ประเทศลักเซมเบิร์ก

ภาวะเศรษฐกิจ ประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มั่นคง อัตราเงินเฟ้อและการว่างงานต่ำภาคอุตสาหกรรมในอดีตเหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุด แต่ปัจจุบันมีอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ เช่นเคมีภัณฑ์ยางพาราและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

การเติบโตทางการเงินซึ่งอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 22 ส่วนใหญ่เพื่อชดเชยอุตสาหกรรมเหล็กธนาคารส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ภาคเกษตรมีลักษณะเป็นฟาร์มขนาดเล็ก แรงงานต่างชาติหรือแรงงานข้ามชาติมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

แม้ว่าลักเซมเบิร์กได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ แต่ก็ยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

สหภาพเศรษฐกิจเบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์กเบลเยียมและลักเซมเบิร์กจัดตั้งสหภาพเศรษฐกิจ Belgo-Luxembourg เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 1921 ซึ่งทำให้สถิติการค้าและการลงทุนมีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่กับจำนวนของทั้งสองประเทศรวมกัน นอกจากนี้อัตราแลกเปลี่ยนของทั้งสองประเทศในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง

ประเทศลักเซมเบิร์ก

ประเทศลักเซมเบิร์ก

Economic conditions Luxembourg is a country with a stable economy. Inflation and low unemployment. Industrial sectors In the past, steel was the most important industry. But now there are other types of industries such as chemicals, rubber and other products.the number of both countries combined. In addition, the exchange rates of both countries are in a one-to-one ratio.

Financial growth, in which the ratio of public debt to GDP is at 22 percent, mainly to compensate for the steel industry. Most banks are foreigners. The agricultural sector looks like a small farm. Foreign or migrant workers are important to the national economy, which accounts for 30 percent of the total workforce.Luxembourg, Belgium and

Although Luxembourg is affected by the sluggish global economy like other countries, it is still able to maintain strong growth.the number of both countries

Belgium Economic Union , Luxembourg, Belgium and Luxembourg establish an economic union. Belgo-Luxembourg on July 25, 1921, which makes trade and investment statistics likely to depend on the number of both countries combined. In addition, the exchange rates of both countries are in a one-to-one ratio.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle