ประเทศอิหร่าน

ประเทศอิหร่าน เป็นที่ตั้งของอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นด้วยการก่อตั้งราชอาณาจักรก่อนอีแลมและอีแลมในปี 3200-2800 เมื่อหลายปีก่อน Medes of Iran ได้รวมตัวกันเป็นอาณาจักรแรกใน 625 ปีก่อ

น กลายเป็นประเทศวัฒนธรรมและการเมืองที่โดดเด่นในภูมิภาค อิหร่านเป็นมหาอำนาจสูงสุดระหว่างจักรวรรดิ Achaemenid ซึ่ง Cyrus the Great ก่อตั้งขึ้นในช่วง 550 ปีก่อน ค.ศ. คศ. เมื่อดินแดนอันกว้างใหญ่ทอดยาวเป็นส่วนสำคัญของโลกโบราณ

นับตั้งแต่บางส่วนของคาบสมุทรบอลข่าน (เทรซมาซิโดเนียบัลแกเรียพีโอนี) และยุโรปตะวันออกทางตะวันตกหุบเขาแม่น้ำสินธุไปทางทิศตะวันออกทำให้อาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานั้นจักรวรรดิล่มสลายใน 330 ปีก่อนการพิชิตอเล็กซานเดอร์ ยิ่งใหญ่ The Parthian Empire เกิดจากขี้เถ้าจากนั้นตามด้วยราชวงศ์ Sassanid ในปี 224 AD

ซึ่งอิหร่านกลายเป็นประเทศชั้นนำของโลกอีกครั้ง ร่วมกับอาณาจักรโรมัน – ไบแซนไทน์มานานกว่าสี่ศตวรรษ

ประเทศอิหร่าน

Iran It is home to one of the oldest civilizations in the world. Beginning with the establishment of the Kingdom before Elam and Elam in the years 3200-2800 years ago, Medes of Iran united as the first kingdom in 625 years.

It became the dominant country, culture and politics in the region. Iran was the ultimate power between the Achaemenid Empire, which Cyrus the Great was founded in 550 years B.C.E., when vast lands stretched an important part of the ancient world.

Ever since parts of the Balkans (Thrace, Macedonia, Bulgaria, Peony) and Eastern Europe to the west, the Indus River valley to the east, making it the largest empire in the world at that time. The Empire collapsed in 330 years before the conquest of Alexander. The Parthian Empire was born from ashes, followed by the Sassanid dynasty in 224 AD.

which Iran has become the world’s leading country again Together with the Roman-Byzantine kingdom for over four centuries.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle