ประเทศเกรเนดา

ประเทศเกรเนดา vใช้ในปัจจุบันใช้เมื่อเกรนาดาประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 ธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 3 ส่วนยาว 5 ส่วนที่เรียกว่าไม้กางเขนของเซนต์แอนดรูว์ W ภายในกล่องด้านซ้ายและขวาเป็นพื้นหลังสีเขียว ช่องบนและล่างเป็นสีเหลือง ตรงกลางเป็นวงกลมสีแดงที่มีดาวห้าแฉกสีเหลืองทางด้านซ้ายของสนามสีเขียวมีใบจันทน์เทศ 1 ใบธงด้านนอกเป็นขอบสีแดง ที่ขอบนั้นมีดาวห้าแฉกสีเหลือง 6 ดวงด้านบน 3 ดวงอยู่ด้านล่าง

ดาวสีเหลืองหกดวงที่ขอบธงแสดงถึงเขตการปกครองหกแห่งของเกรนาดา (ซึ่งเรียกว่าตำบลในภาษาอังกฤษ) ดาวดวงใหญ่ในวงกลมสีแดงหมายถึงเมืองเซนต์จอร์จ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศใบจันทน์เทศหมายถึงสินค้าหลักของเกรนาดา (ประเทศนี้เรียกว่า “หมู่เกาะเครื่องเทศ”)

โดยเป็นสีแดงและสีเหลืองและเขียนเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศแอฟริกัน แต่ละสีมีความหมายย่อย สีแดงหมายถึงความมีชีวิตชีวาสีเหลืองคือความอบอุ่นและภูมิปัญญา สีเขียวหมายถึงเกษตรกรรม

แบนเนอร์นี้ออกแบบโดย Subyese Anthony C. George St Andrews County Grenada

ประเทศเกรเนดา

The Grenada flag is currently used when Grenada declares independence from the United Kingdom on February 7, 1974.The flag is a rectangular, 3-segment width, 5-point length called the Cross of St Andrew W inside. The left and right boxes are in green background. The upper and lower openings are yellow. In the center is a red circle with a yellow five-pointed star, to the left of the green field there is 1 nutmeg leaf, the outer flag is red edged. On that edge are 6 top yellow five-pointed stars, 3 below.

The six yellow stars on the edge of the flag represent Grenada’s six subdivisions. (Which is called a parish in English) The big star in the red circle represents the city of St. George. The capital of the country, nutmeg is the main commodity of Grenada. (This country is called “Spice Islands”)

They are red and yellow and are written to represent the uniqueness of an African country. Each color has a sub meaning. Red means vitality, yellow is warmth and wisdom. Green means agriculture

This banner is designed by Subyese Anthony C.George St Andrews County Grenada.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle