ประเทศเนปาล

เนปาลหรือที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการ ประเทศเนปาล ในชื่อสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียใต้มีพื้นที่ 147,181 ตารางกิโลเมตร เนปาลมีประชากรประมาณ 27 ล้านคนเนปาลเป็นประเทศที่มีพื้นที่

ใหญ่เป็นอันดับที่ 93 ของโลกและเป็นอันดับที่ 41 ของโลกที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย ล้อมรอบไปทางทิศเหนือโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนทางทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของสาธารณรัฐอินเดียเนปาลถูกแยกออกจากบังคลาเทศด้วยทางเดินแคบ Siliguri ในอินเดีย และแยกออกจากภูฏานกับรัฐสิกขิมของอินเดียกาฐมา ณ ฑุเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

ภาคเหนือของเนปาลซึ่งเป็นภูเขามีแปดในสิบของภูเขาที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งรวมถึงการประชุมสุดยอดของยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก มากกว่า 240 ยอดที่สูงกว่า 6,096 เมตร (20,000 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเลในประเทศเนปาล ภาคใต้อุดมสมบูรณ์และชื้น

ประเทศเนปาล

ประเทศเนปาล

Nepal, officially known as Nepal, as the Democratic Republic of Nepal, is a landlocked country in South Asia with an area of ​​147,181 square kilometers. Nepal has a population of about 27 million people. Nepal is a country with an area.

The 93nd largest in the world and the 41st in the world, located in the Himalayas. Bordered to the north by the People’s Republic of China on the south, east and west of India, Nepal is separated from Bangladesh by the narrow Siliguri corridor in India and separated from Bhutan and Sikkim of India, Kathmandu. Madu is the capital and largest city of the country. Nepal, officially known as Nepal, as the Democratic Republic of Nepal, is a landlocked country in South Asia with an area of ​​147,181 square

The northern region of Nepal, which has eighty mountains, is the highest mountain in the world. This includes the summit of Mount Everest, which is the highest peak in the world, more than 240 peaks that are 6,096 meters (20,000 feet) above sea level in Nepal. Southern region is fertile and humid.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle