana, there is a desert storm Blow northeast From December to March The north is cool. The average temperature is around 21-28 degrees Celsius (70-82 degrees Fahrenheit) with a name of about 77-85 percent. In the north, the rainy season is divided into 2 periods which are April – June. And September – November

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศโปแลนด์

รัฐโปแลนด์ หรือ ประเทศโปแลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อนภายใต้ราชวงศ์พิสต์และมาถึงปลายยุคทองของศตวรรษที่ 16 ภายใต้ราชวงศ์ยาเกียลลอน เป็นยุคที่โปแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลที่สุดในยุโรป ในวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1791 สภาล่าง แห่งเครือจักรภพโปแลนด์ – ลิทัวเนีย ได้รับเลือกให้เป็นรัฐธรรมนูญของโปแลนด์ในเดือนพฤษภาคมร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของยุโรปและฉบับที่สองของโลกตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

หลังจากนั้นไม่นานโปแลนด์ก็ถูกแบ่งออกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียออสเตรียและราชอาณาจักรปรัสเซีย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโปแลนด์กลายเป็นอาณาจักร และได้รับอิสรภาพในปี พ.ศ. 2461 หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองภายใต้สาธารณรัฐโปแลนด์

หลังสงครามโลกครั้งที่สองโปแลนด์กลายเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตภายใต้สาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ในปี 2532 การเลือกตั้งกึ่งเสรีนิยมครั้งแรกในโปแลนด์ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของขบวนการสมานฉันท์ และเป็นความพ่ายแพ้ของผู้นำคอมมิวนิสต์โปแลนด์

(ก่อนหน้านี้ผู้นำคอมมิวนิสต์โปแลนด์ได้ใช้กฎอัยการศึกเพื่อปราบปรามการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของขบวนการสมานฉันท์ในปีพ. ศ. 2524) สาธารณรัฐโปแลนด์ครั้งที่ 3 ก่อตั้งขึ้นในวันนี้ตามด้วยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในปี 1997 ในปี 1999 โปแลนด์เข้าร่วมกับองค์การนาโต้ ในปี 2004 กลายเป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งในสหภาพยุโรป

ประเทศโปแลนด์

ประเทศโปแลนด์

The Polish state was founded more than 1,000 years ago under the Pist dynasty and reached the late Golden Age of the 16th century under the Yagellon dynasty. (Jagiellonian dynasty) was an era in which Poland was one of the richest and most powerful

countries in Europe. On May 3, 1791, the Lower Council (Sejm) of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Elected to the May Constitution of Poland, the first draft constitution of Europe and the second edition of the world following the US Constitution

Shortly thereafter Poland was divided into parts of the Russian Empire, Austria and the Kingdom of Prussia. During World War I Poland became a kingdom. And gained independence in the year 1918 after the end of the world war Under the Second Polish Republic

After World War II, Poland became a Communist state of the Soviet Union under the People’s Republic of Poland in 1989, the first semi-liberal election in Poland. After World War 2 ended the struggle for freedom of the Solidarity movement. And was the defeat of the Polish communist leaders

(Previously, the Polish Communist leaders adopted martial law to suppress the struggle for freedom of the Solidarity movement in 2016. 1981) The 3rd Polish Republic was established today, followed by the drafting of a new constitution in 1997. In 1999 Poland joined NATO and in 2004 became a part of One of the eu

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศชิลี

สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศชิลี มีชื่ออย่างเป็นทางการสาธารณรัฐชิลีเป็นประเทศในอเมริกาใต้พื้นที่อยู่ตามแนวชายฝั่งยาวระหว่างเทือกเขาแอนดีสและแปซิฟิก มีอาณาเขตทางตะวันออกของอาร์เจนตินาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโบลิเวียและจนถึงเปรูไปทางทิศเหนือชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกของประเทศมีความยาว 6,435 กิโลเมตร

ชิลีมีดินแดนในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยครอบครองเกาะ Kuan Fernandez Island เกาะ Salamanca Des benturatus Island และเกาะ Easter ใน Polynesia Chile ยังอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนในแอนตาร์กติกา

ชิลีเป็นประเทศในอเมริกาใต้ มีพื้นที่ทอดยาวไปทางด้านตะวันตกของทวีปที่อยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกชิลีมีคนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 10,000 ปีที่แล้วโดยมีผู้ตั้งถิ่นฐานเรียกว่ามาปูชซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ของ Monte Verde และ Cueva Del Milodon

ประเทศชิลี

ประเทศชิลี

Chile has the official name Republic of Chile Is a country in South America The area is along the long coast between the Andes and the Pacific.

With territory to the east of Argentina To northeast Bolivia And until Peru to the north The Pacific coast in the west of the country is 6,435 kilometers long Because in other areas, the Spanish army was still unable to overcome the rest of the Mapuchés’ army. Spain tried to suppress it many times but without success. Until finally having to use the Brio River as the boundary divider

 Chile has territories in the Pacific Ocean. By possessing the Kuan Fernandez Islands Salamanca Island Des benturatus island And Easter Island in Polynesia Chile also claims over territories in Antarctica.

Chile is a country in South America. Has an area stretching along the western side of the continent Adjacent to the Pacific Ocean Chile has been inhabited since 10,000 years ago

with settlers called the Mapuche, who settle in coastal and fertile areas. Especially in the area of ​​Monte Verde and Cueva Del Milodon.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศกวม

ประเทศกวม หรือ ดินแดนกวมในสหรัฐ ชื่ออย่างเป็นทางการ Guam Territory ของสหรัฐอเมริกาเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกและเป็นดินแดนที่ไม่มีการควบคุมของสหรัฐอเมริกาประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว Chamorro ซึ่งอพยพครั้งแรกไปที่เกาะ 3,500 ปีก่อน

กวมเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดและใต้สุดของหมู่เกาะมาเรียนา เมืองหลวงคือHagåtñaเดิมชื่อ “Agana” รายได้หลักของเกาะมาจากการท่องเที่ยว (โดยเฉพาะจากญี่ปุ่น) และจากการเป็นฐานทัพเรือสหรัฐฯองค์การสหประชาชาติได้วางกวมไว้ในรายการที่ดินที่ไม่ได้ปกครองและมีประชากรประมาณ 173,000 คน

กวมมีพื้นที่ 549 ตารางกิโลเมตร (212 ตารางไมล์) ทางตอนเหนือของเกาะเป็นที่ราบสูงหินปูนมีปะการัง ในขณะที่ภาคใต้มียอดภูเขาไฟและแนวปะการังรอบเกาะส่วนใหญ่

กวมเป็นเกาะทางใต้สุดของเชนมาเรียนาและเกาะที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคไมโครนีเซีย ตั้งอยู่ใกล้ร่องลึกบาดาลมาเรียนาซึ่งเป็นเขตมุดตัวบนขอบมหาสมุทรแปซิฟิกเพลทชาเลนเจอร์ดีพเป็นจุดที่ลึกที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกวมมีความลึก 10,911 เมตร (35,797 ฟุต) กวมบางครั้งประสบแผ่นดินไหว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีแผ่นดินไหวซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะ ด้วยขนาดตั้งแต่ 7.0 ถึง 8.2

ประเทศกวม

ประเทศกวม

Guam Country or territory of Guam in the United States Officially named the Guam Territory of the United States, an island in the Pacific Ocean and an uncontrolled territory of the United States.The majority of the population are Chamorro people who first migrated to the island 3,500 years ago.

Guam is the largest and southernmost island of the Mariana Islands. The capital city is Hagåtña, formerly known as “Agana”. The island’s main income comes from tourism. (Especially from Japan) and as a US naval base, the United Nations has placed Guam on a list of unregistered land and has a population of approximately 173,000.

Guam has an area of ​​549 square kilometers (212 square miles). The north of the island is a limestone plateau with coral. While the southern region has volcanic peaks and coral reefs around most islands.

Guam is the southernmost island of Jain Mariana and the largest island in the Micronesia region. Located near the Mariana Trench, which is subdued on the edge of the Pacific Ocean, the Peat Challenger Deep is the deepest spot in the world. Located southwest of Guam, with a depth of 10,911 meters (35,797 feet). Guam sometimes experiences an earthquake. In recent years there has been an earthquake near the island. With sizes from 7.0 to 8.2

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศวานูอาตู

ประเทศวานูอาตู ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของออสเตรเลีย 1,750 กม. และตะวันออกเฉียงเหนือของนิวแคลิโดเนียทางตะวันตกของฟิจิและ 500 กิโลเมตรทางใต้ของหมู่เกาะโซโลมอน ชื่อของประเทศนี้ในยุคอาณานิคมคือ New Hebrides

หมู่เกาะวานูอาตูมีจำนวนมากอาศัยอยู่เป็นพัน ๆ ปี หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่พบว่ามีอายุประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลและในปี 1606 นักสำรวจชาวโปรตุเกสเปโดรเฟอร์นานเดซเดกีร์โรก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปคนแรก ไปที่เกาะนี้ชาวยุโรปเริ่มตั้งถิ่นฐานในเกาะในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 หลังจากกัปตันเจมส์คุกนักสำรวจชาวอังกฤษเดินทางไปยังเกาะต่างๆ เมื่อในช่วงที่เขาเดินทางครั้งที่ 2

ในปี 1906 ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรตกลงที่จะปกครองดินแดนนี้ด้วยกัน ด้วยการเรียกเกาะนี้ว่า “New Hebrides” เมื่อทศวรรษ 1960 คนวานูอาตูเริ่มกดดันให้จัดตั้งรัฐบาลของตนเอง และต่อมาเรียกร้องเอกราชและในที่สุดฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรก็กลับคืนสู่อำนาจอธิปไตยของพวกเขาอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2523 (2523)

ในช่วงปี 1990 วานูอาตูประสบกับความผันผวนทางการเมือง และในที่สุดก็นำไปสู่การกระจายอำนาจของรัฐบาลมากขึ้น บางคนคิดว่าวานูอาตูเป็นหนึ่งในเกาะสวรรค์ที่อยู่ในรูปแบบดั้งเดิมอย่างแท้จริง

ประเทศวานูอาตู

ประเทศวานูอาตู

Vanuatu In the South Pacific Ocean is 1,750 km east of Australia and northeast of New Caledonia west of Fiji and 500 kilometers south of the Solomon Islands. The name of this colonial country was New Hebrides.

Vanuatu Islands are inhabited for thousands of years, the oldest evidence found to be around 2,000 BC, and in 1606 Portuguese explorer Pedro Fernandez de Guerrero. Is considered the first European tourist To this island, the Europeans began to settle on the island in the late 18th century, after Captain James Cook, an English explorer, traveled to the islands. When he was traveling for the second time.

In 1906, France and the United Kingdom agreed to govern this land together. By calling the island “New Hebrides” in the 1960s, Vanuatu people began to pressure to form their own government. And subsequently demanding independence, and finally France and the United Kingdom completely returned to their sovereignty on July 30, 1980 (1980).

During the 1990s, Vanuatu experienced political fluctuations. And ultimately lead to more government decentralization Some people think that Vanuatu is truly one of the traditional paradise islands.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศซูดาน

ประเทศซูดาน มีผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอียิปต์มาตั้งแต่สมัยโบราณในศตวรรษที่ 6 ชาวพื้นเมืองของซูดานหันไปหา Copticism และยึดครองอิสลาม ในทศวรรษที่ 2363 อียิปต์ครอบครองซูดานโดยพิชิตอาณาจักรต้น รวมไปถึงอาณาจักรของผึ้งในช่วงทศวรรษที่ 2423

โมฮัมหมัดอาหมัดที่เรียกตัวเองว่ามาห์ (ผู้นำแห่งศรัทธา) กับผู้ติดตามของเขา การปฏิวัติในปีพ. ศ. 2441 เป็นการรวมพลังระหว่างอังกฤษและอียิปต์ ในปีพ. ศ. 2494 รัฐสภาอียิปต์ประกาศยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษในปี พ.ศ. 2442 และ 2479 และแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของอียิปต์เพื่อให้ซูดานมีรัฐธรรมนูญแยกต่างหากจากอียิปต์ ซูดานได้รับเอกราชอย่างเต็มที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2499 โดยระบบรัฐสภา

ในปี พ.ศ. 2512 คณะมนตรีปฏิวัติได้ยึดอำนาจในการแต่งตั้งรัฐบาลพลเรือน รัฐบาลประกาศว่าจะสร้างซูดานเป็นรัฐสังคมนิยมโดยมี 12 จังหวัดทางตอนเหนือของประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหรับมุสลิมและมีอำนาจในรัฐบาลกลางมาเป็นเวลานาน พ.ศ. 2515 รัฐบาลอนุญาตให้จังหวัดทางใต้ปกครองตนเอง และทั้งสองประเทศเริ่มสงครามกลางเมืองในปี 1988

ประเทศซูดาน

ประเทศซูดาน

Sudan There were Egyptian settlers since ancient times in the 6th century. The Sudanese natives turned to Copticism and occupied Islam in the decade 1820. Egypt occupied Sudan by conquering the early kingdoms. Including the kingdom of bees in the 1980s.

Mohammad Ahmad, who calls himself Mahdi (Leader of faith) with his followers Revolution in 2017 1898 was a synergy between England and Egypt. In 1951, the Egyptian Parliament announced the abolition of treaties with England in 1899 and 1936 and amended the Egyptian constitution to allow Sudan to have a separate constitution from Egypt. Sudan has been fully independent since 1 January 1956 by the parliament system.

In 1969, the Revolutionary Council seized power to appoint a civilian government. The government announced that it would create Sudan as a socialist state with 12 provinces in the north of the country, most of which are Arabs, Muslims, and have central authority for a long time. And both countries began the civil war in 1988.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle