ประเทศกาบอง

ประเทศกาบอง ถูกปกครองโดยประธานาธิบดีที่จัดตั้งขึ้นเองเนื่องจากอำนาจได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2503 กาบองได้แนะนำระบบของพรรคการเมืองและรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในช่วงต้น 90s ที่สร้างกระบวนการเลือกตั้ง โปร่งใสมากขึ้น

รวมถึงการปฏิรูปสถาบันต่าง ๆ ของรัฐกาบองที่มีประชากรน้อย แต่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายดังนั้นจึงเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติทำให้กาบองกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในภูมิภาค

กาบองในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเคยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแถบเส้นศูนย์สูตรของสหพันธรัฐแอฟริกาตะวันตก ในปี 1958 กาบองได้รับเอกราชและประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2504 โดยนายลียง Emba เป็นประธานาธิบดีคนแรก ในปี พ.ศ. 2507 มีการรัฐประหารเกิดขึ้น

แต่ด้วยความช่วยเหลือของฝรั่งเศสโดยสันนิษฐานว่าเป็นประธานาธิบดีจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี 2510

ประเทศกาบอง

ประเทศกาบอง

Gabon is ruled by a self-established president since power gained independence from France on 17 August 1960. Gabon introduced a system of political parties and a new constitution in the early 90s that created an electoral process. More transparentpart of the African Equatorial Territory of the West African Federation. In 1958, Gabon was granted autonomy and declared independence on 17 August 1961 by Mr Lee. Yong Emba was the first president. In the year 1964 a coup took place.

Including the reform of various institutions of the state of Gabon with a small population. But there are many natural resources Therefore is of interest to foreign private investors Making Gabon become one of the richest countries in the region

Formerly Gabon in the French colonial period It is part of the African Equatorial Territory of the West African Federation. In 1958, Gabon was granted autonomy and declared independence on 17 August 1961 by Mr Lee. Yong Emba was the first president. In the year 1964 a coup took place.

But with the help of France By assuming the presidency until his death in 1967

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle