ปาเลา

ประเทศ ปาเลา มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐปาเลา เป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ห่างจากฟิลิปปินส์ไปทางตะวันออกประมาณ 500 กิโลเมตรได้รับเอกราชในปี 1994 และเป็นประเทศใหม่ล่าสุดและมีประชากรน้อยที่สุดในโลก

สันนิษฐานว่าชนพื้นเมืองของปาเลาเป็นผู้อพยพจากหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกว่า 3,000 ปีก่อนและชาวยุโรปกลุ่มแรกที่มายังปาเลาเป็นชาวสเปน แต่ไม่มีข้อยุติอย่างจริงจังจนกระทั่งเรือของอังกฤษจมลงจากปาเลา ดังนั้นชาวอังกฤษจึงเริ่มรู้จักเกาะนี้และกลายเป็นพันธมิตรหลักในขณะเดียวกันโรคที่เกิดจากยุโรปได้คร่าชีวิตชาวเกาะจำนวนมาก

ต่อมาชาวสเปนได้มีอำนาจเหนือปาเลา แต่ต่อมาได้ขายหมู่เกาะนี้ให้กับเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งญี่ปุ่นประกาศสงครามกับเยอรมนีและบุกปาเลาภายใต้อำนาจของจักรวรรดิและย้ายประชากรไปยังหมู่เกาะปาเลา

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองปาเลาได้กลายเป็นสนามรบระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา หลังสงครามสหรัฐอเมริกาเริ่มมีอำนาจเป็นตัวแทนของญี่ปุ่น ปาเลาอาศัยความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ส่วนใหญ่ หลังจากได้รับเอกราชแล้วยังคงได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและความคุ้มครองจากสหรัฐอเมริกา

ประเทศ ปาเลา

ปาเลา

Palau is officially known as the Republic of Palau (Republic of Palau; Palau: Beluu er a Belau) is an island nation in the Pacific Ocean. Located about 500 kilometers east of the Philippines, it gained independence in 1994 and is the world’s newest and least populous country.

It is assumed that Palau’s indigenous peoples were immigrants from islands in Southeast Asia more than 3,000 years ago, and the first Europeans to Palau were Spanish. But there was no serious resolution until the British ships sank from Palau. Thus, the British became acquainted with the island and became their main ally, while a European disease killed many islanders.

Later, the Spaniards gained power over Palau. But it later sold the islands to Germany during World War I, Japan declared war on Germany and invaded Palau under imperial power and moved its population to the Palau Islands.

During World War II, Palau became a battlefield between Japan and the United States. After the war, the United States began to have the power to represent Japan. Palau relies on aid from the United States in most areas. After independence, the United States can still receive financial aid and protection.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศปาลา

ประเทศปาลา เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อสาธารณรัฐปาเลาเป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งอยู่ห่างจากฟิลิปปินส์ไปทางตะวันออกประมาณ 500 กิโลเมตรได้รับเอกราชในปี 1994 และเป็นประเทศใหม่ล่าสุดและมีประชากรน้อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

สันนิษฐานว่าชนพื้นเมืองของปาเลาเป็นผู้อพยพจากหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกว่า 3,000 ปีก่อนและชาวยุโรปกลุ่มแรกที่มายังปาเลาเป็นชาวสเปน แต่ไม่มีข้อยุติอย่างจริงจังจนกระทั่งเรือของอังกฤษจมลงจากปาเลา จึงทำให้คนอังกฤษรู้จักเกาะนี้และกลายเป็นพันธมิตรหลักในขณะเดียวกันโรคติดเชื้อในยุโรปก็คร่าชีวิตชาวเกาะจำนวนมาก

ต่อมาชาวสเปนได้มีอำนาจเหนือปาเลา แต่ต่อมาได้ขายหมู่เกาะนี้ให้กับเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งญี่ปุ่นประกาศสงครามกับเยอรมนีและรุกรานปาเลาภายใต้อำนาจของจักรวรรดิและย้ายประชากรไปยังหมู่เกาะปาเลา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปาเลาได้กลายเป็นสนามรบระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา

หลังสงครามสหรัฐอเมริกาเริ่มมีอำนาจเป็นตัวแทนของญี่ปุ่น ปาเลาอาศัยความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ส่วนใหญ่ หลังจากได้รับเอกราชนอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและความคุ้มครองจากสหรัฐอเมริกา

ประเทศปาลา

ประเทศปาเลา

Palau, officially known as the Republic of Palau, is an island nation in the Pacific Ocean located about 500 kilometers east of the Philippines.It gained independence in 1994 and is the newest and least populous country. Somewhere in the world.


It is assumed that the indigenous people of Palau were immigrants from the islands of Southeast Asia more than 3,000 years ago, and the first Europeans to Palau were Spanish. But there was no serious resolution until the British ships sank from Palau. Thus, the British recognized the island and became its main ally, while infectious diseases in Europe killed many islanders.

Later, the Spaniards took power over Palau. But it was later sold to Germany during the First World War, Japan declared war on Germany and invaded Palau under imperial power and moved its population to the Palau Islands. During World War II, Palau became a battlefield between Japan and the United States.

After the war, the United States became empowered to represent Japan. Palau relies on aid from the United States in most areas. Following independence, he also received financial aid and protection from the United States.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศปาเลา

ประเทศปาเลา เป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการในชื่อสาธารณรัฐปาเลาเป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งอยู่ห่างจากฟิลิปปินส์ไปทางตะวันออกประมาณ 500 กิโลเมตรได้รับอิสรภาพในปี 1994 เป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลก

สันนิษฐานว่าชาวพื้นเมืองปาเลาได้อพยพจากเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางมาถึงปาเลาเป็นชาวสเปน แต่ไม่มีการตั้งถิ่นฐานอย่างจริงจังจนกระทั่งเรืออังกฤษจมลงนอกชายฝั่งปาเลา จึงทำให้ชาวอังกฤษเริ่มรู้จักเกาะนี้และกลายเป็นหุ้นส่วนหลักในเวลาเดียวกันโรคติดต่อจากยุโรปได้คร่าชีวิตชาวเกาะเป็นจำนวนมาก

ต่อมาชาวสเปนได้รับอำนาจเหนือปาเลา แต่ต่อมาขายเกาะให้กับเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ญี่ปุ่นประกาศสงครามกับเยอรมนีและบุกปาเลาภายใต้อาณาจักรของจักรวรรดิญี่ปุ่นและย้ายประชากรไปยังเกาะปาเลา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปาเลากลายเป็นสนามรบระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา หลังสงครามสหรัฐอเมริกาเริ่มมีอำนาจแทนญี่ปุ่น

ปาเลาต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาในเกือบทุกด้าน หลังจากได้รับอิสรภาพยังได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและการคุ้มครองจากสหรัฐอเมริกา

ประเทศปาเลา

Palau, officially known as the Republic of Palau, is an archipelago country in the Pacific Ocean, located about 500 kilometers east of the Philippines. It gained independence in 1994, being one of the least populated countries. In the world

It is assumed that the Palau natives have migrated from an island in Southeast Asia for over 3,000 years. The first European to arrive in Palau was Spanish. But there were no serious settlements until the British ships sank off the coast of Palau Therefore, the British became aware of the island and became a major partner at the same time. Contagious diseases from Europe killed a lot of islanders.

Later, the Spaniards gained power over Palau. But later sold the island to Germany during World War I, Japan declared war on Germany and invaded Palau under the Empire of the Japanese Empire and moved the population to the island of Palau. During World War 2, Palau became a battlefield between Japan and the United States. After the war, the United States began to have power instead of Japan.

Palau has to rely on help from the United States in almost every area. After independence, he received financial aid and protection from the United States.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle