ประเทศกรีนแลนด์

ในช่วงศตวรรษที่ 10 – 11 มีการอพยพจากสแกนดิเนเวียสแกนดิเนเวีย จนกระทั่งกลายเป็นอาณานิคมเดนมาร์ก  ต่อมากรีนแลนด์ได้รับสิทธิในการปกครองตนเองจากเดนมาร์กเมื่อปี 2522 โดยมีเอกราชในทุกด้านยกเว้นการต่างประเทศและการทหารรวมถึงหมู่เกาะแฟโร ประเทศกรีนแลนด์

ปัจจุบันกรีนแลนด์มีรัฐบาลปกครองตนเอง นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลตั้งแต่ปี 2522 ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลเดนมาร์ก กับพระราชาในฐานะพระนางเจ้าหญิงที่สองแห่งเดนมาร์ก

กรีนแลนด์เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกและตั้งอยู่ทางเหนือซึ่งมหาสมุทรแอตแลนติกพบกับอาร์ติคมหาสมุทร ซึ่งตอนนี้ถูกแช่แข็งทั้งหมดและมีทะเลรอบเกาะดังนั้นชายฝั่งจึงมีอุณหภูมิต่ำเสมอและเนื่องจากที่ตั้งทำให้ภูมิอากาศของเกาะกรีนแลนด์เป็นอากาศหนาวเย็นของอาร์กติก

แผ่นน้ำแข็งครอบคลุมพื้นที่กว้างถึง 1,833,900 ตารางกิโลเมตรหรือเท่ากับร้อยละ 85 ของพื้นที่ทั้งหมดของกรีนแลนด์และขยายไปถึง 2,500 กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้และ 1,000 กิโลเมตรจากตะวันออกไปตะวันตก ตรงกลางของเกาะมีแผ่นน้ำแข็งที่หนากว่า 3 กิโลเมตรและถือเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด

ประเทศกรีนแลนด์

ประเทศกรีนแลนด์

During the 11th-11th century, there was a migration from Scandinavia and Scandinavia. Until becoming a Danish colony Greenland was subsequently granted autonomy in Denmark in 1979, with independence in all areas except foreign affairs and military, including the Faroe Islands, Greenland.

Currently, Greenland has an autonomous government. The prime minister has been the head of government since 1979

with help from the Danish government. With the King as the Second Lady of Denmark

Greenland is the largest island in the world and is located in the north, where the Atlantic Ocean meets the Artic Ocean.

Which is now completely frozen and there is a sea around the island so the coast always has low temperatures and because the location makes the climate of Greenland the cold Arctic climate

The ice sheet covers an area of ​​1,833,900 square kilometers, equivalent to 85 percent of Greenland’s total area and extends to 2,500 kilometers from north to south and 1,000 kilometers from east to west.

The center of the island has an ice sheet thicker than 3 kilometers and is considered 10 percent of the total area.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศบลูไนท์

ข้อมูลต่างประเทศ ประเทศบลูไนท์ หรือ เนการาบรูไนเป็นรัฐเอกราชในเกาะบอร์เนียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝั่งทางเหนือพบทะเลจีนใต้ ชายแดนที่เหลือนั้นถูกล้อมรอบด้วยรัฐซาราวักของมาเลเซียตะวันออก บรูไนเป็นประเทศเดียวที่มีพื้นที่ทั้งหมดบนเกาะบอร์เนียวส่วนที่เหลือของเกาะแบ่งออกเป็นมาเลเซียและอินโดนีเซีย บรูไนมีประชากรประมาณ 423,196 คนในปี 2560

บรูไนมาถึงจุดสูงสุดในช่วงยุคสุลต่านโบลคียาห์ซึ่งปกครองอาณาจักรบรูไนตั้งแต่ปีพ. ศ. 2571 ถึง 2514 ซึ่งมีการกล่าวกันว่ามีอำนาจควบคุมส่วนใหญ่ของเกาะบอร์เนียว เช่นพื้นที่ปัจจุบันของซาราวักซาบาห์กลุ่มเกาะทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียวมะนิลาและหมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว ต่อมาในปี ค.ศ. 1521 เฟอร์ดินานด์มาเจลลันพบกับบรูไนและในปี ค.ศ. 1578 บรูไนได้ต่อสู้กับสเปนในสงครามคาสตีล

ในช่วงศตวรรษที่ 19 อาณาจักรบรูไนเริ่มเสื่อมสภาพ สุลต่านยอมจำนนซาราวัก (กูชิง) กับเจมส์บรูคและแทนที่รายาแห่งซาราวัก จากนั้นซาราวักก็กลายเป็น บริษัท NBCC ของอังกฤษ ในปี 1888 ประเทศบรูไนได้กลายเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษและได้รับมอบหมายให้เป็นพลเมืองอังกฤษในฐานะผู้ดูแลอาณานิคมในปี 1906 หลังจากนั้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้รุกรานประเทศบรูไนในปี 1959 ด้วยกฎหมายสูงสุด ในปีพ. ศ. 2505 การประท้วงเล็ก ๆ น้อย ๆ กับสถาบันกษัตริย์สิ้นสุดลงด้วยความช่วยเหลือของอังกฤษ

บรูไนเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ (ปริมาณการผลิตน้ำมันประมาณ 180,000 บาร์เรลต่อวัน)

บรูไนประกอบด้วยสองส่วนที่ไม่ติดกัน: ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกโดย 97% ของประชากรอาศัยอยู่ทางตะวันตก และมีประชากรเพียง 10,000 คนเท่านั้นที่อาศัยอยู่ทางด้านตะวันออกซึ่งมีภูเขาเป็นจำนวนมากและเป็นที่ตั้งของเขตเดมิง เมืองหลักของบรูไนคือเมืองหลวงบันดาร์เสรีเบกาวัน พอร์ตโมราและเซเรีย ภูมิอากาศในบรูไนเป็นภูมิอากาศแบบเขตร้อน ด้วยอุณหภูมิสูงความชื้นสูงและฝนตกมาก

ประเทศบลูไนท์

ประเทศบลูไนท์

Brunei or Nekara, Brunei is an independent state on the island of Borneo in Southeast Asia. The north coast meets the South China Sea. The remaining border is surrounded by the Sarawak state of East Malaysia. Brunei is the only country with a total area on the island of Borneo, the rest of the island is divided into Malaysia and Indonesia. Brunei has a population of approximately 423,196 people in 2017.

Brunei reached its peak during the Sultan Bolkiah period, which had ruled the Kingdom of Brunei since 1990. Fri 2571 to 1971, which is said to have control over the majority of Borneo. Such as the current area of ​​Sarawak Sabah, the island group northeast of Borneo, Manila and the northwestern islands of Borneo. Later in 1521 Ferdinand Magellan met with Brunei and in In 1578, Brunei fought Spain in the Castile War.

During the 19th century, the Brunei kingdom began to deteriorate. Sultan surrendered to Sarawak (Kuching) with James Brooke and replaced Raya of Sarawak. Sarawak then became a British NBCC company. In 1888, Brunei became a British protectorate and was assigned as a British citizen as a trustee of the colony in 1906. After that, during the Second World War, Japan invaded. Brunei in 1959 with the highest law. In 1962, a small protest against the monarchy ended with British help.

Brunei is a major oil exporter. (Oil production volume of approximately 180,000 barrels per day)

Brunei consists of two unbroken parts: the west and the east, with 97% of the population living in the west. And only 10,000 people live on the east side, which has a lot of mountains and is home to Deming. The main city of Brunei is the capital city Bandar Seri Begawan. Port Mora and Serie The climate in Brunei is a tropical climate. With high temperatures, high humidity, and very rainy

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle