ประเทศซานมาริโน

ตามตำนานสาธารณรัฐ ประเทศซานมาริโน มีประวัติย้อนหลังไปถึง 844 ปีก่อนคริสตกาล โดยช่างหินคริสเตียน ชื่อ Marinus การแสวงหาทางศาสนาหลบหนีมาเพื่อหลบภัยและตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ Monte Tano ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันของซานมาริโน Marinus ได้รับการแต่งตั้งต่อมานักบุญ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ (ซานมาริโนหมายถึง St. Maryus ในภาษาอิตาลี) ซานมาริโนพิจารณาวันที่ 3 กันยายน 844 เป็นวันก่อตั้งสาธารณรัฐ

ซานมาริโนได้รักษาความเป็นอิสระเกือบตลอดประวัติศาสตร์ เนื่องจากตั้งอยู่บนภูเขาสูงยากต่อการเข้าถึงและขาดทรัพยากรในระหว่างการรวมตัวกันของอิตาลีซานมารีโนเป็นที่หลบภัยสำหรับนักปฏิวัติที่สนับสนุนการรวมชาติ ทำให้ภายหลังอิตาลีหลังจากรวมกันได้ลงนามในสนธิสัญญาความเป็นอิสระของซานมารีโน

ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซานมาริโนประกาศสงครามกับออสเตรีย – ฮังการีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 1915 หลังจากอิตาลีประกาศสงครามเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ซานมาริโนกลายเป็นสมาชิกของสภายุโรปในปี 2458 2531 และองค์การสหประชาชาติใน 2535

ประเทศซานมาริโน

ประเทศซานมาริโน

According to legend, the Republic of San Marino has a history dating back to 844 BC. By a Christian stoner named Marinus, religious pursuit escaped to shelter and settle in the Monte Tano area, which is the current location of San Marino. Marinus was later appointed saint. Which is the origin of the name (San Marino means St. Maryus in Italian). San Marino considered September 3, 844 as the Republic’s founding day.

San Marino has maintained independence throughout history. Due to its high mountains, difficult to access and lack of resources during the integration of Italy, San Marino is a safe haven for revolutionaries that support national unification. Afterwards, Italy, after the merger, signed the Treaty of San Marino.

In the First World War, San Marino declared war on Austria-Hungary on June 3, 1915. After Italy declared war on May 23, San Marino became a member of the European Council in 1915, 1988, and the United Nations in 1992

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศปารากวัย

ประเทศปารากวัย เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่มีเศรษฐกิจเสรี ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยการเกษตรและการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะถั่วเหลืองและเนื้อวัวซึ่งส่งออกเกือบ 40% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดในปี 2556

อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นภาคส่วนหลักของเศรษฐกิจในปารากวัย แต่ความไม่เสมอภาคในการจัดสรรที่ดินทำให้ประเทศมีคนงานทำการเกษตรจำนวนมากประชากรส่วนใหญ่ไม่มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจหลัก แต่สามารถมีชีวิตอยู่ในฐานะเกษตรกรในระดับการยังชีพในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจกำลังเติบโตเนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะถั่วเหลือง

และได้เห็นความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมหภาคที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำมาซึ่งสภาพทางการเงินและการคลังที่แข็งแกร่งซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผ่านการปฏิรูปทางสังคมครั้งใหญ่ส่วนที่น่าสนใจที่สุดของโปรแกรมคือการเข้าถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานและการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี รวมถึงการขยายโครงการโอนเงินสดตามเงื่อนไขซึ่งมีผลกระทบต่อประชากรที่เปราะบางที่สุดของประเทศ

อัตราเงินเฟ้อของปารากวัยลดลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและสกุลเงินเริ่มแข็งค่าขึ้นอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตามการว่างงานในเมืองและอัตราการจ้างงานที่ต่ำยังคงเป็นประเด็นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในประวัติศาสตร์ของประเทศ ปารากวัยมีข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีประชากรน้อยและมีแหล่งพลังงานมหาศาล แต่มีทรัพยากรแร่อยู่ไม่กี่แห่งรวมถึงการขาดเสถียรภาพทางการเมืองทำให้ข้อได้เปรียบเหล่านี้แย่ลง รัฐบาลของประเทศจึงเปิดให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ

ปารากวัยเผชิญกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ลดลงในปี 2555 เกือบ 1.2% เนื่องจากภัยแล้งที่รุนแรงในไตรมาสแรกของปี รวมถึงการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในช่วงปลายปี เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในปี 2556 โดยจีดีพีเติบโต 13.5% ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในละตินอเมริกา และคาดว่าจะเติบโต 4.5% ในปี 2558 นอกจากนี้ทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2014 และอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศยังไม่ผันผวนในอดีต

ประเทศปารากวัย

Paraguay Is a small country with a free economy Which mainly relies on agriculture and international trade, especially soybeans and beef, which exports nearly 40% of the total export volume in 2013.

Agriculture is the main sector of the economy in Paraguay. But inequality in land allocation makes the country have a large number of agricultural workers, most of the population has no role in the main economy. But can live as a farmer at subsistence levels in recent years. The economy is growing due to increased agricultural exports, especially soybeans.

and have seen great macroeconomic progress that brought strong financial and fiscal conditions that have changed through major social reforms. The most interesting part of the program is access to care. Basic health and basic education for free Including the expansion of cash transfer programs under conditions which have an impact on the country’s most vulnerable populations.

Paraguay’s inflation has declined over the past decade and currencies have started to slowly strengthen. However, urban unemployment and low employment rates are still unresolved issues in the country’s history. Paraguay has an economic advantage because of its small population and enormous energy source. But there are few mineral resources, including political instability, which make these advantages worse The government of the country is therefore open to foreign investment.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศคูเวต

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของ ประเทศคูเวต เริ่มต้นด้วยการก่อสร้างเมืองคูเวตในศตวรรษที่ 18 โดยเผ่า Uteiba ซึ่งเดินทางไปทางตอนเหนือของกาตาร์ ในช่วงศตวรรษที่ 19 คูเวตพยายามขอความช่วยเหลือจากอังกฤษเพื่อหลบหนีการยึดครองของพวกเติร์กและกลุ่มผู้มีอำนาจในคาบสมุทรอาหรับ ในปี 1899 ชีคมูบารัคอัลซาบาห์ได้ลงนามในข้อตกลงกับอังกฤษว่าเขาและผู้สืบทอดของเขาจะไม่อนุญาตให้มีอาณาเขตและต้อนรับผู้แทนต่างประเทศใด ๆ

โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากอังกฤษ อังกฤษตกลงที่จะให้เงินประจำปีแก่ Sheikh Mubarak และทายาทของเขาและปกป้องคูเวต อังกฤษดูแลกิจการต่างประเทศและความมั่นคงของคูเวต

ในช่วงต้นปี 2504 อังกฤษได้ถอนสิทธินอกเขตอำนาจให้แก่ชาวต่างชาติในคูเวต และรัฐบาลคูเวตได้เริ่มใช้กฎหมายของตนร่างโดยนักกฎหมายอียิปต์ชาวคูเวตได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2504 หลังจากการแลกเปลี่ยนบันทึกกับอังกฤษชายแดนก่อตั้งขึ้นระหว่างคูเวตและซาอุดิอาระเบียในปี 2535 โดยสนธิสัญญาอูกแอร์หลังจากการสู้รบ ใน Jahrah ได้จัดตั้งเขตเป็นกลางระหว่างคูเวตและซาอุดิอาระเบีย (คูเวต – ซาอุดีอาระเบียกลางโซน) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 5,180 ตารางกิโลเมต

ล้อมรอบด้วยชายแดนทางใต้ของคูเวตในเดือนธันวาคม 1969 คูเวตและซาอุดิอาระเบียได้ลงนามในข้อตกลงเขตเป็นกลาง (ปัจจุบันเรียกว่าเขตแบ่ง) และกำหนดเขตแดนระหว่างประเทศใหม่ทั้งสองประเทศแบ่งน้ำมันทั้งในฝั่งและบนบกในเขตแดนแบ่งเท่า ๆ กัน ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2534 สงครามอ่าวเปอร์เซีย อิรักครอบครองคูเวตทั้งหมดภายใน 3 วัน สหรัฐฯและพันธมิตรได้ปลดปล่อยคูเวตจากการยึดครองอิรัก จนกระทั่งคูเวตได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน

ประเทศคูเวต

ประเทศคูเวต

Modern history of Kuwait begins with the construction of the city of Kuwait in the 18th century by the Uteiba tribe who traveled north of Qatar. During the 19th century, Kuwait tried to get help from England to escape the occupation of the Turks and the authorities in the Arabian Peninsula. In 1899, Sheikh Mubarak Al-Sabah signed an agreement with England that He and his descendants will not allow territory and welcome any foreign representatives.

Without prior consent from England England agreed to give an annual grant to Sheikh Mubarak and his heirs and protect Kuwait. England looks after Kuwaiti’s foreign affairs and security.

In early 1961, the United Kingdom withdrew extraterritorial rights to foreigners in Kuwait. And the Kuwait government began using its own laws, drafted by Egyptian lawyers. Kuwait completely gained independence on June 19, 1961, after a record exchange with

the British border was established between Kuwait and Saudi Arabia in 1992 by the Overseas Air Service. Combat in Jahrah has established a neutral zone between Kuwait and Saudi Arabia (Kuwait – Central Saudi At 5,180 square kilo Mate .

Surrounded by the southern border of Kuwait. In December 1969, Kuwait and Saudi Arabia signed a neutral zone agreement. (Now called the dividing zone) and define the new border between the two countries

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศเกาหลีเหนือ

ประเทศเกาหลีเหนือ เป็นรัฐเพียงพรรคเดียวภายใต้แนวรบนำโดยพรรคแรงงานเกาหลี รัฐบาลของประเทศเจริญรุ่งเรืองด้วยอุดมการณ์แห่งอิสรภาพของ Juche Kim Il-seong พัฒนาโดยประธานาธิบดีแห่งประเทศ หลังจากที่เขาจากไปคิมอิลซองถูกประกาศให้เป็นประธานาธิบดีนิรันดร์ของประเทศ ดังนั้นมันจึงกลายเป็นอุดมการณ์ของรัฐอย่างเป็นทางการ เมื่อประเทศนำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้ในปี พ.ศ. 2515

แม้ว่า Kim Il-seong ได้ใช้ร่างกายเป็นนโยบายอย่างน้อยก็ตั้งแต่ปี 1955 หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย ความอดอยากเกิดขึ้นในประเทศเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้ผู้นำคิมจองอิลได้ประกาศใช้นโยบายของซุนหลุนหรือ “ทหารคนแรก” เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศและรัฐบาล

องค์กรต่างประเทศหลายแห่งอธิบายว่าเกาหลีเหนือเป็นเผด็จการแห่งสตาลินทั้งหมด มีการนมัสการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยรอบ ๆ ตระกูลคิมและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถิติด้านสิทธิมนุษยชนต่ำที่สุดในโลก รัฐบาลเกาหลีเหนือปฏิเสธการเชื่อมต่อนี้ เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่ติดอาวุธมากที่สุดในโลก ด้วยบุคลากรที่ประจำการมีกองหนุนและกองกำลังเสมือนรวม 9,495,000 คนมีทั้งอาวุธนิวเคลียร์และโครงการอวกาศที่กำลังดำเนินอยู่

ประเทศเกาหลีเหนือ

ประเทศเกาหลีเหนือ

North Korea Is the only state under the front line led by the Korean Labor Party The country’s government flourished with the ideology of the independence of Juche Kim Il-seong, developed by the country’s president. After his departure, Kim Il Sung was declared the eternal president of the country. Therefore it became an official state ideology. When the country adopted the new constitution in 1972.

Although Kim Il-seong has used the body as a policy, at least since 1955, after the collapse of the Soviet Union and many natural disasters. Starvation occurs in the country when faced with these situations. Leader Kim Jong-il has adopted the policy of Sun Lun or “First Army” to strengthen the nation and the government.

Many foreign organizations describe North Korea as a total dictator of Stalin. There is an orderly worship around the Kim family and one of the countries with the lowest human rights statistics in the world. The North Korean government denied this connection. North Korea is the most armed country in the world. With a total of 9,495,000 active personnel and reserve forces, including nuclear weapons and ongoing space programs.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศฮังการี

ประเทศฮังการี เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปกลางที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล พร้อมอาณาเขตทางทิศเหนือสู่สโลวะเกียตะวันออกสู่โรมาเนียและยูเครน ใต้สู่เซอร์เบียและโครเอเชีย ทางตะวันตกเฉียงใต้ถึงสโลวีเนียและทางตะวันตกถึงออสเตรีย

เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเมืองหลวงของประเทศคือบูดาเปสต์ ชื่อฮังการีในฮังการีหมายถึง “Moddor Country” ฮังการีมีพื้นที่ 93,030 ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบครองเพียง 28 เปอร์เซ็นต์ของอาณาจักรฮังการีอดีตก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 พื้นที่ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบในที่ราบ Pannonia และมีประชากร 9,919,128 คนอยู่ในอันดับที่ 90 ของโลก ใช้ภาษาฮังการีเป็นภาษาราชการหนึ่งในไม่กี่ภาษาทางการของสหภาพยุโรป ซึ่งไม่มีต้นกำเนิดในกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนร่วมกับเอสโตเนียฟินแลนด์และมอลตา

ดินแดนของฮังการีในวันนี้ได้อาศัยอยู่มานานหลายศตวรรษ รวมถึง Celtic, Roman, Germanic, Han, West Slav และ Avar รากฐานของรัฐฮังการีถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 9 โดย R. Hung เจ้าชายฮังการี หลังจากการพิชิต Pannonia Ishwan I ปู่ทวดของปู่ทวดของเขาในปี 1000

เขาเปลี่ยนอาณาจักรของเขาเป็นอาณาจักรคริสเตียน โดยศตวรรษที่ 12 ฮังการีได้กลายเป็นพลังระดับภูมิภาค และเข้าสู่ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและการเมืองของศตวรรษที่ 19 หลังจากการต่อสู้ของ Moq ในปี ค.ศ. 1526 ฮังการีบางส่วนถูกครอบครองโดยจักรวรรดิออตโตมัน (ค.ศ. 1541-1699) ต่อมาภายใต้การปกครองของฮับส์บูร์ก ในช่วงศตวรรษที่ 18 และต่อมาร่วมกับออสเตรียได้ก่อตั้งจักรวรรดิออสโตร – ฮังกาเรียนซึ่งเป็นอำนาจของยุโรป

ประเทศฮังการี

ประเทศฮังการี

Hungary is a country in the Central European region that is landlocked. Along the northern border to Eastern Slovakia to Romania and Ukraine South to Serbia and Croatia South-west to Slovenia and west to Austria.

The largest city and capital of the country is Budapest. The Hungarian name in Hungary means “Moddor Country”. Hungary has an area of ​​93,030 square kilometers. Which occupies only 28 percent of the former Hungarian kingdom before World War I, the area currently ranked at 110th in the world.

The terrain is mostly flat in the Pannonia Plain and has a population of 9,919,128. It is ranked 90th in the world. Hungarian is used as one of the few official languages ​​of the European Union. Which has no origins in the Indonesian language group together with Estonia, Finland and Malta.

The land of Hungary today has lived for centuries, including Celtic, Roman, Germanic, Han, West Slav and Avar. The foundations of the Hungarian state were built in the late 9th century by Prince R. Hung. Hungary After the conquest of Pannonia Ishwan I, his great-great-great-great-great-grandfather in the year 1000

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศโปแลนด์

รัฐโปแลนด์ หรือ ประเทศโปแลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อนภายใต้ราชวงศ์พิสต์และมาถึงปลายยุคทองของศตวรรษที่ 16 ภายใต้ราชวงศ์ยาเกียลลอน เป็นยุคที่โปแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลที่สุดในยุโรป ในวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1791 สภาล่าง แห่งเครือจักรภพโปแลนด์ – ลิทัวเนีย ได้รับเลือกให้เป็นรัฐธรรมนูญของโปแลนด์ในเดือนพฤษภาคมร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของยุโรปและฉบับที่สองของโลกตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

หลังจากนั้นไม่นานโปแลนด์ก็ถูกแบ่งออกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียออสเตรียและราชอาณาจักรปรัสเซีย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโปแลนด์กลายเป็นอาณาจักร และได้รับอิสรภาพในปี พ.ศ. 2461 หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองภายใต้สาธารณรัฐโปแลนด์

หลังสงครามโลกครั้งที่สองโปแลนด์กลายเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตภายใต้สาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ในปี 2532 การเลือกตั้งกึ่งเสรีนิยมครั้งแรกในโปแลนด์ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของขบวนการสมานฉันท์ และเป็นความพ่ายแพ้ของผู้นำคอมมิวนิสต์โปแลนด์

(ก่อนหน้านี้ผู้นำคอมมิวนิสต์โปแลนด์ได้ใช้กฎอัยการศึกเพื่อปราบปรามการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของขบวนการสมานฉันท์ในปีพ. ศ. 2524) สาธารณรัฐโปแลนด์ครั้งที่ 3 ก่อตั้งขึ้นในวันนี้ตามด้วยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในปี 1997 ในปี 1999 โปแลนด์เข้าร่วมกับองค์การนาโต้ ในปี 2004 กลายเป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งในสหภาพยุโรป

ประเทศโปแลนด์

ประเทศโปแลนด์

The Polish state was founded more than 1,000 years ago under the Pist dynasty and reached the late Golden Age of the 16th century under the Yagellon dynasty. (Jagiellonian dynasty) was an era in which Poland was one of the richest and most powerful

countries in Europe. On May 3, 1791, the Lower Council (Sejm) of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Elected to the May Constitution of Poland, the first draft constitution of Europe and the second edition of the world following the US Constitution

Shortly thereafter Poland was divided into parts of the Russian Empire, Austria and the Kingdom of Prussia. During World War I Poland became a kingdom. And gained independence in the year 1918 after the end of the world war Under the Second Polish Republic

After World War II, Poland became a Communist state of the Soviet Union under the People’s Republic of Poland in 1989, the first semi-liberal election in Poland. After World War 2 ended the struggle for freedom of the Solidarity movement. And was the defeat of the Polish communist leaders

(Previously, the Polish Communist leaders adopted martial law to suppress the struggle for freedom of the Solidarity movement in 2016. 1981) The 3rd Polish Republic was established today, followed by the drafting of a new constitution in 1997. In 1999 Poland joined NATO and in 2004 became a part of One of the eu

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศชิลี

สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศชิลี มีชื่ออย่างเป็นทางการสาธารณรัฐชิลีเป็นประเทศในอเมริกาใต้พื้นที่อยู่ตามแนวชายฝั่งยาวระหว่างเทือกเขาแอนดีสและแปซิฟิก มีอาณาเขตทางตะวันออกของอาร์เจนตินาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโบลิเวียและจนถึงเปรูไปทางทิศเหนือชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกของประเทศมีความยาว 6,435 กิโลเมตร

ชิลีมีดินแดนในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยครอบครองเกาะ Kuan Fernandez Island เกาะ Salamanca Des benturatus Island และเกาะ Easter ใน Polynesia Chile ยังอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนในแอนตาร์กติกา

ชิลีเป็นประเทศในอเมริกาใต้ มีพื้นที่ทอดยาวไปทางด้านตะวันตกของทวีปที่อยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกชิลีมีคนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 10,000 ปีที่แล้วโดยมีผู้ตั้งถิ่นฐานเรียกว่ามาปูชซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ของ Monte Verde และ Cueva Del Milodon

ประเทศชิลี

ประเทศชิลี

Chile has the official name Republic of Chile Is a country in South America The area is along the long coast between the Andes and the Pacific.

With territory to the east of Argentina To northeast Bolivia And until Peru to the north The Pacific coast in the west of the country is 6,435 kilometers long Because in other areas, the Spanish army was still unable to overcome the rest of the Mapuchés’ army. Spain tried to suppress it many times but without success. Until finally having to use the Brio River as the boundary divider

 Chile has territories in the Pacific Ocean. By possessing the Kuan Fernandez Islands Salamanca Island Des benturatus island And Easter Island in Polynesia Chile also claims over territories in Antarctica.

Chile is a country in South America. Has an area stretching along the western side of the continent Adjacent to the Pacific Ocean Chile has been inhabited since 10,000 years ago

with settlers called the Mapuche, who settle in coastal and fertile areas. Especially in the area of ​​Monte Verde and Cueva Del Milodon.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศตุรกี

ประเทศตุรกี มีชื่ออย่างเป็นทางการ สาธารณรัฐตุรกี เป็นสาธารณรัฐในยูเรเซียพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตก มีพื้นที่เล็ก ๆ ใน Eastern Trace ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ตุรกีมีพรมแดนติดต่อกับ 8 ประเทศรวมถึงซีเรียและอิรักในภาคใต้ อิหร่านอาร์เมเนียและภูมิภาคคั่นชีวมณฑล Nakhi ของอาเซอร์ไบจานไปทางทิศตะวันออกจอร์เจียตะวันออกเฉียงเหนือบัลแกเรียตะวันตกเฉียงเหนือและกรีซในทิศตะวันตกทะเลดำอยู่ทางทิศเหนือ

ทะเลเมดิเตอเรเนียนตอนใต้และทะเลอีเจียนทางตะวันตกบอสฟอรัสช่องแคบมาร์มาราและทะเลดาร์ดาแนลส์ (รวมเข้ากับช่องแคบตุรกี) แบ่งพรมแดนระหว่างเทรซและอนาโตเลียและการแยกยุโรปและเอเชียตำแหน่งของตุรกีที่สี่แยกของยุโรปและเอเชีย ภูมิศาสตร์การเมือง

มีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณหลายแห่ง Aiolia Doria และกรีก Ionia, Thrace, Armenia และ Persia หลังจากพิชิตอเล็กซานเดอร์มหาราชดินแดนแห่งนี้กลายเป็นกรีก มันเป็นกระบวนการที่ดำเนินต่อไปภายใต้จักรวรรดิโรมัน

และการเปลี่ยนผ่านสู่จักรวรรดิไบแซนไทน์ ชาวเติร์กเซลจุคเริ่มอพยพไปยังพื้นที่ในศตวรรษที่ 11 เริ่มต้นกระบวนการของการเป็นชาวเติร์ก ซึ่งเร่งตัวขึ้นอย่างมากหลังจากที่จุคได้พ่ายแพ้ไบเซนไทน์ในการต่อสู้ที่ Munzirk ในปีค. ศ. 1614 ห้องของสุลต่านเซลจุคปกครองอนาโตเลียจนกระทั่งการรุกรานของชาวมองโกลในปี 1243 ซึ่งพังทลายลงใน Baylik (beylik)

ประเทศตุรกี

ประเทศตุรกี

Republic of Turkey has an official name The Republic of Turkey is a republic in Eurasia, most of which is located in Western Asia. There is a small area in Eastern Trace in Southeast Europe. Turkey has borders with 8 countries including Syria and Iraq in the south.

Iran, Armenia and the Nakhi Biosphere Separator Region of Azerbaijan to the east, northeast Georgia, northwest Bulgaria and Greece in the west, the Black Sea to the north.

Southern Mediterranean Sea and Western Aegean Sea, Bosphorus, Marmara Strait and Dardanelles (Integrated into the Turkish Channel) divides the border between Thrace and Anatolia and separating Europe and Asia, the position of Turkey at the crossroads of Europe and Asia Political geography

There are many ancient Anatolia civilizations of Aiolia Doria and Greek Ionia, Thrace, Armenia and Persia. After conquering Alexander the Great, this land became Greek. It was a process that continued under the Roman Empire.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศอิตาลี

อิตาลี ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอิตาลี ล้อมรอบด้วยทะเลทุกด้านยกเว้นทางทิศเหนือซึ่งพรมแดนทางเหนือกับฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย ประเทศอิตาลี ซึ่งแบ่งเทือกเขาแอลป์ในเทือกเขานี้มีภูเขาที่สูงที่สุดในยุโรปตะวันตก คือ Monte Monte Ango

ตั้งอยู่ในอิตาลีเทือกเขาที่สำคัญอีกแห่งในอิตาลีเรียกว่า Apennine Mountains เอนจากกลางไปทางใต้ของประเทศแม่น้ำที่ยาวที่สุดในอิตาลีคือแม่น้ำโป และแม่น้ำไทเบอร์ที่ไหลผ่านกรุงโรมอิตาลีมีพื้นที่ลุ่มติดกับแม่น้ำประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของประเทศทั้งหมด

โดยบริเวณโปโปไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ราบที่ใหญ่ที่สุด อิตาลีมีเกาะมากมาย เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือซิซิลี ตามด้วยซาร์ดิเนียทั้งสองแห่งสามารถไปถึงได้โดยทางเรือและเครื่องบิน

ทางตอนเหนือของอิตาลีมีทะเลสาบขนาดใหญ่หลายแห่งเช่นทะเลสาบการ์ดาโคโมแมกกีโอเรและทะเลสาบเอโซ เนื่องจากอิตาลีล้อมรอบด้วยทะเลจึงมีแนวชายฝั่งหลายพันกิโลเมตรดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

และนักท่องเที่ยวก็ชอบที่จะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของอิตาลีเช่นกัน อิตาลีมีทะเลสาบปล่องภูเขาไฟหมายเลขหนึ่งในโลก เมืองหลวงของอิตาลีคือกรุงโรม และเมืองสำคัญอื่น ๆ เช่นมิลานตูรินฟลอเรนซ์เนเปิลส์และเวนิสและในอิตาลีมีสองประเทศรวมถึงซานมาริโนและนครวาติกัน

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ปรอทโปแตช (โปแตสเซียมคาร์บอเนต) หินอ่อนกำมะถันก๊าซธรรมชาติน้ำมันดิบปลาและถ่านหิน

ประเทศอิตาลี

ประเทศอิตาลี

Italy is located on the Italian peninsula. Surrounded by the sea on all sides except the north, which borders the north with France, Switzerland and Austria, Italy, which divides the Alps. In this mountain range, there is the highest mountain in Western Europe, Monte Monte Ango.

Located in Italy, another important mountain range in Italy is called the Apennine Mountains, leaning from the middle to the south of the country. The longest river in Italy is the Pau River. And the Tiber River that flows through Rome, Italy, has an area of ​​about 25 percent of the country’s land adjacent to the river.

The Popo area to the northeast is the largest flat area. Italy has many islands. The largest island is Sicily Followed by Sardinia. Both places can be reached by boat and plane.

And tourists like to visit the historical sites of Italy as well. Italy has the number one crater lake in the world. The capital city of Italy is Rome. And other important cities such as Milan, Turin, Florence, Naples and Venice, and in Italy there are two countries, including San Marino and Vatican City.

The country’s important natural resources include mercury, potash (potassium carbonate), marble, sulfur, natural gas, crude oil, fish and coal.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle

ประเทศรัสเซีย

ประเทศรัสเซีย เรียกอย่างเป็นทางการว่าสหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศทางตอนเหนือของยูเรเซียและเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 10,000,000 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่หนึ่งในแปดของโลกที่มีประชากรอาศัยอยู่รัสเซียยังคงเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 9 ของโลก

รัสเซียถูกปกครองโดยสาธารณรัฐกึ่งประธานาธิบดีประกอบด้วย 83 เขตการปกครองตั้งแต่ตะวันตกเฉียงเหนือถึงตะวันออกเฉียงใต้ ชายแดนรัสเซียนอร์เวย์ฟินแลนด์เอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียและโปแลนด์ (ผ่านเขตคาลินินกราด), เบลารุส, ยูเครน, จอร์เจีย, อาเซอร์ไบจาน, คาซัคสถาน, จีน, มองโกเลียและเกาหลีเหนือ

นอกจากนี้ยังมีชายแดนทางทะเลติดกับญี่ปุ่นโดยทะเล Ootk และสหรัฐอเมริกาโดยช่องแคบแบริ่งอาณาเขตของรัสเซียครอบคลุมภูมิภาคเอเชียเหนือทั้งหมดและ 40% ของยุโรปครอบคลุมพื้นที่เก้าโซนและมีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่หลากหลาย รัสเซียมีทรัพยากรแร่และพลังงานสำรองจำนวนมากที่สุดในโลก และเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลกเช่นเดียวกับผู้ผลิตน้ำมันอันดับหนึ่งทั่วโลกรัสเซียมีเขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและทะเลสาบในรัสเซียมีน้ำประมาณหนึ่งในสี่ของโลก

ประเทศรัสเซีย

ประเทศรัสเซีย

Russia Formally known as the Russian Federation, is a country in the north of Eurasia and the largest country in the world, over 10,000,000 square kilometers, covering an area of ​​one-eighth in the world’s populated area. Russia is still a very populous country. 9th place in the world

Russia is governed by a semi-presidential republic consisting of 83 administrative divisions from northwest to southeast. Borders Russia, Norway, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania and Poland. (Via Kaliningrad Region), Belarus, Ukraine, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, China, Mongolia and North Korea.

There is also a maritime border adjacent to Japan by the Ootk Sea and the United States, with the Bering Strait. The territory of Russia covers the entire North Asian region and 40% of Europe covers an area of ​​nine zones and has various environments and conditions.

Russia has the largest number of mineral resources and energy reserves in the world. And the number one producer of natural gas in the world, as well as the number one oil producer in the world. Russia has the largest forest reserve in the world and a lake in Russia has about a quarter of the world.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle