ประเทศมอนเตเนโกร

ประวัติ ประเทศมอนเตเนโกร ต้นของเผ่ามอนเตเนโกรเริ่มปรากฏชัดเจนในศตวรรษที่ 10 ในฐานะรัฐกึ่งอิสระที่เรียกว่า ดูเคลีย หลังจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 7 จัดตั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ประกาศการรับรองความเป็นอิสระของ ดูเคลีย

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 15 มอนเตเนโกรครอบครองจักรวรรดิออตโตมัน แต่เนื่องจากการเป็นรัฐชายแดนทางตะวันตกของคาบสมุทรบอลข่านอำนาจและอิทธิพลของจักรวรรดิจึงไม่สามารถขยายออกไปได้มากนัก พระมหากษัตริย์แห่งมอนเตเนโกรจากยุคกลางถึงศตวรรษที่ 19 มีอำนาจในการปกครองประเทศด้วยความเป็นอิสระจำนวนมาก

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 กษัตริย์มอนเตเนโก โดยพระเจ้านิโคลัสที่ 1 แห่งราชวงศ์นีเยกอช เขาพยายามปลดปล่อยประเทศจากการปกครองของจักรวรรดิออตโตมันหลายครั้ง ซึ่งในท้ายที่สุดในปี 1878 เมื่อสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันได้รับชัยชนะและส่งผลให้สนธิสัญญาซานสเตฟาโนซึ่งเป็นโอกาส

สำหรับรัสเซียที่จะมีอิทธิพลมากขึ้นในรัฐบอลข่านประเทศอังกฤษและออสเตรีย – ฮังการีจึงคัดค้านและนำไปสู่เบอร์ลิน การประชุมใหญ่สามัญ เพื่อทบทวนสนธิสัญญาซานสเตฟาโนและสร้างสนธิสัญญาเบอร์ลินแทน สนธิสัญญานี้ส่งผลให้มอนเตเนโกรได้รับที่ดินและอิสรภาพเพิ่มเติมจากประเทศออตโตมัน

ประเทศมอนเตเนโกร

The early history of the Montenegro tribe began to appear clearly in the 10th century as a semi-autonomous state called the Clement. After that, Pope Gregory 7 established the monarchy. Announced the certification of independence of Duklea.

In the middle of the 15th century, Montenegro occupied the Ottoman Empire. But due to being the western border state of the Balkans, the empire’s power and influence cannot be greatly extended. The monarch of Montenegro from the Middle Ages to the 19th century had the power to rule the country with many independence.

In the late 19th century, King Montenegro By King Nicholas I of the Niègie dynasty He tried to liberate the country from the rule of the Ottoman Empire many times. In the end, in 1878, when the war with the Ottoman Empire prevailed and resulted in the Treaty of San Stefano, which was an opportunity.

For Russia to have more influence in the Balkan states, England and Austria-Hungary therefore opposed and led to Berlin. General conference To review the San Stefano Treaty and create the Berlin Treaty instead. This treaty resulted in Montenegro gaining additional land and independence from the Ottoman country.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเอธิโอเปีย

ประเทศเอธิโอเปีย หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลตั้งอยู่ในแหลมแอฟริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานต่อเนื่องยาวนานที่สุดในทวีปนี้ในฐานะที่เป็นประเทศเอกราช

เอธิโอเปียเป็นประเทศเดียวในแอฟริกาที่ยังคงเป็นอิสระในยุคอาณานิคมในแอฟริกา) และยังคงเป็นอิสระจนถึงปี 1936 เมื่อกองทัพอิตาลีในยุคของเบนิโตมุสโสลินีเข้ายึดครองประเทศ อังกฤษและเอธิโอเปียพิชิตกองทัพอิตาลีในปี 1783 แต่เอธิโอเปียไม่ได้รับเอกราชใหม่จนกว่าจะมีการลงนามในสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษและเอธิโอเปียในเดือนธันวาคม 1944

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เป็นต้นมามีความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องในประเทศ Emperor Celeste สละบัลลังก์ในปี 1974 เปลี่ยนรัฐบาลเป็นสาธารณรัฐในปี 1975

นอกจากนี้ยังมีสงครามภายในระหว่างกลุ่มการเมืองและชนเผ่าต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากซูดานและโซมาเลีย 1978 เอธิโอเปียได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตจนกระทั่งการสู้รบกับกองทัพโซมาเลีย และสนธิสัญญาสันติภาพได้ลงนามในปี 1988

ประเทศเอธิโอเปีย

ประเทศเอธิโอเปีย

Ethiopia Or officially the name, Democratic Republic of Ethiopia, is a landlocked country located in the African headland.It is one of the countries with the longest continuous history on this continent as an independent country between England and Ethiopia

Ethiopia is the only country in Africa that remained independent during the colonial era in Africa) and remained independent until 1936 when the Italian army of Benito Mussolini’s era took over the country. England and Ethiopia conquered the Italian army in 1783, but Ethiopia did not gain new independence until a treaty was signed between England and Ethiopia in December 1944.

Since 1972, there has been a continuous drought in the country. Emperor Celeste renounced the throne in 1974, changing the government into a republic in 1975.

There was also an internal war between political groups and various tribes backed by Sudan and Somalia. between England and Ethiopia Union until fighting w 1978 Ethiopia was assisted by the Soviet Union until fighting with the Somali army. And the peace treaty was signed in 1988.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเลโซโท

ประเทศเลโซโท เป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรเลโซโทเป็นประเทศเล็ก ๆ ในแอฟริกามีพื้นที่ทั้งหมด 30,355 ตารางกิโลเมตร (11,720 ตารางไมล์) ชายแดนล้อมรอบด้วยแอฟริกาใต้ในทุกทิศทางทำให้ไม่มีทางออกสู่ทะเล ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง

มีเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือมาเซรูเลโซโทมีระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และเป็นหนึ่งในสามประเทศในแอฟริกาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเช่นเดียวกับโมร็อกโกและสวาซิแลนด์

เลโซโทเป็นประเทศที่ล้อมรอบด้วยแอฟริกาใต้ทุกด้าน มีพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณสองเท่าของอุบลราชธานีในประเทศไทย แต่เลโซโทมีพื้นที่ประมาณ 1,400-1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้หิมะปกคลุมเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในแอฟริกาที่มี หิมะ แต่ใช้ประโยชน์จากหิมะละลายเป็นน้ำในประเทศเพื่อการบริโภค

เลโซโทเป็นประเทศที่ไม่มีปัญหาด้านเชื้อชาติเช่นประเทศในแอฟริกาหลายประเทศ เนื่องจากประชากรประมาณ 2,000,000 คน 99.7 เปอร์เซ็นต์เป็นเผ่า Sotho

ประเทศเลโซโท

ประเทศเลโซโท

Lesotho It is officially known as the Kingdom of Lesotho, a small country in Africa with a total area of ​​30,355 square kilometers (11,720 square miles). The border is surrounded by South Africa in all directions, resulting in no landings. The terrain is mostly mountainous and plateau.

It has the capital and the largest city, Maseru Lesotho. It has a monarchy under the constitution. And one of the three African countries with monarchy as Morocco and Swaziland.

Lesotho is a country surrounded by South Africa on all sides. With an area of ​​approximately 30,000 square kilometers, or about twice as much as Ubon Ratchathani in Thailand. But Lesotho covers an area of ​​1,400-1,800 meters above sea level making it snow-covered as few countries in Africa have snow but make use of the melting snow to water the country for consumption.

Lesotho is a country that does not have racial problems, such as many African countries. Since the population is about 2,000,000 people, 99.7 percent are Sotho tribes.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

เขตปกครองตนเองทิเบต

เขตปกครองตนเองทิเบต เป็นเมืองหลวงของลาซา มันเป็นเขตปกครองตนเองของจีน ชาวทิเบตมีพระในฐานะผู้นำของเขตปกครองพิเศษนี้ คนเหล่านี้คือพุทธศาสนาวัชรยาน คล้ายกับภูฏานทิเบตตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลกจนกระทั่งได้รับฉายาว่าหลังคาของโลกทิเบตมีอากาศหนาวเย็นมากและมีความดันและออกซิเจนต่ำดังนั้นผู้ที่มาทิเบตจะต้องปรับสภาพร่างกายก่อน และด้วยเหตุนี้ประชากรที่อาศัยอยู่ในทิเบตจึงมีขนาดเล็ก

มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรชายของทิเบตได้รับการแต่งตั้งก่อนที่จีนจะยึดครองทิเบตในฐานะเขตปกครองตนเองทิเบตมีอัตราสูงสุดสามอันดับแรกของโลก มีพระคัมภีร์มากมายในทิเบต ประชาชนปฏิบัติตามศาสนาอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะได้รับฉายา ดินแดนแห่งธรรม ( แดนแห่งพระธรรม )

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตปกครองตนเองชินเจียงอุยกูร์และมณฑลชิงไห่ (ประเทศจีน)
  • ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศเนปาล ประเทศภูฏาน มณฑลยูนนาน (ประเทศจีน) รัฐอัสสัม รัฐนาคาแลนด์ (ประเทศอินเดีย) ในปัจจุบัน บริเวณที่มีเขตติดต่อกับประเทศอินเดียนี้ ยังเป็นบริเวณพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับอินเดีย ซึ่งอินเดียได้อ้างกรรมสิทธิ์เข้ามาปกครอง และเรียกดินแดนบริเวณนี้ว่า อรุณาจัลประเทศ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับมณฑลเสฉวน (ประเทศจีน)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐชัมมูและแคชเมียร์ (ประเทศอินเดีย) และประเทศปากีสถาน

เขตปกครองตนเองทิเบต

เขตปกครองตนเองทิเบต

Tibet Autonomous Region, Tibet is the capital city of Lhasa. It is the autonomous region of China. Tibetans have monks as leaders of this special region. These people are Vajrayana Buddhism. Similar to Bhutan, Tibet, located on the Himalayas It is the highest plateau in the world until it has been nicknamed the roof of the world. Tibet is very cold and has low pressure and oxygen. Therefore, people who come to Tibet have to condition their body first. And because of this, the population that lives in Tibet is so small.

More than half of Tibet’s male population was appointed before China occupied Tibet as the autonomous region. Tibet has the top three rates in the world. There are many scriptures in Tibet. The people strictly adhere to religion until receiving the nickname. Land of Dharma (Land of Dharma)

  • North Connect with Shin Jiang Uygur Autonomous Region and Qinghai Province. (China)
  • South is in contact with Nepal, Bhutan, Yunnan Province (China), Assam, Nakaland (India). Currently, this area of ​​the border with India Is also the area of ​​dispute between China and India In which India claimed ownership And called this land area Arunachal Pradesh
  • Eastern contact with Sichuan (China)
  • West connects with Jammu and Kashmir. (India) and Pakistan

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลขนาดเล็กและตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตกซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีออสเตรียและลิกเตนสไตน์นอกเหนือจากการเป็นกลางทางการเมืองสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศมากมาย เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งนอกจากนี้ประเทศยังคล้ายกับประเทศเบลเยียม

มากกว่า 70% ของพื้นที่เป็นภูเขา มันคือเทือกเขาแอลป์ มีแม่น้ำสายสำคัญเช่นแม่น้ำไรน์แม่น้ำโรนแม่น้ำทีชีโนและแม่น้ำอิน ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมีเพียงหินแกรนิตหินปูนและหินที่ใช้ในการก่อสร้าง

10,000 ปีที่แล้วนักล่าและร่อนเร่ย้ายไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่Graubündenแห่งแรกในใจกลางสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมาอาณาเขตก็ค่อย ๆ ขยายไปสู่บริเวณทะเลสาบต่าง ๆ จนกระทั่งประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาลชาวเคลต์ (ชาวเคลต์ที่พูดภาษาเซลติก) เริ่มย้ายจากเยอรมนีเมื่ออยู่ภายใต้มากขึ้นเรื่อย ๆ ในพื้นที่ต่ำของสวิตเซอร์แลนด์ตอนกลาง

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Switzerland Is a small landlocked country and located in Western Europe bordering Germany, France, Italy, Austria and Liechtenstein. Aside from political neutrality, Switzerland is considered an international cooperation. many Since it is home to many international organizations. The country is also similar to Belgium.

More than 70% of the area is mountainous. It is the alps There are major rivers such as the Rhine River, Rhone River, Ticino River and the River In. Important natural resources are only granite, limestone, and stone used for construction. international cooperation. many Since it is home to many international organizations. The country is also similar to BelgiuI mportant natural resources are only granite,

10,000 years ago, hunters and nomads moved north of the Alps, which is now the first Graubünden area in the heart of Switzerland. Later, the territory gradually expanded to various lake areas until about 400 BC, the Celts. (Celtic-speaking Celtic people) began to move from Germany as they grew increasingly under low ground in central Switzerland. Ticino River and the River In. Important natural resources are only granite,

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศมัลดีฟส์

ประเทศมัลดีฟส์ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐมัลดีฟส์เป็นประเทศที่มีพื้นที่ประกอบด้วยหมู่เกาะปะการังจำนวนมากในมหาสมุทรอินเดียและตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียและศรีลังกา

ภูมิประเทศมีความยาว 821 กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้ 120 กิโลเมตรจากตะวันออกไปตะวันตก แต่เพียง 300 ตารางกิโลเมตรในพื้นที่ทั้งหมดและสูงสุดเพียง 2.3 เมตร ประกอบด้วยปะการัง 26 เกาะรวม 1,190 เกาะ ประชากรมีเพียงประมาณ 200 เกาะและได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยว 74 เกาะ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2511 มัลดีฟส์ยกเลิกระบบสุลต่านและเปลี่ยนระบอบประชาธิปไตยกับอิบราฮิมนาซิร์ในฐานะประธานาธิบดีคนแรกของมัลดีฟส์ และบริหารประเทศจนถึงปี 1978 (1978) หลังจากนั้นนายเหมามูนอับดุล – คายัมได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีจนกว่าจะได้รับตำแหน่งต่อเนื่องโดยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อเนื่องกัน 5 สมัย (5 ปีต่อครั้ง) หัวหน้าผู้บริหารที่ดำเนินงานยาวนานที่สุดในเอเชียใต้

ระบอบประชาธิปไตยของสาธารณรัฐรีพับลิกันประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดีได้รับการเลือกตั้งโดยตรง อยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปีในแต่ละครั้ง ประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจในการสั่งการและแต่งตั้งหัวหน้าคณะรัฐมนตรีผู้พิพากษาและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ

ประเทศมัลดีฟส์

ประเทศมัลดีฟส์

Maldives The official name of the Republic of Maldives is a country with many coral islands in the Indian Ocean and located in the southwest of India and Sri Lanka.

The landscape is 821 kilometers in length from north to south, 120 kilometers from east to west, but only 300 square kilometers in the total area and a maximum of only 2.3 meters, consisting of 26 coral islands, a total of 1,190 islands. The population is only about 200 islands and has been developed. To be a hotel for 74 island tourists.

On 11 November 1968, the Maldives abolished the Sultanate system and changed democracy with Ibrahim Nasir as the first president of the Maldives. And administrated the country until 1978 (1978). After that, Mr. Mao Moon Abdul-Kayam was elected president until he was appointed for 5 consecutive terms (5 years at a time). Which operates the longest in South Asia.

The democratic system of the Republican Republic, the president is the head of government and head of government. President is directly elected In position for 5 years each time Heads of state and government leaders have the power to direct and appoint chief ministers, judges, and supreme commanders of the National Security Agency.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเอกวาดอร์

ประเทศเอกวาดอร์ หรือ สาธารณรัฐเอกวาดอร์เป็นประเทศในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของชายแดนอเมริกาใต้กับโคลัมเบียไปทางทิศเหนือเชื่อมต่อกับเปรูไปทางทิศตะวันออกและทางทิศใต้ และมาถึงมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกประเทศนี้มีอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะกาลาปากอส (หมู่เกาะ Gonas) ในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งอยู่ 965 กิโลเมตร (600 ไมล์) ไปทางทิศตะวันตก

เนื่องจากพื้นที่นี้ตั้งอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรผ่านมันถูกตั้งชื่อตามคำภาษาเอกวาดอร์สเปนซึ่งสอดคล้องกับ “เส้นศูนย์สูตร” ในภาษาอังกฤษ เอกวาดอร์มีพื้นที่ 272,045 ตารางกิโลเมตร (105,037 ตารางไมล์) เมืองหลวงคือกีโต

เอกวาดอร์หรือเอกวาดอร์เป็นประเทศในอเมริกาใต้ตั้งอยู่ในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปชายแดนภาคเหนือชายแดนโคลอมเบีย ไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้เชื่อมต่อกับเปรูและไปทางทิศตะวันตกเป็นชายฝั่งถัดจากมหาสมุทรแปซิฟิก

เอกวาดอร์ เป็นคำภาษาสเปนที่มีเส้นศูนย์สูตรเป็นภาษาอังกฤษหมายถึงเส้นศูนย์สูตร
ซึ่งได้รับชื่อนี้เนื่องจากเอกวาดอร์ตั้งอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรตัดผ่านและเนื่องจากที่ตั้งของมันอยู่บนเส้นศูนย์สูตรทำให้ทั้งประเทศได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งปี แต่สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือพื้นที่ภูเขาป่าฝนและชายฝั่งแปซิฟิก

ประเทศเอกวาดอร์

ประเทศเอกวาดอร์

Ecuador Ecuador is a country in the northwest region of the South American border with Colombia to the north

connecting with Peru to the east and to the south. And arrived in the Western Pacific.

This country has sovereignty over the Galapagos Islands (the Gonas Islands) in the Pacific Ocean. It is located 965 kilometers (600 miles) to the west.

Since this area is located at the equator through, it is named after the Spanish word Ecuador which corresponds to “Equator” in English, Ecuador has an area of ​​272,045 square kilometers (105,037 square miles). The capital city is Quito.

Ecuador or Ecuador is a country in South America located in the northwestern part of the continent, the northern border, the Colombian border. To the east and south is connected to Peru and to the west is the coast next to the Pacific Ocean.

Ecuador is a Spanish term with an equator in English, meaning the equator, which received this name because Ecuador is located at the equator, cuts through, and because its location is on the equator

the whole country receives full sunshine throughout. All year But the weather in each area will vary according to the topography, which is divided into 3 types: mountain areas, rainforest and the Pacific coast.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศพม่า

ประเทศพม่า อยู่ภายใต้การต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเข้มข้น กลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากในประเทศพม่ามีส่วนร่วมในหนึ่งในสงครามกลางเมืองที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลก ในช่วงเวลานี้สหประชาชาติและองค์กรอื่น ๆ อีกมากมายยังคงรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ในปี 2554 รัฐบาลทหารยึดอำนาจอย่างเป็นทางการหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปปี 2553 และรัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเป็นพลเรือน แต่อดีตผู้นำทหารยังคงมีอำนาจภายในประเทศกองทหารพม่าละทิ้งการควบคุมของรัฐบาลรวมถึงการปล่อยตัวอองซานซูจีและนักโทษการเมือง

สิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นจนถึงจุดผ่อนปรนการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการค้าอื่น ๆ ที่ยังคงมีการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติของรัฐบาลต่อชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงยาและการตอบโต้การปะทะทางศาสนา

นอกจากการเป็นสมาชิกของอาเซียนแล้ว ประเทศพม่ายังเป็นสมาชิกของ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก, ขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ เครือจักรภพแห่งประชาชาติ ถึงแม้ว่าจะเคยเป็นประเทศอาณานิคมของ สหราชอาณาจักร มาก่อนก็ตาม

ประเทศพม่า

ประเทศพม่า

Myanmar is under intense ethnic struggle. Many ethnic groups in Burma are involved in one of the longest ongoing civil wars in the world. During this period The United Nations and many other organizations continue to report domestic human rights abuses.

In 2011, the military regime officially seized power after the 2010 general election and the government was established as a civilian. But former military leaders still have power within the country Burma Army abandons control of the government Including the release of Aung San Suu Kyi and political prisoners

Human rights and international relations have improved To the point of easing other trade and economic sanctions that there is still criticism of the government’s treatment of Rohingya minorities and the response to religious clashes

In addition to being a member of ASEAN Myanmar is also a member of The East Asia Summit, the Maverick Movement and the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation But not a member of Commonwealth of nations Although it used to be a colony country of United Kingdom first

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศโรมาเนีย

ประเทศโรมาเนีย เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้มีเทือกเขาแอลป์ทรานส์แอลป์อยู่กลางประเทศ และเทือกเขาคาร์เพเทียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีที่ราบอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาแอลป์ทรานส์แอลป์ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เรียกว่าวอลลาเชีย

โรมาเนียถือเป็นประเทศที่ยังคงความหลากหลายทางธรรมชาติ ภูมิภาคทรานส์ – แอลป์ยังมีสัตว์ป่าเช่นหมีสีน้ำตาลหมาป่าสีเทาและแมวป่าบางตัว และละมั่งในปริมาณที่มากกว่าประเทศยุโรปอื่น ๆ ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนธันวาคมปี 1989 ผู้คนปฏิวัติและล้มล้างระบอบคอมมิวนิสต์เพื่อประชาธิปไตย และประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งปี พ.ศ. 2534 ในฐานะกฎหมายสูงสุดที่ควบคุมประเทศนโยบายรัฐใหม่นี้ได้กำหนดให้เป็นรัฐประชาธิปไตยและสังคม (ประชาธิปไตยและรัฐสังคม) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขที่ได้รับการเลือกตั้งจากประมุขแห่งรัฐ หลังจากที่ระบบคอมมิวนิสต์โรมาเนียถูกโค่นโดยการปฏิวัติ

ประเทศโรมาเนีย

ประเทศโรมาเนีย

Romania It is the largest country in Southeast Europe, with the Alps in the middle of the country. And the Carpathians in the northeastern part of the country, with plains in the south of the Alps, which is a farming area called Wallachia. The Romanian government was originally a coalition between the National Liberal Party (NLP), the Democratic Party (DP) and the Hungarian Democratic Union of Romania (HDUR). However, in the latter two major parties were the NLP

Romania is considered a country with a still natural diversity. The Trans-Alps region also has wild animals such as brown bears, gray wolves and some wild cats. And gazelle in greater quantities than any other European country, which is continuously decreasing.

In December 1989, people revolutionized and overthrew the communist regime for democracy. And promulgating the Constitutional Law of the Year 2534 as the supreme law governing the country, this new state policy has been designated as a democratic and social state (Democratic and Social State), with the president as the elected head of state. After the Romanian communist system was overthrown by the revolution.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศคูเวต

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของ ประเทศคูเวต เริ่มต้นด้วยการก่อสร้างเมืองคูเวตในศตวรรษที่ 18 โดยเผ่า Uteiba ซึ่งเดินทางไปทางตอนเหนือของกาตาร์ ในช่วงศตวรรษที่ 19 คูเวตพยายามขอความช่วยเหลือจากอังกฤษเพื่อหลบหนีการยึดครองของพวกเติร์กและกลุ่มผู้มีอำนาจในคาบสมุทรอาหรับ ในปี 1899 ชีคมูบารัคอัลซาบาห์ได้ลงนามในข้อตกลงกับอังกฤษว่าเขาและผู้สืบทอดของเขาจะไม่อนุญาตให้มีอาณาเขตและต้อนรับผู้แทนต่างประเทศใด ๆ

โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากอังกฤษ อังกฤษตกลงที่จะให้เงินประจำปีแก่ Sheikh Mubarak และทายาทของเขาและปกป้องคูเวต อังกฤษดูแลกิจการต่างประเทศและความมั่นคงของคูเวต

ในช่วงต้นปี 2504 อังกฤษได้ถอนสิทธินอกเขตอำนาจให้แก่ชาวต่างชาติในคูเวต และรัฐบาลคูเวตได้เริ่มใช้กฎหมายของตนร่างโดยนักกฎหมายอียิปต์ชาวคูเวตได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2504 หลังจากการแลกเปลี่ยนบันทึกกับอังกฤษชายแดนก่อตั้งขึ้นระหว่างคูเวตและซาอุดิอาระเบียในปี 2535 โดยสนธิสัญญาอูกแอร์หลังจากการสู้รบ ใน Jahrah ได้จัดตั้งเขตเป็นกลางระหว่างคูเวตและซาอุดิอาระเบีย (คูเวต – ซาอุดีอาระเบียกลางโซน) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 5,180 ตารางกิโลเมต

ล้อมรอบด้วยชายแดนทางใต้ของคูเวตในเดือนธันวาคม 1969 คูเวตและซาอุดิอาระเบียได้ลงนามในข้อตกลงเขตเป็นกลาง (ปัจจุบันเรียกว่าเขตแบ่ง) และกำหนดเขตแดนระหว่างประเทศใหม่ทั้งสองประเทศแบ่งน้ำมันทั้งในฝั่งและบนบกในเขตแดนแบ่งเท่า ๆ กัน ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2534 สงครามอ่าวเปอร์เซีย อิรักครอบครองคูเวตทั้งหมดภายใน 3 วัน สหรัฐฯและพันธมิตรได้ปลดปล่อยคูเวตจากการยึดครองอิรัก จนกระทั่งคูเวตได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน

ประเทศคูเวต

ประเทศคูเวต

Modern history of Kuwait begins with the construction of the city of Kuwait in the 18th century by the Uteiba tribe who traveled north of Qatar. During the 19th century, Kuwait tried to get help from England to escape the occupation of the Turks and the authorities in the Arabian Peninsula. In 1899, Sheikh Mubarak Al-Sabah signed an agreement with England that He and his descendants will not allow territory and welcome any foreign representatives.

Without prior consent from England England agreed to give an annual grant to Sheikh Mubarak and his heirs and protect Kuwait. England looks after Kuwaiti’s foreign affairs and security.

In early 1961, the United Kingdom withdrew extraterritorial rights to foreigners in Kuwait. And the Kuwait government began using its own laws, drafted by Egyptian lawyers. Kuwait completely gained independence on June 19, 1961, after a record exchange with

the British border was established between Kuwait and Saudi Arabia in 1992 by the Overseas Air Service. Combat in Jahrah has established a neutral zone between Kuwait and Saudi Arabia (Kuwait – Central Saudi At 5,180 square kilo Mate .

Surrounded by the southern border of Kuwait. In December 1969, Kuwait and Saudi Arabia signed a neutral zone agreement. (Now called the dividing zone) and define the new border between the two countries

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle