ประเทศเลบานอน

ประเทศเลบานอน หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือเลบานอนเป็นประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและถือเป็นหนึ่งใน 15 ดินแดนที่ประกอบขึ้นเป็น “แหล่งกำเนิดของมนุษยชาติ” (แหล่งกำเนิดของมนุษยชาติ)

เลบานอนมีพรมแดนติดกับซีเรียและอิสราเอล พรมแดนติดกับอิสราเอลได้รับการรับรองจากสหประชาชาติแล้ว แต่บางส่วนของพื้นที่ที่เรียกว่าฟาร์ม Shebaa ซึ่งตั้งอยู่ในที่ราบสูงโกลันยังคงถูกยึดครองโดยอิสราเอล ซึ่งอ้างว่าเป็นพื้นที่ของกองกำลังฝ่ายค้านซีเรียอ้างว่า “เชบาฟาร์ม” เป็นพื้นที่ของเลบานอน

นอกจากนี้ซีเรียยังคงรักษากองทัพที่มีกำลังพลประมาณ 14,000 นายในเลบานอน ผู้สนับสนุนชาวเลบานอนอ้างว่าถูกต้องเพราะรัฐบาลเลบานอนร้องขอ เมื่อเริ่มสงครามกลางเมืองในปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) ผู้ที่ไม่เห็นด้วยว่าการปรากฏตัวของซีเรียเป็นเหมือนการยึดครองของต่างชาติ

ประเทศเลบานอน

ประเทศเลบานอน

Lebanon, or the official name is Lebanon Is a country in Southwest Asia Next to the mediterranean sea And is considered one of the 15 lands that make up “Cradle of Humanity” (Cradle of Humanity).

Lebanon borders Syria and Israel. The border with Israel has already been adopted by the United Nations. But parts of the area called Shebaa farms, located in the Golan Heights, are still occupied by Israel. Which claims to be an area of ​​Syria Opposition forces claim that “Sheba Farm” is an area of ​​Lebanon.

In addition, Syria has maintained an army of about 14,000 troops in Lebanon. The Lebanese supporters claim that it was right because the Lebanese government asked for it. At the start of the Civil War in 2518 (AD 1975), those who do not agree that Syria’s presence was like a foreign occupation.

the Lebanese government asked for it. At the start of the Civil War in 2518 (AD 1975), those who do not agree that Syria’s presence was like a foreign occupation.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle