ประเทศมอนเตเนโกร

ประวัติ ประเทศมอนเตเนโกร ต้นของเผ่ามอนเตเนโกรเริ่มปรากฏชัดเจนในศตวรรษที่ 10 ในฐานะรัฐกึ่งอิสระที่เรียกว่า ดูเคลีย หลังจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 7 จัดตั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ประกาศการรับรองความเป็นอิสระของ ดูเคลีย

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 15 มอนเตเนโกรครอบครองจักรวรรดิออตโตมัน แต่เนื่องจากการเป็นรัฐชายแดนทางตะวันตกของคาบสมุทรบอลข่านอำนาจและอิทธิพลของจักรวรรดิจึงไม่สามารถขยายออกไปได้มากนัก พระมหากษัตริย์แห่งมอนเตเนโกรจากยุคกลางถึงศตวรรษที่ 19 มีอำนาจในการปกครองประเทศด้วยความเป็นอิสระจำนวนมาก

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 กษัตริย์มอนเตเนโก โดยพระเจ้านิโคลัสที่ 1 แห่งราชวงศ์นีเยกอช เขาพยายามปลดปล่อยประเทศจากการปกครองของจักรวรรดิออตโตมันหลายครั้ง ซึ่งในท้ายที่สุดในปี 1878 เมื่อสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันได้รับชัยชนะและส่งผลให้สนธิสัญญาซานสเตฟาโนซึ่งเป็นโอกาส

สำหรับรัสเซียที่จะมีอิทธิพลมากขึ้นในรัฐบอลข่านประเทศอังกฤษและออสเตรีย – ฮังการีจึงคัดค้านและนำไปสู่เบอร์ลิน การประชุมใหญ่สามัญ เพื่อทบทวนสนธิสัญญาซานสเตฟาโนและสร้างสนธิสัญญาเบอร์ลินแทน สนธิสัญญานี้ส่งผลให้มอนเตเนโกรได้รับที่ดินและอิสรภาพเพิ่มเติมจากประเทศออตโตมัน

ประเทศมอนเตเนโกร

The early history of the Montenegro tribe began to appear clearly in the 10th century as a semi-autonomous state called the Clement. After that, Pope Gregory 7 established the monarchy. Announced the certification of independence of Duklea.

In the middle of the 15th century, Montenegro occupied the Ottoman Empire. But due to being the western border state of the Balkans, the empire’s power and influence cannot be greatly extended. The monarch of Montenegro from the Middle Ages to the 19th century had the power to rule the country with many independence.

In the late 19th century, King Montenegro By King Nicholas I of the Niègie dynasty He tried to liberate the country from the rule of the Ottoman Empire many times. In the end, in 1878, when the war with the Ottoman Empire prevailed and resulted in the Treaty of San Stefano, which was an opportunity.

For Russia to have more influence in the Balkan states, England and Austria-Hungary therefore opposed and led to Berlin. General conference To review the San Stefano Treaty and create the Berlin Treaty instead. This treaty resulted in Montenegro gaining additional land and independence from the Ottoman country.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเซเชลส์

สาธารณรัฐเซเชลส์ หรือ ประเทศเซเชลส์ เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียห่างจากชายฝั่งตะวันออกของเคนยาประมาณ 1,800 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของมุมไบ อินเดียประมาณ 3,300 กิโลเมตรและประมาณ 1,100 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาดากัสการ์ เมืองหลวงคือวิกตอเรีย

หมู่เกาะใกล้เคียงเช่นทางใต้คือมอริเชียสทางตะวันตกเฉียงใต้คือคอโมโรสและมายอต และทางตะวันออกเฉียงเหนือคือมัลดีฟส์ซึ่งมีเกาะหลักคือเกาะมาฮีประเทศเซเชลส์มีประชากรประมาณ 92,000 คนซึ่งถือว่าเป็นประเทศเอกราชที่มีประชากรน้อยที่สุดในแอฟริกา

สภาพทั่วไปของเซเชลส์เป็นเกาะเล็กเกาะน้อย มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงมีชีวิตที่เรียบง่าย ในประเทศนี้คนไทยยังคงให้ความสนใจน้อย เพราะมันค่อนข้างไกล แต่ถ้าจะบอกว่าทะเลที่นี่สวยเหมือนมัลดีฟส์ที่สำคัญยังคงไม่ต้องมีวีซ่ายุ่งยาก คุณสามารถอยู่ในเซเชลส์ได้นานถึง 30 วันพักเป็นเวลานาน

ประเทศเซเชลส์

ประเทศเซเชลส์

The Republic of Seychelles is an archipelago in the Indian Ocean, approximately 1,800 kilometers off the east coast of Kenya. India is about 3,300 kilometers and about 1,100 kilometers northeast of Madagascar. The capital city is Victoria.

Nearby islands such as the south is Mauritius, the southwest is Comoros and Mayotte. And to the northeast is the Maldives, which has the main island Mahe, Seychelles with a population of about 92,000, which is considered the least independent nation in Africa. Trading here also accepts dollars as well as the weather is warm throughout the year. The high season period is June to August Most tourists are mostly from America and Europe. Importantly, the island used to be a honeymoon for Prince William and Kate.

The general condition of the Seychelles is an islet. With rich nature, most people still live a simple life In this country, Thai people still pay little attention. Because it’s quite far But to say that the sea here is as beautiful as the Maldives, it still does not require a complicated visa. You can stay in the Seychelles for up to 30 days. Long stay.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเลโซโท

ประเทศเลโซโท เป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรเลโซโทเป็นประเทศเล็ก ๆ ในแอฟริกามีพื้นที่ทั้งหมด 30,355 ตารางกิโลเมตร (11,720 ตารางไมล์) ชายแดนล้อมรอบด้วยแอฟริกาใต้ในทุกทิศทางทำให้ไม่มีทางออกสู่ทะเล ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง

มีเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือมาเซรูเลโซโทมีระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และเป็นหนึ่งในสามประเทศในแอฟริกาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเช่นเดียวกับโมร็อกโกและสวาซิแลนด์

เลโซโทเป็นประเทศที่ล้อมรอบด้วยแอฟริกาใต้ทุกด้าน มีพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณสองเท่าของอุบลราชธานีในประเทศไทย แต่เลโซโทมีพื้นที่ประมาณ 1,400-1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้หิมะปกคลุมเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในแอฟริกาที่มี หิมะ แต่ใช้ประโยชน์จากหิมะละลายเป็นน้ำในประเทศเพื่อการบริโภค

เลโซโทเป็นประเทศที่ไม่มีปัญหาด้านเชื้อชาติเช่นประเทศในแอฟริกาหลายประเทศ เนื่องจากประชากรประมาณ 2,000,000 คน 99.7 เปอร์เซ็นต์เป็นเผ่า Sotho

ประเทศเลโซโท

ประเทศเลโซโท

Lesotho It is officially known as the Kingdom of Lesotho, a small country in Africa with a total area of ​​30,355 square kilometers (11,720 square miles). The border is surrounded by South Africa in all directions, resulting in no landings. The terrain is mostly mountainous and plateau.

It has the capital and the largest city, Maseru Lesotho. It has a monarchy under the constitution. And one of the three African countries with monarchy as Morocco and Swaziland.

Lesotho is a country surrounded by South Africa on all sides. With an area of ​​approximately 30,000 square kilometers, or about twice as much as Ubon Ratchathani in Thailand. But Lesotho covers an area of ​​1,400-1,800 meters above sea level making it snow-covered as few countries in Africa have snow but make use of the melting snow to water the country for consumption.

Lesotho is a country that does not have racial problems, such as many African countries. Since the population is about 2,000,000 people, 99.7 percent are Sotho tribes.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเซนต์ลูเชีย

ประเทศเซนต์ลูเชีย เป็นหนึ่งในหมู่เกาะวินด์เวิร์ด ซึ่งตั้งชื่อตาม นักบุญลูซีแห่งไซราคิวส์ ใครเป็นนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกชาวยุโรปไปเยือนเซนต์ลูเซียเป็นครั้งแรกประมาณปี 2043 มีสนธิสัญญาระหว่างชนพื้นเมืองที่นี่กับฝรั่งเศส ทำให้เซนต์ลูเซียเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปี 2203

ในช่วงปี 1663-2267 ชาวอังกฤษได้ครอบครองเซนต์ลูเซียและมีการสู้รบทั้งหมด 14 ครั้งระหว่างเซนต์ลูเซียกับอังกฤษ ค.ศ. 1814 เซนต์ลูเซียเริ่มใช้ตัวแทนประชาธิปไตยในปี 2467 (เปิดให้ประชาชนออกเสียงในปี 2496)

และในช่วงปี 2501-2505 เซนต์ลูเซียก็กลายเป็นสมาชิกของหมู่เกาะอินเดียตะวันตก ในที่สุดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 1979 นักบุญลูเซียได้รับเอกราช และเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพอังกฤษดังนั้นทุกวันนี้ทุก ๆ ปีถือว่าเป็นวันหยุดประจำชาติ นอกจากนี้วันที่ 22 กุมภาพันธ์ตรงกับวันเกิดของนักการทูตอังกฤษชื่อดัง ลูเซีย ลาดี

ประเทศเซนต์ลูเชีย

ประเทศเซนต์ลูเชีย

Saint Lucia Is one of the Windward Islands Named after Saint Lucy of Syracuse Who is the European Roman Catholic priest visiting St. Lucia for the first time around 1500. There is a treaty between the indigenous people here and France. Made Saint Lucia a French colony in 1660.

During the period 1663-2224 the British occupied St. Lucia and there were 14 battles between Saint Lucia and England. 1814 St. Lucia began using democratic representatives in 1924 (open to the public in 1953) Son Lucia is a volcanic island. The landscape is more mountainous than other islands in the Caribbean. The highest point in the country is at Mount Gimie, 950 meters above sea level. The distinctive feature of the landscape is due to the position of two mountains called the Pitons, stretching between the Suefieres and the Chausel region. On the west side of the island

And in the years 1958-1962, St. Lucia became a member of the West Indies. Finally, on 22 February 1979, Saint Lucia gained independence. And is part of the Commonwealth. Therefore, every year is considered a national holiday today In addition, February 22 is the birthday of the famous English diplomat Lucia Ladi.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศซิมบับเว

ประเทศซิมบับเว มีชื่ออย่างเป็นทางการสาธารณรัฐซิมบับเวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลตั้งอยู่ในภาคใต้ของแอฟริการะหว่างแม่น้ำซิมบับเว และแม่น้ำลิมโปโป กับชายแดนทางเหนือกับแซมเบียตะวันออกโมซัมบิก ทิศตะวันตกติดกับบอตสวานา และทางใต้ติดกับแอฟริกาใต้ด้วยพื้นที่ 390,580 ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือฮาราเร

ซิมบับเวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ล้อมรอบด้วยแอฟริกาใต้ทางตอนใต้โดย แม่น้ำลิมโปโป บอตสวานาทางตะวันตก บอตสวานาแซมเบียและโมซัมบิกทางตะวันตกเฉียงเหนือในตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ซิมบับเวยังมีจุดติดต่อกับนามิเบียอยู่ทางทิศตะวันตก จุดที่สูงที่สุดของประเทศคือ ภูเขาเนียนกานี  ซึ่งมีความสูง 2,592 เมตร

นักสำรวจชาวอังกฤษเดินทางมาถึงซิมบับเวในปลายศตวรรษที่ 19 และเริ่มตั้งอาณานิคม แซมเบียต่อมากลายเป็นที่รู้จักในฐานะโรดีเซีย ต่อมามันถูกแบ่งออกเป็นภาคเหนือของโรดีเซียและในที่สุดก็กลายเป็นประเทศแซมเบียในปี 1898 ส่วนทางใต้ของภูมิภาคแซมเบียเรียกว่าเซาท์โรดีเซีย ต่อมากลายเป็นซิมบับเวหลายปีต่อมา

ประเทศซิมบับเว

ประเทศซิมบับเว

Zimbabwe , officially the Republic of Zimbabwe, is a landlocked country located in southern Africa between the Zimbabwe River. And the Limpopo River With the northern border with Zambia in eastern Mozambique West bordered by Botswana. And to the south, bordered by South Africa with an area of ​​390,580 square kilometers. The capital city is Harare.

Zimbabwe is a landlocked country. Bordered by South Africa in the south by Limpopo River Western Botswana Botswana, Zambia and Mozambique, north-west, east and northeast Zimbabwe still has contact points with Namibia in the west. The highest point of the country is Nganani Mountain Which is 2,592 meters high Exports of minerals, agriculture and tourism Is a business that brings foreign currencies into Zimbabwe. Mining is still a very profitable business. Zimbabwe has the world’s second largest platinum resource. Zimbabwe is the largest trading partner on the continent of South Africa.

British explorers arrived in Zimbabwe at the end of the 19th century and started to colonize. Zambia later became known as Rhodesia. Later it was divided into northern Rhodesia and eventually became Zambia in 1898. The southern region of Zambia is called South Rhodesia. Later became Zimbabwe several years later.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

เขตปกครองตนเองทิเบต

เขตปกครองตนเองทิเบต เป็นเมืองหลวงของลาซา มันเป็นเขตปกครองตนเองของจีน ชาวทิเบตมีพระในฐานะผู้นำของเขตปกครองพิเศษนี้ คนเหล่านี้คือพุทธศาสนาวัชรยาน คล้ายกับภูฏานทิเบตตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลกจนกระทั่งได้รับฉายาว่าหลังคาของโลกทิเบตมีอากาศหนาวเย็นมากและมีความดันและออกซิเจนต่ำดังนั้นผู้ที่มาทิเบตจะต้องปรับสภาพร่างกายก่อน และด้วยเหตุนี้ประชากรที่อาศัยอยู่ในทิเบตจึงมีขนาดเล็ก

มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรชายของทิเบตได้รับการแต่งตั้งก่อนที่จีนจะยึดครองทิเบตในฐานะเขตปกครองตนเองทิเบตมีอัตราสูงสุดสามอันดับแรกของโลก มีพระคัมภีร์มากมายในทิเบต ประชาชนปฏิบัติตามศาสนาอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะได้รับฉายา ดินแดนแห่งธรรม ( แดนแห่งพระธรรม )

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตปกครองตนเองชินเจียงอุยกูร์และมณฑลชิงไห่ (ประเทศจีน)
  • ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศเนปาล ประเทศภูฏาน มณฑลยูนนาน (ประเทศจีน) รัฐอัสสัม รัฐนาคาแลนด์ (ประเทศอินเดีย) ในปัจจุบัน บริเวณที่มีเขตติดต่อกับประเทศอินเดียนี้ ยังเป็นบริเวณพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับอินเดีย ซึ่งอินเดียได้อ้างกรรมสิทธิ์เข้ามาปกครอง และเรียกดินแดนบริเวณนี้ว่า อรุณาจัลประเทศ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับมณฑลเสฉวน (ประเทศจีน)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐชัมมูและแคชเมียร์ (ประเทศอินเดีย) และประเทศปากีสถาน

เขตปกครองตนเองทิเบต

เขตปกครองตนเองทิเบต

Tibet Autonomous Region, Tibet is the capital city of Lhasa. It is the autonomous region of China. Tibetans have monks as leaders of this special region. These people are Vajrayana Buddhism. Similar to Bhutan, Tibet, located on the Himalayas It is the highest plateau in the world until it has been nicknamed the roof of the world. Tibet is very cold and has low pressure and oxygen. Therefore, people who come to Tibet have to condition their body first. And because of this, the population that lives in Tibet is so small.

More than half of Tibet’s male population was appointed before China occupied Tibet as the autonomous region. Tibet has the top three rates in the world. There are many scriptures in Tibet. The people strictly adhere to religion until receiving the nickname. Land of Dharma (Land of Dharma)

  • North Connect with Shin Jiang Uygur Autonomous Region and Qinghai Province. (China)
  • South is in contact with Nepal, Bhutan, Yunnan Province (China), Assam, Nakaland (India). Currently, this area of ​​the border with India Is also the area of ​​dispute between China and India In which India claimed ownership And called this land area Arunachal Pradesh
  • Eastern contact with Sichuan (China)
  • West connects with Jammu and Kashmir. (India) and Pakistan

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศคิวบา

ประเทศคิวบา มีชื่ออย่างเป็นทางการสาธารณรัฐคิวบาประกอบด้วยเกาะคิวบาเกาะ เกาะคูเบนตุด และเกาะเล็ก ๆ ใกล้เคียงที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแคริบเบียนทางเหนือ ที่จุดบรรจบของทะเลแคริบเบียนอ่าวเม็กซิโกและมหาสมุทรแอตแลนติกคิวบาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาตะวันออก และบาฮามาสทางตะวันตกของหมู่เกาะเติร์ิกส์และหมู่เกาะเคคอสและเฮติทางตะวันออกของเม็กซิโกและทางตอนเหนือของหมู่เกาะเคย์แมนและจาเมกาสาธารณรัฐคิวบาเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่ยังคงปกครองคอมมิวนิสต์

ชาวสเปนเดินทางมาถึงเกาะคิวบาเป็นครั้งแรกในปี 1948 ในปี 2035 แต่ไม่ได้ให้ความสนใจกับเกาะมากนักในตอนแรกเพราะขาดทรัพยากรธรรมชาติและมีชาวอินเดียน้อย จนกระทั่งการปฏิวัติในเฮติในปี 1790 คิวบากลายเป็นอุตสาหกรรมน้ำตาลของสเปนแทนเฮติ

คิวบาเป็นดินแดนสุดท้ายในทวีปอเมริกาที่สเปนตกเป็นอาณานิค ก่อตั้งคณะปฏิวัติคิวบาขึ้นในปี 2435 เพื่อเรียกร้องเอกราชจนกระทั่งถูกสังหารในปี 2478 ในปี 2438 ความต้องการอิสรภาพของคิวบาได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งเรือรบของกองทัพเรือระเบิดในอ่าวฮาวานาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1897 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสาเหตุของสงครามสเปน – อเมริกา ผลที่ตามมาของสงครามคิวบาได้รับเอกราชและอาณานิคมของสเปนกลายเป็นสหรัฐอเมริกา

หลังจากได้รับอิสรภาพคิวบาอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาอย่างมาก ในบางครั้งเช่น 2460-2466 คิวบาถูกครอบครองโดยสหรัฐอเมริกาและจัดการโดยตรง เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีความสนใจในอุตสาหกรรมน้ำตาลของคิวบา อิทธิพลของสหรัฐอเมริกามาถึงจุดจบเมื่อฟิเดลเดลกัสโตรยึดอำนาจจากประธานาธิบดีฟุลเคนเซียวบาติสตาและบริหารประเทศด้วยระบอบสังคมนิยมในปี 2502 เมื่อสหรัฐฯถูกตัดขาดและกีดกันทางการค้า

ประเทศคิวบา

ประเทศคิวบา

Cuba, officially the Republic of Cuba, consists of Cuba, the island of Cubenut and neighboring islands located in the northern Caribbean region. At the confluence of the Caribbean Sea, the Gulf of Mexico and the Atlantic Ocean, Cuba is located in the southern United States east. And the Bahamas to the west of the Turks and Caicos Islands and Haiti to the east of Mexico and to the north of the Cayman Islands and Jamaica.The Republic of Cuba is the only country in this region that still ruled Communism. >

Cuba is the last territory in the American continent where Spain is dominated by Nick. The Cuban Revolutionary Committee was founded in 1892 to demand independence until being killed in 1935. In 1895, the demand for independence of Cuba was supported by the United States. Until the warship of the Navy exploded in Havana Bay on February 15, 1897, which became the cause of the Spanish-American War. As a result of the Cuban War, independence and Spanish colonies became the United States.

After independence, Cuba was heavily influenced by the United States. At times, such as 1917-1923, Cuba was occupied by the United States and managed directly. Because the United States is interested in the sugar industry of Cuba The influence of the United States came to an end when Fidel Del Gastro seized power from Fulkenxiao Batista and administered the country with a socialist regime in 1959 when the United States was cut and trade barred.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศปาเลา

ประเทศปาเลา เป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการในชื่อสาธารณรัฐปาเลาเป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งอยู่ห่างจากฟิลิปปินส์ไปทางตะวันออกประมาณ 500 กิโลเมตรได้รับอิสรภาพในปี 1994 เป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลก

สันนิษฐานว่าชาวพื้นเมืองปาเลาได้อพยพจากเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางมาถึงปาเลาเป็นชาวสเปน แต่ไม่มีการตั้งถิ่นฐานอย่างจริงจังจนกระทั่งเรืออังกฤษจมลงนอกชายฝั่งปาเลา จึงทำให้ชาวอังกฤษเริ่มรู้จักเกาะนี้และกลายเป็นหุ้นส่วนหลักในเวลาเดียวกันโรคติดต่อจากยุโรปได้คร่าชีวิตชาวเกาะเป็นจำนวนมาก

ต่อมาชาวสเปนได้รับอำนาจเหนือปาเลา แต่ต่อมาขายเกาะให้กับเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ญี่ปุ่นประกาศสงครามกับเยอรมนีและบุกปาเลาภายใต้อาณาจักรของจักรวรรดิญี่ปุ่นและย้ายประชากรไปยังเกาะปาเลา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปาเลากลายเป็นสนามรบระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา หลังสงครามสหรัฐอเมริกาเริ่มมีอำนาจแทนญี่ปุ่น

ปาเลาต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาในเกือบทุกด้าน หลังจากได้รับอิสรภาพยังได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและการคุ้มครองจากสหรัฐอเมริกา

ประเทศปาเลา

Palau, officially known as the Republic of Palau, is an archipelago country in the Pacific Ocean, located about 500 kilometers east of the Philippines. It gained independence in 1994, being one of the least populated countries. In the world

It is assumed that the Palau natives have migrated from an island in Southeast Asia for over 3,000 years. The first European to arrive in Palau was Spanish. But there were no serious settlements until the British ships sank off the coast of Palau Therefore, the British became aware of the island and became a major partner at the same time. Contagious diseases from Europe killed a lot of islanders.

Later, the Spaniards gained power over Palau. But later sold the island to Germany during World War I, Japan declared war on Germany and invaded Palau under the Empire of the Japanese Empire and moved the population to the island of Palau. During World War 2, Palau became a battlefield between Japan and the United States. After the war, the United States began to have power instead of Japan.

Palau has to rely on help from the United States in almost every area. After independence, he received financial aid and protection from the United States.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเอกวาดอร์

ประเทศเอกวาดอร์ หรือ สาธารณรัฐเอกวาดอร์เป็นประเทศในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของชายแดนอเมริกาใต้กับโคลัมเบียไปทางทิศเหนือเชื่อมต่อกับเปรูไปทางทิศตะวันออกและทางทิศใต้ และมาถึงมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกประเทศนี้มีอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะกาลาปากอส (หมู่เกาะ Gonas) ในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งอยู่ 965 กิโลเมตร (600 ไมล์) ไปทางทิศตะวันตก

เนื่องจากพื้นที่นี้ตั้งอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรผ่านมันถูกตั้งชื่อตามคำภาษาเอกวาดอร์สเปนซึ่งสอดคล้องกับ “เส้นศูนย์สูตร” ในภาษาอังกฤษ เอกวาดอร์มีพื้นที่ 272,045 ตารางกิโลเมตร (105,037 ตารางไมล์) เมืองหลวงคือกีโต

เอกวาดอร์หรือเอกวาดอร์เป็นประเทศในอเมริกาใต้ตั้งอยู่ในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปชายแดนภาคเหนือชายแดนโคลอมเบีย ไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้เชื่อมต่อกับเปรูและไปทางทิศตะวันตกเป็นชายฝั่งถัดจากมหาสมุทรแปซิฟิก

เอกวาดอร์ เป็นคำภาษาสเปนที่มีเส้นศูนย์สูตรเป็นภาษาอังกฤษหมายถึงเส้นศูนย์สูตร
ซึ่งได้รับชื่อนี้เนื่องจากเอกวาดอร์ตั้งอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรตัดผ่านและเนื่องจากที่ตั้งของมันอยู่บนเส้นศูนย์สูตรทำให้ทั้งประเทศได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งปี แต่สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือพื้นที่ภูเขาป่าฝนและชายฝั่งแปซิฟิก

ประเทศเอกวาดอร์

ประเทศเอกวาดอร์

Ecuador Ecuador is a country in the northwest region of the South American border with Colombia to the north

connecting with Peru to the east and to the south. And arrived in the Western Pacific.

This country has sovereignty over the Galapagos Islands (the Gonas Islands) in the Pacific Ocean. It is located 965 kilometers (600 miles) to the west.

Since this area is located at the equator through, it is named after the Spanish word Ecuador which corresponds to “Equator” in English, Ecuador has an area of ​​272,045 square kilometers (105,037 square miles). The capital city is Quito.

Ecuador or Ecuador is a country in South America located in the northwestern part of the continent, the northern border, the Colombian border. To the east and south is connected to Peru and to the west is the coast next to the Pacific Ocean.

Ecuador is a Spanish term with an equator in English, meaning the equator, which received this name because Ecuador is located at the equator, cuts through, and because its location is on the equator

the whole country receives full sunshine throughout. All year But the weather in each area will vary according to the topography, which is divided into 3 types: mountain areas, rainforest and the Pacific coast.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศโรมาเนีย

ประเทศโรมาเนีย เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้มีเทือกเขาแอลป์ทรานส์แอลป์อยู่กลางประเทศ และเทือกเขาคาร์เพเทียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีที่ราบอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาแอลป์ทรานส์แอลป์ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เรียกว่าวอลลาเชีย

โรมาเนียถือเป็นประเทศที่ยังคงความหลากหลายทางธรรมชาติ ภูมิภาคทรานส์ – แอลป์ยังมีสัตว์ป่าเช่นหมีสีน้ำตาลหมาป่าสีเทาและแมวป่าบางตัว และละมั่งในปริมาณที่มากกว่าประเทศยุโรปอื่น ๆ ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนธันวาคมปี 1989 ผู้คนปฏิวัติและล้มล้างระบอบคอมมิวนิสต์เพื่อประชาธิปไตย และประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งปี พ.ศ. 2534 ในฐานะกฎหมายสูงสุดที่ควบคุมประเทศนโยบายรัฐใหม่นี้ได้กำหนดให้เป็นรัฐประชาธิปไตยและสังคม (ประชาธิปไตยและรัฐสังคม) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขที่ได้รับการเลือกตั้งจากประมุขแห่งรัฐ หลังจากที่ระบบคอมมิวนิสต์โรมาเนียถูกโค่นโดยการปฏิวัติ

ประเทศโรมาเนีย

ประเทศโรมาเนีย

Romania It is the largest country in Southeast Europe, with the Alps in the middle of the country. And the Carpathians in the northeastern part of the country, with plains in the south of the Alps, which is a farming area called Wallachia. The Romanian government was originally a coalition between the National Liberal Party (NLP), the Democratic Party (DP) and the Hungarian Democratic Union of Romania (HDUR). However, in the latter two major parties were the NLP

Romania is considered a country with a still natural diversity. The Trans-Alps region also has wild animals such as brown bears, gray wolves and some wild cats. And gazelle in greater quantities than any other European country, which is continuously decreasing.

In December 1989, people revolutionized and overthrew the communist regime for democracy. And promulgating the Constitutional Law of the Year 2534 as the supreme law governing the country, this new state policy has been designated as a democratic and social state (Democratic and Social State), with the president as the elected head of state. After the Romanian communist system was overthrown by the revolution.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle