ประเทศคิริบาส

ประเทศคิริบาส ติดอันดับหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก คิริบาสมีรายได้ประชาชาติต่อหัวต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐเคยมีรายได้จากการส่งออกฟอสเฟตจำนวนมากจากเกาะบานาบา ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด. และร้อยละ 50 ของงบประมาณรัฐบาลอย่างไรก็ตามฟอสเฟตหมดลงในปี 2522 และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ ทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัวลดลงกว่าครึ่งในช่วงปี 2522-2524 ปัจจุบันเศรษฐกิจของคิริบาสอาศัยดอกเบี้ยจากกองทุนสำรองเพื่อความเท่าเทียมกันของรายได้

ซึ่งเป็นเงินที่ ประเทศคิริบาส สะสมจากการส่งออกฟอสเฟตมีมูลค่าประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และรัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ. นอกจากนี้คิริบาสยังหารายได้จากการประชุมประมง และจากแรงงานคิริบาสนอกประเทศรวมถึงความช่วยเหลือจากต่างประเทศและการท่องเที่ยวด้วยภูมิประเทศและข้อ จำกัด ในการเพาะปลูกส่งผลให้คิริบาสต้องนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเกือบทุกชนิดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

สนามบินนานาชาติ Bonrikhi ใน Tarawa เป็นท่าเรืออากาศหลักของประเทศคิริบาส สายการบิน Kiribati, Air Kiribati และ Coral Sun Airways สามารถเดินทางไปยังเกาะต่างๆในหมู่เกาะกิลเบิร์ต แต่ไม่มีสายการบินในประเทศที่สามารถบินไปยังหมู่เกาะไลน์และหมู่เกาะฟีนิกซ์ได้ เฉพาะหมู่เกาะไลน์เท่านั้นที่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินผ่านสายการบิน Fiji Airways จากสนามบินนานาชาตินาดีในฟิจิไปยังสนามบินแคสซิดีบนเกาะคิริติมาติ

ประเทศคิริบาส

Kiribati ranks among the poorest countries in the world. Kiribati, with a per capita national income of less than US $ 1,000, used to earn substantial phosphate exports from Banaba Island. Which accounts for 80 percent of the total export value. And 50 percent of the government budget. However, phosphate was depleted in 1979 and had a serious impact on the economy. This caused the national income per capita to be reduced by more than half between 1979-1981. Today, Kiribati’s economy relies on interest from the reserve fund for income equality.

This is the amount Kiribati accumulates from phosphate exports, valued at approximately A $ 600 million. And the government can manage it effectively. Kiribati also earns money from fishing conventions. And from Kiribati workers outside the country, as well as foreign aid and tourism, with terrain and farming restrictions, Kiribati has to import almost any consumer goods necessary to sustain life.

Bonrikhi International Airport in Tarawa is Kiribati’s main air port.Kiribati, Air Kiribati and Coral Sun Airways can travel to many islands in the Gilbert Islands. But there are no domestic airlines that can fly to the Line Islands and the Phoenix Islands. Only the Line Islands can fly via Fiji Airways from Nadi International Airport in Fiji to Cassidy Airport on Kiritimati Island.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<< สาระเพิ่มเติมได้ที่ ufabet  GOogle