ประเทศแคนาดา

ดินแดนในอดีต ประเทศแคนาดา ในอดีตมีชนพื้นเมืองจำนวนมากอยู่แล้ว ในตอนต้นของศตวรรษที่ 15 นักสำรวจชาวอังกฤษและชาวฝรั่งเศสเดินทางมาสำรวจและต่อมาตั้งรกรากอยู่ที่ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ในปี 2306 ฝรั่งเศสสูญเสียอาณานิคมส่วนใหญ่ในอเมริกาเหนือหลังจากสงครามเจ็ดปี ในปี 1867 มีอาณานิคมของอีกสามอังกฤษและแคนาดาเกิดในรูปแบบของดินแดนสหพันธรัฐประกอบด้วยสี่รัฐ

และกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเพิ่มจำนวนของรัฐและดินแดน และกระบวนการของการได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร The Westminster Act ของปี 1931 เพิ่มอำนาจการปกครองตนเองและส่งผลให้พระราชบัญญัติของแคนาดาในปี 1982 ซึ่งส่งผลให้แคนาดาถูกตัดการเชื่อมต่อจากอำนาจโดยตรงของรัฐสภา อังกฤษ

แคนาดาประกอบด้วย 10 รัฐและ 3 ดินแดนและอยู่ภายใต้ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ เมื่อควีนอลิซาเบ ธ ที่ 2 เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแคนาดาเป็นประเทศที่ใช้ภาษาราชการสองภาษาในระดับชาติและในรัฐนิวบรันสวิก ภาษาราชการสองภาษาคืออังกฤษและฝรั่งเศส และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแคนาดาเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและประเทศอุตสาหกรรม มีหลายเศรษฐกิจ ซึ่งต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และพึ่งพาการค้าโดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศในแคนาดาที่มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานและซับซ้อน

ประเทศแคนาดา

In the past, Canada had many indigenous people in the past. At the beginning of the 15th century, English and French explorers came to explore and later settle on the Atlantic coast in 1763. France lost most of its colonies in North America after the Seven Years’ War in 1867. There were three other colonies. England and Canada were born in the form of federal territories, consisting of four states.

and became the starting point for increasing number of states and territories And the process of securing independence from the United Kingdom. The Westminster Act of 1931 increased autonomy and resulted in the Canadian Act of 1982 which resulted in Canada being disconnected from the direct power of the British Parliament.

Canada consists of 10 states and 3 territories and is governed by a constitutional monarchy. When Queen Elizabeth 2 is the most powerful person, Canada is a country that uses two official languages ​​at the national level and in New Brunswick. The two official languages ​​are English and French. And culturally diverse. Canada is a country with high technology and industrial countries. There are many economies. Which rely on abundant natural resources and trade, especially with the United States, a country in Canada that has a long and complex relationship.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเช็กเกีย

สาระความรู้ของ ประเทศเช็กเกีย หรือที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐเช็กเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคยุโรปกลางชายแดนด้านเหนือไปยังโปแลนด์ตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือไปยังเยอรมนีทางใต้ถึงออสเตรียและทางตะวันออกไปยังสโลวะเกีย

สาธารณรัฐเช็กประกอบด้วยสองภูมิภาคโบราณคือโบฮีเมียและโมราเวีย และส่วนหนึ่งของภูมิภาคที่สามเรียกว่า Silesia ประเทศนี้กลายเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2004 เมืองหลวงของปรากเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วยเมืองสำคัญอื่น ๆ ของประเทศ

นับตั้งแต่สิ้นสุดเชโกสโลวะเกียเมื่อปลายปี 2535 กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐเช็กได้สนับสนุนการใช้ชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า “เชโกเนีย” แต่ยังไม่แพร่หลายจนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สาธารณรัฐเช็ก คณะรัฐมนตรีของสาธารณรัฐอนุมัติให้ใช้ชื่อ “สาธารณรัฐเช็ก” เป็นรูปแบบย่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐเช็กเป็นดินแดนที่ราบส่วนใหญ่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 200 เมตร นอกจากนี้ยังประกอบด้วยภูเขาแม่น้ำและทะเลสาบขนาดเล็กโดยทั่วไป สาธารณรัฐเช็กสาธารณรัฐเช็กเป็นที่ตั้งของพืชผลหลายชนิด เนื่องจากมีดินอุดมสมบูรณ์มีสภาพภูมิอากาศแบบทวีปอ่อนมีแร่ธาตุมากมาย แร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่ ถ่านหินและยูเรเนียม

ประเทศเช็กเกีย

ประเทศเช็กเกีย

The Czech Republic, formally known as the Czech Republic, is a landlocked country in the Central European region, bordering the north to western Poland and northwest to Germany, south to Austria and East to Slovakia

The Czech Republic consists of two ancient regions, Bohemia and Moravia. And part of the third region called Silesia. This country became a member of the European Union since May 1, 2004. The capital city of Prague is a city with a long history. Is an important tourist destination and the largest city in the country. Other important cities in the country

Since the end of Czechoslovakia at the end of 1992, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Education of the Czech Republic have supported the use of the initials in English as “Czechoslovakia” but not yet widespread until May 2, 2016. Check The Cabinet of the Republic approves the use of the name “Czech Republic” is the official abbreviation.

The Czech Republic is a flat land, mostly 200 meters above sea level. It also consists of mountains, rivers and small lakes in general. Czech Republic The Czech Republic is home to many crops. Due to fertile soil, a mild continental climate with many minerals Important minerals include coal and uranium.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเกาหลีใต้

ในยุคแรกดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ ประเทศเกาหลีใต้ เผ่าแรกที่ปรากฏคือชนเผ่าโชซอนโบราณ ตัดสินในพันเอกทางเหนือในระหว่างปี 143 – 243 เผ่าอื่นรวมถึงเผ่าพูโย ในบริเวณปากแม่น้ำคารีทางตอนเหนือของแมนจูเรียเผ่า Koguryeo ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำปลัก และแม่น้ำอัมมาน Kokjau อยู่ในเขตของ Hagyeong County Dongyang Tribe, Gangwon Province และชนเผ่า Han สามเผ่าคือ Ma Han, Chin Han และ Pyon Han ที่อยู่ในแม่น้ำ Han และแม่น้ำ Nak Dong ทางใต้ของคาบสมุทรเกาหลี

ตำนานที่แพร่หลายในเกาหลีบอกที่มาของชาติของพวกเขา เจ้าชาย Hwang Woong ลูกชายของเทพที่สูงที่สุดในสวรรค์ลงมาเพื่อสร้างเมืองบนเทือกเขาแทแบค แต่งงานกับผู้หญิงที่เกิดจากหมีมีลูกชายชื่อ Tunkun ต่อมาได้ก่อตั้งอาณาจักรโชซอนขึ้นในปี พ.ศ. 2333

คาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นดินแดนในประเทศจีนในปีพ. ศ. 434 เมื่อจักรพรรดิฮั่นวูฮั่นหรือกวนหูฮั่นของราชวงศ์ฮั่นเข้ายึดครองดินแดนของอาณาจักรโชซอนโบราณ และแบ่งเกาหลีออกเป็น 4 จังหวัดคือราชอาณาจักรของ Nangang Chin Bon Bon-dun และ Hyeon Tho อย่างไรก็ตาม

ประเทศจีนปกครองจังหวัดนางนางอย่างจริงจังจังหวัดอื่น ๆ ค่อย ๆ แยกออกเป็นอิสระจนกระทั่ง พ.ศ. 856 ชาว Koguryeo เข้ายึดครองจังหวัด Nangang ประสบความสำเร็จในการขับไล่จีนการตั้งอาณานิคมของจีนทำให้เกาหลีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนมาก เช่นตัวละครและศาสนา (พุทธศาสนาและขงจื๊อ)

ประเทศเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้

In the beginning, the territory on the Korean Peninsula was composed of people of many races The first tribe that appeared was the ancient Joseon tribe. Settled in a colonel in the north between 143 – 243 years. Other tribes, including the Puyo tribe In the Kari Estuary, north of Manchuria, the Koguryeo tribe is located between the swamp river.

The prevalent legend in Korea tells the origin of their nation. Prince Hwang Woong, the son of the highest deity in heaven, came down to build a town on the Taebaek Mountains. Married a woman born from a bear with a son named Tunkun, later founded the Joseon Kingdom in 1790.

The Korean Peninsula became a territory in China in 2017. 434 BC, when Emperor Han, Wu Han, or Guan Hu Han of the Han Dynasty took over the territory of the ancient Joseon Kingdom And divided Korea into 4 provinces, namely the kingdoms of Nangang Chin Bon Bon-dun and Hyeon Tho. However,

China seriously ruled Nang Nang province. Other provinces gradually became independent. Until 856 BC, the Koguryeo occupied Nangang Province. Successfully deprived China. Chinese colonization made Korea influenced. From a lot of Chinese culture Such as characters and religion (Buddhism and Confucius)

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศอินโดนีเซีย

ประวัติของ ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วยหมู่เกาะที่เจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานาน แต่ต่อมาตกอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์ประมาณ 301 ปีในเดือนมกราคม 2485 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นบุกอินโดนีเซีย และประสบความสำเร็จในการขับไล่อาณานิคมอินโดนีเซียของอินโดนีเซียดังนั้นผู้นำอินโดนีเซียคนสำคัญในเวลานั้นก็ร่วมมือกับญี่ปุ่น แต่ไม่ไว้ใจญี่ปุ่นมากนัก เนื่องจากมีความกำกวมเมื่อผู้รักชาติชาวอินโดนีเซียสร้างการเคลื่อนไหวที่หลากหลายญี่ปุ่นจะขอเข้าร่วมและควบคุมการปฏิบัติงาน

เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามและประกาศการยอมจำนนต่อพันธมิตรอินโดนีเซียได้ถือโอกาสประกาศอิสรภาพในปี 2488 แต่อดีตอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ไม่ยอมรับความเป็นอิสระของอินโดนีเซีย ดังนั้นจึงยกกองทัพขึ้นมาเพื่อปราบปรามผลการต่อสู้แสดงให้เห็นว่าเนเธอร์แลนด์ไม่สามารถปราบปรามกองทัพอินโดนีเซียได้ ระหว่างความเป็นอิสระที่เรียกว่าผู้นำหลายคนของการเรียกนั้นสมควรที่จะได้รับการยกย่องดังที่พบในรายชื่อวีรบุรุษแห่งชาติ (อินโดนีเซีย) เช่น Ki Hajar Dewantara

จากนั้นอังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรกับเนเธอร์แลนด์เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้ง ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลง Linggadjati ในปีพ. ศ. 2489 โดยเนเธอร์แลนด์ยอมรับอำนาจของรัฐบาลอินโดนีเซียในชวาและสุมาตรา ต่อมาเนเธอร์แลนด์ได้ทำข้อตกลงโดยนำทัพเข้าโจมตีอินโดนีเซียทำให้ประเทศอื่น ๆ เช่นออสเตรเลียอินเดีย

ได้ยื่นเรื่องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อจัดการสหประชาชาติได้ตัดสินข้อพิพาทโดยจัดตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยออสเตรเลียเบลเยียมและสหรัฐอเมริกา เพื่อไกล่เกลี่ยและเรียกร้องให้มีการหยุดยิง แต่เนเธอร์แลนด์ได้จับกุมผู้นำที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซียอย่างซูการ์โนและฮัตตาในการถูกจองจำ

ต่อมาทหารอินโดนีเซียก็สามารถช่วยดึงผู้นำทั้งสองออกมาได้ ในเวลานี้ทุกประเทศทั่วโลกประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำของเนเธอร์แลนด์และคณะมนตรีความมั่นคงได้บังคับเนเธอร์แลนด์ให้มอบความเป็นอิสระแก่อินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย

History of Indonesia Consisting of islands that have flourished for a long time But later fell under the rule of the Netherlands for about 301 years in January 1942. During the Second World War, Japan invaded Indonesia. And succeeding in ousting Indonesia of the Indonesian colonies. Therefore, the important Indonesian leader at that time also collaborated with Japan But do not trust Japan very much Due to ambiguity, when Indonesian patriots create various movements, Japan will request to join and control the operation.

When Japan lost the war and declared surrender to the Allies, Indonesia took advantage of the Declaration of Independence in 1945, but the former Dutch colony did not accept Indonesian independence. Therefore the army was lifted to suppress the fighting results. It shows that the Netherlands was unable to suppress the Indonesian army. During the so-called independence, many leaders of that call deserve praise, as found on the list of national heroes. (Indonesia) such as Ki Hajar Dewantara

Then England, an alliance with the Netherlands, came to help mediate to end the conflict. Both parties signed the Linggadjati Agreement in 1946, with the Netherlands accepting the authority of the Indonesian government in Java and Sumatra. Later, the Netherlands made an agreement by bringing troops to attack Indonesia, causing other countries such as Australia, India.

 

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเม็กซิโก

ลักษณะของ ประเทศเม็กซิโก ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาเหนือ นอกจากทวีปเม็กซิโกแล้วยังมีกรรมสิทธิ์เหนือเกาะเล็ก ๆ ในอ่าวเม็กซิโก ทะเลแคริบเบียนอ่าวแคลิฟอร์เนียและมหาสมุทรแปซิฟิก (รวมถึงเกาะกัวดาลูเป้และเกาะเรกิที่อยู่ห่างไกล)

เกือบทั้งพื้นที่ของเม็กซิโกแผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนแผ่นอเมริกาเหนือ ด้วยบางส่วนของคาบสมุทรบาจาแคลิฟอร์เนียตั้งอยู่บนแผ่นแปซิฟิกและธรณีฟิสิกส์แผ่นโกกอสนักภูมิศาสตร์บางคนได้กำหนดว่าดินแดนของประเทศที่อยู่ทางตะวันออกของคอคอดแห่งเทปเปอยู่ในภูมิภาคอเมริกากลาง แต่เม็กซิโกภูมิศาสตร์การเมืองเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคอเมริกาเหนือพร้อมกับแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

เม็กซิโกมีพื้นที่ทั้งหมด 1,972,550 ตารางกิโลเมตร มันเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ 14 เม็กซิโกมีพรมแดนทางเหนือกับสหรัฐอเมริกา 3,141 กิโลเมตร

โดยใช้แม่น้ำ Brabo ที่คดเคี้ยวเป็นพรมแดนธรรมชาติจากเมือง Ciudad Cuárezทางตะวันออกไปยังอ่าวเม็กซิโก และจากเมืองซิวดัดคูอาเรสไปทางทิศตะวันตกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกจะมีแม่น้ำและอาคารที่แบ่งแยกระหว่างสองประเทศ ภาคใต้ของเม็กซิโกมีพรมแดนติดกับกัวเตมาลา 962 กิโลเมตรและชายแดนเบลิซ 250 กิโลเมตร

ประเทศเม็กซิโก

ประเทศเม็กซิโก

Characteristics of mexico Located in the southern part of North America In addition to the continent of Mexico, it also has ownership over a small island in the Gulf of Mexico. Caribbean Sea, Gulf of California and Pacific Ocean (Including Guadalupe Island and the distant Reiki Island)

Almost the whole area of ​​Mexico, the mainland is located on the North American plate. With parts of the Baja California Peninsula located on the Pacific Plate and the Geoscopy Plate, some geologists have determined that the territory of the country to the east of the Isthmus of Tepe is in the Central American region. But Mexico is geopolitical, part of the North American region along with Canada and the United States.

Mexico has a total area of ​​1,972,550 square kilometers. It is the 14th largest country in the world. Mexico has the northern border with the United States of 3,141 kilometers.

Using the winding Brabo River as a natural border from the city of Ciudad Cuárez, east to the Gulf of Mexico. And from the city of Ciudad Cuares to the west to the Pacific Ocean, there will be rivers and buildings divided between the two countries. Southern Mexico borders 962 kilometers in Guatemala and 250 kilometers in Belize.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศอาร์เจนตินา

อาร์เจนตินาหรือชื่อทางการสาธารณรัฐอาร์เจนติน่าเป็นหนึ่งในประเทศในอเมริกาใต้ (ละตินอเมริกา) ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาแอนดีสทางตะวันตก และมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับปารากวัยและโบลิเวียทางตอนเหนืออุรุกวัยและบราซิลทางตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศอาร์เจนตินา

และโปรดทราบชิลีในภูมิภาคตะวันตกและใต้อาร์เจนตินาเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอเมริกาใต้รองจากบราซิลและใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก

อาร์เจนตินามีพื้นที่ประมาณ 2,736,691 ตารางกิโลเมตร มันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอเมริกาใต้ มีความยาวประมาณ 3,900 กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้ ความกว้างวัดจากส่วนที่กว้างที่สุดกว้างประมาณ 1,400 กิโลเมตร จุดที่สูงที่สุดของประเทศอยู่ที่จุดสูงสุดของ Akon Kagawa ภาคกลางของอาร์เจนตินาจะเป็นพื้นที่ลุ่มส่วนตะวันตกของประเทศจะเป็นเทือกเขาแอนดีสทอดตามความสูงของทั้งประเทศ

ประเทศอาร์เจนตินา

ประเทศอาร์เจนตินา

Argentina, officially the Republic of Argentina, is one of the countries in South America. (Latin America) located between the Andes in the west. And the southern Atlantic Ocean to the east and south, bordering Paraguay and Bolivia in the north, Uruguay and Brazil to the northeast. ArgentinaThe central region of Argentina is the lowland area, the western part of the country is the Andes mountain range, according to the height of the whole Country

And please note, Chile in the western and southern regions, Argentina is the second largest country in South America, after Brazil and the 8th largest in the world.

Argentina has an area of ​​approximately 2,736,691 square kilometers. It is the second largest area in South America. It is approximately 3,900 kilometers from north to south. The width is measured from the widest part, approximately 1,400 kilometers wide. The highest point of the country is at the highest point of Akon Kagawa. The central region of Argentina is the lowland area, the western part of the country is the Andes mountain range, according to the height of the whole Country

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

 

ประเทศฟิจิ

สาธารณรัฐฟิจิ หรือ ประเทศฟิจิ ตั้งอยู่บนเกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ทางตะวันตกคือวานูอาตู ตะวันออกคือตองกา และทางทิศเหนือคือตูวาลู ประกอบด้วยเกาะ 322 แห่ง แต่มีประชากรเพียง 106 เกาะเท่านั้นเป็นเกาะหินภูเขาไฟ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีพื้นที่ราบขนาดเล็กเท่านั้น พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าไม้ และต้นมะพร้าวที่อยู่ใกล้ชายฝั่งพื้นที่แห้งแล้งเป็นทุ่งหญ้าหรือใช้ในการทำไร่อ้อยที่มีอากาศอบอุ่นและชื้น

สาธารณรัฐฟิจิซูวาเป็นเมืองหลวงและเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการและหน่วยงานตัวแทนต่างประเทศและเมืองนาดิเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งเป็นเมืองชายทะเลและเป็นศูนย์กลางของฟิจิที่สามารถเชื่อมต่อกับเกาะต่างๆผ่านท่าเรือเดนาเรา รวมถึงเกาะเซาท์ซีเกาะมานะและเกาะบีชคอมเบอร์ รีสอร์ทร้านอาหารแพคเกจทัวร์บนเกาะต่างๆและขายของที่ระลึกในท้องถิ่นนาดิมีโรงแรมหรือรีสอร์ทระดับ 4-5 ดาวมากมายที่ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบนเกาะเดนาเรา

พืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ของฟิจิ ได้แก่ อ้อยมันสำปะหลังเผือกต้นสนและผลไม้เช่นมะม่วงสับปะรดและสาเก เพื่อการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก แต่จะมีสินค้าเกษตรบางชนิดเช่นอ้อยเผือกมันสำปะหลังเพื่อส่งออกไปยังหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ซึ่งรวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อรองรับตลาดพื้นเมืองโพลินีเซียที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศนั้น

ประเทศฟิจิ

ประเทศฟิจิ

The Republic of Fiji, or Fiji, is located on islands in the South Pacific Ocean. The west is Vanuatu. East is Tonga And to the north is Tuvalu. Consists of 322 islands, but with a population of only 106 islands, is a volcanic rock island. Most areas are mountainous and have only small flat areas. Most of the area is covered with forest. And coconut palms near the shoreline, arid areas, grasslands or used in sugarcane farming with warm and humid weather

Republic of Fiji Suva is the capital and home to government agencies and foreign agencies, and Nadi is a tourist city, a seaside town and the center of Fiji that can connect to various islands via the Port of Dana Rau. Including South Sea Island, Mana Island and Beachcomber Island Resorts, restaurants, tour packages on various islands and local souvenirs. Nadi has many 4-5 star hotels or resorts that serve foreign tourists on the island of Denia.

Fiji’s most agricultural crops are sugarcane, cassava, taro, pine and fruits such as mangoes, pineapples and sake. Mainly for domestic consumption But there will be some agricultural products such as sugarcane, taro, cassava for export to the South Pacific Islands, including Australia and New Zealand to support the Polynesian native market that settles in that country

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

 

ประเทศฟินแลนด์

ข้อมูลและประวัติ ประเทศฟินแลนด์ เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐฟินแลนด์เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิกตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยุโรปเขตแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลบอลติกทางใต้ไปยังอ่าวฟินแลนด์ทางตะวันตกไปยังอ่าวโบตาเนียฟินแลนด์มีพรมแดนติดต่อกับสวีเดนนอร์เวย์และรัสเซีย สำหรับหมู่เกาะโอลันที่อยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้อยู่ภายใต้การปกครองของฟินแลนด์ แต่เป็นเขตปกครองตนเองที่ครั้งหนึ่งเคยถูกครอบครองโดยรัสเซียและเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือเฮลซิงกิ เมืองสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ Espoo, Vantaa, Pamere, Oulu และ Turku

ฟินแลนด์มีประชากร 5.52 ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศ และพูดภาษาฟินแลนด์ซึ่งเป็นกลุ่มภาษาฟินแลนด์จากตระกูลภาษาอูราลและไม่มีความสัมพันธ์กับภาษาสแกนดิเนเวียเลย  ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 8

ของยุโรปและประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในสหภาพยุโรปฟินแลนด์เป็นสาธารณรัฐที่ประกอบด้วยรัฐสภา 311 แห่งและเขตปกครองตนเอง 1 แห่งคือเกาะโอลันด์ ด้วยประชากรมากกว่า 1.4 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเขตมหานครเฮลซิงกิและมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ฟินแลนด์มีดัชนีการพัฒนามนุษย์ตามสถิติของสหประชาชาติปี 2006 อันดับที่ 11 ฟินแลนด์เคยเป็นส่วนหนึ่งของสวีเดนมานานหลายศตวรรษ หลังจากนั้นก็อยู่ภายใต้จักรวรรดิรัสเซียจนถึงปี 1917 วันนี้ฟินแลนด์เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ฟินแลนด์เป็นหนึ่งในภาษาราชการของสหภาพยุโรป ซึ่งไม่มีต้นกำเนิดในกลุ่มภาษาอินโด – ยูโรเปียนร่วมกับเอสโตเนียฮังการีและมอลตา

ตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,700 ปีก่อนพุทธกาล ดินแดนฟินแลนด์ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจากทางตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ เมื่อเข้าสู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟินแลนด์มีหลักฐานของเครื่องปั้นดินเผาที่ไม่เหมือนใคร ต่อมาในยุคสำริดบริเวณชายฝั่งของฟินแลนด์ได้รับอิทธิพลจากสแกนดิเนเวียและยุโรปกลาง ในขณะที่บริเวณที่อยู่ห่างจากทะเลได้รับอิทธิพลมากขึ้นจากการใช้ทองแดงจากตะวันออก

ในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราชมีการค้าขายเพิ่มขึ้นเมื่อสแกนดิเนเวีย และการค้นพบวัตถุโรมันจากยุคนี้เช่นกันปรากฏต่อชาวฟินแลนด์ในเอกสารโรมันในช่วงกลางศตวรรษที่ 7

ประเทศฟินแลนด์

ประเทศฟินแลนด์

Information and history Finland Officially known as the Republic of Finland, it is a Nordic country located in the northeastern part of Europe, the southwest boundary of the Baltic Sea, south to the Gulf of Finland, west to the Gulf of Botania. Finland has borders with Sweden, Norway and Russia. For the Aland Islands off the southwest coast, Finland is governed. It is an autonomous region that was once occupied by Russia and is part of Russia. The capital and largest city is Helsinki. Other important cities include Espoo, Vantaa, Pamere, Oulu and Turku.

Finland has a population of 5.52 million. The majority of the population lives in the central and southern regions of the country. And speaks Finnish, which is a Finnish language group from the Ural family and has no relation to Scandinavian language at all Finland is the 8th largest country.

Of Europe and the most populous country in the European Union. Finland is a republic consisting of 311 parliament and 1 autonomous region is Oland Island. With a population of more than 1.4 million people living in the Helsinki metropolitan area and account for 1/3 of the gross domestic product

 

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศยูเครน

ยูเครนเป็นประเทศในยุโรปตะวันออก ล้อมรอบภาคตะวันออกกับรัสเซียทิศเหนือติดต่อกับเบลารุส ทิศตะวันตกเชื่อมต่อโปแลนด์สโลวะเกียและฮังการี ทิศตะวันตกเฉียงใต้เชื่อมโรมาเนียและมอลโดวา ในภาคใต้และตะวันออกเฉียงใต้ไปยังทะเลดำและมารีนแลนด์ ประเทศยูเครน มีพื้นที่ 603,628 กม. 2 ซึ่งมีอาณาเขตในยุโรปทั้งหมด

พื้นที่ของยูเครนในศตวรรษที่ 9 เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมสลาฟในยุคกลางในยุคกลาง ซึ่งส่งผลให้รัฐมีอำนาจในภูมิภาคนั้นเรียกว่าเคียฟหลายศตวรรษหลังจากนั้นถูกแบ่งระหว่างกลุ่มอำนาจโดยเฉพาะรัสเซียโปแลนด์และจักรวรรดิออตโตมัน ด้วยความเป็นอิสระระยะสั้นจาก 2460-2464 อันเป็นผลมาจากการปฏิวัติรัสเซีย

จากนั้นมันก็กลายเป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพโซเวียตในปี 2465 ชายแดนปัจจุบันได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2497 ยูเครนกลายเป็นอิสระอีกครั้งหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน พ.ศ. 2465

ยูเครนได้รับว่าเป็นเมือง “อู่ข้าวอู่น้ำ” ของโลกมานานเนื่องจากเงื่อนไขที่อุดมสมบูรณ์ ในปี 2011 ยูเครนเป็นผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่อันดับสามของโลก กับการเก็บเกี่ยวในปีนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของยูเครนจับได้ว่าเป็นหนึ่งในสิบพื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดในการซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนอกเหนือจากที่ยูเครนยังมีภาคการผลิตที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอากาศยานและอุปกรณ์อุตสาหกรรม

ประเทศยูเครน

ประเทศยูเครน

Ukraine is a country in Eastern Europe. Surrounded the eastern region with Russia, the north connects with Belarus. The west connects Poland, Slovakia and Hungary. Southwest connects Romania and Moldova. In the south and southeast to the Black Sea and Marine Land, Ukraine, with an area of ​​603,628 km 2, which has all European territory

The area of ​​Ukraine in the 9th century was a center of Slavic culture in the Middle Ages. Which resulted in a state power in that region known as Kiev for centuries after it was divided between power groups, especially Russia, Poland and the Ottoman Empire. With short independence from 1917-1921 as a result of the Russian Revolution

From then on it became the Republic of the Soviet Union in 1922. The current border was established in 1954. Ukraine became independent again after the fall of the Soviet Union in 1922.

Ukraine has long been a city “The breadbasket” of the world for a long time due to fertile conditions. In 2011 Ukraine is the third largest exporter of cereals in the world. With the harvest that year higher than the average of Ukraine, caught in one of the ten most interesting areas for the purchase of agricultural land. In addition to Ukraine, there is also a developed production sector. Especially in aircraft and industrial equipment

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศนิวซีแลนด์

ข้อมูลของ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่อยู่ไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด ประเทศที่ใกล้ที่สุดคือออสเตรเลีย มันตั้งอยู่ 2,000 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ที่มีทะเลแทสมันอยู่ตรงกลาง ดินแดนทางใต้เท่านั้นคือทวีปแอนตาร์กติกา นิวแคลิโดเนีย ฟิจิ และตองงา

พื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศแบบพอสมควร และภูมิทัศน์ที่มีความหลากหลายในวัฒนธรรมและความงามตามธรรมชาติเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์มุ่งเน้นไปที่การค้าบนพื้นฐานของการเกษตร ชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไปชอบเดินทางท่องเที่ยวและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมกลางแจ้งเป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นรักบี้กีฬาแห่งชาติคริกเก็ตและเน็ตบอลรวมถึงกีฬาเอ็กซ์ตรีมและการเดินไกล

นิวซีแลนด์เกิดเมื่อ 60 ล้านปีก่อนห่างจากการเกิดของประเทศในโลกดั้งเดิมมากกว่า 200 ล้านปีก่อน ดินแดนของนิวซีแลนด์และทวีปอื่น ๆ ของโลกได้รวมตัวกันในแผ่นดินใหญ่ที่เรียกว่ากอนด์วานา 83 ล้านปีก่อนพวกเขาถูกแบ่งออกเป็นทวีปต่าง ๆ ในนิวซีแลนด์พวกเขาแยกออกเป็นดินแดนที่เรียกว่าทวีปซีแลนเดียซึ่งมีขนาดเท่ากับประเทศ Jilin Commons

วันนี้ถึง 60 ล้านปีที่แล้วเมื่อความคิดของนิวซีแลนด์จมลงใต้ทะเลเช่นเดียวกับแอตแลนติสในทวีป จนกระทั่ง 24 ล้านปีก่อนการเปลี่ยนแปลงของโลกใต้พิภพใต้พิภพผลักดันให้โลกเกิดขึ้นอย่างช้าๆจากน้ำอย่างช้าๆ จนกว่าจะเป็นนิวซีแลนด์เช่นวันนี้

ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์

Information of New Zealand Is the country that is far from the most other countries. The nearest country is Australia. It is located 2,000 kilometers northwest of the big island with the Tasman Sea in the middle. The only southern region is Antarctica. New Caledonia, Fiji and Tonga

Most areas of New Zealand have a temperate climate. And diverse landscapes in natural beauty and culture. The economy of New Zealand focuses on trade based on agriculture New Zealanders generally like traveling and support international cooperation and the environment. Outdoor activities are especially popular, such as rugby, national sports, cricket and netball, as well as extreme sports and long walks.

New Zealand was born 60 million years ago, more than 200 million years from the birth of the original world. New Zealand’s territories and other continents of the world have gathered in the mainland called Gondwana 83 million years ago. They are divided into different continents in New Zealand. They are separated into a land called the Celandia continent, which is the same size as the Jilin Commons.

Today, 60 million years ago, when the idea of ​​New Zealand sank under the sea like Atlantis in the continent until 24 million years ago, the change of the geothermal world, geothermal, pushed the world to slowly emerge from the water. slowly Until it is New Zealand like today

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle