ประเทศมาลี

ประเทศมาลี เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการว่ามาลีเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในแอฟริกาตะวันตก มาลีมีพรมแดนทางตอนเหนือของแอลจีเรีย ทางตะวันออกคือไนเจอร์ ทางใต้คือบูร์กินาฟาโซและโกตดิวัวร์ ทางตะวันตกเฉียงใต้คือกินี และทางตะวันตกของเซเนกัลและมอริเตเนียมีพื้นที่ 1,240,000 กม.
และมีประชากร 18.5 ล้านคนเมืองหลวงคือบามาโก

มาลีแบ่งออกเป็นแปดฝ่าย และมีพรมแดนตรงไปทางเหนือลึกเข้าไปใจกลางทะเลทรายซาฮารา ทางตอนใต้ของประเทศเป็นที่ซึ่งประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ แม่น้ำไนเจอร์และเซเนกัลไหล โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศมีศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมและการประมง ทรัพยากรธรรมชาติบางส่วนของมาลี ได้แก่ ทองคำยูเรเนียมปศุสัตว์และเกลือ ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรมีชีวิตอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนระหว่างประเทศที่ 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

ปัจจุบันมาลีเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรแอฟริกาตะวันตกสามแห่งที่ปกครองการค้าข้ามซาฮาราคือจักรวรรดิกานา Mali Empire (ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ Mali) และ Song Hai Empire ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ฝรั่งเศสเข้าควบคุมมาลีและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของซูดานฝรั่งเศส

ซูดานฝรั่งเศส (ซึ่งตอนนั้นรู้จักกันในชื่อสาธารณรัฐซูดาน) เข้าร่วมเซเนกัลในปี 2502 และได้รับเอกราชในปี 2503 ในฐานะสหพันธรัฐมาลี ไม่นานหลังจากที่เซเนกัลถอนตัวจากสหพันธรัฐสาธารณรัฐซูดานได้ประกาศตัวเป็นสาธารณรัฐมาลีที่เป็นอิสระ หลังจากการปกครองแบบพรรคเดียวอันยาวนานการรัฐประหารในปี 2534 ได้นำไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการจัดตั้งมาลีเป็นรัฐประชาธิปไตยหลายพรรค

ประเทศมาลี

ประเทศมาลี
ประเทศมาลี

Mali, officially known as Mali It is a landlocked country in West Africa. Mali has a border on the north of Algeria. The east is Niger. The south is Burkina Faso and Côte d’Ivoire. Southwest is Guinea. And west of Senegal and Mauritania with an area of ​​1,240,000 km.
And a population of 18.5 million people, the capital is Bamako.

Mali is divided into eight divisions. And has a straight border north, deep into the heart of the Sahara desert. The southern part of the country is where the majority of the population lives. The Niger and Senegal rivers flow. The country’s economic structure centers around agriculture and fisheries. Some of Mali’s natural resources are gold, uranium, livestock and salt. About half of the population lives below the international poverty line at US $ 1.25 per day.

Mali was now part of three West African empires that governed cross-Saharan trade, the Ghana Empire. Mali Empire (Which is the origin of the name Mali) and Song Hai Empire. In the late 19th century, France took control of Mali and made it part of the French Sudan.

French Sudan (which was then known as Sudanese Republic) joined Senegal in 1959 and gained independence in 1960 as a Mali federation. Soon after After Senegal withdraws from the federation The Sudanese Republic has declared itself an independent Mali Republic. After the long one-party rule, the 1991 coup led to the writing of a new constitution and the establishment of Mali as a multi-party democratic state.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศมาลี

ประเทศมาลี ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของสามแอฟริกาตะวันตกที่ควบคุมการค้าข้ามซาฮาร่าซึ่งเป็นอาณาจักรกานา จักรวรรดิมาลี (ซึ่งเป็นชื่อของมาลี) และจักรวรรดิซ่งไห่ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ฝรั่งเศสเข้าควบคุมมาลีและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของซูดานฝรั่งเศส

ซึ่งในเวลานั้นเป็นที่รู้จักในนามสาธารณรัฐซูดานเข้าร่วมเซเนกัลในปี 2502 และได้รับอิสรภาพในปี 2503 ในฐานะสหพันธ์มาลี หลังจากไม่นานหลังจากเซเนกัลถอนตัวออกจากสหพันธ์สาธารณรัฐซูดานได้ประกาศตัวว่าเป็นสาธารณรัฐมาลีอิสระ ปฏิบัติตามกฎพรรคเดียวที่ยืนยาวของปี 1991

นำไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่และการจัดตั้งมาลีในฐานะรัฐประชาธิปไตยหลายพรรค เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 เจ้าหน้าที่ทหารกลุ่มหนึ่งเข้ายึดทำเนียบประธานาธิบดีของประเทศและประกาศยุบรัฐบาลและระงับรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2012 กบฏปลดปล่อยแห่งชาติ Asa (MNLA) ประกาศการแยกรัฐ Asa ใหม่จากมาลี

ประเทศมาลี

ประเทศมาลี

Mali is now part of three West Africa controlled trade across the Sahara, Ghana kingdom. Mali empire (Which is the name of Mali) and the Song Hai Empire In the late 19th century, France took control of Mali and made it part of Sudan. France And the Song Hai Empire In the late 19th century, France took control of Mali and made it part of Sudan.

At that time known as the Republic of Sudan, joining Senegal in 1959 and gaining independence in 1960 as the Mali Federation. Shortly after Senegal withdrew from the Republic of Sudan, it declared itself an independent Mali Republic. Follow the single party rule that lasted for 1991.

led to the writing of a new constitution and the establishment of Mali as a multi-party democratic state on March 22, 2012. A group of military personnel took over the country’s

presidential palace and announced the dissolution of the government and suspend the constitution on April 6, 2012. National Liberation Asa (MNLA) announces the separation of the new Asa state from Mali.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle