ประเทศอิรัก

ประเทศอิรัก หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐอิรัก เป็นประเทศในตะวันออกกลางด้วยดินแดนทางเหนือสู่ตุรกีตะวันออกถึงอิหร่านตะวันออกเฉียงใต้ถึงคูเวตตอนใต้ถึงซาอุดีอาระเบีย ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ถึงจอร์แดนและไปทางตะวันตกสู่ซีเรียที่กรุงแบกแดด

เมืองหลวงตั้งอยู่กลางประเทศประมาณ 97% ของชาวอิรัก 36 ล้านคนเป็นมุสลิม ส่วนใหญ่มีเชื้อสายสุหนี่ ชิและเคิร์ด

อิรักมีแนวชายฝั่งที่แคบยาว 58 กิโลเมตรทางตอนเหนือของอ่าวเปอร์เซีย และดินแดนของประเทศครอบคลุมลุ่มแม่น้ำเมโสโปเตเมีย จุดประสงค์ทิศเหนือของเทือกเขา Sakra

และทะเลทรายซีเรียทางตะวันออกแม่น้ำสายหลักสองสายคือแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสไหลไปทางทิศใต้ผ่านใจกลางเมืองและไหลลงสู่แม่น้ำอาหรับใกล้กับอ่าวเปอร์เซียแม่น้ำเหล่านี้ทำให้อิรักเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์

ประเทศอิรัก

ประเทศอิรัก

Iraq or its official name is Republic of Iraq is a country in the Middle East with territories in the north to eastern Turkey to Iran, Southeast to Kuwait, southern to Saudi Arabia. To the southwest to Jordan and west to Syria in Baghdad.

The capital city is in the middle of the country. About 97% of the 36 million Iraqis are Muslims. Most of them have Sunni descent. Chic and Kurdish Most modern borders of Iraq were embroidered in the 1920s by the League of Nations. When the Ottoman Empire was divided according to the Treaty of Iraq has been designated as a British territory by the British

Iraq has a narrow coastline of 58 kilometers north of the Persian Gulf. And the country’s territory covers the Mesopotamian Basin. North Point of Sakra Mountains Mesopotamian Territory. The King was established in 1921 and the Kingdom of Iraq gained independence from England in 1932. In 1958, the King was overthrown and the Republic of Iraq was established.

and the Syrian desert to the east. The two main rivers, the Tigris and the Euphrates, flow southward through the city center and into the Arabian rivers near the Persian Gulf. These rivers make Iraq a land. Fertile

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle