ประเทศซิมบับเว

ประเทศซิมบับเว มีชื่ออย่างเป็นทางการสาธารณรัฐซิมบับเวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลตั้งอยู่ในภาคใต้ของแอฟริการะหว่างแม่น้ำซิมบับเว และแม่น้ำลิมโปโป กับชายแดนทางเหนือกับแซมเบียตะวันออกโมซัมบิก ทิศตะวันตกติดกับบอตสวานา และทางใต้ติดกับแอฟริกาใต้ด้วยพื้นที่ 390,580 ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือฮาราเร

ซิมบับเวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ล้อมรอบด้วยแอฟริกาใต้ทางตอนใต้โดย แม่น้ำลิมโปโป บอตสวานาทางตะวันตก บอตสวานาแซมเบียและโมซัมบิกทางตะวันตกเฉียงเหนือในตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ซิมบับเวยังมีจุดติดต่อกับนามิเบียอยู่ทางทิศตะวันตก จุดที่สูงที่สุดของประเทศคือ ภูเขาเนียนกานี  ซึ่งมีความสูง 2,592 เมตร

นักสำรวจชาวอังกฤษเดินทางมาถึงซิมบับเวในปลายศตวรรษที่ 19 และเริ่มตั้งอาณานิคม แซมเบียต่อมากลายเป็นที่รู้จักในฐานะโรดีเซีย ต่อมามันถูกแบ่งออกเป็นภาคเหนือของโรดีเซียและในที่สุดก็กลายเป็นประเทศแซมเบียในปี 1898 ส่วนทางใต้ของภูมิภาคแซมเบียเรียกว่าเซาท์โรดีเซีย ต่อมากลายเป็นซิมบับเวหลายปีต่อมา

ประเทศซิมบับเว

ประเทศซิมบับเว

Zimbabwe , officially the Republic of Zimbabwe, is a landlocked country located in southern Africa between the Zimbabwe River. And the Limpopo River With the northern border with Zambia in eastern Mozambique West bordered by Botswana. And to the south, bordered by South Africa with an area of ​​390,580 square kilometers. The capital city is Harare.

Zimbabwe is a landlocked country. Bordered by South Africa in the south by Limpopo River Western Botswana Botswana, Zambia and Mozambique, north-west, east and northeast Zimbabwe still has contact points with Namibia in the west. The highest point of the country is Nganani Mountain Which is 2,592 meters high Exports of minerals, agriculture and tourism Is a business that brings foreign currencies into Zimbabwe. Mining is still a very profitable business. Zimbabwe has the world’s second largest platinum resource. Zimbabwe is the largest trading partner on the continent of South Africa.

British explorers arrived in Zimbabwe at the end of the 19th century and started to colonize. Zambia later became known as Rhodesia. Later it was divided into northern Rhodesia and eventually became Zambia in 1898. The southern region of Zambia is called South Rhodesia. Later became Zimbabwe several years later.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle