ประเทศโอมาน

ประเทศโอมาน เป็นประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับมีพรมแดนติดกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ทางตะวันตกติดกับซาอุดีอาระเบีย

และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีพรมแดนติดกับเยเมนมีชายฝั่งทะเลอาหรับทางตอนใต้และตะวันออก และอ่าวโอมานทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังมีดินแดนแยกต่างหากในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

รัฐสุลต่านโอมานส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายและภูเขา มีชายฝั่งทะเลยาว 2,092 กม. ปรากฏในพื้นที่ภูเขาแคบ ๆ 2 แห่งที่ติดต่อกับเยเมน และชายฝั่งอ่าวโอมานภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และมีที่ราบลุ่มบางแห่งตามชายฝั่งบริเวณแหลม

และอ่าวหลายแห่งที่มีเกาะกลุ่มเกาะอยู่ทางตะวันออกของประเทศ หมู่เกาะและหมู่เกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะ Masirah หมู่เกาะ Curia และหมู่เกาะ Nika Negro เป็นต้น

ประเทศโอมาน

Oman is a country in Southwest Asia. On the southeastern coast of the Arabian Peninsula, it borders most of the landscape is plain. And there are some lowland plains along the coast of the promontory. on the northwest of the United Arab Emirates. West to Saudi Arabia.

And the southwest border with Yemen, it has the Arabian Sea coast in the south and east. And the Gulf of Oman to the northeast.It also has a separate territory in the United Arab Emirates.

The Sultanate of Oman is predominantly deserts and mountains. A 2,092 km long coastline appears in two narrow mountainous regions bordering Yemen. And the coast of the Gulf of Omanrchipelago are Masirah Island, Curia Islands and Nika Negro Islands, among others., most of the landscape is plain. And there are some lowland plains along the coast of the promontory.

And many of the bays with islands lie in the eastern part of the country. Major islands and archipelago are Masirah Island, Curia Islands and Nika Negro Islands, among others.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

ประเทศโอมาน

ประเทศโอมาน เป็นประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับมีพรมแดนติดกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ทางตะวันตกมีพรมแดนติดกับซาอุดีอาระเบีย และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีพรมแดนติดกับเยเมนมีชายฝั่งทะเลอาหรับทางตอนใต้และตะวันออก และอ่าวโอมานทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังมีดินแดนแยกต่างหากในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

รัฐสุลต่านโอมานส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายและภูเขา มีชายฝั่งทะเลยาว 2,092 กิโลเมตรปรากฏในพื้นที่ภูเขาแคบ ๆ 2 แห่งที่ติดต่อกับเยเมน และชายฝั่งอ่าวโอมานภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และมีที่ราบลุ่มบางส่วนตามชายฝั่งแหลมและหลายอ่าว กลุ่มเกาะอยู่ทางตะวันออกของประเทศ หมู่เกาะและหมู่เกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะมาสิราห์หมู่เกาะคูเรียและหมู่เกาะนิกาเนโกรเป็นต้น

ประเทศโอมาน สุลต่านซาอีดบินเตมัวร์ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ในปี พ.ศ. 2475 ต่อมารัฐสุลต่านมัสกัตและโอมานได้รับสิทธิพิเศษในการปกครองตนเองจากสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2494 ในรัชสมัยของพระองค์ นโยบายอนุรักษ์นิยมและโดดเดี่ยวจนถึงปี 1970

สุลต่านกาบูสบินซาอีดขึ้นครองราชย์โดยก่อรัฐประหารนองเลือดต่อบิดาของเขาในปี 2513 และต่อมาได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ดำเนินนโยบายเน้นการพัฒนา ประเทศมีความสำคัญพระองค์ทรงเป็นนักพัฒนามากว่า 30 ปีในรัชสมัยของพระองค์ การผลักดันการปฏิรูปการเมืองสนับสนุนความผาสุกของประชาชน

ประเทศโอมาน

Oman is a country in Southwest Asia. On the southeast coast of the Arabian Peninsula It borders on the northwest with the United Arab Emirates. In the west, it borders on Saudi Arabia. And in the southwest bordering Yemen There are coasts on the Arabian Sea in the south and east. And the Gulf of Oman to the northeast It also has a separate territory in the United Arab Emirates.

The Sultanate of Oman is predominantly desert and mountainous. There is a 2,092 km long coastline that appears in two narrow mountainous areas that connect with Yemen. And the coast of the Gulf of Oman Most of the terrain is flat. And there are some lowlands along the coast, the headland and many bays. The island group is in the east of the country. The major islands and archipelago are Masirah Island, the Curia Islands, and the Nika Negro Islands, etc.

Sultan Saeed Bintemoor ascends the throne as His Majesty the King in 1932. Later, the Sultanate of Muscat and Oman were granted self-governing privileges from the United Kingdom on 20 December 1951 during his reign. Conservative and isolated policy until 1970

Sultan Qaboos bin Saeed ascended the throne by committing a bloody coup against his father in 1970, and later gaining independence from the United Kingdom on December 2, 1971, pursuing a development-focused policy. Country is important He was a developer for more than 30 years of his reign. Pushing for political reform Support the welfare of the people

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle