ประเทศคิริบาส

ประเทศคิริบาส ติดอันดับหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก คิริบาสมีรายได้ประชาชาติต่อหัวต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐเคยมีรายได้จากการส่งออกฟอสเฟตจำนวนมากจากเกาะบานาบา ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด. และร้อยละ 50 ของงบประมาณรัฐบาลอย่างไรก็ตามฟอสเฟตหมดลงในปี 2522 และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ ทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัวลดลงกว่าครึ่งในช่วงปี 2522-2524 ปัจจุบันเศรษฐกิจของคิริบาสอาศัยดอกเบี้ยจากกองทุนสำรองเพื่อความเท่าเทียมกันของรายได้

ซึ่งเป็นเงินที่ ประเทศคิริบาส สะสมจากการส่งออกฟอสเฟตมีมูลค่าประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และรัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ. นอกจากนี้คิริบาสยังหารายได้จากการประชุมประมง และจากแรงงานคิริบาสนอกประเทศรวมถึงความช่วยเหลือจากต่างประเทศและการท่องเที่ยวด้วยภูมิประเทศและข้อ จำกัด ในการเพาะปลูกส่งผลให้คิริบาสต้องนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเกือบทุกชนิดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

สนามบินนานาชาติ Bonrikhi ใน Tarawa เป็นท่าเรืออากาศหลักของประเทศคิริบาส สายการบิน Kiribati, Air Kiribati และ Coral Sun Airways สามารถเดินทางไปยังเกาะต่างๆในหมู่เกาะกิลเบิร์ต แต่ไม่มีสายการบินในประเทศที่สามารถบินไปยังหมู่เกาะไลน์และหมู่เกาะฟีนิกซ์ได้ เฉพาะหมู่เกาะไลน์เท่านั้นที่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินผ่านสายการบิน Fiji Airways จากสนามบินนานาชาตินาดีในฟิจิไปยังสนามบินแคสซิดีบนเกาะคิริติมาติ

ประเทศคิริบาส

Kiribati ranks among the poorest countries in the world. Kiribati, with a per capita national income of less than US $ 1,000, used to earn substantial phosphate exports from Banaba Island. Which accounts for 80 percent of the total export value. And 50 percent of the government budget. However, phosphate was depleted in 1979 and had a serious impact on the economy. This caused the national income per capita to be reduced by more than half between 1979-1981. Today, Kiribati’s economy relies on interest from the reserve fund for income equality.

This is the amount Kiribati accumulates from phosphate exports, valued at approximately A $ 600 million. And the government can manage it effectively. Kiribati also earns money from fishing conventions. And from Kiribati workers outside the country, as well as foreign aid and tourism, with terrain and farming restrictions, Kiribati has to import almost any consumer goods necessary to sustain life.

Bonrikhi International Airport in Tarawa is Kiribati’s main air port.Kiribati, Air Kiribati and Coral Sun Airways can travel to many islands in the Gilbert Islands. But there are no domestic airlines that can fly to the Line Islands and the Phoenix Islands. Only the Line Islands can fly via Fiji Airways from Nadi International Airport in Fiji to Cassidy Airport on Kiritimati Island.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<< สาระเพิ่มเติมได้ที่ ufabet  GOogle

ปารีส

ปารีส เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในเขตแซนทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสภายในกรุงปารีสมีประชากรประมาณ 2,167,994 คนซึ่งเป็นเมืองแห่งปารีส ซึ่งมีพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจของเมืองนั้นมีประชากรกว่า 9.93 ล้านคน (2004) ในขณะที่เขต Greater Greater Paris มีประชากรเกือบ 12 ล้านคนและเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีประชากรมากที่สุดในยุโรป

ด้วยการตั้งถิ่นฐานกว่าสองพันปีทำให้ปารีสกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมืองการศึกษาความบันเทิงสื่อแฟชั่นวิทยาศาสตร์และศิลปะทำให้ปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดในโลกในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศสด้วยจำนวนเงินกว่า 500.8 ล้านล้านยูโร (628.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสี่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของฝรั่งเศส (GDP) ในปี 2548 ปารีสยังเป็นที่ตั้งของ บริษัท ยักษ์ใหญ่ 36 แห่งจาก 500 บริษัท ยักษ์ใหญ่จากการสำรวจของ Fortune Global 500 โดยเฉพาะหนึ่งในย่านธุรกิจสำคัญของยุโรป La Defense

นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของนิทรรศการต่าง ๆ เช่นสหประชาชาติ ฯลฯ ปารีสเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 30 ล้านคนต่อปีปารีสเป็นหนึ่งใน 4 เมืองใหญ่ของโลกอีกสามเมืองคือลอนดอนโตเกียวและนิวยอร์ก

ปารีส

ปารีส

Paris is the capital city of France. Located in the Seine region of northern France, within Paris, with a population of approximately 2,167,994 people, the city of Paris. Which is outside the scope of the city, with a population of more than 9.93 million people (2004), while the Greater Greater Paris area has a population of almost 12 million and is one of the most populous areas in Europe.

With over two thousand years of settlement, Paris has become one of the most modern economic and cultural centers in the world. And with the influence of politics, education, entertainment, media

More than a quarter of France’s Gross Domestic Product (GDP) in 2005, Paris is also home to 36 giant companies from 500 giant companies surveyed by Fortune Global 500, especially one in the district. Important European Business La Defense

It is also home to various exhibitions such as the United Nations, etc. Paris is one of the most famous tourist destinations in the world. With more than 30 million foreign tourists per year, Paris is one of the 4 major cities in the world, the other three cities are London, Tokyo and New York.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle