ประเทศนอร์เวย์

ประวัติและข้อมูล ประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ในยุโรปเหนือส่วนตะวันตกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียมีอาณาเขตติดกับสวีเดนฟินแลนด์และรัสเซียและติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ใกล้กับเดนมาร์กและสหราชอาณาจักร นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีชายฝั่งยาวและเป็นที่ตั้งของฟยอร์ดที่มีชื่อเสียง

เกาะใกล้เคียง ได้แก่ สฟาลบาร์และยานไมเอน ทั้งสองอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของนอร์เวย์และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร ในขณะที่เกาะบูเวตในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และเกาะปีเตอร์ 1 ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้เป็นเพียงอาณานิคมของนอร์เวย์มันไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร นอกจากนี้นอร์เวย์ยังอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนดรอนนิงมอดแลนด์ในทวีปแอนตาร์กติกา

ครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของสแกนดิเนเวียในยุโรปเหนือ มีพรมแดนติดกับประเทศสวีเดนและฟินแลนด์เป็นระยะทาง 2,542 กิโลเมตรและเป็นพรมแดนสั้น ๆ ที่มีรัสเซียตะวันออก ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดต่อกับทะเลนอร์เวย์, ทะเลเหนือและ Skagerak ทิศเหนือเชื่อมต่อกับทะเลเรนท์ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ภูมิประเทศ: ภูเขาน้ำแข็งครอบคลุมมากกว่าครึ่งประเทศ โดยเฉพาะที่สูงและภูเขาที่สูงปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งตลอดทั้งปี หลายพื้นที่เป็นภูเขามีช่องแคบแคบ ๆ สลับกับที่ราบ ชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นฟยอร์ดที่มีน้ำลึก แต่ก็ยังมีน้ำอยู่ เหมาะสำหรับสร้างท่าเรือ

สภาพภูมิอากาศ: ปกคลุมด้วยน้ำแข็งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงคั่นด้วยหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีที่ราบขนาดเล็ก กระจายไปทุกหนทุกแห่งตามแนวชายฝั่งมีธารน้ำแข็งจำนวนมาก  ทุ่งทุนดราที่ไม่มีต้นไม้อยู่ทางเหนือ พื้นที่ชายฝั่งทะเลมีความเย็นสบายด้วยอิทธิพลของกระแสแอตแลนติกเหนือพื้นที่ภายในของทวีปนั้นเย็นกว่าและปริมาณน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้า (ในรูปแบบของฝนหรือหิมะ ฯลฯ ) กว่าฤดูร้อนจะเย็นกว่า ฝนตกตลอดทั้งปีในชายฝั่งตะวันตก

ประเทศนอร์เวย์

History Norway It is located in Northern Europe, the western part of the Scandinavian Peninsula, bordering Sweden, Finland and Russia, and the Atlantic Ocean. Close to Denmark and the United Kingdom Norway is a country with a long coastline and is home to the famous fjord.

Nearby islands include Svalbard and Jan Mayen. Both are under Norwegian sovereignty and are considered part of the Kingdom. While Bouvet Island in the South Atlantic and Peter 1 in the South Pacific are just Norwegian colonies, it is not considered part of the kingdom. In addition, Norway has claimed rights to the Dronding Mildland region in Antarctica.

Covering the western regions of Scandinavia in Northern Europe Bordered by Sweden and Finland for a distance of 2,542 kilometers and a short border with Eastern Russia West and south connect with the Norwegian Sea, the North Sea and Skagerak. The north is connected to the Barents Sea, climate and environment.

Terrain: The iceberg spans more than half the country. Especially highland and high mountains covered with ice all year round Many mountainous areas have narrow gorges interspersed with plains. The coast is mostly a deep fjord. But still have water Suitable for building docks

Climate: covered with ice, the area is mostly plateau and high mountains separated by rich valleys and small plains Scattered everywhere along the coast, with many glaciers Tundra, without trees in the north Coastal areas are cool due to the influence of the North Atlantic currents, the interior of the continent being cooler and the amount of water falling from the sky. (In the form of rain or snow, etc.) than the cooler summer Rain all year round on the west coast

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle