ประเทศนาอูรู

ประเทศนาอูรู หรือชื่ออย่างเป็นทางการนาอูรูเป็นประเทศที่เป็นเกาะและมีกล้องจุลทรรศน์อยู่ในภูมิภาคไมโครนีเซีย เกาะบานาบาของโอเชียเนียแปซิฟิกกลางของคิริบาสเป็นพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด ซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันออกของนาอูรู 300 กิโลเมตรตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตูวาลู ทางตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่เกาะโซโลมอนซึ่งอยู่ห่างกัน 1,300 กิโลเมตร

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปาปัวนิวกินีสหพันธรัฐไมโครนีเซียตะวันออกเฉียงใต้และทางตอนใต้ของหมู่เกาะมาร์แชลล์ด้วยพื้นที่เพียง 21 ตารางกิโลเมตรทำให้นาอูรูเป็นประเทศที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสามของโลกรองจากโมนาโกและนครวาติกันและเป็นสาธารณรัฐที่เล็กที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นด้วยประชากรเพียง 10,670 นาอูรูยังเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากวาติกัน

ชาวไมโครนีเซียนและโพลีนีเซียนตั้งรกรากใน 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จักรวรรดิเยอรมันได้ล่าอาณานิคมในดินแดนนาอูรู หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลงนาอูรูกลายเป็นดินแดนในอาณัติของสันนิบาตชาติกับออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และสหราชอาณาจักรเป็นองค์กรปกครอง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองกำลังของจักรวรรดิญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองนาอูรู ในความก้าวหน้าของพันธมิตรในมหาสมุทรแปซิฟิก

ได้ข้ามการยึดครองของนาอูรูตามยุทธวิธีกบกระโดดหลังสงครามและนาอูรูกลายเป็นดินแดนผู้ดูแลของสหประชาชาติ ได้รับอิสรภาพในปี พ.ศ. 2511 ต่อมาได้เข้าร่วมชุมชนแปซิฟิกในปี พ.ศ. 2512

ประเทศนาอูรู

ประเทศนาอูรู

Nauru, officially named Nauru, is an island country and microscopic in the region of Micronesia. Oceania’s Banaba Island, Kiribati’s central Pacific, is the nearest area. Which is 300 kilometers to the east of Nauru, located in the northwest of Tuvalu. Northeast of the Solomon Islands, which are 1,300 kilometers apart.

Northeast of Papua New Guinea, the Federated States of Micronesia, southeastern and southern Marshall Islands, with an area of ​​just 21 square kilometers, Nauru is the third smallest country in the world after Monaco and the city. The Vatican and is the smallest republic What’s more, with a population of just 10,670, Nauru is the second least populated country in the world after the Vatican.

The Micronesians and Polynesians settled in 1000 BC. In the late 19th century, the German Empire colonized Nauru territory. After World War I ended, Nauru became a mandated territory of the League of Nations with Australia. New Zealand and the United Kingdom are the governing bodies. During World War II, Imperial Japanese forces occupied Nauru. In the Advancement of the Pacific Alliance.

Has crossed the Nauru occupation according to tactics, the frog jumped after the war, and Nauru became the U.N. sovereign territory. Gained his freedom in 1968 and later joined the Pacific Community in 1969.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ ufabet  GOogle