ประเทศวานูอาตู

ประเทศวานูอาตู ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของออสเตรเลีย 1,750 กม. และตะวันออกเฉียงเหนือของนิวแคลิโดเนียทางตะวันตกของฟิจิและ 500 กิโลเมตรทางใต้ของหมู่เกาะโซโลมอน ชื่อของประเทศนี้ในยุคอาณานิคมคือ New Hebrides

หมู่เกาะวานูอาตูมีจำนวนมากอาศัยอยู่เป็นพัน ๆ ปี หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่พบว่ามีอายุประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลและในปี 1606 นักสำรวจชาวโปรตุเกสเปโดรเฟอร์นานเดซเดกีร์โรก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปคนแรก ไปที่เกาะนี้ชาวยุโรปเริ่มตั้งถิ่นฐานในเกาะในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 หลังจากกัปตันเจมส์คุกนักสำรวจชาวอังกฤษเดินทางไปยังเกาะต่างๆ เมื่อในช่วงที่เขาเดินทางครั้งที่ 2

ในปี 1906 ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรตกลงที่จะปกครองดินแดนนี้ด้วยกัน ด้วยการเรียกเกาะนี้ว่า “New Hebrides” เมื่อทศวรรษ 1960 คนวานูอาตูเริ่มกดดันให้จัดตั้งรัฐบาลของตนเอง และต่อมาเรียกร้องเอกราชและในที่สุดฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรก็กลับคืนสู่อำนาจอธิปไตยของพวกเขาอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2523 (2523)

ในช่วงปี 1990 วานูอาตูประสบกับความผันผวนทางการเมือง และในที่สุดก็นำไปสู่การกระจายอำนาจของรัฐบาลมากขึ้น บางคนคิดว่าวานูอาตูเป็นหนึ่งในเกาะสวรรค์ที่อยู่ในรูปแบบดั้งเดิมอย่างแท้จริง

ประเทศวานูอาตู

ประเทศวานูอาตู

Vanuatu In the South Pacific Ocean is 1,750 km east of Australia and northeast of New Caledonia west of Fiji and 500 kilometers south of the Solomon Islands. The name of this colonial country was New Hebrides.

Vanuatu Islands are inhabited for thousands of years, the oldest evidence found to be around 2,000 BC, and in 1606 Portuguese explorer Pedro Fernandez de Guerrero. Is considered the first European tourist To this island, the Europeans began to settle on the island in the late 18th century, after Captain James Cook, an English explorer, traveled to the islands. When he was traveling for the second time.

In 1906, France and the United Kingdom agreed to govern this land together. By calling the island “New Hebrides” in the 1960s, Vanuatu people began to pressure to form their own government. And subsequently demanding independence, and finally France and the United Kingdom completely returned to their sovereignty on July 30, 1980 (1980).

During the 1990s, Vanuatu experienced political fluctuations. And ultimately lead to more government decentralization Some people think that Vanuatu is truly one of the traditional paradise islands.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศซูดาน

ประเทศซูดาน มีผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอียิปต์มาตั้งแต่สมัยโบราณในศตวรรษที่ 6 ชาวพื้นเมืองของซูดานหันไปหา Copticism และยึดครองอิสลาม ในทศวรรษที่ 2363 อียิปต์ครอบครองซูดานโดยพิชิตอาณาจักรต้น รวมไปถึงอาณาจักรของผึ้งในช่วงทศวรรษที่ 2423

โมฮัมหมัดอาหมัดที่เรียกตัวเองว่ามาห์ (ผู้นำแห่งศรัทธา) กับผู้ติดตามของเขา การปฏิวัติในปีพ. ศ. 2441 เป็นการรวมพลังระหว่างอังกฤษและอียิปต์ ในปีพ. ศ. 2494 รัฐสภาอียิปต์ประกาศยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษในปี พ.ศ. 2442 และ 2479 และแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของอียิปต์เพื่อให้ซูดานมีรัฐธรรมนูญแยกต่างหากจากอียิปต์ ซูดานได้รับเอกราชอย่างเต็มที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2499 โดยระบบรัฐสภา

ในปี พ.ศ. 2512 คณะมนตรีปฏิวัติได้ยึดอำนาจในการแต่งตั้งรัฐบาลพลเรือน รัฐบาลประกาศว่าจะสร้างซูดานเป็นรัฐสังคมนิยมโดยมี 12 จังหวัดทางตอนเหนือของประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหรับมุสลิมและมีอำนาจในรัฐบาลกลางมาเป็นเวลานาน พ.ศ. 2515 รัฐบาลอนุญาตให้จังหวัดทางใต้ปกครองตนเอง และทั้งสองประเทศเริ่มสงครามกลางเมืองในปี 1988

ประเทศซูดาน

ประเทศซูดาน

Sudan There were Egyptian settlers since ancient times in the 6th century. The Sudanese natives turned to Copticism and occupied Islam in the decade 1820. Egypt occupied Sudan by conquering the early kingdoms. Including the kingdom of bees in the 1980s.

Mohammad Ahmad, who calls himself Mahdi (Leader of faith) with his followers Revolution in 2017 1898 was a synergy between England and Egypt. In 1951, the Egyptian Parliament announced the abolition of treaties with England in 1899 and 1936 and amended the Egyptian constitution to allow Sudan to have a separate constitution from Egypt. Sudan has been fully independent since 1 January 1956 by the parliament system.

In 1969, the Revolutionary Council seized power to appoint a civilian government. The government announced that it would create Sudan as a socialist state with 12 provinces in the north of the country, most of which are Arabs, Muslims, and have central authority for a long time. And both countries began the civil war in 1988.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศอิรัก

ประเทศอิรัก หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐอิรัก เป็นประเทศในตะวันออกกลางด้วยดินแดนทางเหนือสู่ตุรกีตะวันออกถึงอิหร่านตะวันออกเฉียงใต้ถึงคูเวตตอนใต้ถึงซาอุดีอาระเบีย ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ถึงจอร์แดนและไปทางตะวันตกสู่ซีเรียที่กรุงแบกแดด

เมืองหลวงตั้งอยู่กลางประเทศประมาณ 97% ของชาวอิรัก 36 ล้านคนเป็นมุสลิม ส่วนใหญ่มีเชื้อสายสุหนี่ ชิและเคิร์ด

อิรักมีแนวชายฝั่งที่แคบยาว 58 กิโลเมตรทางตอนเหนือของอ่าวเปอร์เซีย และดินแดนของประเทศครอบคลุมลุ่มแม่น้ำเมโสโปเตเมีย จุดประสงค์ทิศเหนือของเทือกเขา Sakra

และทะเลทรายซีเรียทางตะวันออกแม่น้ำสายหลักสองสายคือแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสไหลไปทางทิศใต้ผ่านใจกลางเมืองและไหลลงสู่แม่น้ำอาหรับใกล้กับอ่าวเปอร์เซียแม่น้ำเหล่านี้ทำให้อิรักเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์

ประเทศอิรัก

ประเทศอิรัก

Iraq or its official name is Republic of Iraq is a country in the Middle East with territories in the north to eastern Turkey to Iran, Southeast to Kuwait, southern to Saudi Arabia. To the southwest to Jordan and west to Syria in Baghdad.

The capital city is in the middle of the country. About 97% of the 36 million Iraqis are Muslims. Most of them have Sunni descent. Chic and Kurdish Most modern borders of Iraq were embroidered in the 1920s by the League of Nations. When the Ottoman Empire was divided according to the Treaty of Iraq has been designated as a British territory by the British

Iraq has a narrow coastline of 58 kilometers north of the Persian Gulf. And the country’s territory covers the Mesopotamian Basin. North Point of Sakra Mountains Mesopotamian Territory. The King was established in 1921 and the Kingdom of Iraq gained independence from England in 1932. In 1958, the King was overthrown and the Republic of Iraq was established.

and the Syrian desert to the east. The two main rivers, the Tigris and the Euphrates, flow southward through the city center and into the Arabian rivers near the Persian Gulf. These rivers make Iraq a land. Fertile

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศยูเครน

ยูเครนเป็นประเทศในยุโรปตะวันออก ล้อมรอบภาคตะวันออกกับรัสเซียทิศเหนือติดต่อกับเบลารุส ทิศตะวันตกเชื่อมต่อโปแลนด์สโลวะเกียและฮังการี ทิศตะวันตกเฉียงใต้เชื่อมโรมาเนียและมอลโดวา ในภาคใต้และตะวันออกเฉียงใต้ไปยังทะเลดำและมารีนแลนด์ ประเทศยูเครน มีพื้นที่ 603,628 กม. 2 ซึ่งมีอาณาเขตในยุโรปทั้งหมด

พื้นที่ของยูเครนในศตวรรษที่ 9 เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมสลาฟในยุคกลางในยุคกลาง ซึ่งส่งผลให้รัฐมีอำนาจในภูมิภาคนั้นเรียกว่าเคียฟหลายศตวรรษหลังจากนั้นถูกแบ่งระหว่างกลุ่มอำนาจโดยเฉพาะรัสเซียโปแลนด์และจักรวรรดิออตโตมัน ด้วยความเป็นอิสระระยะสั้นจาก 2460-2464 อันเป็นผลมาจากการปฏิวัติรัสเซีย

จากนั้นมันก็กลายเป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพโซเวียตในปี 2465 ชายแดนปัจจุบันได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2497 ยูเครนกลายเป็นอิสระอีกครั้งหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน พ.ศ. 2465

ยูเครนได้รับว่าเป็นเมือง “อู่ข้าวอู่น้ำ” ของโลกมานานเนื่องจากเงื่อนไขที่อุดมสมบูรณ์ ในปี 2011 ยูเครนเป็นผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่อันดับสามของโลก กับการเก็บเกี่ยวในปีนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของยูเครนจับได้ว่าเป็นหนึ่งในสิบพื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดในการซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนอกเหนือจากที่ยูเครนยังมีภาคการผลิตที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอากาศยานและอุปกรณ์อุตสาหกรรม

ประเทศยูเครน

ประเทศยูเครน

Ukraine is a country in Eastern Europe. Surrounded the eastern region with Russia, the north connects with Belarus. The west connects Poland, Slovakia and Hungary. Southwest connects Romania and Moldova. In the south and southeast to the Black Sea and Marine Land, Ukraine, with an area of ​​603,628 km 2, which has all European territory

The area of ​​Ukraine in the 9th century was a center of Slavic culture in the Middle Ages. Which resulted in a state power in that region known as Kiev for centuries after it was divided between power groups, especially Russia, Poland and the Ottoman Empire. With short independence from 1917-1921 as a result of the Russian Revolution

From then on it became the Republic of the Soviet Union in 1922. The current border was established in 1954. Ukraine became independent again after the fall of the Soviet Union in 1922.

Ukraine has long been a city “The breadbasket” of the world for a long time due to fertile conditions. In 2011 Ukraine is the third largest exporter of cereals in the world. With the harvest that year higher than the average of Ukraine, caught in one of the ten most interesting areas for the purchase of agricultural land. In addition to Ukraine, there is also a developed production sector. Especially in aircraft and industrial equipment

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศนิวซีแลนด์

ข้อมูลของ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่อยู่ไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด ประเทศที่ใกล้ที่สุดคือออสเตรเลีย มันตั้งอยู่ 2,000 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ที่มีทะเลแทสมันอยู่ตรงกลาง ดินแดนทางใต้เท่านั้นคือทวีปแอนตาร์กติกา นิวแคลิโดเนีย ฟิจิ และตองงา

พื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศแบบพอสมควร และภูมิทัศน์ที่มีความหลากหลายในวัฒนธรรมและความงามตามธรรมชาติเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์มุ่งเน้นไปที่การค้าบนพื้นฐานของการเกษตร ชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไปชอบเดินทางท่องเที่ยวและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมกลางแจ้งเป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นรักบี้กีฬาแห่งชาติคริกเก็ตและเน็ตบอลรวมถึงกีฬาเอ็กซ์ตรีมและการเดินไกล

นิวซีแลนด์เกิดเมื่อ 60 ล้านปีก่อนห่างจากการเกิดของประเทศในโลกดั้งเดิมมากกว่า 200 ล้านปีก่อน ดินแดนของนิวซีแลนด์และทวีปอื่น ๆ ของโลกได้รวมตัวกันในแผ่นดินใหญ่ที่เรียกว่ากอนด์วานา 83 ล้านปีก่อนพวกเขาถูกแบ่งออกเป็นทวีปต่าง ๆ ในนิวซีแลนด์พวกเขาแยกออกเป็นดินแดนที่เรียกว่าทวีปซีแลนเดียซึ่งมีขนาดเท่ากับประเทศ Jilin Commons

วันนี้ถึง 60 ล้านปีที่แล้วเมื่อความคิดของนิวซีแลนด์จมลงใต้ทะเลเช่นเดียวกับแอตแลนติสในทวีป จนกระทั่ง 24 ล้านปีก่อนการเปลี่ยนแปลงของโลกใต้พิภพใต้พิภพผลักดันให้โลกเกิดขึ้นอย่างช้าๆจากน้ำอย่างช้าๆ จนกว่าจะเป็นนิวซีแลนด์เช่นวันนี้

ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์

Information of New Zealand Is the country that is far from the most other countries. The nearest country is Australia. It is located 2,000 kilometers northwest of the big island with the Tasman Sea in the middle. The only southern region is Antarctica. New Caledonia, Fiji and Tonga

Most areas of New Zealand have a temperate climate. And diverse landscapes in natural beauty and culture. The economy of New Zealand focuses on trade based on agriculture New Zealanders generally like traveling and support international cooperation and the environment. Outdoor activities are especially popular, such as rugby, national sports, cricket and netball, as well as extreme sports and long walks.

New Zealand was born 60 million years ago, more than 200 million years from the birth of the original world. New Zealand’s territories and other continents of the world have gathered in the mainland called Gondwana 83 million years ago. They are divided into different continents in New Zealand. They are separated into a land called the Celandia continent, which is the same size as the Jilin Commons.

Today, 60 million years ago, when the idea of ​​New Zealand sank under the sea like Atlantis in the continent until 24 million years ago, the change of the geothermal world, geothermal, pushed the world to slowly emerge from the water. slowly Until it is New Zealand like today

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศฟิลิปปินส์

ประวัติของ ประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ในวงแหวนแห่งเพลิงและใกล้กับเส้นศูนย์สูตร ทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่จะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและพายุไต้ฝุ่น แต่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีเช่นกันฟิลิปปินส์มีพื้นที่ประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตร (และมีประชากรประมาณ 100 ล้านคน

มันเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 8 ในเอเชียและเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 12 ของโลก นอกจากนี้ในปี 2013 ชาวฟิลิปปินส์ประมาณ 10 ล้านคนอาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ ประเทศโดยรวมถือว่าเป็นหนึ่งในผู้พลัดถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมสามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งเกาะ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์กลุ่มมนุษย์คนแรกที่ตั้งถิ่นฐานในหมู่เกาะนี้คือชาวนิกริโต ตามด้วยชาวออสเตรเลียที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

มีการแลกเปลี่ยนกับคนจีนมาเลย์อินเดียและอาหรับ ภายใต้การปกครองของดาตูลากานราชาหรือสุลต่าน

ประเทศฟิลิปปินส์

The history of the Philippines is located in the ring of fire and near the equator. Making it more likely to be affected by earthquakes and typhoons But also has abundant natural resources and good biodiversity as well. The Philippines has an area of ​​about 300,000 square kilometers. (And has a population of about 100 million people

It is the 8th most populous country in Asia and the 12th most populous country in the world. In addition, in 2013, about 10 million Filipinos live in different countries. The largest diaspora in the world Ethnic and cultural diversity can be seen throughout the island. In the prehistoric era, the first human group to settle in this archipelago was the Nikrito people. Followed by Australian people that are constantly growing.

There are exchanges with Chinese, Malay, Indian and Arab people. Under the rule of Datula, Gan Raja or SultanIn the middle of the 25th century (the last years of the 19th century), an attempt to resist Spanish rule erupted into the Philippine Revolution. The 1st Republic of the Philippines was established but did not last long. Because Spain has given the Philippines to the United States

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle