ประเทศเซาท์ซูดาน

ประเทศเซาท์ซูดาน ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐซูดานใต้เป็นประเทศในแอฟริกาตะวันออกเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือ ซูดาน ตั้งอยู่ในรัฐเส้นศูนย์สูตรตอนกลางทางตอนใต้ของประเทศ ซูดานใต้เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ทางตะวันออกมีพรมแดนติดกับประเทศเอธิโอเปีย ทิศใต้ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทิศตะวันตกติดต่อกับสาธารณรัฐอัฟริกากลางและทิศเหนือเชื่อมต่อกับซูดานพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุซึ่งประกอบด้วยแม่น้ำไนล์สีขาว

หลังจากซูดานได้รับเอกราชในปี 2499 เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นหลายครั้ง มีเวลาเมื่อซูดานใต้ได้รับเอกราช เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 มีการลงประชามติเพื่อแยกเอกราชจากซูดาน เป็นผลให้ซูดานใต้ส่วนใหญ่มีเกือบ 99% เห็นด้วยที่จะแยกตัวเองและในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 9 กรกฎาคมซูดานใต้กลายเป็นประเทศเอกราชแยกออกจากซูดาน

ซูดานใต้ได้สมัครเป็นสมาชิกเครือจักรภพแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้รับการประกาศว่ามีคุณสมบัติที่จะสมัครเป็นสมาชิกในสันนิบาตอาหรับได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมกับชุมชนแอฟริกาตะวันออก ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนในหลักการโดยประเทศสมาชิกเคนยา

และวันดาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีแผนที่จะประชุมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เพื่อหารือเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกและการรับรองสาธารณรัฐซูดานใต้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโหวตให้ประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่เป็นรัฐสมาชิกที่ 193 แห่งสหประชาชาติ

ประเทศเซาท์ซูดาน

ประเทศเซาท์ซูดาน

South Sudan The official name of the Republic of South Sudan is the country in East Africa, the capital and the largest city is Sudan, located in the central equator state in the south of the country. South Sudan is a landlocked country. To the east is bordered by Ethiopia South is connected to the Democratic Republic of the Congo, west is connected with Central Africa, and north is connected to Sudan. The area is mostly swamp, consisting of the White Nile.

After Sudan gained independence in 1956, several civil wars took place. There was a time when South Sudan gained independence on January 9, 2011. There was a referendum to separate independence from Sudan. As a result, most South Sudanese have almost 99% agreed to separate themselves, and at midnight on July 9, South Sudan became an independent country separated from Sudan.

South Sudan has applied to be a member of the Commonwealth of Nations It has also been announced that it is eligible to apply for membership in the Arab League as well. He also expressed interest in joining the East African community. Which is a proposal supported in principle by the Member States of Kenya.

And Wanda, the United Nations Security Council, plans to hold a meeting on 13 July 2011 to discuss membership and certification of the Republic of South Sudan on 14 July 2011 at the UN General Assembly. Vote for the emerging country to be 193 member states of the United Nations.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle