ประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา   ชื่ออย่างเป็นทางการคือราชอาณาจักรกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชา  เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบไปด้วยทิศตะวันตกติดกับไทยทางตอนเหนือติดชายแดนไทยและลาว ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับเวียดนาม และทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงอ่าวไทย

กัมพูชามีประชากรมากกว่า 14.8 ล้านคนกัมพูชาเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดลำดับที่ 66 ของโลก พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติ ประชากรกัมพูชาเคารพนับถือประมาณ 95% ชนกลุ่มน้อยในประเทศเป็นชนเผ่าชาวเวียดนาม, จีน, จามและชาวเขามากกว่า 30 คน เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือพนมเปญซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกัมพูชา

ราชอาณาจักรกัมพูชาปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีพระนโรดมสีหมุนีได้รับการเลือกตั้งจากรัฐสภาสู่บัลลังก์เป็นประมุข ประมุขของรัฐคือ Grand Chancellor Dej Hun Sen ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำที่ยาวนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปกครองกัมพูชามานานกว่า 25 ปี

ประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา

Cambodia or Kom Chia The official name is the Kingdom of Cambodia or Kingdom of Cambodia. Is a country located in the southern part of the Indochina Peninsula in Southeast Asia, with an area of ​​181,035 square kilometers. Surrounded by western borders with Thailand, in the north bordering Thailand and Laos East and south bordering Vietnam. And northwest to the Gulf of Thailand

Cambodia has a population of over 14.8 million people. Cambodia is the 66th most populous country in the world. Theravada Buddhism is a national religion. The Cambodian population respects about 95% of the country’s ethnic minorities, as well as more than 30 ethnic Vietnamese, Chinese, Cham and hill tribes. The capital and largest city is Phnom Penh, which is a political center. Economy and culture of Cambodia

The Kingdom of Cambodia ruled the monarchy under the constitution, with Norodom Sihamoni being elected by Parliament to the throne. The head of state is the Grand Chancellor Dej Hun Sen, which is currently the longest leader in Southeast Asia. Which ruled Cambodia for over 25 years

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle