ประเทศตองงา

ประเทศตองงา ชื่ออย่างเป็นทางการของตองกาคือราชอาณาจักรตองกาเป็นประเทศที่เป็นเกาะในภูมิภาคโพลีนีเซีย ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกระหว่างนิวซีแลนด์และรัฐฮาวายของสหรัฐอเมริการิมทะเลอาณาเขตทางทิศตะวันตกติดกับประเทศฟิจิทางทิศตะวันออกคือหมู่เกาะคุกนีอูเอและอเมริกันซามัว ในขณะที่ทางตอนเหนือมีพรมแดนติดกับหมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนาซามัวและอเมริกันซามัว ชื่อของประเทศในตองกาหมายถึงภาคใต้ นอกจากนี้ประเทศนี้ยังได้รับฉายาหมู่เกาะมิตรภาพจากกัปตันเจมส์คุก

ตองกาเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่มีพื้นที่เพียง 747 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอันดับที่ 189 ของโลก หมู่เกาะตองกาประกอบด้วยเกาะประมาณ 169 เกาะซึ่งมีเพียง 36 เกาะเท่านั้นที่อาศัยอยู่ เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะตองกาตาปู ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการปกครองคือนูกูอาโลฟาเกาะส่วนใหญ่ของตองกาเกิดจากการทับถมของปะการัง ตองกามีประชากร 103,036 คนทำให้อยู่ในอันดับที่ 192 ของโลก

สันนิษฐานว่ามนุษย์เข้ามาในตองกาครั้งแรกใน 826 ± 8 ปีก่อนคริสตกาล ตองกาเริ่มก่อตั้งอาณาจักรของตนเองในปี ค.ศ. 950 เรียกว่าจักรวรรดิทูโทกา ซึ่งปกครองโดยราชวงศ์ Tuitoga Tuha Atacalaoua และ Tuikanokupolu ต่อมาเกิดสงครามกลางเมือง ท้ายที่สุด Tuicano Kupolutofa’ahau ได้รับชัยชนะและรวบรวมดินแดนทั้งหมด

ราชอาณาจักรโพลีนีเซียตองกาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถปกป้องตนเองจากการล่าอาณานิคมของตะวันตกได้ ในปี 2010 ตองกาจัดการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภาคองเกรส

ประเทศตองงา

ประเทศตองงา

Tonga’s official name is The Kingdom of Tonga is an island country in the Polynesian region. Located in the Pacific Ocean Between New Zealand and the US state of Hawaii By the territorial sea in the west bordering the country of Fiji The eastern part is the Cook Islands

Tonga is a small country with an area of ​​only 747 square kilometers. It is ranked 189th in the world. The Tonga Archipelago consists of approximately 169 islands, of which only 36 are inhabited. The largest island is Koh Tongatapu. Which is the location of the administrative center is Nuku’alofa Most of the islands of Tonga are formed by coral deposits. Tonga’s population is 103,036, making it ranked 192th in the world.

It is assumed that mankind first arrived in Tonga in 826 ± 8 BC. Tonga started his own empire in 950 called the Tuitoga Empire. Which was ruled by the Tuitoga dynasty Tuha Atacalaoua And Tuikanokupolu Later, the civil war broke out. In the end, Tuicano Kupolutofa’ahau was victorious and all the lands were gathered.

Polynesian Kingdom Tonga is one of the few countries in the world that can defend itself from western colonialism. In 2010, Tonga held a general election. This election was the first time the majority of members of Congress were elected by the people.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle