ประเทศสหรัฐ

ข้อมูลของ ประเทศสหรัฐ เป็นสหพันธรัฐ ประกอบด้วย 50 รัฐและเขตสหพันธรัฐหนึ่งห้าเขตปกครองตนเองที่สำคัญและเกาะเล็ก ๆ หลายแห่ง

ใน 48 รัฐและภาคกลางตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือระหว่างแคนาดาและเม็กซิโก อลาสกาตั้งอยู่ที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ ล้อมรอบด้วยแคนาดาไปทางทิศตะวันออกและข้ามช่องแคบแบริ่งจากรัสเซียไปทางทิศตะวันตก

และรัฐฮาวายเป็นกลุ่มเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกกลางดินแดนของสหรัฐฯกระจายไปทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลแคริบเบียน ครอบคลุมเก้าโซนเวลาภูมิศาสตร์ภูมิอากาศและสัตว์ป่าของประเทศมีความหลากหลายอย่างมาก

สหรัฐอเมริกามีพื้นที่ 9.8 ล้านตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ 326 ล้านคนทำให้เป็นพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรที่ใหญ่ที่สุดในโลก รูปแบบการเติบโตสูงขึ้นกว่า 80% ในปี 2010 และนำไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่ เมืองหลวงของประเทศคือวอชิงตันดีซีและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือนิวยอร์กซิตี้

ประเทศสหรัฐ

Data for the United States are federation consisting of 50 states and one federal territory, five important autonomous regions, and several small islands.

In 48 states and the central region, located in North America between Canada and Mexico. Alaska is located in the northwest corner of North America. Bordered by Canada to the east and across the Bering Strait from Russia to the west

And the state of Hawaii is a group of islands in the central Pacific Ocean, US territories spread across the Pacific Ocean and the Caribbean Sea. Covering the nine time zones, the geography, climate, and wildlife of the country are extremely diverse.

The United States has an area of ​​9.8 million square kilometers, with a population of approximately 326 million people, making it the 4th largest area in the world and the 3rd largest in the world and the largest residential population in the world. The growth pattern increased by over 80% in 2010 and led to great growth. The country’s capital is Washington DC and the largest city is New York City.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศบลูไนท์

ข้อมูลต่างประเทศ ประเทศบลูไนท์ หรือ เนการาบรูไนเป็นรัฐเอกราชในเกาะบอร์เนียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝั่งทางเหนือพบทะเลจีนใต้ ชายแดนที่เหลือนั้นถูกล้อมรอบด้วยรัฐซาราวักของมาเลเซียตะวันออก บรูไนเป็นประเทศเดียวที่มีพื้นที่ทั้งหมดบนเกาะบอร์เนียวส่วนที่เหลือของเกาะแบ่งออกเป็นมาเลเซียและอินโดนีเซีย บรูไนมีประชากรประมาณ 423,196 คนในปี 2560

บรูไนมาถึงจุดสูงสุดในช่วงยุคสุลต่านโบลคียาห์ซึ่งปกครองอาณาจักรบรูไนตั้งแต่ปีพ. ศ. 2571 ถึง 2514 ซึ่งมีการกล่าวกันว่ามีอำนาจควบคุมส่วนใหญ่ของเกาะบอร์เนียว เช่นพื้นที่ปัจจุบันของซาราวักซาบาห์กลุ่มเกาะทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียวมะนิลาและหมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว ต่อมาในปี ค.ศ. 1521 เฟอร์ดินานด์มาเจลลันพบกับบรูไนและในปี ค.ศ. 1578 บรูไนได้ต่อสู้กับสเปนในสงครามคาสตีล

ในช่วงศตวรรษที่ 19 อาณาจักรบรูไนเริ่มเสื่อมสภาพ สุลต่านยอมจำนนซาราวัก (กูชิง) กับเจมส์บรูคและแทนที่รายาแห่งซาราวัก จากนั้นซาราวักก็กลายเป็น บริษัท NBCC ของอังกฤษ ในปี 1888 ประเทศบรูไนได้กลายเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษและได้รับมอบหมายให้เป็นพลเมืองอังกฤษในฐานะผู้ดูแลอาณานิคมในปี 1906 หลังจากนั้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้รุกรานประเทศบรูไนในปี 1959 ด้วยกฎหมายสูงสุด ในปีพ. ศ. 2505 การประท้วงเล็ก ๆ น้อย ๆ กับสถาบันกษัตริย์สิ้นสุดลงด้วยความช่วยเหลือของอังกฤษ

บรูไนเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ (ปริมาณการผลิตน้ำมันประมาณ 180,000 บาร์เรลต่อวัน)

บรูไนประกอบด้วยสองส่วนที่ไม่ติดกัน: ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกโดย 97% ของประชากรอาศัยอยู่ทางตะวันตก และมีประชากรเพียง 10,000 คนเท่านั้นที่อาศัยอยู่ทางด้านตะวันออกซึ่งมีภูเขาเป็นจำนวนมากและเป็นที่ตั้งของเขตเดมิง เมืองหลักของบรูไนคือเมืองหลวงบันดาร์เสรีเบกาวัน พอร์ตโมราและเซเรีย ภูมิอากาศในบรูไนเป็นภูมิอากาศแบบเขตร้อน ด้วยอุณหภูมิสูงความชื้นสูงและฝนตกมาก

ประเทศบลูไนท์

ประเทศบลูไนท์

Brunei or Nekara, Brunei is an independent state on the island of Borneo in Southeast Asia. The north coast meets the South China Sea. The remaining border is surrounded by the Sarawak state of East Malaysia. Brunei is the only country with a total area on the island of Borneo, the rest of the island is divided into Malaysia and Indonesia. Brunei has a population of approximately 423,196 people in 2017.

Brunei reached its peak during the Sultan Bolkiah period, which had ruled the Kingdom of Brunei since 1990. Fri 2571 to 1971, which is said to have control over the majority of Borneo. Such as the current area of ​​Sarawak Sabah, the island group northeast of Borneo, Manila and the northwestern islands of Borneo. Later in 1521 Ferdinand Magellan met with Brunei and in In 1578, Brunei fought Spain in the Castile War.

During the 19th century, the Brunei kingdom began to deteriorate. Sultan surrendered to Sarawak (Kuching) with James Brooke and replaced Raya of Sarawak. Sarawak then became a British NBCC company. In 1888, Brunei became a British protectorate and was assigned as a British citizen as a trustee of the colony in 1906. After that, during the Second World War, Japan invaded. Brunei in 1959 with the highest law. In 1962, a small protest against the monarchy ended with British help.

Brunei is a major oil exporter. (Oil production volume of approximately 180,000 barrels per day)

Brunei consists of two unbroken parts: the west and the east, with 97% of the population living in the west. And only 10,000 people live on the east side, which has a lot of mountains and is home to Deming. The main city of Brunei is the capital city Bandar Seri Begawan. Port Mora and Serie The climate in Brunei is a tropical climate. With high temperatures, high humidity, and very rainy

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle