ประเทศไลบีเรีย

ประเทศไลบีเรีย หรือชื่อทางการคือไลบีเรีย (Republic of Liberia) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก พรมแดนติดกับเซียร์ราลีโอนทางตะวันตกของกินีทางด้านเหนือและไอวอรีโคสต์ทางตะวันออกมีเมืองหลวงชื่อมอนโรเวียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

จากการสำรวจประชากรในปี 2008 มีประชากร 3,476,608 คนและครอบคลุมพื้นที่ 111,369 ตารางกิโลเมตร (43,000 ตารางไมล์)

ไทยและไลบีเรียสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 ความสัมพันธ์ระหว่างกันราบรื่นมาโดยตลอด ประเทศไทยมอบหมายให้สถานทูตในดาการ์มีหน้าที่รับผิดชอบของไลบีเรีย

ไลบีเรียมอบให้กับสถานทูตไลบีเรียในญี่ปุ่น ครอบคลุมประเทศไทย ไลบีเรียได้แต่งตั้งนายอภิชาติชโยภาสเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไลบีเรียประจำประเทศไทย จึงมีการถอดถอนกงสุลกิตติมศักดิ์ไลบีเรียประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550

ประเทศไลบีเรีย

ประเทศไลบีเรีย

Liberia or the official name is Liberia (Republic of Liberia) is a country located in the West African region. Border with Sierra Leone to the west Guinea on the north side And Ivory Coast in the east There is a capital called Monrovia ruled by democracy.

According to the 2008 population survey, there were 3,476,608 people and covered 111,369 sq km (43,000 sq mi) Liberia The official name is Liberia (Republic of Liberia) is a country located in the West African region. Border with Sierra Leone in the in the east There is a west .

Thailand and Liberia established diplomatic relations on 2 February 1967. Relations between them have always been smooth. Thailand assigns the embassy in Dakar to have the responsibility of Liberia.

Liberia is given to the Embassy of Liberia in Japan. It covers Thailand. Liberia had appointed Mr. Apichat Chayopas as the honorary consul of Liberia in Thailand. Hence the removal of the honorary consul of Liberia in Thailand on 30 October 2007.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle