ประเทศกานา

ประวัติของ ประเทศกานา มีชื่ออย่างเป็นทางการสาธารณรัฐกานา (อังกฤษ: สาธารณรัฐกานา) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ด้วยแนวชายฝั่งทางใต้ติดกับอ่าวกินี แต่ก่อนเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรที่รู้จักกันในชื่อโกลด์โคสต์

ชื่อกานามาจากจักรวรรดิกานา (แม้ว่าดินแดนของจักรวรรดินั้นไม่เคยติดกับกานาเลย)

กานาตั้งอยู่ในอ่าวกินี อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยทำให้เกิดสภาพอากาศอบอุ่นมีพื้นที่ 238,535 กม. ² (92,099 ไมล์²) มีชายฝั่งที่ 560 กิโลเมตร (348 ไมล์) มีความยาวระหว่างละติจูด 4 – 12 องศาเหนือและลองจิจูดที่ 4 องศาตะวันตก – 2 องศาทางตะวันออกและทางตรงพร้อมกับเส้นลมปราณแรก

กานาตั้งอยู่ในภูมิอากาศแบบเขตร้อนประกอบด้วยสองฤดูคือฤดูแล้งและฤดูฝน ซึ่งฤดูกาลในภาคเหนือจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนในขณะที่ภาคใต้จะเริ่มจากเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนในประเทศกานามีพายุทะเลทรายพัดไปทางตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 21-28 องศาเซลเซียส (70-82 องศาฟาเรนไฮต์) มีชื่อประมาณ 77-85 เปอร์เซ็นต์ ในภาคเหนือฤดูฝนแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน และกันยายน – พฤศจิกายน

ประเทศกานา

The official name of Ghana is Ghana. Republic of Ghana (Ghana) is a country located in the West African region. Western Frontier, Côte d’Ivoire East to Burkina Faso East to Togo, with the southern coast bordering the Gulf of Guinea. Formerly a British colony known as the Gold Coast.

The Ghana name comes from the Ghana Empire. (Although the territory of that empire has never been attached to Ghana)

Ghana is located in the Gulf of Guinea Slightly above the equator, creating a warm climate with an area of ​​238,535 km² (92,099 miles²), a coastline of 560 kilometers (348 miles) in length between latitudes 4 – 12 degrees north and longitude at 4 degrees west – 2 degrees east And the direct route with the first respiration line

Ghana is located in a tropical climate consisting of two seasons, namely the dry season and the rainy season. The season in the north will start from March until November, while the southern region will start from April to mid November. In Ghana, a desert storm blows to the northeast from December to March. The average temperature is around 21-28 degrees Celsius (70-82 degrees Fahrenheit). There are about 77-85 percent in the north. The rainy season is divided into 2 periods which are from April to June and September to November.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle