ประเทศสโลวีเนีย

ประเทศสโลวีเนีย หรือชื่อทางการคือสโลวีเนียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในยุโรปตอนกลาง ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าหลักและศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของยุโรปโดยมีอาณาเขตทางตะวันตกจรดอิตาลีตะวันตกเฉียงใต้จรดทะเลเอเดรียติกทางใต้และทางตะวันออกติดกับโครเอเชีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฮังการีและทางเหนือติดกับออสเตรีย

มีพื้นที่ประมาณ 20,273 ตร.กม. และประชากร 2.06 ล้านคนสโลวีเนียเป็นสาธารณรัฐแบบรัฐสภา และเป็นสมาชิกของ United Nations EU และ Neto เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือลูบลิยานา

สโลวีเนียส่วนใหญ่เป็นภูเขา และมีลักษณะภูมิอากาศแบบทวีปเป็นหลักยกเว้นบริเวณชายฝั่งมีอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนและภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีสภาพอากาศแบบอัลไพน์ นอกจากนี้ยังมี Dinarik Alps และที่ราบ Pannonia ในสโลวีเนีย

สโลวีเนียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป และแม่น้ำหลายสาย Aquifers และลำธารใต้ดินสโลวีเนียมีป่าไม้ครอบคลุมมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ ส่วนการตั้งถิ่นฐานของประชากรจะแยกย้ายกันไป

ประเทศสโลวีเนีย

Slovenia, officially known as Slovenia, is a country located in Central Europe. It is Europe’s main trade route and cultural center, stretching west to Italy, southwest to the Adriatic, in the south and to Croatia on the east. In the northeast of Hungary and in the north to Austria

With an area of ​​approximately 20,273 sq.km. and a population of 2.06 million people, Slovenia is a parliamentary republic. And is a member of the United Nations EU and Neto, the capital and largest city is Ljubljana.

Slovenia is mostly mountainous. The climate is mainly continental, with the exception of the coastal regions, the Mediterranean and the Northwest, the Alpine climate. There are also Dinarik Alps and the Pannonia plains in Slovenia.

Slovenia is one of the most biodiverse countries. It is one of the most fertile areas in Europe. And many rivers, Aquifers, and Slovenian underground streams have forests covering more than half of the country. The settlement of the population will be dispersed.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศกาบอง

ประเทศกาบอง ถูกปกครองโดยประธานาธิบดีที่จัดตั้งขึ้นเองเนื่องจากอำนาจได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2503 กาบองได้แนะนำระบบของพรรคการเมืองและรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในช่วงต้น 90s ที่สร้างกระบวนการเลือกตั้ง โปร่งใสมากขึ้น

รวมถึงการปฏิรูปสถาบันต่าง ๆ ของรัฐกาบองที่มีประชากรน้อย แต่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายดังนั้นจึงเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติทำให้กาบองกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในภูมิภาค

กาบองในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเคยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแถบเส้นศูนย์สูตรของสหพันธรัฐแอฟริกาตะวันตก ในปี 1958 กาบองได้รับเอกราชและประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2504 โดยนายลียง Emba เป็นประธานาธิบดีคนแรก ในปี พ.ศ. 2507 มีการรัฐประหารเกิดขึ้น

แต่ด้วยความช่วยเหลือของฝรั่งเศสโดยสันนิษฐานว่าเป็นประธานาธิบดีจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี 2510

ประเทศกาบอง

ประเทศกาบอง

Gabon is ruled by a self-established president since power gained independence from France on 17 August 1960. Gabon introduced a system of political parties and a new constitution in the early 90s that created an electoral process. More transparentpart of the African Equatorial Territory of the West African Federation. In 1958, Gabon was granted autonomy and declared independence on 17 August 1961 by Mr Lee. Yong Emba was the first president. In the year 1964 a coup took place.

Including the reform of various institutions of the state of Gabon with a small population. But there are many natural resources Therefore is of interest to foreign private investors Making Gabon become one of the richest countries in the region

Formerly Gabon in the French colonial period It is part of the African Equatorial Territory of the West African Federation. In 1958, Gabon was granted autonomy and declared independence on 17 August 1961 by Mr Lee. Yong Emba was the first president. In the year 1964 a coup took place.

But with the help of France By assuming the presidency until his death in 1967

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศติมอร์เลสเต

ประเทศติมอร์เลสเต เป็นประเทศหมู่เกาะ จัดเป็นเกาะในกลุ่มเกาะอินโดนีเซียที่เรียกว่าเกาะติมอร์มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะเล็ก ๆ เกาะติมอร์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย และห่างจากกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียไปทางตะวันออกประมาณ 2,100 กิโลเมตร

ติมอร์ตะวันออกประกอบด้วยส่วนปลายสุดของเกาะติมอร์ตะวันออก และมีอาณาเขตแยกจาก Oacusi Municipality ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของติมอร์ตะวันตกซึ่งปกครองโดยประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศติมอร์เลสเต มีเพียงสองฤดูกาลเช่นเดียวกับในภาคใต้ของประเทศไทย หมายความว่ามีฤดูฝนและฤดูร้อนภูมิอากาศบางแห่งมีสภาพอากาศแบบสะวันนา เนื่องจากความแห้งแล้งจากทะเลทรายทางตอนเหนือของออสเตรเลียทรัพยากรธรรมชาติของติมอร์ตะวันออกเป็นน้ำมัน

และก๊าซธรรมชาติซึ่งอาจจะมากเท่ากับบรูไนในทะเลน้ำลึกที่ชื่อว่าติมอร์แกปซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างติมร์เลสเตและออสเตรเลีย พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ กาแฟมะพร้าวโกโก้ข้าวโพดและปศุสัตว์ที่สำคัญเช่น วัวควาย แกะ ม้า และทรัพยากรทางน้ำมากมาย

ประเทศติมอร์เลสเต

ประเทศติมอร์เลสเต

Timor-Leste Is an archipelago country Considered an island in the Indonesian island group called Timor Island, the geography is a small island. The island of Timor is located in the north of Australia. And approximately 2,100 kilometers east of Jakarta.

East Timor consists of the tip of East Timor. And is bounded by the Oacusi Municipality, which is located on the northern coast of West Timor, ruled by Indonesia and important livestock such as cows, sheep, horses and many water resources.

Timor-Leste There are only two seasons, as in southern Thailand. Means that there is a rainy season and a hot summer. Some climates have a savanna climate. Due to the drought from the desert in northern Australia, the natural resources of East Timor are oil.

and natural gas, which may be as much as Brunei in the deep sea called Timor Gap, which is halfway between Timothy Leste and Australia Important economic crops include coffee, coconut, cocoa, corn, and important livestock such as cows, sheep, horses and many water resources.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle