ประเทศมาลาวี

ก่อนหน้า ประเทศมาลาวี นี้รู้จักกันในชื่อว่า นยาซาแลนด์ และ โปรตุเกส ก่อนหน้านี้ได้แย่งชิงจนถึงปี 1902 ดังนั้นจึงกลายเป็นดินแดนของอังกฤษและในปี 1907 ยาซาแลนด์ ได้รับอนุญาต อย่างเป็นทางการกลายเป็นอารักขาของอังกฤษ ต่อมาในปี 1953 Nassaland เข้าร่วมสหพันธรัฐอัฟริกากลางกับโรดีเซียเหนือและใต้ (ปัจจุบันคือแซมเบียและซิมบับเว)

ในปี 2506 ออกจากสหพันธ์ และกลายเป็นอิสระในวันที่ 6 กรกฎาคม 1964 มิสเตอร์ Hastings Kamuzu Banda เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ

มาลาวีเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในปี 2510 และมีความสัมพันธ์ที่ดีจนถึงปัจจุบัน ประธานาธิบดีได้ปกครองประเทศด้วยวิธีเผด็จการเพื่อความมั่นคงทางการเมือง ฝ่ายตรงข้ามได้จัดตั้งการเคลื่อนไหว

เช่น ลีกสังคมนิยมของมาลาวีและมาลาวี Freedom Movement (Mafremo) รวมถึงสภาคองเกรสสำหรับสาธารณรัฐที่สอง แต่การต่อต้านประธานาธิบดีบันดาตกดึกในปลายปี 2524 เมื่อผู้นำ Mafremo ออร์ตัน Chirwa ถูกจับกุมทำให้บันดาปกครองเผด็จการประเทศมานานกว่า 30 ปี

จากการต่อต้านและกดดันสู่เผด็จการเป็นเวลานานรัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยถือประชามติในระบอบการปกครองในปี 1992

ประเทศมาลาวี

Previously known as Nasa Salaland and Portugal, it was previously usurped until 1902 and therefore became British territory and in 1907 Yazalland was officially licensed to become a British protectorate. Coming in 1953, Nassaland joined the Central African Republic with North and South Rhodesia. (Currently Zambia and Zimbabwe)

In the year 1963, left the federation And became independent on July 6, 1964. Mr. Hastings Kamuzu Banda is the country’s first president.

Malawi opened diplomatic relations with the Republic of South Africa in 1967 and has good relations to date. The president ruled the country with dictatorship for political stability. Opponents have established a movement

Such as the Malawi Socialist League and the Malawi Freedom Movement (Mafremo) as well as the Congress for the Second Republic But the resistance against President Banda fell late in late 1981, when leader Mafremo Orton Chirwa was arrested, causing Banda to rule the dictatorship for over 30 years.

After a long period of resistance and oppression to dictatorship, the government decided to solve problems by referendum in the regime in 1992.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle