ประเทศยูกันดา

ข้อมูลของ ประเทศยูกันดา เป็นประเทศในแอฟริกาตะวันออก มีอาณาเขตทางตะวันออกไปถึงเคนยาทางเหนือมีการลงทะเบียนในซูดานใต้ ทิศตะวันตก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (เดิมชื่อซาอีร์) ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ทางใต้ของประเทศรวมถึงบางส่วนของทะเลสาบวิกตอเรีย เคนยาและแทนซาเนียที่มีพรมแดนติดกับประเทศยูกันดาล้วนมีชื่อมาจากอาณาจักรบูคาดา

ซึ่งครอบคลุมทางตอนใต้ของประเทศ รวมถึงเมืองหลวงกัมปาลา นอกจากนี้ยังมีอาณาจักรอื่น ๆ อาณาจักร Toro อาณาจักร Bunoro-Kitara อาณาจักร Buzoka ราชอาณาจักร Angol Raven Suru ราชอาณาจักร Suru Suru เมืองหลวงเก่าของประเทศนี้คือ Enteby ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินแห่งชาติยูกันดา

ยูกันดาเป็นอารักขาของอังกฤษมาตั้งแต่ปี 2436 เนื่องจากข้อตกลงระหว่างกษัตริย์แห่ง Buganda เผ่าที่ทรงอิทธิพลที่สุดและรัฐบาลอังกฤษ หลังจากเป็นผู้อารักขาของอังกฤษอิทธิพลทางเศรษฐกิจของคนผิวขาวจากเคนยาซึ่งตั้งรกรากในยูกันดาได้เริ่มขยายตัว ทำให้ผู้นำของ Buganda ไม่มีความสุขและน่าสงสัยว่าคนเหล่านี้จะครองทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์

เมื่อเสนอแนวคิดของสหพันธ์แอฟริกาตะวันออก (EAF) รัฐเอกราชใหม่ที่จะรวมอาณานิคมของอังกฤษในแอฟริกาตะวันออกผู้นำ Buganda คัดค้านข้อเสนอนี้ และต้องการแยกตนเองเป็นประเทศอิสระเพราะเขากลัวว่าคนผิวขาวในเคนยาจะครอบครองยูกันดา

ความต้องการดังกล่าวทำให้เกิดความขัดแย้งกับนักการเมืองจากชนเผ่าอื่น ๆ ซึ่งต้องการให้ยูกันดาได้รับเอกราชและรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวผู้นำที่สำคัญคือ Milton Obote ซึ่งเป็นผู้นำที่สำคัญของสภาคองเกรสของประเทศยูกันดาซึ่งมีบทบาทสำคัญในความเป็นอิสระของยูกันดาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2505 และนายโอโบเต้กลายเป็นนายกรัฐมนตรี

ประเทศยูกันดา

ประเทศยูกันดา

Information on Uganda Is a country in East Africa Bordered in the east to Kenya in the north, is registered in South Sudan in the west: Democratic Republic of the Congo (Formerly Zaire) Southwest South of the country includes parts of Lake Victoria. Kenya and Tanzania bordering Uganda all have names from the Kingdom of Bukada.

Uganda has been a British protector since 1893, due to an agreement between the King of Buganda, the most powerful tribe and the British government. After becoming a British protector, the economic influence of white men from Kenya, who settled in Uganda, began to expand. This makes Buganda’s leaders unhappy and suspicious that they will dominate both political and economic integrity.

When proposing the idea of ​​the East African Federation (EAF), a new independent state to unite British colonies in East Africa, Buganda leaders opposed this proposal. And want to separate himself as an independent country because he is afraid that white people in Kenya will occupy Uganda

Such a demand caused conflicts with politicians from other tribes who wanted Uganda to gain independence and become one. The important leader was Milton Obote, an important leader of the Congress of Uganda, which played an important role in Independence of Uganda on October 9, 1962 and Mr Obte became Prime Minister.

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ GOogle