ประเทศเอธิโอเปีย

ประเทศเอธิโอเปีย หรือชื่อทางการคือสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลตั้งอยู่บนแหลมแอฟริกา (Horn of Africa) และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องยาวนานที่สุดในทวีป ในฐานะประเทศเอกราช

เอธิโอเปียเป็นประเทศในแอฟริกาเพียงประเทศเดียวที่ยังคงเป็นอิสระในช่วงการแย่งชิงแอฟริกาและยังคงเป็นอิสระจนถึงปีพ. ศ. 2479

ซึ่งกองทัพอิตาลีในสมัยเบนิโตมุสโสลินีได้ยึดครองประเทศนี้. อังกฤษและเอธิโอเปียปราบกองทัพอิตาลีในปี 2514 แต่เอธิโอเปียไม่ได้รับเอกราชใหม่จนกว่าจะมีการลงนามในสนธิสัญญาอังกฤษ – เอธิโอเปีย (ข้อตกลงแองโกล – เอธิโอเปีย) ธันวาคม 2487

ตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมาภัยแล้งยังคงทำให้เกิดความวุ่นวายในประเทศ จักรพรรดิเซลาสซีสละราชสมบัติในปี 2517 เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐในปี 2518 และสงครามภายในระหว่างกลุ่มการเมืองและชนเผ่าที่ได้รับการสนับสนุนจากซูดานและโซมาเลีย 1978 เอธิโอเปียได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตจนกระทั่งการสู้รบของทหารโซมาเลียได้รับชัยชนะ และการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างกันในปี 2531

ประเทศเอธิโอเปีย

ประเทศเอธิโอเปีย

Ethiopia or the official name is Federal Democratic Republic of Ethiopia It is a landlocked country located on the Cape of Africa (Horn of Africa) and is one of the longest continuous history nations on the continent. As an independent nation

Ethiopia was the only African country that remained independent during the Scramble for Africa and remained independent until 1936.

Which the Italian army during the time of Benito Mussolini has occupied this country. The British and Ethiopia subdued the Italian army in 1971. But Ethiopia did not gain new independence until the signing of the British-Ethiopian treaty. (Anglo-Ethiopian Agreement) December 1944

Since 1972, the drought has continued to cause chaos within the country. Emperor Selassi abdicated in 1974, converting to a republic in 1975, and an internal war between the political and tribal groups supported by Sudan and Somalia. 1978 Ethiopia received aid from the Soviet Union until the battle of Somali soldiers won. And the signing of the peace treaty between them in 1988.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle