ประเทศเซาตูเม

ประเทศเซาตูเม ชื่ออย่างเป็นทางการคือราชอาณาจักรตองกา เป็นหมู่เกาะในภูมิภาคโพลินีเซียน ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกระหว่างนิวซีแลนด์และรัฐฮาวายของสหรัฐอเมริกากับทะเลดินแดนทางตะวันตกติดกับฟิจิไปทางทิศตะวันออกติดกับ New Haven และ American Samoa Islands ในขณะที่อยู่ทางเหนือของหมู่เกาะวาลลิสและฟุตูนาซามัวและอเมริกันซามัวชื่อประเทศในภาษาตองกาแปลว่าทิศใต้ นอกจากนี้ประเทศนี้ยังได้รับสมญานามหมู่เกาะมิตรภาพจากกัปตันเจมส์คุก

ตองกาเป็นประเทศเล็ก ๆ มีพื้นที่เพียง 747 ตารางกิโลเมตร อันดับที่ 189 ของโลก หมู่เกาะตองกาประกอบด้วยหมู่เกาะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 169 แห่งโดยมีเพียง 36 เกาะเท่านั้น เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะโตกาตาปู ซึ่งเป็นศูนย์บริหารคือนูกูอะโลฟาเกาะส่วนใหญ่ของตองกาเป็นเกาะที่เกิดจากการสะสมของปะการัง ประชากรของตองกาเป็น 103,036 คนอันดับที่ 192 ในโลก

สันนิษฐานว่ามนุษย์อาศัยอยู่ครั้งแรกของตองกาใน 826+8 ปีก่อนคริสตกาล ตองกาเริ่มก่อตั้งอาณาจักรของตัวเองในปี 950 คืออาณาจักร จักรวรรดิตูอีโตงา ซึ่งปกครองโดยราชวงศ์ตูอีโตงา ตูอิฮาอะตากาเลาอา และตูอิกาโนกูโปลู ต่อมาเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น ในท้ายที่สุด เตาฟาอาเฮา ได้รับชัยชนะดังนั้นจึงรวบรวมดินแดนทั้งหมดเพื่อสร้างอาณาจักรโพลินีเซียนตองกาเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่

สามารถป้องกันตัวเองจากการกลายเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก ในปี 2010 ตองกาจัดการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน

ประเทศเซาตูเม

ประเทศเซาตูเม

São Tomé The official name is the Kingdom of Tonga. Is an archipelago in the Polynesian region Located in the Pacific Ocean between New Zealand and the US state of Hawaii and the sea, to the west adjacent to Fiji, to the east to New Haven and the American Samoa Islands, while to the north of Wallis and Futuna Samoa. And American Samoa. The country name in Tonga means south. In addition, this country also received the nickname Friendship Islands from Captain James Cook.

Tonga is a small country with an area of ​​only 747 square kilometers, ranking 189th in the world. The Tonga Islands consist of 169 small and large islands with only 36 islands. The largest island is Tokatapu Island. Which is the administrative center is Nuku’alofa. Most of the islands of Tonga are islands that are caused by coral accumulation The population of Tonga is 103,036 people, ranking 192 in the world.

It is assumed that the first inhabited people of Tonga in 826 + 8 BC Tonga began to establish its own kingdom in the year 950, the Empire of the Toi Tosa Empire. Which is ruled by the Tuito Toga dynasty Toi Ata Atalaoa And Tuikanokuplu Later, a civil war broke out. In the end, Tao Faahau was victorious, therefore gathering all the lands to build the Polynesian kingdom. Tonga is just a few countries in the world that

Can protect themselves from becoming a Western colony. In 2010, Tonga held general elections This is the first time that most parliamentarians have been elected by the people.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle