ประเทศดูไบ

ข้อมูลความเป็นมา ประเทศดูไบ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร และด้วยประชากรประมาณ 2 ล้านคนดูไบถือเป็นท่าเรือที่สำคัญในโลก และมีอัตราการเติบโตของเมืองที่สูงมาก

ในปีพ. ศ. 2376 ประมาณ 800 Baniyas เผ่านำโดยครอบครัว Magtum ซึ่งยังคงเป็นผู้ว่าการรัฐในปัจจุบันได้อพยพไปตั้งรกรากในบริเวณปากแม่น้ำซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นท่าเรือที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ดูไบกลายเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลรวมถึง การประมงและการเลี้ยงไข่มุกหลังจากนั้นในศตวรรษที่ 20 ดูไบได้กลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญศูนย์กลางการค้าและการส่งออกที่สำคัญโดยมี Sook ที่ใหญ่ที่สุด (ชื่อตลาดตะวันออกกลาง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่รู้จักกันในชื่อ Deira )

การค้าในดูไบประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถดึงดูดพ่อค้าอิหร่านและอินเดียสามารถชำระให้กับการค้าในรัฐ แต่เมื่อการค้าดำเนินไปตำแหน่งผู้ปกครองของดูไบยังคงเป็นรัฐเดียวที่ได้รับการปกป้องจากอาณานิคมของอังกฤษ ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งในพื้นที่ทางตอนเหนือของชายฝั่งของคาบสมุทรอาหรับดังนั้นหลังจากอังกฤษถอนตัวออกจากการปกครองในปี 1971, ดูไบพร้อมกับรัฐอื่น ๆ อีกมากมายที่จัดตั้งขึ้นร่วมกันสหรัฐอาหรับเอมิเรต

และหลังจากนั้นในช่วงปี 1980-1990 ดูไบได้ลงทุนในโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อให้ดูไบเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ในปี 2543 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปดูไบมี 300,000 คน

ดูไบเป็นเมืองที่มีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ในฤดูร้อนอุณหภูมิจะสูงมาก ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 42 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิกลางคืนต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียสในฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียสและในเวลากลางคืนจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 14 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุดที่เคยวัดในดูไบคือ 47.3 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้คือ 7 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างเล็กประมาณ 150 มม. (6 นิ้ว) ต่อปีซึ่งมีมากในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตามปริมาณฝนที่ตกหนักที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2531 โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง 150.2 มิลลิเมตรใน 24 ชั่วโมง ความชื้นในดูไบประมาณ 60% และแต่ละแห่งจะสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาว

ประเทศดูไบ

Background Information Dubai is the largest city in the United Arab Emirates. Covers an area of ​​approximately 4,000 square kilometers. And with a population of about 2 million people, Dubai is considered an important port in the world. And has a very high rate of urban growth

In the year 1833, about 800 Baniyas tribes led by the Magtum family, who are still current governors, migrated to settle in the estuary, where the area was a fertile harbor, making Dubai a hub for Trade by sea, including Pearl fisheries and pearls. After that, in the 20th century, Dubai became an important port, a major trading and exporting center, with the largest sook. (Middle East market name) located in an area known as Deira)

The trade in Dubai was very successful. Can attract Iranian and Indian merchants, able to pay for trade in the state But as the trade progressed, the ruling position of Dubai was still the only state protected from British colonies. Which is in a part in the northern area of ​​the coast of the Arabian Peninsula. Therefore, after England withdrew from rule in 1971, Dubai along with many other states jointly established the United Arab Emirates

And after that, in the years 1980-1990, Dubai invested in a number of tourism-related structures to make Dubai a quality tourist destination. In 2000, the number of tourists traveling to Dubai was 300,000.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle