ประเทศซานมารีโน

ประเทศซานมารีโน (San marino) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สาธารรัฐชานมารีโน เป็นประเทศ ประเทศหนึ่งเล็กๆที่อยู่ในทวีป ยุโรปตอนใต้บนแนวเทือกเขาแอพเพนไนน์ ถุกล้อมรอบโดยประเทศอิตาลี เป็นหนึ่งในรัฐยุโรป

ตามที่ตำนานได้กล่าวกันมา ประเทศซานมารีโน มีประวัติย้อนหลังถึง พ.ศ.845 โดยช่างแกะสลักหินชาวคริสต์คนหนึ่งมีชื่อว่ามารีนุส ได้หลบหนีการตามล่าของศาสนา มาหลบภัยและตั้งถิ่นฐาน ในเขตเมือง มอนเตตีตาโน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ ประเทศซานมารีโน ซานมารีโนถือเอาวันที่3 กันยายน พ.ศ.845 เป็นที่ตั้งของประเทศ

ในสงครามโลกครั้งที่หนึงซานมารีโนไดประกาศสงครามกับเมืองฮังการี เมื่อวันที่3 มิถุนายน พ.ศ.2458 หลังจากอิตาลีประกาศเปิดสงครามในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ทำให้มีผู้สูญเสียมากมายซานมารีโนจึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9เขต

ปัจจุบันซานมารีโนมีประชากรมากกว่าเกือบ3แสนคน โดยประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนานิกายโรมัน และมีภาษาอิตาลีเป็น๓าษาทางการหลักของพวกเขา

ประเทศซานมารีโน

ประเทศซานมารีโน (San marino)

San marino , also known as Chan Marino State is a small country on the continent. Southern Europe on the Appenzine Mountains Surrounded by Italy Is one of the European states.

As the legend says San Marino Has a history dating back to 845 BC, by a Christian stone carver named Marinus Fled the hunt of religion Come to take shelter and settle in the town of Monte Teatano, which is now the location of San Marino San Marino equates to the date 3 September 845 as the location of the country.

In the First World War, San Marnodi declared war on Hungary on 3 June 1915 after Italy declared war on 25 May 1995, resulting in many losses. San Marino then divides the administrative area into 9 districts.

San Marino currently has a population of more than 300,000 people. In which the majority of the population are Roman Catholic And have Italian as their main language of study.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle