รัฐกะเหรี่ยง

รัฐกะเหรี่ยง ในปีพ. ศ. 2407 เจ้าชายกะเหรี่ยงแดงขอให้อังกฤษเข้ามาอยู่ในความดูแล แต่อังกฤษไม่แสดงความสนใจ หลังจากเจ้าชายสิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2412 พระโอรสทั้งสองซึ่งกลัวการรุกรานของพม่าจึงขอความคุ้มครองจากอังกฤษ แต่อังกฤษปฏิเสธ.

เมื่อพม่าต้องการรวมหัวเมืองกะเหรี่ยงแดงเข้าสู่การปกครองอังกฤษรับรองเอกราชของสี่รัฐรัฐกะเหรี่ยงแดง 4 รัฐหลัง ได้แก่ โบลาคานัมเม็กอนนัมปาเลและเยโบกีซึ่งถือเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2418 คันทราวดีถือเป็นเอกราช แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของอังกฤษ

รัฐกะเหรี่ยงแดงกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษในพม่าในปี พ.ศ. 2435 เมื่อผู้ปกครองของพวกเขายอมรับผู้สำเร็จราชการจากรัฐบาลอังกฤษ ชานถูกรวมเข้าเป็นสหพันธรัฐชาน ภายใต้การดูแลของข้าหลวงอังกฤษที่ดูแลพวกว้าด้วย

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐเก็งตุงถูกรุกรานโดยกองทัพพายัพของไทยต่อมามีการทำสนธิสัญญาระหว่างจักรวรรดิญี่ปุ่นกับจอมพลพิบูลสงครามของไทยในเดือนธันวาคม ในปีเดียวกันนั้นได้มีการยกดินแดนของเชียงตุงและฟานรวมทั้งกะเหรี่ยงแดงตะวันออกการรวมเข้าด้วยกันเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2486

รัฐกะเหรี่ยง ไทยฟื้นฟูดินแดนที่ถูกผนวกในปี 2488 และยกเลิกการอ้างสิทธิ์เหนือเชียงตุงอย่างเด็ดขาด พ.ศ. 2489 เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ และถอนตัวจากการเป็นผู้แพ้เพราะเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะ

In 1864, Prince Karen Daeng asked the British to enter the custody. But England showed no interest. After the Prince’s death in 1869, the two sons, fearful of Burma’s invasion, sought British protection. But the British refused.

When Burma wants to include the Karen Daeng districts into its administration The British recognized the independence of the four states, the latter four of the Karen Red states – Bola, Canam, Megon, Nampale and Jebogee – considered a British protectorate since 21 June 1875. Kantarawadee is considered independent but is not under British protection

The Red Karen states became British Burma’s colonial status in 1892 when their rulers accepted their governor from the British government. Chan was incorporated into the Shan Federation under the supervision of the British Governor who also oversees the Wa

On May 27, 1942, during World War II, Keng Tung State was invaded by the Payap Army of Thailand, later the Treaty between the Japanese Empire and the Thai Field Marshal Pibulsongkram in December. That same year Has raised the territory of Keng Tung and Phan, including the Eastern Red Karen The inclusion took place on August 1, 1943.

Thailand restored the annexed territory in 1945 and categorically repealed its claims over Keng Tung. 1946 to become a member of the United Nations. And withdrew from being a loser because of joining the Axis powers

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กก <<<<
สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle